<  
>  

Studenter i Rambøll

Vi tilbyr både sommerjobber, oppgaveskriving og stillinger som prosjektassistenter. Velkommen som søker!
Om internshipet

Sommerjobber
Hvert år lyser vi ut ca. 30 til 40 sommerjobber, innenfor de fleste fagfeltene våre og over hele landet. Hos oss settes du i arbeid på konkrete prosjekter og du får ansvar fra dag én - men vi passer også på at du får veiledningen og støtten du trenger.  

En sommerjobb hos Rambøll gir deg viktige erfaringer som du kan ta med deg videre i studier og arbeidsliv. Samtidig åpner sommerjobben dører og gir deg nye kontakter i bransjen.

Om du er interessert i en utfordrende og lærerik sommerjobb vil vi gjerne høre fra deg!
Du finner mer info om sommerjobbene våre på no.ramboll.com.

Oppgaveskriving
Vi har mange studenter som skriver bachelor- og masteroppgaver hos oss hvert år. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med kontoret og avdeling du har mest lyst til å skrive for. Les mer om oppgaveskriving hos Rambøll på no.ramboll.com.

Prosjektassistenter
Hos Rambøll Management Consulting ansetter vi prosjektassistenter løpende gjennom året. Som prosjektassistent bistår du bl.a. våre konsulenter i deres arbeid på prosjekter. Stillingene er på ca. 20 prosent. Våre prosjektassistenter er i hovedsak masterstudenter på første året, men vi har fra tid til annen også studenter på bachelornivå. 
Stillingene legges ut på nettsidene våre her.

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Rambøll
logo
Takstmenn innenfor verditakst og tilstandsrapportering ved boligsalg, samt skadetakst
Vi inviterer deg til å ta i bruk din sterke fagkunnskap innen verditaksering og tilstandsrapportering ved boligsalg, samt skadetakst i en stilling. Primært søker vi nå etter en sertifisert takstmann innenfor bolig verdi og tilstand, men om du har sertifisering også for skadetakst av boliger eller næringstakst er dette en fordel. For denne rollen trenger du minimum bakgrunnsutdanning som tømrer/murer, men helst mesterbrev, teknisk fagskole bygg eller bygningsingeniør, og sertifisering som takstmann. Er du vår nye Takstmann? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.   Inviting bright minds Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.   Bli en del av vår avdeling Som vår nye Takstmann blir du en del av vår seksjon Takst og byggkontroll, som i dag teller 10 medarbeidere innen et variert spekter av fagområder. Ditt arbeidsområde vil være i hovedsak på Romerike/Øvre Romerike, men noe arbeider ut over dette området må påregnes. Vår seksjon utgjør sammen med seksjoner, Videodokumentasjon og måleteknikk og Spesialmålinger, avdeling Romerike i Rambøll. Totalt er vi 31 medarbeidere på avdelingen. Rambøll avd. Romerike utfører rådgiving innenfor sprengnings- og vibrasjonsteknikk, tilstandsdokumentasjon i form av videobesiktigelse av berørte naboeiendommer, vibrasjonsmåling, støyovervåkning, støvmåling, landmåling og skadebehandling i forbindelse med bygg- og anleggsvirksomhet, samt taksering og byggkontroll. I tillegg tilbyr vi tjenester innenfor samferdsel, arealplanlegging, bygg, prosjektledelse i samarbeid med andre fra Rambølls øvrige kontorer   Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være: Verditaksering og tilstandsrapportering av boliger Taksering og oppfølging av bygningsskader for forsikringsselskaper Skadevurderinger, spesielt setnings- og rystelsesskader   Vi støtter den faglige utviklingen din Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være: Minimum tømrer/murer, men helst mesterbrev, teknisk fagskole bygg eller bygningsingeniør Sertifisert takstmann innen verdivurdering, tilstandsvurdering og bygningsskade. Erfaring med boligsalgsrapporter/tilstandsvurdering, skadesanering, skadebegrensning og/eller skadeutbedring er en fordel Erfaring med utarbeidelse av rapporter og kalkyler. Faglig engasjert og godt orientert om ny kunnskap og metodikk Godt kjennskap til lovverk, byggdetaljer og relevante standarder for bransjen God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Gode datakunnskaper og bruk av skadeprogrammer som Ivit, In4mo og ICC   I denne rollen vil det være en fordel om du også er: Ansvarsbevisst, tålmodig, fleksibel og serviceinnstilt Motivert for videre utvikling Evner å jobbe effektivt, strukturert og selvstendig Har vilje og evne til tverrfaglig samarbeid   Velkommen til vår samferdselsdivisjon  Rambølls 3200 samferdselseksperter samarbeider med myndigheter, entreprenører og kunder for å skape helhetlige samferdselsløsninger - fra flyplasser og broer til tunneler og jernbane. Vi jobber for å sikre at varer og mennesker kan transporteres så effektivt og bærekraftig som mulig. Vi har fokus på Smart Mobility, som løser transportutfordringer ved å integrere byplanlegging, digitalisering og samferdselsløsninger.   Slik søker du Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: onsdag 01.07.2022, vi gjør oppmerksom på at søknader behandles fortløpende.   Har du spørsmål?Kontakt Rune Thomas Johannessen, Seksjonsleder Takst og byggkontroll, 91325334
Frist 01.07.2022
Les mer
logo
Sivilingeniør/master hydrologi og klimatilpasning
Rambøll Vann Trondheim vokser stadig og søker nå etter flere medarbeidere innen hydrologi, klimatilpasning, overvannshåndtering og flomsikring. Stillingen passer for deg som søker faglige utfordringer i et profesjonelt, men uhøytidelig arbeidsmiljø. Vi søker etter noen som er engasjert i faget, gjerne med erfaring fra bransjen og som ikke er fremmed for å lære nye ting.     Bli en del av vår Vannavdeling   Vann Trondheim har et av regionens bredeste kompetansemiljø for vårt fag, med medarbeidere innen tradisjonell ledningsteknologi, hydrologi og vann- og avløpsrensing. Vi jobber både mot offentlig og privat sektor. Til sammen er vi over 20 medarbeidere i avdelingen, der halvparten har mer enn ti års erfaring. Vår store styrke er å jobbe i team, og vi får svært godt utbytte av det brede tverrfaglige nettverket Rambøll Norge tilbyr. Blant vår kundeportefølje finner man flere kommuner, større statlige etater, mindre lokale entreprenører og større internasjonale private aktører. Trondheimskontoret har et bredt og sterkt tverrfaglig miljø som sørger for en stor variasjon i prosjektporteføljen. Her har man altså gode muligheter til å påvirke sin hverdag, utvikle seg i retningen man selv ønsker og kunne bidra der man yter best.     Inviting bright minds Dine oppgaver vil være å delta i og/eller lede mindre og større prosjekter.   Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være: Flomberegninger av små og store vassdrag Planlegging og dimensjonering av sikringstiltak Utredninger av bekkeåpninger og miljøtiltak i vassdrag Planlegging og utarbeiding av søknad for vannuttak for drikkevann og industri Modellering og simulering av hydrauliske konstruksjoner (HEC-RAS/MIKE) Innsmaling og analysering av grunnlagsdata for- og fremstilling av flomsonekart (ArcGIS) Befaring og oppmåling av vassdrag Designe og utvikle gode bærekraftige løsninger for våre kunder Ha tett kontakt med, og være en sparringspartner for våre kunder Markedsutvikling og tilbudsskriving Bidra til videre globalt samarbeid i Rambøll innen innovasjon, digitalisering og bærekraft   Ansvar og kompleksitet tilpasses din kompetanse og erfaring. Våre erfarne seniorer og fagsterke juniorer vil bistå deg i prosjektgjennomføringen.     Ditt faglige og personlige utgangspunkt er: Utdannet sivilingeniør innen hydrologi, vassdragsteknikk eller vann- og avløp Erfaring med GIS (f.eks. ArcGIS) og modelleringsprogrammer som HEC-RAS, MIKE-programvarer m.m. Har NVE-godkjenning som fagansvarlig innen klasse IV og/eller V, eller et ønske om å oppnå det Være systematisk og ha evne til å finne løsninger på uoversiktlige problemstillinger Initiativrik og selvgående, ansvarsbevisst og løsningsorientert God skriftlig og muntlig kommunikasjon både på norsk (krav: B2) og engelsk Ønske om å bidra med initiativ og glede til vårt gode arbeidsmiljø       Som samfunnsrådgiver gir vi våre medarbeidere muligheter for personlig og faglig utvikling. Vi tilbyr gode betingelser med attraktive forsikrings- og pensjonsavtaler, fleksibel arbeidshverdag og gode ferieordninger. Hos oss får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og høyere livskvalitet for menneskene som bor der.   Bransjen er i sterk utvikling med økt fokus på innovasjon og bærekraftige løsninger. Rambøll har nettopp lansert en ambisiøs strategi for de neste 4 årene, «The Partner for Sustainable Change». Dette gir store muligheter for de som klarer å omstille seg og evner å se forbi det åpenbare. Nysgjerrighet og interesse for nye metoder for problemløsning er derfor et pluss.   Velkommen til ossSend inn din søknad og CV ved å klikke på «Søk stilling»-knappen og følge instruksjonene.  Ta gjerne kontakt dersom du ønsker ytterligere informasjon om stillingen. Kontaktperson: Helene Sedal, telefon: 916 28 621, mail:  helene.sedal@ramboll.no    Velkommen som søker!   Søknadsfrist: 18.07.2022. Vi gjør oppmerksom på at søknadene behandles fortløpende.   Arbeidssted Kobbes gate 2, Trondheim
Frist 18.07.2022
Les mer
logo
Prosjektassistenter innen strategi, digitalisering og innovasjon
Vi inviterer deg til å ta i bruk din interesse for bærekraftig samfunnsutvikling, i en stilling hvor du støtter våre konsulenter med å løse spennende prosjekter og utforme tilbud. Stillingen er timebasert og kan fint kombineres med studier. For denne rollen trenger du du bl.a. gode skriftlige eller visuelle fremstillingsevner, kompetanse innen samfunnsvitenskapelige metoder eller design og et analytisk og kreativt hode. Er du vår nye Prosjektassistent? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.   Inviting bright minds   Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.   Bli en del av vårt team som jobber med strategi, digitalisering og innovasjon   Som vår nye Prosjektassistent blir du en del av avdelingen Sustainable Society Transformation, et miljø som leverer en rekke konsulenttjenester for offentlige virksomheter. Vi gjennomfører både kartlegginger, evalueringer og utviklings- og innovasjonsprosjekter. Felles for prosjektene våre er at vi fremskaffer ny kunnskap og innsikt som brukes som grunnlag for viktige strategiske beslutninger i offentlige virksomheter og for utvikling av samfunnet. Prosjektene innen dette fagområdet er blant annet knyttet til utvikling av konkrete områder som digitalisering, innovasjon, strategiutvikling, gevinstrealisering og hvordan teknologi kan bidra til å skape bærekraftig utvikling, samt med rådgivning innen prosjekt- og prosessledelse. Vi er i dag 11 konsulenter som jobber med dette, og totalt 53 medarbeidere i Rambøll Management Consulting i Oslo. Vi har et ungt arbeidsmiljø med mange talentfulle kollegaer, og tilbyr utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, samt gode utviklings- og karrieremuligheter. Vårt arbeidsmiljø er preget av høyt faglig nivå og du vil kunne få ettertraktet erfaring og referanse for fremtidige jobbsøknader.   Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være: Å bistå konsulentene i konkrete prosjektoppgaver, f.eks. ulike former for researcharbeid, booking og gjennomføring av intervjuer, dokumentasjon, utforming av spørreundersøkelser, dataanalyse, rapportskriving, korrekturlesing av tekst, grafisk fremstilling av data og funn gjennom InDesign, PowerPoint e.l. Å bistå i utforming av tilbud. Arbeidsoppgavene er meget varierte. Basert på dine interesser vil du ha muligheten til å påvirke hvilke prosjekter og oppgaver du skal løse.   Vi støtter den faglige utviklingen din   Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være: Masterstudent på første året, eller siste års bachelorstudent med konkrete planer om masterstudier, som kan vise til gode resultater på studiene Student innen organisasjon og ledelse, forvaltningsinformatikk, strategi (eller siviløkonom med fordypning i strategi), prosjektledelse, innovasjon og digital innovasjon, digital økonomi og ledelse, digital forretningsutvikling, entreprenørskap, design, anvendt data- og informasjonsteknologi, eller liknende.   I denne rollen vil det være en fordel om du også har evnen til å bearbeide og systematisere informasjon, er analytisk anlagt, fleksibel, nøyaktig og legger stor vekt på høy kvalitet i arbeidsoppgavene du utfører. Det er en fordel om du har gode skriftlige eller visuelle fremstillingsevner, kjennskap til offentlig forvaltning, og interesse for enten digitalisering, innovasjon, organisasjonsutvikling, samfunnsvitenskapelige metoder, formidling og/eller markedsaktiviteter.       Velkommen til vår divisjon for Management Consulting    Rambøll har ett av Nordens største miljøer innen Management Consulting, med en sterk forankring i offentlig utvikling. Våre 600 eksperter er med å ruste bedrifter og samfunn for en bærekraftig fremtid. Vi tilbyr kundene våre verdifull innsikt, og vår globale kunnskapsbase med 15 000 medarbeidere gir oss mulighet til å kombinere teknisk ekspertise med konsulenttjenester.       Slik søker du   Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 1. august 2022. Søknader behandles i etterkant av oppgitt søknadsfrist. Ønsket oppstart i stillingen rundt 1. september.   Har du spørsmål? Kontakt Aisha Iqbal: aisha.iqbal@ramboll.com / 986 28 154
Frist 01.08.2022
Les mer
logo
Prosjektassistenter innen bærekraftig samfunnsutvikling
Vi inviterer deg til å ta i bruk din interesse for bærekraftig samfunnsutvikling, i en stilling hvor du støtter våre konsulenter med å løse spennende prosjekter og utforme tilbud. Stillingen er timebasert og kan fint kombineres med studier. For denne rollen trenger du du bl.a. gode skriftlige eller visuelle fremstillingsevner, kompetanse innen samfunnsvitenskapelige metoder eller design og et analytisk og kreativt hode Er du vår nye Prosjektassistent? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.   Inviting bright minds Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.   Bli en del av vår avdeling for Sustainable Society Transformation Som vår nye Prosjektassistent blir du en del av et miljø som leverer konsulenttjenester for offentlige virksomheter. Vi gjennomfører både kartlegginger, evalueringer og utviklings- og innovasjonsprosjekter. Felles for prosjektene våre er at vi fremskaffer ny kunnskap og innsikt som brukes som grunnlag for viktige strategiske beslutninger i offentlige virksomheter og for utvikling av samfunnet. Våre prosjekter er både knyttet til utvikling av konkrete sektorområder som utdanning, helse, integrering og kultur, og tversektoriell tematikk som digitalisering, bærekraft, innovasjon og strategiutvikling. Vi er i dag 25 konsulenter i avdelingen og totalt 53 medarbeidere i Rambøll Management Consulting i Oslo. Vi har et ungt arbeidsmiljø med mange talentfulle kollegaer, og tilbyr utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, samt gode utviklings- og karrieremuligheter. Vårt arbeidsmiljø er preget av høyt faglig nivå og du vil kunne få ettertraktet erfaring og referanse for fremtidige jobbsøknader     Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være: Å bistå konsulentene i konkrete prosjektoppgaver, f.eks. ulike former for researcharbeid, booking og gjennomføring av intervjuer, dokumentasjon, utforming av spørreundersøkelser, dataanalyse, rapportskriving, korrekturlesing av tekst, grafisk fremstilling av data og funn gjennom InDesign, PowerPoint e.l. Å bistå i utforming av tilbud. Arbeidsoppgavene er meget varierte. Basert på dine interesser vil du ha muligheten til å påvirke hvilke prosjekter og oppgaver du skal løse.     Vi støtter den faglige utviklingen din Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:   Masterstudent på første året, eller siste års bachelorstudent med konkrete planer om masterstudier, som kan vise til gode resultater på studiene Student innen samfunnsvitenskapelige, humanistiske, pedagogiske, informatiske eller økonomiske fag, for eksempel statsvitenskap, samfunnsøkonomi, siviløkonomi, økonomi og administrasjon, forvaltningsinformatikk, organisasjon og ledelse, organisasjonspsykologi, pedagogikk, medievitenskap, digital innovasjon, digital økonomi og ledelse, design, eller liknende.     I denne rollen vil det være en fordel om du også har evnen til å bearbeide og systematisere informasjon, er analytisk anlagt, fleksibel, nøyaktig og legger stor vekt på høy kvalitet i arbeidsoppgavene du utfører. Det er en fordel om du har gode skriftlige eller visuelle fremstillingsevner, kjennskap til offentlig forvaltning, og interesse for enten digitalisering, innovasjon, organisasjonsutvikling, samfunnsvitenskapelige metoder, formidling og/eller markedsaktiviteter.   Velkommen til vår divisjon for Management Consulting  Rambøll har ett av Nordens største miljøer innen Management Consulting, med en sterk forankring i offentlig utvikling. Våre 600 eksperter er med å ruste bedrifter og samfunn for en bærekraftig fremtid. Vi tilbyr kundene våre verdifull innsikt, og vår globale kunnskapsbase med 15 000 medarbeidere gir oss mulighet til å kombinere teknisk ekspertise med konsulenttjenester.       Slik søker du Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 1. august 2022. Søknader behandles i etterkant av oppgitt søknadsfrist. Ønsket oppstart i stillingen rundt 1. september.   Har du spørsmål?Kontakt gjerne Peder Laumb Stampe: pels@ramboll.com / 48 43 27 17 eller Aisha Iqbal: aisb@ramboll.com / 98 62 81 54
Frist 01.08.2022
Les mer
Kontaktpersoner
Rekrutteringsansvarlig
Les mer om muligheter hos Rambøll
Om Rambøll

Vi er en av de mest attraktive arbeidsgiverne i Norge, og det er ikke uten grunn!

I Rambøll er du med å skape inspirerende og bærekraftige løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Tjenestene vi leverer skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Som rådgiver i Rambøll blir du en del av et sterkt fagmiljø, samtidig som du jobber tett med kolleger i andre fag. Vi har stor tro på at samarbeid på tvers er med å skape kreative og langsiktige løsninger, i tillegg til at det bidrar til å utvikle kompetansen din. Vi er opptatt av at du som begynner hos oss skal få muligheter til å utvikle deg og lære gjennom hele karriereløpet. Derfor får du tidlig ansvar og tillitt - også som nyutdannet.

Du er vår viktigste ressurs
Rambøll er en kunnskapsbedrift, og medarbeiderne er vår største og viktigste ressurs. Løsningene våre er helt avhengig av kreativiteten, innsikten og integriteten til de som jobber her. Vi ser at team satt sammen av mennesker med ulik faglig og personlig bakgrunn er et godt utgangspunkt for å skape inspirerende løsninger. Derfor ønsker vi individuelle forskjeller velkommen.

I Rambøll har vi vært opptatt av etisk forretningsdrift og bærekraftige løsninger lenge før dette ble vanlig. Du kan lese mer om vår historie og arv her.