<  
>  

Lærling i Equinor

Fra lærling til fagarbeider
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.

Som lærling i Equinor får du opplæring i en av Norges største og mest anerkjente lærebedrifter. Vi tilbyr fagopplæring av høy standard og en læretid med mange spennende muligheter.

Etter fullført læretid vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor faget ditt. Alle som fullfører lærlingtiden i Equinor, har mulighet til å søke om fast stilling.

I Equinor har vi et langsiktig perspektiv på lærlingprogrammet, og vi tar derfor inn et stort antall lærlinger for å sikre rekruttering av medarbeidere med viktig kompetanse for framtiden.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Ledige stillinger lærling
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les om våre lærlingprogrammer
logo
Lærling Industrimekanikerfaget
En industrimekaniker jobber med vedlikehold og reparasjoner av alle typer mekanisk utstyr samt tilvirkning av maskindeler ved behov. Dette er del av industrimekanikerens hverdag i Equinor: forståelse og tolking av tegninger, spesielt sammenstillingstegninger bruk av alle typer håndverktøy ved montering og demontering av maskinelementer bruk av oppvarming og nedkjøling ved montering og demontering av maskinelementer bruk av verktøymaskiner for produksjon og tilpassing av maskinelementer utføring reparasjonssveising
logo
Lærling Automatikerfaget
En automatiker er en elektrofagarbeider som monterer, drifter og vedlikeholder automatiserte systemer. Det vil si systemer for kontroll, styring og regulering av automatiserte produksjonsprosesser og elektromekaniske systemer, som fungerer uten eller med lite hjelp fra mennesker. Dette er del av automatikerens hverdag i Equinor: utføre installering, reparasjon, vedlikehold og feilsøking selvstendig i industrielle- og andre automatiserte lavspenningsanlegg kalibrere måleutstyr og signalomformere, og sette opp nødvendig kalibreringsbevis reparere, skifte ut, justere og kontrollere alt materiell som inngår i automatiserte anlegg montere og bygge om i automatiserte prosesser eller elektromekaniske systemer
logo
Lærling Kjemiprosessfaget
En kjemiprosess operatør arbeider med den daglige driften av anlegg for produksjon og behandling av for eksempel kjemikalier og gass. Dette er del av kjemiprosess operatørens hverdag i Equinor: sikker, pålitelig og effektiv drift av produksjonsenheter og prosesser i henhold til instrukser og prosedyrer arbeid med kjemikalier av forskjellige faregrader og aggregattilstander forholde seg til lave og høye temperaturer og trykk, samt utstyr med store dimensjoner overvåking av prosesser og bruk av tekniske flytdiagram feilsøking og klargjøring av prosessutstyr for vedlikehold og gjennomføring av forebyggende vedlikehold bruk av digitale verktøy
logo
Lærling Laborantfaget
En faglaborant kan arbeide innen forskning, produksjon, diagnostikk, rettsmedisin, matsikkerhet, helse og miljø. Faglaboranten har kunnskap om prøvetaking, forståelse for produksjonsprosessen og kompetanse i kjemi og laboratorieteknikker. Dette er del av faglaborantens hverdag i Equinor: bruke og vedlikeholde instrumenter og utstyr planlegge og utføre prøvetaking klargjøre prøver for analyser og gjennomføre analyser vurdere og verifisere analyseresultater sikre sporbarhet av analyser, utstyr og testresultater utføre arbeid i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring effektivisere og forbedre metoder, rutiner og prosedyrer
logo
Lærling Service- og administrasjonsfaget
Administrasjonsmedarbeideren jobber med administrasjonsstøtte i en virksomhet. Dette er del av administrasjonsmedarbeiderens hverdag i Equinor: service, kundebehandling og veiledning skriftlig og muntlig informasjonsformidling kommunikasjonskanalene og publiseringsverktøyene i virksomheten administrasjon og oppfølging av møtevirksomhet innkjøp, budsjett og regnskapsarbeid planlegging, gjennomføring og deltakelse på markedsføringsaktiviteter løpende personalarbeid
logo
Lærling Kokkefaget
Equinor forpleining har fokus på bærekraftig mat og er med å minke bruken av rødt kjøtt og øke bruken av plantebaserte produkter, fisk og hvitt kjøtt. Vi satser på kortreist mat og støtter lokale leverandører som kan dokumentere lavere CO2 utslipp. Vi ønsker også å skape et miljø på tvers av plattformene blant våre kokkelærlinger. Dette gjør vi ved bla. kursing, samlinger og lærlingekonkurranser på land. Dette er del av kokkens hverdag i Equinor: Være med på de daglige oppgavene på kjøkkenet Tilberedning av mat i henhold til Equinor sin matstandard Tilberedning av frokost, lunsj, middag til våre gjester offshore Bruk av ulike råvarer og tilberedningsmetoder i henhold til fagplanen Tilberedning av bake- og konditorvarer samt desserter Komponering av daglige menyer, høytidsmenyer og temamenyer
logo
Lærling Kran- og løfteoperasjonsfaget
Kranførere betjener ulike kraner blant annet i havner og offshore. Utstyr som ikke kan løftes manuelt blir løftet av kraner. Dette er del av kran- og løfteoperasjon medarbeiderens hverdag i Equinor: betjening av ulike typer løfteinnretninger- og utstyr kontroll og vedlikehold av løfteinnretninger
logo
Lærling Logistikkfaget
Som logistikkoperatør jobber du med transport av materialer, varer, gods eller passasjerer. Dette er del av logistikkoperatørens hverdag i Equinor: service, informasjon, veiledning, kundebehandling, kommunikasjon og etikk ordrebehandling, lagerhold og emballering klargjøring for forsendelser sikring av gods vektbegrensning og vektfordeling ved transport effektiv og sikker forflytting av gods og varer håndtering og transport av varer som krever spesiell behandling bruk av manuelle og elektroniske verktøy for transport, vareflyt og dokumentbehandling bruk og vedlikehold av teknisk utstyr
logo
Lærling Telekommunikasjonsmontørfaget
En telekommunikasjonsmontør jobber med å bygge og vedlikeholde telenett, kabelnett, satellittsamband, datanett og mobilnett. Sentrale arbeidsområder for telekommunikasjonsmontørfaget vil være planlegging, drift og vedlikehold av telekommunikasjonssystemer som: datanett og anlegg for overføring av radio- og satellittsamband, PAGA system, UHF/ VHF radiosamband, kameraovervåking, adgangskontroll og sikringssystemer andre elektroniske systemer
logo
Lærling Elektrikerfaget
En elektriker er en elektrofagarbeider som jobber med å bygge og vedlikeholde det elektriske lavspenningsanlegget, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner. Dette er del av elektrikerens hverdag i EquinorElektrikere arbeider med boliger og alle andre type bygninger, kraftproduksjonsanlegg, i industri, landbruk, skip, olje- og gassinstallasjoner og elektroniske kommunikasjons-, alarm- og sikkerhetsanlegg.
logo
Lærling Energioperatørfaget
En energioperatør er en elektrofagarbeider som arbeider innen energiproduksjon og energiforsyning. Arbeidet til energioperatøren er å montere, drifte, vedlikeholde og dokumentere produksjonsanleggene, slik at vi får en sikker og stabil energiproduksjon. Energioperatøren kan jobbe på mange forskjellige produksjonsanlegg, både høyspenning og lavspenning ved kraftanlegg og transformatorstasjonsanlegg. Dette er del av energioperatørens hverdag i Equinor: overvåke energiproduksjon og energiforsyning drifte energiproduksjon og energiforsyning vedlikeholde energiproduksjon og energiforsyning styre sentrale deler av strømnettet feilsøking på en rekke installasjoner, turbiner, generatorer, transformatorer og apparatanlegg I det daglige arbeidet bruker energioperatøren instrumenter, dataskjermer og signaler i kontrollrommet til å overvåke driften.
logo
Lærling IT-utviklerfaget
IT-utvikleren jobber med å utvikle og integrere IT-løsninger i en virksomhet. Dette er del av IT-medarbeiderens hverdag i Equinor: Mestre forskjellige teknologier og verktøy for utvikling av programvare Analysere og forstå brukernes behov Sørge for at IT-løsninger er tilstrekkelig sikret, og har god teknisk kvalitet Arbeide godt i team, kommunisere godt skriftlig og muntlig Vurdere forskjellige tekniske løsninger og velge den som er best egnet for oppgaven Gi og få tilbakemeldinger på eget og andres arbeid
logo
Lærling Sveisefaget
Hovedoppgaven i faget er å sammenføye metalliske materialer ved hjelp av forskjellige smelteprosesser. Dette er del av sveiserens hverdag i Equinor: arbeid etter arbeidsinstruksjoner, tegninger og WPS (sveiseprosedyrer) håndtering av materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding utføring av sveiseprosesser etter angitt metode vedlikehold og feilsøking på sveiseutstyr
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Fem av våre lærlinger deler sine erfaringer
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Uttalelser fra våre lærlinger
Nora Graduate
Les mer
Mathias Lærling
Les mer
Emmanuel Tchotcho Bangoura Logistikklærling
Lars Øverland Sortedal Prosessoperatørlærling
Mats Riise Pedersen Automatikerlærling
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les om jobbmulighetene for yrkene hos Equinor som er med i lærlingprogrammet
logo
Jobbmuligheter industrimekaniker i Equinor
En industrimekaniker jobber med vedlikehold og reparasjoner av alle typer mekanisk utstyr samt tilvirkning av maskindeler ved behov. Dette er del av industrimekanikerens hverdag i Equinor: forståelse og tolking av tegninger, spesielt sammenstillingstegninger bruk av alle typer håndverktøy ved montering og demontering av maskinelementer bruk av oppvarming og nedkjøling ved montering og demontering av maskinelementer bruk av verktøymaskiner for produksjon og tilpassing av maskinelementer utføring reparasjonssveising
logo
Jobbmuligheter som sveiser i Equinor
Hovedoppgaven i faget er å sammenføye metalliske materialer ved hjelp av forskjellige smelteprosesser. Dette er del av sveiserens hverdag i Equinor: arbeid etter arbeidsinstruksjoner, tegninger og WPS (sveiseprosedyrer) håndtering av materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding utføring av sveiseprosesser etter angitt metode vedlikehold og feilsøking på sveiseutstyr
logo
Jobbmuligheter som Automatiker i Equinor
En automatiker er en elektrofagarbeider som monterer, drifter og vedlikeholder automatiserte systemer. Det vil si systemer for kontroll, styring og regulering av automatiserte produksjonsprosesser og elektromekaniske systemer, som fungerer uten eller med lite hjelp fra mennesker. Dette er del av automatikerens hverdag i Equinor: utføre installering, reparasjon, vedlikehold og feilsøking selvstendig i industrielle- og andre automatiserte lavspenningsanlegg kalibrere måleutstyr og signalomformere, og sette opp nødvendig kalibreringsbevis reparere, skifte ut, justere og kontrollere alt materiell som inngår i automatiserte anlegg montere og bygge om i automatiserte prosesser eller elektromekaniske systemer
logo
Jobbmuligheter som Laborant i Equinor
En faglaborant kan arbeide innen forskning, produksjon, diagnostikk, rettsmedisin, matsikkerhet, helse og miljø. Faglaboranten har kunnskap om prøvetaking, forståelse for produksjonsprosessen og kompetanse i kjemi og laboratorieteknikker. Dette er del av faglaborantens hverdag i Equinor: bruke og vedlikeholde instrumenter og utstyr planlegge og utføre prøvetaking klargjøre prøver for analyser og gjennomføre analyser vurdere og verifisere analyseresultater sikre sporbarhet av analyser, utstyr og testresultater utføre arbeid i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring effektivisere og forbedre metoder, rutiner og prosedyrer
logo
Jobbmuligheter som kokk i Equinor
Equinor forpleining har fokus på bærekraftig mat og er med å minke bruken av rødt kjøtt og øke bruken av plantebaserte produkter, fisk og hvitt kjøtt. Vi satser på kortreist mat og støtter lokale leverandører som kan dokumentere lavere CO2 utslipp. Vi ønsker også å skape et miljø på tvers av plattformene blant våre kokkelærlinger. Dette gjør vi ved bla. kursing, samlinger og lærlingekonkurranser på land. Dette er del av kokkens hverdag i Equinor: Være med på de daglige oppgavene på kjøkkenet Tilberedning av mat i henhold til Equinor sin matstandard Tilberedning av frokost, lunsj, middag til våre gjester offshore Bruk av ulike råvarer og tilberedningsmetoder i henhold til fagplanen Tilberedning av bake- og konditorvarer samt desserter Komponering av daglige menyer, høytidsmenyer og temamenyer
logo
Jobbmuligheter som Fagoperatør kran- og løfteoperasjoner i Equinor
Kranførere betjener ulike kraner blant annet i havner og offshore. Utstyr som ikke kan løftes manuelt blir løftet av kraner. Dette er del av kran- og løfteoperasjon medarbeiderens hverdag i Equinor: betjening av ulike typer løfteinnretninger- og utstyr kontroll og vedlikehold av løfteinnretninger
logo
Jobbmuligheter som Fagoperatør i kjemisk prosessindustri i Equinor
En kjemiprosess operatør arbeider med den daglige driften av anlegg for produksjon og behandling av for eksempel kjemikalier og gass. Dette er del av kjemiprosess operatørens hverdag i Equinor: sikker, pålitelig og effektiv drift av produksjonsenheter og prosesser i henhold til instrukser og prosedyrer arbeid med kjemikalier av forskjellige faregrader og aggregattilstander forholde seg til lave og høye temperaturer og trykk, samt utstyr med store dimensjoner overvåking av prosesser og bruk av tekniske flytdiagram feilsøking og klargjøring av prosessutstyr for vedlikehold og gjennomføring av forebyggende vedlikehold bruk av digitale verktøy
logo
Jobbmuligheter som Logistikkoperatør i Equinor
Som logistikkoperatør jobber du med transport av materialer, varer, gods eller passasjerer. Dette er del av logistikkoperatørens hverdag i Equinor: service, informasjon, veiledning, kundebehandling, kommunikasjon og etikk ordrebehandling, lagerhold og emballering klargjøring for forsendelser sikring av gods vektbegrensning og vektfordeling ved transport effektiv og sikker forflytting av gods og varer håndtering og transport av varer som krever spesiell behandling bruk av manuelle og elektroniske verktøy for transport, vareflyt og dokumentbehandling bruk og vedlikehold av teknisk utstyr
logo
Jobbmuligheter som Telekommunikasjonsmontør i Equinor
En telekommunikasjonsmontør jobber med å bygge og vedlikeholde telenett, kabelnett, satellittsamband, datanett og mobilnett. Sentrale arbeidsområder for telekommunikasjonsmontørfaget vil være planlegging, drift og vedlikehold av telekommunikasjonssystemer som: datanett og anlegg for overføring av radio- og satellittsamband, PAGA system, UHF/ VHF radiosamband, kameraovervåking, adgangskontroll og sikringssystemer andre elektroniske systemer
logo
Jobbmuligheter som Elektriker i Equinor
En elektriker er en elektrofagarbeider som jobber med å bygge og vedlikeholde det elektriske lavspenningsanlegget, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner. Dette er del av elektrikerens hverdag i EquinorElektrikere arbeider med boliger og alle andre type bygninger, kraftproduksjonsanlegg, i industri, landbruk, skip, olje- og gassinstallasjoner og elektroniske kommunikasjons-, alarm- og sikkerhetsanlegg.
logo
Jobbmuligheter som Energioperatør i Equinor
En energioperatør er en elektrofagarbeider som arbeider innen energiproduksjon og energiforsyning. Arbeidet til energioperatøren er å montere, drifte, vedlikeholde og dokumentere produksjonsanleggene, slik at vi får en sikker og stabil energiproduksjon. Energioperatøren kan jobbe på mange forskjellige produksjonsanlegg, både høyspenning og lavspenning ved kraftanlegg og transformatorstasjonsanlegg. Dette er del av energioperatørens hverdag i Equinor: overvåke energiproduksjon og energiforsyning drifte energiproduksjon og energiforsyning vedlikeholde energiproduksjon og energiforsyning styre sentrale deler av strømnettet feilsøking på en rekke installasjoner, turbiner, generatorer, transformatorer og apparatanlegg. I det daglige arbeidet bruker energioperatøren instrumenter, dataskjermer og signaler i kontrollrommet til å overvåke driften.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Equinor

We're Equinor, an international energy company committed to long-term value creation in a low-carbon future. We are 21,000 committed colleagues developing oil, gas, wind and solar energy in around 30 countries worldwide. We’re the largest oil and gas operator in Norway, one of the world’s largest offshore operators, and a growing force in renewables. 

- Equinor produces around 2 million barrels of oil equivalent every day 
- Providing renewable power to 1 million European homes 
- 21,000 employees across 30 countries 

 

What do we do?  

Oil and gas  
Equinor produces around 2 million barrels of oil equivalent every day and is responsible for about 70 percent of overall Norwegian oil and gas production. In 2021, Equinor’s activity outside Norway accounted for around one third of the company’s total oil and gas production, and this is expected to increase. The Peregrino field in Brazil and the Mariner field in the UK are our largest operatorships outside Norway. 

Renewable energy  
Equinor provides more than one million European homes with renewable power from offshore wind farms in the United Kingdom and Germany. We are the operator of the Sheringham Shoal, Dudgeon and Hywind Scotland offshore wind farms. Projects currently under development include Empire Wind and Beacon Wind (US), and Dogger Bank (UK), which will be the world’s largest offshore wind farm. By 2030, we plan to have grown our installed net renewables capacity from 2021’s 0.7 GW to 12-16 GW. Two-thirds of this capacity will be within offshore wind. 

Technology development  
Equinor’s strong ability to apply new technologies and digital solutions constitutes a competitive advantage. Digital technology is a key enabler for us to develop into a leading company in the energy transition. Our ambition is to allocate 40% of our research and development capital towards renewables and low-carbon solutions by 2025. 

 

Why work for us?  

At Equinor, you will be taking part in some of the most exciting challenges in today’s energy industry. In addition, you’ll have the opportunity to build a career with a company that believes in rewarding your achievements and supporting your quality of life.   

A collaborative and inclusive culture  
It’s the diversity of thought across our 20,000 colleagues that enables us to succeed in a complex and ever-changing sector. We are proud of the different backgrounds, life experiences and capabilities our people bring with them. It makes us stronger and more resilient. Our culture, created by our values and a collaborative mindset, is what empowers our people to help shape the future of energy.  
 
An inovative place to work  
Sustainability and innovation drive the way we deliver oil, gas, wind and solar power to over 170 million people worldwide, and the only way we’ll achieve a low-carbon future is to push the boundaries of technology together. We will continue providing energy for people and progress for society, while constantly looking for the next ground-breaking innovation.   

A meaningful career  
If you want to transform the energy sector, the best place to do it is from within. We offer you the chance to make a difference by providing energy to people across the world and working on making it more sustainable every step of the way.   

Extensive learning opportunities  
Every day our people are encouraged to develop their skills and abilities through on-the-job experience and educational activities. The opportunities to learn and grow with us are extensive thanks to our Equinor University courses, partnerships with top universities for training and research, and access to our internal job market.   

A focus on health and well-being   
Our employees’ health and well- being is a priority to us. We recognise that for you to perform at your best, flexibility and support are invaluable. We offer flexible working arrangements, a minimum of 16 weeks of paid parental leave, contribution to gym memberships, and life, travel and health care insurances covering both physical and mental health.   

A values-based company  
We’re committed to transparency, managing environmental impact, respecting human rights and creating lasting value for local communities. The values we share make Equinor distinct - we are open, courageous, collaborative and caring. They are the foundation of our culture, guiding us in how we do business and how we work together.