Fiksern AS - Identitet og Nett
Prosjektledelse, design for nett og koordinering. Les mer
Koordinering
Webdesign
Likte du dette prosjektet?
Roy Halvor Halvor Frimanslund
Visuell Designer, Norge
Multi-disiplinær 'fusionist' designer med over 15 års erfaring. Det lønner seg å investere i design, men likevel velger mange enda å la være. Undersøkelser viser at for hver krone investert i design kan selskapet forvente over 20 kroner i økt omsetting og som regel over 4 kroner i økt profitt. Design handler om prosess, en tidligfase med innsikt og undersøkelser, gjerne forbundet med usikkerhet og nye spørsmål. Design er med på å finne svarene, syntetisere innsikt og undersøkelser til grunnlag for valg av ide og videre designarbeid. Den tidlige fasen kan være kompleks eller veldig enkel, prosjekter er alle forskjellige, ofte kjenner oppdragsgiver godt til grunnlaget i denne fasen og en kan raskere komme i gang med løsningen. I senere fase er design nøkkelen til å forme løsningen, om brukerens eller kundens opplevelse og det visuelle helhetsinntrykket. Dette er sant i strategiske og visuelle prosjekter som identitet, emballasje og markedsmateriell, og også i komplekse prosjekter som handler om nye tjenester, fysisk rom eller digitale opplevelser. Jeg har lang erfaring med et bredt spekter av designprosjekter og er en partner for ditt prosjekt, det være seg fornying eller nye identiteter – gjerne med design-manualer, nettsider, digitale løsninger, trykkede medier som festival- og konsertplakater (link skjult merkantile produkter, bannere, kataloger, redaksjonelt design eller sammensatte design-systemer. Evaluering av eksisterende løsning kan gi en pekepinn på gode områder å investere i, analyse av dagens arbeidsflyt og verktøy kan gi gode grunnlag for nye digitale løsninger. Ved å observere og dra paralleller til mulige besparende løsninger kan jeg som designer, sammen med organisasjonen deres finne smerte-punkt som kan forbedres eller løses med nye løsninger. Send meg noen ord om du vil ta en uforpliktende samtale for å finne ut hva jeg kan gjøre sammen med og for dere. Et kort prosjekt, en frilans-prosjektstilling eller ansette en fast designer? Ta kontakt!
Vis profil
Aktuelle Arbeidssteder
Kan ta jobber fra hele verden så lenge det ikke kreves tilstedeværelse. Eventuell reise og kost tilkommer på faktura.
Lignende prosjekter
Vis alle