Ledig stilling

Fiskehelsesjef Region Midt Lerøy Seafood Group ASA

Søknadsfrist : 20.11.2019

Vår fiskehelsesjef går over i en ny rolle i selskapet og vi søker etter hennes etterfølger. Stillingen som fiskehelsesjef vil gis det overordnede ansvaret for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tiltak knyttet til selskapets fiskehelsearbeid. Stillingen vil ha personalansvar for selskapets fiskehelseavdeling, som i dag teller 7 ansatte veterinærer og fiskehelsebiologer.

Ansvarsområdet vil innebære:

 • Planlegging, gjennomføring og oppfølging av selskapets arbeid med fiskehelse og -velferd
 • Bidra til å sikre og videreutvikle selskapets fremtidige produksjon, herunder være pådriver til utvikling og gjennomføring av relevant forbedringsarbeid
 • Faglig og operativ ledelse av internt fiskehelsepersonell samt oppfølging av ekstern fiskehelsetjeneste
 • Kontakt med myndigheter, naboaktører samt fag- og forskningsmiljø
 • Medvirke til samarbeid med andre aktører i regionen
 • Sikre at selskapet drar nytte av forskning og utvikling innen fagområdet
 • Bidra til å videreutvikle et sterkt internt fagmiljø innen fiskehelse for selskapet og konsernet som helhet
 • Inngå i Fiskehelseteamet i Lerøy Seafood Group ASA


Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner og ferdigheter:

 • En trygg, tilstedeværende og inkluderende leder som evner å skape resultater i samarbeid med sine ansatte og organisasjonen ellers
 • Evne til å bygge et sterkt og velfungerende team gjennom tydelighet i kommunikasjon, aktiv involvering og evne til å skape trygghet hos den enkelte
 • Evne til strategisk helhetlig tenkning, og å balansere fagkunnskap med organisasjons- og produksjonsforståelse
 • Ha en målorientert og strukturert tilnærming
 • Være endringsvillig og lete etter nye løsninger
 • Beherske norsk som arbeidsspråk, både muntlig og skriftlig 
 • Vi stiller krav til norsk autorisasjon som veterinær eller fiskehelsebiolog. Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring.

Vi tilbyr:

 • Dyktige medarbeidere
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et ledende havbruksselskap
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Bedriften er en del av et ledende sjømatkonsern der personlige utviklingsmuligheter er gode

Stillingen inngår i selskapets lederteam havbruk og rapporterer til fiskehelsesjef i Lerøy Seafood Group ASA.

Arbeidssted er hele regionen med kontorsted på Jøsnøya, Hitra. En del reiseaktivitet må påregnes.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med fiskehelsesjef i Lerøy Seafood Group ASA, Bjarne Reinert på telefon 97 52 35 69 eller epost: bjarne.reinert@leroy.no
Kun søknader registrert via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli vurdert

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Virksomhetsstyringsavdelingen (VSA) er en del av Skattedirektoratet. Avdelingen er skattedirektørens forlengede arm når det gjelder å fastsette mål og resultatkrav for etaten, og for oppfølgingen av etatens resultatenheter. Avdelingen har ansvar for å forvalte og utvikle strukturer og interne systemer for flerårig planlegging, budsjettering, rapportering og oppfølging. Seksjonens hovedoppgave er å arbeide for at Skatteetaten har et helhetlig system for virksomhetsstyring som skal bidra til fastsatt kvalitet i våre leveranser. Du vil, i tett samarbeid med divisjonene og fagnettverket, arbeide med å skape en felles forståelse for kontinuerlig forbedring/Lean og sammenhengen med prosessledelse Hvis du blir motivert av teamarbeid, virksomhetsstyring i store organisasjoner og med viktig samfunnsansvar, er dette stillingen for deg. Vi ber om at CV med vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver være en fagperson på kontinuerlig forbedring/Lean bidra til å videreutvikle kontinuerlig forbedring/Lean i Skatteetaten være et faglig kontaktpunkt mot divisjonene og ledelsen vedlikeholde og utbedre strukturkapitalen (tilnærminger, metoder og verktøy) utvikling og gjennomføringen av kurs innen Lean/kontinuerlig forbedring bistå i små og store forbedringsinitiativ i hele etaten bistå i arbeidet med å implementere prosessledelse Kvalifikasjoner høyere utdanning på masternivå, gjerne innenfor administrasjon og ledelse relevant erfaring og utdanning på bachelornivå kan kompensere for manglende utdanning på masternivå meget god kompetanse på Lean fordel med erfaring med offentlig virksomhet fordel med erfaring fra virksomheter innen tjenesteytende næringer meget god formidlingsevne både skriftlig og muntlig Personlige egenskaper analytisk og strukturert selvstendig med høy gjennomføringsevne involverende, og god til å samarbeide anerkjennende og nysgjerrig engasjerende og coachende    Vi tilbyr utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger   Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 600 000 – 750 000 avhengig av kompetanse og erfaring. Stillingen har 6 måneders prøvetid.   Noen reiser kan forekomme
13.11.2019 Oslo
Har du jobbet lenge i offentlig sektor, men ønsker å bli del av et smidigere miljø med raskere tempo? Karabin ser etter kandidater med bred erfaring fra offentlig sektor, som er nysgjerrig på konsulenttilværelsen. Kunne du tenkt deg å ta steget over som konsulent innen samme sektor? Har du lang eller kort fartstid som konsulent innen offentlig sektor er vi naturligvis også interessert i å komme i kontakt med deg. Karabin har eksistert i 15 år, og er spesialisert på gevinstrealisering. Vi har kontorer i: Bergen Oslo Stavanger Trondheim Vi er i vekst Vi er for tiden i gang med en kraftig ekspansjon i Oslo, og vi trenger mange dyktige kolleger fremover. Spesielt trenger vi kompetanse fra seniornivå innen offentlig sektor. Vi ser spesielt etter deg med lang fartstid innen statlig eller kommunal virksomhet. Vi tror du ønsker å jobbe i et mindre og mer dynamisk miljø, hvor du får jobbe med mange ulike problemstillinger på tvers av offentlig virksomhet. Trygg «oppstartsbedrift» Vi tror du trigges av muligheten til å være med på å bygge et lite konsulentselskap til noe større. Selv om Oslo-kontoret i dag kan sammenlignes med en start-up bedrift, så har vi fortsatt et solid firma i ryggen, med økonomisk sikkerhet. Det skjer ellers mye på utviklingsfronten i Karabin. Vi har nylig etablert vårt første datterselskap innen UX og tjenestedesign, og det vil komme flere datterselskap etter hvert. Hvis du synes dette virker som en spennende mulighet, ta kontakt med oss! SEND SØKNAD
16.10.2019 Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger
CGI er et av verdens ledende selskaper innen IT- og forretningsutvikling. Med overkant av 77.000 ansatte på 400 lokasjoner i 40 land, betjener CGI nærmere 5.000 kunder verden over. Dette er innenfor et bredt spekter av løsnings- og tjenestetilbud, som blant annet design, programmering, applikasjonsutvikling, systemintegrasjon, arkitektur, infrastruktur, strategi- og forretningsutvikling. I CGI har vi en egen avdeling som arbeider tett opp mot prosjekter tilknyttet industribransjen. På grunn av økt etterspørsel av våre tjenester og ambisjoner, søker vi nå en ny senior fagkonsulent prosjekt til denne avdelingen. Your future duties and responsibilities Arbeids- og ansvarsområder:I Manufacturing arbeider vi med innovative strategier og løsninger som bistår industribedrifter med å bli mer kundesentriske. Våre ansatte har lang erfaring innen levering av forretningsapplikasjoner, og er stolte av å ha bygget opp et av Nordens sterkeste Microsoft Dynamics 365-miljøer. Her tilbyr vi tjenester innen bl.a. ERP, CRM, Office 365 og sharepoint, for å nevne noen. Som senior fagkonsulent prosjekt vil du jobbe med kunder i prosjekt og forvaltning som har behov for bistand med prosjektmodulen i Dynamics 365 Operations. Du vil jobbe tett med konsulentene fra øvrige fagområder, som eksempelvis finans, lager & logistikk m.m. Det forventes også at du evner å ta rollen som track-lead i prosjektet.Vi kan tilby deg:I CGI er vi opptatt av at våre medarbeidere skal trives og kunne utvikle seg, både personlig og faglig. Vi tilbyr derfor kurs, sertifiseringer og deltakelse på faglige arrangementer. Det er også mulighet for å delta på andre interne fagkvelder, workshops, hackweekends osv. – alt for å sikre deg en sterk faglig kompetanse. Du vil selvfølgelig få konkurransedyktige betingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger, aksjespareprogram for alle våre ansatte, samt andre goder som blant annet dekket mobilabonnement og bredbånd. Required qualifications to be successful in this role Den vi søker kjenner seg igjen i flere av følgende punkter:- Høyere utdannelse innen IT/teknologi eller andre relevante fagområder. Lang erfaring kankompensere for manglende høyere utdannelse.- Minimum 3-5 års erfaring med ERP systemer, fortrinnsvis innen Microsoft Dynamics AX,Dynamics 365 for Finance and Operations, M3 eller IFS.- God forståelse for forretningsprosesser tilknyttet prosjekt, innkjøp og salg rettet mot finans.- Sterke kommunikasjonsevner, og evner å være rådgiver for kunden i hvordan effektivisereprosesser ved bruk av ERP-verktøy. Gjerne også praktisk erfaring fra å arbeide påkundesiden.- Fordel om du har kjennskap til DevOps og erfaring innen CE/CRM – PSA/FieldServices, meningen krav.- Behersker godt norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.Som person trives du med å samarbeide innad i team, samtidig som du evner å arbeide selvstendig innenfor egne ansvarsområder. Du er engasjert og tar initiativ i din arbeidshverdag, samt jobber strukturert, analytisk og proaktivt med dine oppgaver. Ettersom stillingen innebærer samarbeid innad i leveranseteam og med kunder, er det viktig at du samarbeid godt med andre mennesker og evner å skape tillit blant de du omgås.Vil du vite mer om stillingen?Ta kontakt med undertegnede for mer informasjon om stillingen: Director Consulting Services, Jan-Richard Bjerkås, på tlf: 469 50 005 eller mail: jan-richard.bjerkas@cgi.com What you can expect from us Build your career with us.It is an extraordinary time to be in business. As digital transformation continues to accelerate, CGI is at the center of this change—supporting our clients’ digital journeys and offering our professionals exciting career opportunities.At CGI, our success comes from the talent and commitment of our professionals. As one team, we share the challenges and rewards that come from growing our company, which reinforces our culture of ownership. All of our professionals benefit from the value we collectively create.Be part of building one of the largest independent technology and business services firms in the world.Learn more about CGI at www.cgi.com.No unsolicited agency referrals please.CGI is an equal opportunity employer.
05.11.2019 Oslo
Seniorkonsulent finans Category: ERP/CRM/Tools City: Oslo, Oslo, Norway Position ID: J1019-2891 Employment Type: Full Time Position Description Har du erfaring fra finans og ønske om å utvikle din kompetanse i et ledende IT-konsulenthus?Da kan du være med å hjelpe våre kunder i digitalisering av deres virksomhet. Sammen med et stort kompetansemiljø innenfor Dynamics 365 vil du være en sentral rådgiver innenfor finansområdet. Din kompetanse er viktig for å forstå kundens prosesser og realisere gevinster gjennom endringer og ny teknologi.I CGI har vi mer enn 40 års erfaring med leveranse på forretningsapplikasjoner, og vi har bygget opp et av Nordens sterkeste Microsoft Dynamics-miljøer. Gjennom vårt brede utvalg av tjenester og applikasjoner hjelper vi våre kunder til å bli mer nyskapende, konkurransedyktige og lønnsomme. Vi arbeider med å optimalisere kundens forretningsprosesser og være en rådgiver gjennom digitaliseringen med fokus på implementering og forvaltning av Dynamics 365-plattformen. Your future duties and responsibilities Dine nye arbeidsoppgaver:Som seniorfagkonsulent finans får du muligheten til å jobbe med spennende prosjekter for Enterprise-segmentet og spesielt innen produksjon, eiendom og tjenesteytende virksomhet. Du blir en del av et forretningsområde som teller nærmere 50 medarbeidere, og vil jobbe med Norges ledende kunder innenfor disse segmentene. I rollen som fagkonsulent vil du bidra til merverdi hos våre kunder gjennom å forbedre deres eksisterende virksomhet. Dette gjør vi ved å implementere og forvalte nye eller eksisterende forretningsløsninger. Videre arbeider vi i tett sammen med øvrige deler av CGI for å kunne tilby markedsledende kompetanse og løsninger innen blant annet Master Data Management, Business Intelligence, robotikk, IoT, og skytjenester.Noe av hva vi kan tilby:- En utfordrende og spennende rolle i et selskap og avdeling i vekst.- Muligheten til å tilegne deg kompetanse som er fremtidsrettet og verdsatt av markedet.- En fleksibel arbeidshverdag med stor grad av frihet under ansvar.- Muligheten for personlig og faglig utvikling gjennom sertifiseringer, kurs, deltakelse på konferanser osv.- Å bli en del av et godt arbeidsmiljø som dyrkes gjennom blant annet Kick Off, sommerfester, fredagstreff, bedriftsidrettslag, Hackweekends med mer.- Konkurransedyktige betingelser.- Gode pensjons- og forsikringsordninger.- Deltakelse i CGIs aksjesparingsprogram. Required qualifications to be successful in this role Den vi søker kjenner seg igjen i flere av følgende punkter:- Høyere utdanning innen økonomi/finans og/eller IT/teknologi. Lang erfaring kan kompensere for høyere utdanning.- Minimum fem års arbeidserfaring etter studier hvor minimum 3 av disse årene har inkludert arbeid med ERP-systemer med fokus på Finans, og gjerne med koblingen mot prosjekt.- Erfaring med bruk av Microsoft Dynamics AX eller Dynamics 365 Finance and Operations er å foretrekke.- Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.Det en forutsetning at du har forståelse for forretningsprosesser og gjerne i kombinasjon med teknologi, samt mulighetene dette gir for verdiskapning for våre kunder. Du er komfortabel med å rådgi kunden i hvordan prosesser kan effektiviseres ved bruk av ERP-verktøy. Som person er du engasjert og initiativtakende, i tillegg til at du er en utstrakt team-player med evnen til å skape tillit. Tilslutt ser vi for oss at du er analytisk og jobber strukturert.Vil du vite mer?For mer informasjon, kontakt Director Consulting Services, Øivin Bilet på e-post: oivin.bilet@cgi.com eller via telefon 907 23 252. What you can expect from us Build your career with us.It is an extraordinary time to be in business. As digital transformation continues to accelerate, CGI is at the center of this change—supporting our clients’ digital journeys and offering our professionals exciting career opportunities.At CGI, our success comes from the talent and commitment of our professionals. As one team, we share the challenges and rewards that come from growing our company, which reinforces our culture of ownership. All of our professionals benefit from the value we collectively create.Be part of building one of the largest independent technology and business services firms in the world.Learn more about CGI at www.cgi.com.No unsolicited agency referrals please.CGI is an equal opportunity employer.
05.11.2019 Oslo
Renhold på Ahus er med på å skape et trygt opphold for pasienter og ansatte der vi er med på å hindre smittespredning. Sykehusrenhold innebærer varierte arbeidsoppgaver, der vi er en veldig viktig del av sykehusdriften. Vi er en intern organisasjon på Ahus og tilbyr våre kunder gode opplevelser og service. Det stilles også høye krav til deg som person, da nøyaktighet og ansvarsbevissthet ikke er å unngå.  Du søker til en flerkulturell og hyggelig arbeidsplass der samarbeid og kommunikasjon er en stor del av jobben.   Renhold og Hygiene på Ahus søker tilkallingsvikarer/ringevikarer. Stillingen passer godt for studenter da vi ofte har ledige vakter i helger. Søknadene blir behandlet fortløpende  Arbeidsoppgaver Daglig renhold: Regelmessig og planlagte oppgaver i renholdsplan Smitte og utreiserenhold: Bestilles gjennom telefon Varepåfyll: Holde orden på lager tilhørende arbeidsområdet Bruk av renholdsmaskiner   Kvalifikasjoner Kan kommunisere muntlig og lese/forstå norsk på et godt nivå Helst erfaring fra renhold gjerne innenfor helsesektoren    Behersker bruk av teknologiske hjelpemidler som PC, Ipad og telefon   Personlige egenskaper Du er serviceinnstilt og setter kunden i fokus Du tilegner deg kunnskap raskt   Du har en positiv holdning til jobben Du er strukturert og har evne til å jobbe selvstendig og sammen med andre Du er imøtekommende og hyggelig mot kollegaer og andre Som tilkallingsvikar er det viktig at du er fleksibel Du skal helst kunne jobbe både dag, kveld, natt og helger Vi tilbyr Et inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø En flerkulturell arbeidsplass   Du vil få nødvendig opplæring Lønn basert etter tariff  Gode velferdstilbud for ansatte  
12.11.2019 Lørenskog
Operasjonsavdelingen er en egen avdeling innen sykehuset. Den er "Hjertet" i den kirurgiske virksomhet ved Akershus universitetssykehus. Vi tar hånd om pasienter umiddelbart før, under og etter operasjon. Hit kommer pasienter med ulike sykdommer og skader som krever operative/kirurgiske inngrep. Målet for vår hverdag er å være menneskelig nær og faglig sterk. Vi tilstreber å ha et faglig dyktig og oppdatert personale. I tillegg ønsker vi å være en synlig og moderne avdeling som arbeider i samsvar med lover og regler for Helsevesenet i Norge. Vi er her for pasienten og de får vår fulle oppmerksomhet under oppholdet i vår avdeling. Alt vi gjør har som mål at pasienten skal ha et trygt opphold og oppnå best mulig resultat av operasjonen. Operasjonsavdelingen ved Ahus er en aktiv avdeling, der flere yrkesgrupper jobber sammen i det daglige, til det beste for våre pasienter. Vi er en stor og spennende avdeling med mange utfordringer for den riktige kandidaten. Renholds-gruppen i operasjonsavdelingen er på 33 personer som jobber i 3 delt turnus, fordelt på Sentraloperasjon og Dagkirurgisk enhet. Høres dette spennende ut for deg? Da er det kanskje deg vi er på jakt etter!  Hvis du er den rette for oss, kan vi tilby full opplæring og en variert jobb i et godt arbeidsmiljø. Vi har nå ledig stilling som renholdsoperatør/renholder i 100 % stilling, med tiltredelse januar 2020. Hvis du er interessert har vi også ledig vikariat. Arbeidsoppgaver Daglig renhold   Renhold/vedlikehold av anestesiutstyr   Klargjøring av operasjonsstuer og operasjonsbord Avfallshåndtering   Vedlikehold av gulv og hoved-renhold   Bestilling og påfylling av forbruksmateriell I tillegg har vi mange små hjelpe og serviceoppgaver som bl.a. levering av prøver. Kvalifikasjoner Vi søker fortrinnsvis renholder med fagbrev   Man må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig godt, da man jobber tett i tverrfaglige team og i mange akuttsituasjoner  hvor klar og tydelig kommunikasjon er viktig Personlige egenskaper Du liker å jobbe målrettet og systematisk Du trives med å jobbe både selvstendig og i gruppe  Du er engasjert, pålitelig og er ikke redd for å ta i et tak  Vi tilbyr Et inkluderende og godt arbeidsmiljø Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter osv  Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Sentral beliggenhet kort reisevei fra Oslo  Muligheter for bolig og barnehage
06.11.2019 Lørenskog
Vil du være med å forme fremtiden for en av Norges viktigste felleskomponenter? Vi søker etter deg som har erfaring fra daglig operativ oppfølgingen av tjenester som leveres til mange brukere. Du har god teknisk innsikt og har til enhver tid en helhetsoversikt over driftssituasjonen og er vant til å være eskaleringspunkt ved eventuelle avvik i forhold til avtalte leveranser. Du har erfaring fra å lede et produksjonsteam samt samarbeide med utviklingsteam, for å ivareta SLA'er. Du har også erfaring fra å inngå i beredskapsteam. Folkeregisteret utgjør en svært viktig del av samfunnets infrastruktur og har bidratt til store effektiviseringsgevinster for hele det norske samfunn. Registeret er sentralt i offentlig personrelatert saksbehandling og planlegging, men også for store deler av privat sektor er Folkeregisteret en nødvendig informasjonskilde for å utføre lovpålagte oppgaver. I 2016 ble det igangsatt et prosjekt som ivaretar moderniseringen. Prosjektet varer til og med 2020 og parallelt med dette skal en forvaltningsorganisasjon etableres. Du vil jobbe i prosjektet inntil oppgavene overføres til linjeorganisasjonen. Forvaltning og videreutvikling av Folkeregisteret vil skje i tverrfaglige team som jobber iht. prinsipper for smidig utvikling og DevOps. Arbeidsoppgaver være bindeleddet mellom de tverrfaglige teamene og øvrig produksjonsoppgaver ansvar for daglig drift og produksjon for Folkeregisteret koordinering med eksterne tjenesteleverandører (Difi, Altinn m.fl)  ansvar for tilstrekkelig bemanning for daglig drift og produksjon følge opp, dokumentere og analysere hendelser  leder driftsmøter og møter med produsenter og konsumenter sørge for nødvendige driftsvarslinger sørge for at produksjonssettingsplaner etableres og følges opp utarbeide, vedlikeholde og effektuere beredskapsplaner for Folkeregisteret  rapportere månedlig SLA til Tjenestekontakt i Divisjon IT følge opp og bidra inn i avviksbehandlingen  være produkteier for egenutviklet produksjonsoppfølgingsverktøy for Folkeregisteret gi innspill til applikasjonsforbedringer Kvalifikasjoner høyere relevant utdanning på bachelornivå. Relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning god teknisk innsikt med erfaring fra systemutvikling erfaring fra løsninger basert på hendelsesorientert mikroarkitektur, utviklet med java-rammeverk med testdrevet utvikling erfaring og dokumenterte resultater som serviceleder eller lignende funksjon som ivaretar oppfølging av applikasjoner med høye oppetidskrav erfaring med produksjonsoppfølging og oppgaver nevnt over  god kjennskap til ITIL og tilhørende prosesser gode skriftlige og muntlige formidlingsevner på norsk erfaring med ledelse av produksjonsteam er en fordel  Personlige egenskaper god gjennomføringsevne tar initiativ og er proaktiv gode kommunikasjonsevner gode samarbeidsevner Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen rapporterer til underdirektør for gruppe Verdikjede og vil samhandle tett med gruppen som videreutvikler og forvalter Folkeregisteret. Stillingen lønnes som senioringeniør (kode 1181) eller seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 720 000 – kr 850 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.  Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  Refnr:  2019/11836
30.10.2019 Oslo
Avdeling Brukerkontakt  har som oppgave å ivareta kontakten med våre brukere i alle kanaler som telefon, skranke, chat, Facebook og skriftlige henvendelser. Avdelingen har også ansvar for ID-kontroll, forebyggende aktiviteter og saksbehandling på områder som er direkte relatert til brukerne. Gruppen i Kristiansand søker nå etter veiledere på fagområdene folkeregister og skatt. Arbeidsoppgaver kommunisere med våre brukere i størst mulig grad løse brukernes utfordringer ved første henvendelse   formidle informasjon for å gjøre det enkelt for bruker å handle riktig             enkel saksbehandling  Kvalifikasjoner Du må ha minimum bachelorgrad, gjerne innen kommunikasjon, digitalisering, økonomi eller liknende. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT. Du må ha gode formulerings- og formidlingsevner, både på engelsk og norsk, muntlig og skriftlig. Du bør ha god økonomisk forståelse. Du bør ha god digital kompetanse.  Personlige egenskaper Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du er utadvendt og fleksibel. Du tar ansvar for egen læring og utvikling. Du har evne til å jobbe selvstendig og strukturert. Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens personalkasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.  Stillingen lønnes om førstekonsulent (kode 1408), fra kr 420 000 - kr 500 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes om prøvetid. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 
29.10.2019 Kristiansand
Vis alle 23.191 ledige stillinger

Lerøy Seafood Group er et verdensledende sjømatselskap med røtter tilbake til 1899. Kjernevirksomheten til konsernet er produksjon av laks og ørret, fangst av hvitfisk, videreforedling, produktutvikling, markedsføring, salg og distribusjon av sjømat. I 2017 hadde konsernet en omsetning på 18,6 milliarder kroner. Gjennom dette medvirker Lerøy blant annet til lokal verdiskaping langs hele norskekysten. I 2016 bidro våre ansatte med 451 millioner kroner i skatteinntekter til nær 200 kommuner i Norge. Vår visjon er å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat.

For mer informasjon, besøk vår hjemmeside: https://www.leroyseafood.com/no/

Les mer om Lerøy Seafood Group ASA

Stillingsbeskrivelse

Vår fiskehelsesjef går over i en ny rolle i selskapet og vi søker etter hennes etterfølger. Stillingen som fiskehelsesjef vil gis det overordnede ansvaret for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tiltak knyttet til selskapets fiskehelsearbeid. Stillingen vil ha personalansvar for selskapets fiskehelseavdeling, som i dag teller 7 ansatte veterinærer og fiskehelsebiologer.

Ansvarsområdet vil innebære:

 • Planlegging, gjennomføring og oppfølging av selskapets arbeid med fiskehelse og -velferd
 • Bidra til å sikre og videreutvikle selskapets fremtidige produksjon, herunder være pådriver til utvikling og gjennomføring av relevant forbedringsarbeid
 • Faglig og operativ ledelse av internt fiskehelsepersonell samt oppfølging av ekstern fiskehelsetjeneste
 • Kontakt med myndigheter, naboaktører samt fag- og forskningsmiljø
 • Medvirke til samarbeid med andre aktører i regionen
 • Sikre at selskapet drar nytte av forskning og utvikling innen fagområdet
 • Bidra til å videreutvikle et sterkt internt fagmiljø innen fiskehelse for selskapet og konsernet som helhet
 • Inngå i Fiskehelseteamet i Lerøy Seafood Group ASA


Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner og ferdigheter:

 • En trygg, tilstedeværende og inkluderende leder som evner å skape resultater i samarbeid med sine ansatte og organisasjonen ellers
 • Evne til å bygge et sterkt og velfungerende team gjennom tydelighet i kommunikasjon, aktiv involvering og evne til å skape trygghet hos den enkelte
 • Evne til strategisk helhetlig tenkning, og å balansere fagkunnskap med organisasjons- og produksjonsforståelse
 • Ha en målorientert og strukturert tilnærming
 • Være endringsvillig og lete etter nye løsninger
 • Beherske norsk som arbeidsspråk, både muntlig og skriftlig 
 • Vi stiller krav til norsk autorisasjon som veterinær eller fiskehelsebiolog. Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring.

Vi tilbyr:

 • Dyktige medarbeidere
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et ledende havbruksselskap
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Bedriften er en del av et ledende sjømatkonsern der personlige utviklingsmuligheter er gode

Stillingen inngår i selskapets lederteam havbruk og rapporterer til fiskehelsesjef i Lerøy Seafood Group ASA.

Arbeidssted er hele regionen med kontorsted på Jøsnøya, Hitra. En del reiseaktivitet må påregnes.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med fiskehelsesjef i Lerøy Seafood Group ASA, Bjarne Reinert på telefon 97 52 35 69 eller epost: bjarne.reinert@leroy.no
Kun søknader registrert via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli vurdert

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 20.11.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 15
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 17
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 20
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
13 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
Lærlinger

Fakta om Lerøy Seafood Group ASA