<  
>  

Sommerjobb i Multiconsult

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Sommerjobb i Multiconsult

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Fellesnevneren i alle våre prosjekter er at de skal bidra til å forbedre liv, vekst og utvikling. På den måten er vi, og kanskje snart også du, med på å skape de beste løsningene for fremtiden!

Hva kan du forvente av en sommerjobb eller et sommerprogram i Multiconsult?

Målet med våre sommerjobber er å gjøre deg som student best mulig rustet for arbeidslivet og spennende karrieremuligheter hos oss. For at du skal få et positivt og riktig bilde av hvordan det er å jobbe i Multiconsult, legger vi hvert år ned stor innsats i å tilby spennende, utfordrende og relevante oppgaver i våre sommerengasjement.

Sommerjobben i Multiconsult er en unik mulighet til å bli bedre kjent med Multiconsult som arbeidsgiver, og hverdagen som rådgivende ingeniør. Her får du muligheten til å ta del i pågående oppdrag og fagrelevante oppgaver som forbereder deg til arbeidslivet. Dette kan innebærer alt fra prosjektering, analyse, tegninger og beregninger til befaring på byggeplass og kundemøter. Felles for alle oppgaver er at du vil dra nytte av kunnskapen til våre erfarne medarbeidere, samtidig som du vil få muligheten til å komme med nye perspektiver og ideer.

Gjennom sommeren vil det også bli arrangert sosiale aktiviteter der du får muligheten til å bli bedre kjent med andre sommerstudenter og kollegaene i avdelingen du tilhører.

Hva forventer vi av deg som sommerstudent?

Vi forventer ikke at du skal kunne alt – vi er først og fremst opptatt av ditt potensiale. For at vi som selskap skal kunne utvikle oss er vi avhengig av nye perspektiver, derfor trenger vi deg som er faglig engasjert, nysgjerrig og som tør å utfordre etablerte standarder.

I Multiconsult verdsetter vi relasjonskompetanse på høyde med faglig kompetanse og tror at fremtidens rådgiver er like dyktig på kommunikasjon og samarbeid som på fag.

Hvem kan søke på sommerjobb i Multiconsult?

Vi søker etter deg som er under utdanning på fagskole, høyskole eller universitet, både bachelor- og masterstudenter er av interesse. Du studerer innenfor et fagområde som er relevant for sommerjobben du søker på, og kunne tenke deg en karriere innenfor rådgiverbransjen.

Vi søker fortrinnsvis etter deg som skal starte på ditt siste år av utdanningen.

Våre sommerjobber for 2024 utlyses høsten 2023.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Flere arbeidsgivere med internships
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Multiconsult
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Kontaktpersoner
Kontaktpersoner
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Multiconsult
logo
Must sommerprogram
Målet med våre sommerprogrammer er å gjøre deg som student best mulig rustet for arbeidslivet og spennende karrieremuligheter hos oss. For at du skal få et positivt og riktig bilde av hvordan det er å jobbe i Multiconsult, legger vi hvert år ned stor innsats i å tilby spennende, utfordrende og relevante oppgaver. Våre sommerprogram skiller seg fra de ordinære sommerjobbene ved at deltakerne blir nøye utvalgt til å fylle ulike roller i et prosjektteam. Prosjektteamet jobber med et spesifikt og reelt prosjekt gjennom sommeren, under veiledning fra dyktige mentorer. Sammensetningen av teamet baserer seg på fagdisipliner, og personlige egenskaper, nødvendig for å løse oppgavene i prosjektet. Vi gjennomfører følgende sommerprogrammer: • Must Build• Must Fornybar Energi• Must Konstruksjon• Must Samferdsel Jobbene utlyses på multiconsult.no.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Multiconsult

Multiconsult skal være broen mellom det som en gang var og det som senere skal bli der mennesker ferdes. Vår muliggjøringskultur handler om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning. Det handler om å se muligheter der andre ser hindre og det handler om å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt. For deg som er nysgjerrig på en karriere i Multiconsult kan vi liste opp mange gode grunner for å ønske seg inn i våre rekker, her er seks av dem:

1. Spennende prosjekter
Det er vår natur alltid å jakte etter prosjekter med høy kompleksitet. Vår historie, vår posisjon og vårt internasjonalt anerkjente fagmiljø gjør at krevende og interessante prosjekter også søker oss. Faglig utfordrende prosjekter er vitaliserende og stimulerende. Vi søker alltid nye muligheter. Og vi foretrekker å sprenge grenser fremfor å gå rundt dem. Slik gis alle våre medarbeidere et vedvarende utviklingsfokus. Vi er det vi har gjort, og vi blir det vi gjør.

2. Gode leveranser og sterkt faglig miljø

Det ligger i vårt DNA å begeistre våre kunder, og vi er best i bransjen til å innfri deres forventninger. Dette er blant annet muliggjort gjennom et sterkt faglig miljø som har de beste og mest anerkjente fagspesialistene. Vi er en tumleplass for fag-enere og vi gir rom og vekstgrunnlag for faglig utvikling tilpasset den enkeltes nivå. I alt vi gjør og i alt vi tar i, søker vi bærekraft og harmoni – både for samfunnet og for enkeltindividet. Derfor legger vi like stor vekt på den faglige og menneskelige utviklingen av den enkelte medarbeider. Den beste jobben gjøres av mennesker som er i, og som har, balanse.

3. Prestisjeprosjekter
Det er en magnetisk tiltrekningskraft mellom Multiconsult og prestisjeprosjekter. Om det er verdensberømte idrettsarenaer, internasjonale kulturbygg, banebrytende transport-årer eller paradigmeskifter innen kraftproduksjon, er vi et foretrukkent alternativ blant rådgivende ingeniører. Vår fortid har formet og preger alles nåtid, og vi vil at du skal være med på å bygge broer inn i fremtiden.

4. Anerkjente kunder
I Multiconsult setter vi stor pris på kunder som krever. Kompetente kunder skaper driv og ambisjon – og ofte også de mest utviklende prosjektene. Vi fungerer også godt i rollen som veiviser for kunder som har begrenset erfaring i samarbeid med miljøer som vårt. Multiconsult driver oppsøkende, strategisk salg og kundeutvikling for å sikre oss kunder som står godt til vår kompetanse.

5. Ansvar og frihet
Hvert enkelt menneske som jobber i Multiconsult har til felles at de er unike. Vi legger derfor stor vekt på å sørge for at det er gode muligheter for hver enkelt til å utvikle seg og få ut det beste av seg selv ut i fra livsfase, ambisjon, drømmer og potensiale. Denne muliggjøringskulturen betyr mye ansvar og frihet for hver medarbeider til selv å styre sin karriere i den retning og i det tempo som passer den enkelte. Vi har flate strukturer som gjør at det er lett å involvere seg og å påvirke omgivelsene. Og det er kort vei til innflytelse og beslutningstakere. Det er med andre ord frihet til å ta ansvar.

6. Balanse mellom jobb og fritid
Vi er opptatt av at alt Multiconsult er og gjør skal være bærekraftig – både for samfunnet og for medarbeiderne våre. Harmoni og balanse er essensielt for at vi skal kunne gjøre en god jobb. For oss veier den enkeltes faglige og menneskelige utvikling likt. Vi representerer et sosialt arbeidsmiljø hvor du kan utfolde hele deg og bruke alle dine egenskaper og ser det som en bærebjelke for din utvikling og for vårt mangfold. Vi er opptatt av at den enkelte kan organisere arbeidet slik at familie, venner og fritidssysler ivaretas på en balansert måte.