<  
>  

Rambøll

Konsulenttjenester: Ingeniør / Teknisk, Management consulting, Olje / Gass / Energi / Kraft

Vi er en av de mest attraktive arbeidsgiverne i Norge, og det er ikke uten grunn!

I Rambøll er du med å skape inspirerende og bærekraftige løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Tjenestene vi leverer skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Som rådgiver i Rambøll blir du en del av et sterkt fagmiljø, samtidig som du jobber tett med kolleger i andre fag. Vi har stor tro på at samarbeid på tvers er med å skape kreative og langsiktige løsninger, i tillegg til at det bidrar til å utvikle kompetansen din. Vi er opptatt av at du som begynner hos oss skal få muligheter til å utvikle deg og lære gjennom hele karriereløpet. Derfor får du tidlig ansvar og tillitt - også som nyutdannet.

Du er vår viktigste ressurs
Rambøll er en kunnskapsbedrift, og medarbeiderne er vår største og viktigste ressurs. Løsningene våre er helt avhengig av kreativiteten, innsikten og integriteten til de som jobber her. Vi ser at team satt sammen av mennesker med ulik faglig og personlig bakgrunn er et godt utgangspunkt for å skape inspirerende løsninger. Derfor ønsker vi individuelle forskjeller velkommen.

I Rambøll har vi vært opptatt av etisk forretningsdrift og bærekraftige løsninger lenge før dette ble vanlig. Du kan lese mer om vår historie og arv her.

Les mer
Fakta om Rambøll
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
10000+
Etablert år
1945
Se alle fakta
,,
Vi trenger deg som ser forbi det åpenbare!

Ledige stillinger hos Rambøll

Vi inviterer deg til å ta i bruk din erfaring som trafikk- eller transportplanlegger i en stilling hvor du kan bidra til å utvikle Rambøll videre gjennom spennende prosjekt for ulike aktører. For denne rollen trenger du samarbeidsevner, evne til å tenke helhetlig og stor interesse for transport- og trafikkfaglige utfordringer. Er du vår nye Trafikk-/transportplanlegger? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.   Inviting bright minds Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.   Bli en del av vår avdeling for Areal og samferdsel Som vår nye Trafikk-/transportplanlegger blir du en del av seksjon Trafikk som i dag har 7 ansatte og ønsker å bli flere. Seksjonen er del av en avdeling på 30 med et veldig godt arbeidsmiljø, god spredning i alder og kjønn og dyktige medarbeidere som er opptatt av å utvikle gode løsninger i samarbeid med kollegaer og kunder.   Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være: Gjennomføring av små og store flerfaglige prosjekt Sikre god koordinering og bidra til en sikker, rask og målrettet gjennomføring Delta i markeds- og tilbudsarbeid Delta i å utvikle seksjonens fagmiljø   Vi støtter den faglige utviklingen din Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være: Utdanning som sivilingeniør, ingeniør, samfunnsviter Erfaring fra konsulent, forskning, kollektivselskap, utbygger eller offentlig virksomhet Erfaring med for eksempel transportmodellberegninger, trafikktekniske vurderinger, fremkommelighet, samfunnsøkonomiske betraktninger, trafikksikkerhet, kollektivplanlegging,sykkeltilrettelegging eller tilgrensende fagområder Kjennskap til/kunnskap om relevante regelverk, retningslinjer og håndbøker   I denne rollen vil det være en fordel om du også har interesse for oppdragsledelse, kundekontakt og jobbe i større og mindre team i tverrfaglige oppdrag. Vi søker primært etter en person med erfaring, men oppfordrer også nyutdannede med relevant fagbakgrunn og interesse for fagfeltet om å søke.  Velkommen til vår samferdselsdivisjon  Rambølls 3000 samferdselseksperter samarbeider med myndigheter, entreprenører og kunder for å skape helhetlige samferdselsløsninger - fra flyplasser og broer til tunneler og jernbane. Vi jobber for å sikre at varer og mennesker kan transporteres så effektivt og bærekraftig som mulig. Vi har fokus på Smart Mobility, som løser transportutfordringer ved å integrere byplanlegging, digitalisering og samferdselsløsninger.   Rambøll i Norge Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.   Slik søker du Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 18.02.2020.   Har du spørsmål?Kontakt gjerne seksjonsleder Kristin Kråkenes, tlf +47 979 56 502, kristin.krakenes@ramboll.no
18.02.2020 Trondheim
Vi inviterer deg til å ta i bruk din erfaring som vegplanlegger i en stilling hvor du kan bidra til å utvikle Rambøll videre gjennom store og små prosjekt for både offentlige og private aktører. For denne rollen trenger du samarbeidsegenskaper, evnen til å tenke helhetlig og kjennskap til de viktigste prosjekteringsverktøy som blant annet Novapoint. Er du vår nye Vegplanlegger? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.   Inviting bright minds Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.   Bli en del av vår avdeling for Areal og samferdsel Som vår nye Vegplanlegger blir du en del av seksjon Veg som i dag har 11 ansatte og ønsker å bli flere. Seksjonen er del av en avdeling på 30 med et veldig godt arbeidsmiljø, fin spredning i alder og kjønn og dyktige medarbeidere som er opptatt av å utvikle gode løsninger i samarbeid med kollegaer og kunder. Vi jobber nå med mange spennende oppdrag og ser etter deg som har relevant erfaring og liker å jobbe i flerfaglige team. Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være: Gjennomføring av små og store flerfaglige prosjekt Sikre god koordinering og bidra til en sikker, rask og målrettet gjennomføring Delta i markeds- og tilbudsarbeid Delta i vårt utviklingsarbeid og bidra til å utvikle seksjonens fagmiljø   Vi støtter den faglige utviklingen din Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være: Utdanning som sivilingeniør/ingeniør Erfaring fra konsulent, utbygger, entreprenør eller offentlig virksomhet Erfaring med modellbasert planlegging og prosjektering Kjennskap til/kunnskap om regulerings- og byggeplanarbeid, relevante regelverk og håndbøker   I denne rollen vil det være en fordel om du også har interesse for oppdragsledelse, kundekontakt og å bidra til å utvikle våre yngre medarbeidere.   Velkommen til vår samferdselsdivisjon  Rambølls 3000 samferdselseksperter samarbeider med myndigheter, entreprenører og kunder for å skape helhetlige samferdselsløsninger - fra flyplasser og broer til tunneler og jernbane. Vi jobber for å sikre at varer og mennesker kan transporteres så effektivt og bærekraftig som mulig. Vi har fokus på Smart Mobility, som løser transportutfordringer ved å integrere byplanlegging, digitalisering og samferdselsløsninger.   Rambøll i Norge Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.   Slik søker du Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 18.02.2020.   Har du spørsmål?Kontakt avdelingsleder Monica Buran, tlf +47 917 96 209, monica.buran@ramboll.no
18.02.2020 Trondheim
Vi inviterer deg til å ta i bruk din erfaring og forretningsforståelse i en stilling hvor du inngår som en del av prosjektledelsen i store og mellomstore prosjekter og skal sørge for god og effektiv økonomistyring. For denne rollen trenger du høyere økonomisk utdannelse (master/bachelor) og minimum 2-3 års relevant erfaring innenfor controlling og økonomistyring. Er du vår nye Prosjektcontroller? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.   Inviting bright minds Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.   Bli en del av vår Business Finance avdeling Som vår nye Prosjektcontroller blir du en del av et team med 7-8 erfarne controllere som følger opp en rekke spennende prosjekter innen samferdsel, bygg, arkitektur og plan. Vi har et godt arbeidsmiljø hvor vi hjelper og støtter hverandre i en hverdag med høyt tempo .   Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være: Implementere effektive prosedyrer og rutiner for løpende oppfølging og rapportering i prosjektene Utarbeide økonomiske analyser og beslutningsunderlag Sikre god risikostyring og bidra til lønnsomhet og forbedret kontantstrøm Sikre compliance i prosjektgjennomføringen basert på Rambølls retningslinjer og verdier   Vi støtter den faglige utviklingen din Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være: Høyere økonomisk utdannelse (master/bachelor) Minimum 2-3 års relevant erfaring innenfor controlling og økonomistyring God forretningsforståelse og gjerne erfaring fra prosjekt- og konsulentvirksomhet Meget god Excel/ERP-kompetanse (gjerne med erfaring fra Maconomy) Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig   I denne rollen vil det være en fordel om du også er strukturert, analytisk og nøyaktig med evne til å se helheten. Du må også ha gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper samt evne til å jobbe under tidspress og levere som avtalt.   Velkommen til vår Supportorganisasjon Rambølls supportorganisasjon spiller en viktig rolle i selskapets strategiske utvikling. Divisjonen omfatter økonomi, HR, IT, juridisk, kommunikasjon og facility management. Vi utvikler og implementerer strategier, prosesser og løsninger som er viktige for medarbeiderne og kundene våre, og for selskapets utvikling.   Rambøll i Norge Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.   Slik søker du Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 18.02.2020. Søknader vil bli vurdert fortløpende.   Har du spørsmål?Kontakt gjerne Teamleder Gunnar Normann Nilsen, tlf 97594381
18.02.2020 Oslo
Vi inviterer deg til å ta i bruk din fagkunnskap innen konstruksjonsfaget i en stilling hvor du bidrar til å skape innovative løsninger innen bruprosjektering og bruvedlikehold. For denne rollen trenger du mastergrad innen konstruksjonsfag og et ønske om faglige utfordringer i et kompetent bru-miljø. Er du vår nye Sivilingeniør brukonstruksjon? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.   Inviting bright minds Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.   Bli en del av vår bru avdeling Som vår nye Sivilingeniør brukonstruksjon blir du en del av avdeling Bru og Anlegg i Drammen med 29 ansatte. Vi er i vekst, og vi søker nye medarbeidere som kan bidra i vår videre utvikling av fagområdet innenfor vedlikehold av bruer og prosjektering av nye bruer. Vår avdeling i Drammen har et kompetent fagmiljø med høy effektivitet og kvalitet, god takhøyde, og med humor som sitter løst. Vi er stolte av å ha et så positivt miljø, og vi vil gjerne ha deg med på laget.   Vi trenger en lagspiller som kan jobbe målrettet innenfor fagområdene bruvedlikehold og bruprosjektering. Innen bruvedlikehold omfatter dette blant annet prosjektering av vedlikeholds- og forsterkningsarbeider, inspeksjon og bæreevnekontroll av eksisterende samferdselskonstruksjoner. Prosjektering av nye bruer skjer med moderne analysemetoder og -verktøy og bruk av BIM. Spennarmerte platebruer, skråkabelbruer og hengebruer er eksempler på type bruer vi har prosjektert i de senere årene.   Du vil jobbe med mindre og større bruprosjekter, og stillingen rapporterer til fagansvarlig i prosjekter. Avdelingen har fagansvaret for bruvirksomheten til Rambøll i Norge, og prosjektene utføres i tett samarbeid med Rambøll-kollegaer og samarbeidspartnere i inn- og utland. Vi er en del av Rambøll sin satsning på å vinne de store internasjonale bruprosjektene.   Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være: Bruvedlikehold Inspeksjon av eksisterende konstruksjoner Bæreevnekontroll Prosjektering av vedlikeholds- og forsterkningsarbeider Parametrisering og automatisering Bruprosjektering Prosjektering av brukonstruksjoner Fagansvarlig på enfaglige- og større tverrfaglige samferdselsprosjekter (avhengig av kompetanse) Parametrisering og automatisering   Vi støtter den faglige utviklingen din Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være: Bruvedlikehold Mastergrad innen konstruksjonsfag Kjennskap til materialteknologi og skademekanismer for samferdselskonstruksjoner Erfaring med elementanalyser vil være en fordel Erfaring med modellering i BIM teller positivt Gode samarbeidsevner Gode kommunikasjonsegenskaper, både på norsk og engelsk Bruprosjektering Mastergrad innen konstruksjonsfag Bakgrunn og interesse for med elementanalyser vil være en fordel Erfaring med modellering i BIM teller positivt Gode samarbeidsevner Gode kommunikasjonsegenskaper, både på norsk og engelsk   I denne rollen vil det være en fordel om du også er selvstendig og initiativrik og trives med faglige utfordringer.   Velkommen til vår samferdselsdivisjon  Rambølls 3000 samferdselseksperter samarbeider med myndigheter, entreprenører og kunder for å skape helhetlige samferdselsløsninger - fra flyplasser og broer til tunneler og jernbane. Vi jobber for å sikre at varer og mennesker kan transporteres så effektivt og bærekraftig som mulig. Vi har fokus på Smart Mobility, som løser transportutfordringer ved å integrere byplanlegging, digitalisering og samferdselsløsninger.   Rambøll i Norge Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.   Slik søker du Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 23.02.2020. Vi gjør oppmerksom på at søknader behandles fortløpende.   Har du spørsmål? Kontakt avdelingsleder Olav Lahus, mobil 414 89 194 mail olav.lahus@ramboll.no​
23.02.2020 Drammen
Vi inviterer deg til å ta i bruk din energi og fagkunnskap i en stilling hvor du bidrar til å videreutvikle vår seksjon for tekniske systemer og bygger gode relasjoner til gamle og nye kunder. For denne rollen trenger du noen års erfaring og minimum bachelorgrad innen VVS- eller elektro-faget . Er du vår nye Seksjonsleder tekniske systemer? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.   Inviting bright minds Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.   Bli en del av vår divisjon Innlandet Som vår nye Seksjonsleder tekniske systemer blir du en del av en tverrfaglig divisjon med til sammen 40 medarbeidere som dekker fagområdene tekniske systemer, bygg, samferdsel, plan og landskap. Seksjon for tekniske systemer har pr. i dag 9 medarbeidere. Stillingen som seksjonsleder forutsetter at du også deltar i faglig prosjektarbeid. Du blir en del av divisjonens ledergruppe, og rapporterer til divisjonsleder.   Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være: Daglig oppfølging av medarbeidere i seksjonen Rådgiving og prosjektering innen VVS- eller elektro-faget Bidra med markedsarbeid, tilbudsarbeid og relasjonsbygging mot kunder Bidra til faglig utvikling av medarbeiderne Videreutvikling av seksjonen   Vi støtter den faglige utviklingen din Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være: Bachelor- eller mastergrad innen VVS eller elektro Erfaring som rådgivende ingeniør innen faget Evne og interesse for å tenke tverrfaglig God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk   I denne rollen vil det være en fordel om du også har noe ledererfaring.   Rambøll i Norge Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.   Slik søker du Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 23. Februar 2020.   Har du spørsmål?Kontakt Divisjonsleder Eva Vefald Bergsodden, tlf 97779989 mail: eva.bergsodden@ramboll.no
23.02.2020 Lillehammer
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse som brannngeniør  i en stilling hvor du får utfordrende og varierte oppgaver i små og store prosjekt  . For denne rollen trenger du utdanning og erfaring som brannrådgiver. Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke. Er du vår nye Branningeniør? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.   Inviting bright minds Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.   Bli en del av vår Bodø avdeling Som vår nye Branningeniør blir du en del av en tverrfaglig avdeling med 25 ansatte. Vi dekker fagområdene konstruksjonsteknikk, brann, PA, elektro og VVS. Oppdragsgivere er både private og offentlige byggherrer og huseiere. Det internasjonale samarbeidet i Rambøll gjør at vi har tilgang til global kompetanse gjennom et nettverk av om lag 110 brannrådgivere i Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia.   Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være: Brannkonsept og branntegninger Tilstandsanalyser Uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse Kundekontakt og kundeoppfølging   Vi støtter den faglige utviklingen din Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være: Siviling./master eller bachelor med spesialisering innen brannfaget God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk Gjerne noe erfaring fra tilsvarende arbeid   I denne rollen vil det være en fordel om du også kan samarbeide med andre rådgivere og kolleger på en god måte, og trives med å ha direkte kontakt med kundene våre.   Velkommen til vår  divisjon for bygg & arkitektur  Vi er et av verdens ti ledende firma innen bygningsprosjektering, og jobber årlig på mer enn 10 000 byggeprosjekter. Våre 4000 fageksperter fra hele verden har spesialisert seg på å skape innovative og bærekraftige bygg som det er godt å bo og jobbe i. Vi legger ekstra vekt på å balansere de kulturelle, sosiale og fysiske aspektene ved byggene, for å skape verdi for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.   Rambøll i Norge Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.   Slik søker du Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 28.02.2020. Vi gjør oppmerksom på at søknader behandles fortløpende.   Har du spørsmål?Kontakt [Avdelingsleder Magne Aas tlf. 48120090]
28.02.2020 Bodø
Vi inviterer deg til å ta i bruk din fagkompetanse innen marin biologi, formidling og prosjektledelse  i en stilling hvor du som samfunnsrådgiver og fagekspert bidrar til å finne innovative og bærekraftige løsninger i store og små prosjekter langs Norges kyst . For denne rollen trenger du mastergrad eller tilsvarende innen Marinbiologi og minst 5 års relevant arbeidserfaring . Er du vår nye Senior Marinbiolog? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.   Inviting bright minds Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.   Bli en del av vår avdeling for Vannmiljø, Økologi og Sediment Som vår nye Senior Marinbiolog blir du en del av et faglig sterkt team bestående av marinbiologer, geologer, økotoksikologer, limnologer og naturforvaltere. Vi jobber med prosjekter innen kartlegging, planlegging og overvåking før, under og etter gjennomføring av forskjellige typer tiltak i hele landet. Vi arbeider også med generelle kartleggings- og overvåkingsprosjekter. Typiske prosjekter er: oppfølging av miljø i tverrfaglige transportprosjekter, gjennomføring av undersøkelser og søknader i forbindelse med havne- og farledsprosjekter. Rambøll Miljø og Helse består av 70 eksperter innenfor alle miljøfag hvorav ca. 20 jobber med marine problemstillinger. Vi har fokus på et åpent og inkluderende arbeidsmiljø med blant annet muligheter for å delta på sosiale sammenkomster og turer .   Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være: Oppdragsledelse Utføre kartlegging og overvåking av marinbiologiske naturverdier Utføre marinbiologiske vurderinger i Rambølls prosjekter Feltarbeid Tverrfaglig samarbeid Kommunikasjon med oppdragsgiver   Vi støtter den faglige utviklingen din Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være: Master grad eller høyere innen marinbiologi Gode formidlings- og kommunikasjonsferdigheter God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Erfaring med Arc GIS eller tilsvarende Erfaring fra feltarbeid   I denne rollen vil det være en fordel om du også evner å tenke tverrfaglig og se det store bildet, er selvstendig og initiativrik og trives med faglige utfordringer og evner å samarbeide med oppdragsgivere, samarbeidspartnere og kolleger på en god måte.     Velkommen til vår divisjon for Miljø & helse I Rambøll utvikler vi innovative og forskningsbaserte løsninger, som reduserer forurensing og bidrar til å gjenopprette naturområder. Som et av verdens ledende konsulentselskaper innen miljø og helse hjelper vi kundene våre å løse deres mest kompliserte miljøutfordringer. Slik er vi med å skape områder det er godt å leve og ferdes i.   Rambøll i Norge Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.   Slik søker du Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 28. Februar 2020.   Har du spørsmål?Kontakt Avdelingsleder Tom Øyvind Jahren 9175 9106 eller Teamleder Eivind Dypvik 4544 3554
28.02.2020 Oslo
Vi inviterer deg til å ta i bruk din erfaring og fagkompetanse i en stilling hvor du blir engasjert i spennende og betydningsfulle prosjekter i regionen For denne rollen trenger du utdannelse innen bygg og konstruksjonsfag. Det vil være fordelaktig med minimum 3 - 5 års erfaring, men du med noe mindre erfaring oppfordres også til å søke. Er du vår nye Sivilingeniør Bygg? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.   Inviting bright minds Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.   Bli en del av vår Fredrikstad avdeling Som vår nye Sivilingeniør Bygg blir du en del av et sterkt fagmiljø på Rambølls kontor i Fredrikstad. Kontoret har 40 dyktige medarbeidere innen fagområdene Plan- og Landskapsarkitektur, Prosjektledelse, ITB og konstruksjonsteknikk. Kontoret ligger fint plassert på Værste og har gode fasiliteter. Vi samarbeider tett med flerfaglige Rambøll-miljøer på tvers av landet og i Norden, og er engasjert i flere store byggeprosjekter og planoppdrag i Østfold og Follo-regionen og i Norge for øvrig   Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være: Beregninger/analyse ved hjelp av Robot/FEM design Kunnskap om seismisk prosjektering etter NS-EN 1998 er en fordel Kunnskap om prosjektering av massivtre eller prefab er en fordel Selvstendig, positiv, strukturert og ryddig samt god til å kommunisere Gode skriftlige og muntlige egenskaper i norsk og engelsk   Vi støtter den faglige utviklingen din Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være: Universitets- eller høyskoleutdanning Erfaring med moderne prosjekteringsverktøy og tradisjonell prosjektering Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk   I denne rollen vil det være en fordel om du også er initiativrik og fremoverlent i møte med en kundegruppe som er på full fart fremover i digitalisering og modernisering.   Velkommen til vår divisjon for bygg & arkitektur  Vi er et av verdens ti ledende firma innen bygningsprosjektering, og jobber årlig på mer enn 10 000 byggeprosjekter. Våre 4000 fageksperter fra hele verden har spesialisert seg på å skape innovative og bærekraftige bygg som det er godt å bo og jobbe i. Vi legger ekstra vekt på å balansere de kulturelle, sosiale og fysiske aspektene ved byggene, for å skape verdi for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.   Rambøll i Norge Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.   Slik søker du Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 01.03.2020. Vi gjør oppmerksom på at søknader behandles fortløpende.   Har du spørsmål?Kontakt Avdelingsleder Nils Andre Buer, 95 15 35 87
01.03.2020 Fredrikstad
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Studenter i Rambøll Internship

SommerjobberHvert år lyser vi ut ca. 30 til 40 sommerjobber, innenfor de fleste fagfeltene våre og over hele landet. Hos oss settes du i arbeid på konkrete prosjekter og du får ansvar fra dag én - men vi passer også på at du får veiledningen og støtten du trenger.   En sommerjobb hos Rambøll gir deg viktige erfaringer som du kan ta med deg videre i studier og arbeidsliv. Samtidig åpner sommerjobben dører og gir deg nye kontakter i bransjen. Om du er interessert i en utfordrende og lærerik sommerjobb vil vi gjerne høre fra deg! Du finner mer info om sommerjobbene våre på no.ramboll.com. Oppgaveskriving Vi har mange studenter som skriver bachelor- og masteroppgaver hos oss hvert år. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med kontoret og avdeling du har mest lyst til å skrive for. Les mer om oppgaveskriving hos Rambøll på no.ramboll.com. Prosjektassistenter Hos Rambøll Management Consulting ansetter vi prosjektassistenter løpende gjennom året. Som prosjektassistent bistår du bl.a. våre konsulenter i deres arbeid på prosjekter. Stillingene er på ca. 20 prosent. Våre prosjektassistenter er i hovedsak masterstudenter på første året, men vi har fra tid til annen også studenter på bachelornivå. Stillingene legges ut på nettsidene våre her.
Antall interns
40
Sted
Norge
Les mer

Rekrutteringskalender

  • FEB 18
    2020
    3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
  • FEB 23
    2020
    2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Bildegalleri

Filmer

Denne korte videoen forteller deg hvem vi er og hva vi jobber med.
Joachim Viktil i avdeling for prosjekt- og byggeledelse forteller om hvordan det er å være nyansatt i Rambøll. Vil du også bli en av oss?
Anja Drozdik, nyansatt sivilarkitekt, forteller om hvordan det er å jobbe i Rambøll. Vil du også bli en av oss?
Astrid Gaustad ved VVS-avdelingen forteller om hvordan det er å være nyansatt i Rambøll. Vil du også bli en av oss?
Christian Halland og Thor Gunnar Hansen ved avdeling for areal og samferdsel forteller om hvordan det er å være nyansatt i Rambøll. Vil du også bli en av oss?
Se folks reaksjoner når vi gjorde en grå parkeringsplass om til et grønt samlingspunkt!
Droner kan være til god hjelp i en rekke prosjekter og utredninger. Se hva Rambølls droneteam kan få til her!

Fakta om Rambøll

Adresse

Hovedkontor: 
Hoffsveien 4
0275 Oslo


20 kontorsteder i Norge

Se no.ramboll.com for å finne ditt nærmeste kontor.