Stendi

Helsesektor / Omsorg

Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg og hjelp i hjemmet.

Barnevern
I vår barnevernsdrift differensierer vi ut fra barnets eller ungdommens problematikk. På den måten kan vi lage opplegg som best mulig ivaretar den enkeltes behov for omsorg og utvikling enten det er bofellesskap, institusjoner, familiehjem eller ulike hjelpetiltak.
 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
For Stendi Assistanse er vårt mål at brukere med funksjonsnedsettelser skal få mulighet til å ha et selvstendig liv. BPA skal innenfor rammen av vedtaket brukeren har, tilpasses brukerens behov og ønsker best mulig, og samtidig benytte kommunenes ressurser på en god måte.

Bo- og omsorgstjenester
Innenfor bo- og omsorgstjenester har vi et landsdekkende tilbud for personer med komplekse bistandsbehov. Tjenestene tilpasses hver enkelt bruker på bakgrunn av deres problematikk og behov. Vi jobber for at alle våre brukere skal ha et godt liv og oppleve livskvalitet.

Eldreomsorg og hjemmetjenester
I eldreomsorgen driver vi sykehjem, omsorgsboliger, hjemmetjenester og alarmtjeneste – både offentlig og privat. Vi ønsker å være en innovativ samarbeidspartner for norske kommuner i å bygge, drifte og videreutvikle gode omsorgstjenester, samtidig som vi tilbyr private alternativer. Privat tilbyr vi seniorboliger til leie, samt hjemmesykepleie og praktisk hjelp i hjemmet etter bestilling.

Les mer om Stendi
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Se alle fakta

Ledige stillinger hos Stendi

Har du lyst på en interessant og givende sommer jobb? Jeg er en 42 år gammel kvinne. Jeg er blind og rullestolbruker.   Jeg er på jakt etter nye personlige assistenter, både sommervikarer og ringevikarer. Arbeidstiden kan være dag, kveld og natt. Nattevaktene er våkne. Jeg trenger assistanse til daglige gjøremål som matlaging, oppvask, vasking av klær og husvask. Jeg trenger også assistanse ved handling og andre fritidsaktiviteter. I tillegg til dette kommer assistanse til personlig hygiene. Det kan også være aktuelt med assistanse på reise. Arbeidssted er hjemme hos meg. Jeg bor i Arna, utenfor Bergen. Personlige assistenter gir meg muligheten til å leve mitt liv. Det er derfor viktig for meg, at de som jobber hos meg er stabile og pålitelige. Om du er interessert kan du sende meg en e-post, med både søknadsbrev og CV. Søknad med både søknadsbrev og CV blir behandlet. Det er fint om du også oppgir telefonnummer slik at jeg kan ta kontakt dersom du skulle være en aktuell kandidat for intervju. Krav til kompetanse: Du må beherske norsk muntlig og skriftlig på morsmålsnivå. Du må ha førerkort klasse B. Du kan ikke være allergisk mot dyr. 
Snarest Bergen
Stendi søker miljøterapeuter/miljøarbeidere til våre barnevernsavdelinger i Alta - er DU vår nye kollega? Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, der både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter er en del av arbeidshverdagen?. Vi søker deg som har et brennende engasjement for mennesker og er ikke redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape en relasjon med våre beboere! Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team. Du må ha god fysisk og psykisk helse. Kvalifikasjoner 3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning; barnevernspedagog, sosionom, vernepleier, pedagog med relevant videreutdanning Ruskompetanse og traumekompetanse en fordel. Erfaring i arbeid med mennesker, institusjonsarbeid er en fordel Personlig egnethet vil bli vektlagt Førerkort kl. B er et krav Kreativ person med fokus på aktivitets- og ferdighetstrening Som miljøterapeut hos Stendi deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre beboers livssituasjon, skape utviklingsmuligheter og istandsette beboer til å mestre en selvstendig positiv tilværelse. Arbeidstid: Du vil inngå i en medleverturnus som innebærer 3 døgn arbeid – 7 døgn fri – 4 døgn arbeid – 7 døgn fri. Du jobber og bor på arbeidsstedet de døgnene du er på arbeid. Det er krav til politiattest for å jobbe hos oss. Menn oppfordres til å søke. Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte avdelingsleder Anette Pettersen, e-post: anette.pettersen@stendi.no
26.05.2019 Alta
Vi søker assistenter til mann 30 år som trenger assistanse 24 timer i døgnet. Jeg sitter i rullestol, har egen leilighet og bil. Arbeidsstedet vil være i mitt hjem i Trondheim. Min mor vil være arbeidsleder sammen med en assistent og de vil være de du vil forholde deg til i hverdagen. Jeg har ikke språk, men kommuniserer med lyd og tegn. Du vil få opplæring i hvordan jeg ønsker å ha det rundt meg og hva jeg trenger i hverdagen. Jeg er en glad mann når jeg får oppleve ting, liker å være ute i friskluft og nyte naturen. Jeg behøver hjelp både til personlighygiene, gi meg mat og daglige oppgaver i hjemmet som f.eks. vask av klær, handling, matlaging o.l. Jeg ønsker at du har gode holdninger, er en positiv person som ser muligheter ikke begrensninger, er fleksibel, tålmodig, viser initiativ og liker å arbeide med mennesker. God fysikk vil være viktig, da arbeidet også innebærer forflytninger. Har du erfaring med mennesker uten språk hadde det vært bra, men ikke noe krav da opplæring vil bli gitt. Fint om du har erfaring innen helsearbeid, men ikke noe krav. Jeg disponerer egen bil, du bør ha førerkort klasse B. Min mor og assistent vil gi deg opplæring i rutiner som jeg er avhengig av, samt hvordan arbeidsoppgavene skal utføres. Arbeidstid vil være dag, natt og helg. Jeg har nå behov for assistenter i min skift ordning. Du får ansettelse i Stendi Assistanse med ryddige lønns- og arbeidsforhold. Tiltredelse: snarlig Søknad sendes til: maja.mortensen@stendi.no Søknadsfrist: 26. mai 2019.
26.05.2019 Trondheim
Vi søker vernepleiere, sykepleier, pedagog, sosionom og barnevernspedagog til en større bolig i Fetsund. Stendi er opptatt av brukermedvirkning og mestring i hverdagen. På bakgrunn av dette søker vi voksne trygge og omgjengelige personer, som trives i en aktiv hverdag med ulike utfordringer. Vi oppfordrer menn til å søke.   Personer som ikke har 3 års utdanning innen helse og sosialfag blir ikke besvart.    Boligen ble etablert i 2012 og er et heldøgns omsorgstilbud og miljøterapi for mennesker med psykiske lidelser. Vår virksomhetside er: tett oppfølging i et varmt, inkluderende og humørfylt miljø". Hos oss skal brukerne oppleve at de får riktig hjelp til riktig tid, og at vi er et meningsfylt stopp på veien til et bedre liv. På boligen har vi to felles mål. Det første er at alle som bor hos oss skal få anledning til å delta i en aktivitet de liker. Disse aktivitetene har vist seg å være så mangt; tilrettelagt arbeid, håndarbeid som kunstmaling, strikking og smykkeproduksjon, hagestell, trening, turer i skogen og langs elva, fisking, skiturer, klatring, svømming, båtturer, kjøreturer, konserter og annet som måtte være av interesse for den enkelte beboer. Vårt andre mål er at alle skal få anledning til å vise positiv endring hver dag. På boligen gis tett bistand og oppfølging tilpasset den enkelte beboers små og store problemer.   Kvalifikasjoner: Sykepleier, vernepleier, pedagog, sosionom eller barnevernspedagog. Ønskelig med videreutdanning innen rus og/eller psykiatri. Annen relevant helse og sosialfaglig høgskoleutdannelse kan vurderes. Evne til å jobbe målrettet etter miljøterapautiske tiltak Kompetanse på atferdsanalytisk metodikk Kompetanse og erfaring fra arbeid rundt HOL. kap. 9 Erfaring fra arbeid med de forskjellige brukergruppene vil vektlegges Personlige egenskaper: Vi søker målrettede og strukturerte miljøterapeuter. Du har gode samarbeidsevner og samtidig kunne jobbe selvstendig, "Stå på vilje" og personlig egnethet vil vektlegges. Bidrar til et godt arbeidsmiljø Vi tilbyr: 12 timers og medlever turnus med hver 3. helg Engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø Intern opplæring og kursing Gode muligheter for personlig og profesjonell vekst i et selskap i fremgang Det kreves politiattest ihht til gjeldene lovverk.
29.05.2019 Fet
Stendi AS er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg og hjemmetjenester. I april inngår Stendi en avtale med UDI om drift av særskilt bo- og omsorgsløsning for asylsøkere. I den forbindelse er vi i behov av ledende miljøterapeuter til vår nyetablerte bolig for asylsøkere i Nannestad i Akershus. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom høyt faglig fokus i alle ledd. Vi søker derfor faglig engasjerte og nytenkende personer som har lyst til å være med på å etablere avdelingen. Vi tilbyr en spennende arbeidshverdag med ulike utfordringer og sammensatte arbeidsoppgaver. Dine oppgaver som ledende miljøterapeut vil være primærkontaktansvar for brukere, utarbeidelse av tiltaksplaner, eventuell somatisk oppfølging av brukere, kontakt med helsevesen og spesialisthelsetjeneste, samt daglig oppfølging og aktivisering. Du vil være en pådriver for faglig arbeid i boligen, og veiledning av øvrig personell vil stå sentralt. Verdiene respekt, ansvar, enkelhet og kunnskap danner grunnlaget for arbeidet og tjenesten vi tilbyr, og vi forventer at vårt personell etterlever disse. Avdelingen består av fire hus/boliger med plass til inntil 12 brukere. Ved tiltaket vil det arbeide omlag 30 personer med ulik bakgrunn og kompetanse. Som ansatt hos oss vil du få opplæring, kursing samt kontinuerlig veiledning. Kvalifikasjoner Treårig helse og sosialfaglig utdannelse, eksempelvis sykepleier, vernepleier, pedagog, spes.ped, barnevernspedagog o.l evne til å jobbe målrettet formalkompetanse eller relevant erfaring fra arbeid med konflikthåndtering kompetanse og erfaring fra arbeid med tiltaksplaner god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk gode samarbeidsevner tidligere erfaring fra arbeid ved mottak er en fordel Personlige egenskaper du har gode relasjonelle ferdigheter du ønsker å gjøre en forskjell i brukernes liv du er målrettet, løsningsorientert og engasjert du skaper og bidrar til et godt arbeidsmiljø du har gode holdninger og verdier du er trygg, tydelig og omsorgsfull  Vi tilbyr 100 % fast stilling som ledende miljøterapeut medleveturnus eller 12-timersturnus lønn etter avtale og kvalifikasjoner gode pensjonsordninger engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø intern opplæring og kursing gode muligheter for personlig og profesjonell vekst i et selskap i fremgang tiltredelse etter avtale Det kreves politiattest ihht til gjeldene lovverk. Stendi kan tilby en innholdsrik og variert arbeidshverdag i en spennende organisasjon med et godt fagmiljø.
30.05.2019 Nannestad
Stillingsbeskrivelse Aleris Ungplan & BOI er Norges største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller familiens behov innenfor områdene barnevern, barne- og voksenpsykiatri, rus og psykisk utviklingshemming. Er du den vi leter etter? Vi søker vernepleier/sykepleier med et ønske om å utgjøre en stor forskjell for våre brukere på Nordstrand. Vi som jobber her bistår våre brukere med meget tett oppfølging og veiledning i det daglige. Vi søker deg som er trygg i deg selv og evner å sette grenser og se løsninger i utfordrende situasjoner. Du må kunne jobbe systematisk, ha gode samarbeidsevner og sette fag i fokus. Dersom du har erfaring med HOTL kapittel 9, er dette en fordel. Vi søker kandidater til 100% medleverturnus. Kvalifikasjoner – Vi trenger deg som: Er vernepleier eller sykepleier Har andre treårige utdannelser og er spesielt personlig egnet Har evne til å jobbe målrettet og systematisk etter miljøterapeutiske tiltak Har kompetanse og gjerne erfaring fra arbeid rundt HOTL kapittel 9 Har erfaring fra arbeid med psykiatri Førerkort klasse BDu: Er trygg i deg selv og evner å se løsninger i utfordrende situasjoner Er reflektert med evne til å tenke selvstendig Har stå-på-vilje og kan gi av deg selv Bidrar til et godt arbeidsmiljø Har erfaring med utfordrende atferd  Vi tilbyr Fleksibel arbeidstid Gode pensjonsordninger og konkurransedyktige betingelser Engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø Intern og ekstern relevant kursing Gode muligheter for utvidet ansvar En spennende arbeidshverdag! Det kreves politiattest ihht. gjeldende lovverk.
30.05.2019 Oslo
Jeg er en voksen kvinne i 40-årene, som ser etter dyktige assistenter som vil være mine øyne i hverdagen, da jeg er blind. Jeg ønsker meg en assistent som kan være med å lage mat, handle mat og klær og på fritidsaktiviteter ute og inne sammen med meg. Jeg har også behov for praktisk hjelp i og utenfor hjemmet, samt det å komme meg fra A til B. Jeg ønsker også at du kan hjelpe meg litt med enkel databehandling og behandling av post. Jeg er også glad i å komme meg ut på turer i Trondheim, som for eksempel til Munkholmen eller bare å gå på kafè. Kvalifikasjoner: ·        Positiv og imøtekommende Fint om du har førerkort Ansvarsfull og punktlig Har gode samarbeidsevner Fleksibel på arbeidstider og oppgaver Fordel med erfaring som BPA/ledsager, men ikke et krav Fint om du har litt enkel datakunnskap Jeg søker: En fastansatt på ca.10 pr.uke (kan bli mer) ·         En tilkallingsassistent Personlig egnethet vil bli lagt stor vekt på. Ingen utdanning kreves, god opplæring vil bli gitt. Du må kunne skrive og snakke norsk.   Politiattest må legges fram, og referanser oppgis etter forespørsel. Jeg blir din daglige leder i arbeidet, samtidig som du får ansettelse i Stendi Assistanse med ryddige lønns- og arbeidsforhold. Arbeidssted: Trondheim Søknadsfrist: 01.06.2019 Søknad og CV sendes til:  Andreas.nyronning@stendi.no Tlf: 977 96 111 Merk søknad: BPA Trondheim
01.06.2019 Trondheim
Om Uranienborghjemmet: Uranienborghjemmet har totalt 98 plasser, hvorav 72 av plassene er ordinære langtidsplasser og 16 er skjermede plasser for beboere med demens. Uranienborghjemmet ligger midt på Majorstuen i Frogner bydel. Lederteamet ved Uranienborghjemmet, består av 4 teamledere, fagleder og daglig leder. Fra juni vil driften ved Uranienborghjemmet overtas av Oslo kommune. Er du glad i eldre mennesker, faglig engasjert, ser muligheter, opptatt av livshistorier og vil bidra til å øke livskvaliteten til beboere som har fått et nytt hjem på sykehjemmet? Mener du også at det å hjelpe hverandre er en god kultur, og at det å bli gammel faktisk kan være en fin ting? Da kan det hende at nettopp du er vår nye kollega! Dine arbeidsoppgaver: Hos oss står alltid beboerne i fokus og vi jobber etter et overordnet mål; I dag skal jeg bidra til å skape en god dag for våre beboere! Arbeidsoppgavene dine handler om - fagutvikling i samarbeid med fagleder og dine kollegaer - veiledende rolle for ansatte - tverrfaglig samarbeid mens du samtidig fremmer sykepleierfaget - overordnet ansvar for å lede og utvikle sykepleiefaget på avdelingen - implementere og kvalitetssikre bruk av velferdsteknologi - intern oppfølging av fagkompetane - delegert driftsansvar for avdelingeved behov Om deg: Du har et ønske om å bidra til at Uranienborghjemmet skal bli Oslos beste sykehjem og har følgende kvalifikasjoner: Du er autorisert sykepleier med videreutdanning i geriatri, demensomsorg eller palliasjon Du kan fremvise en gyldig politiattest utstedt i Norge, som ikke er eldre enn tre måneder Du behersker norsk skriftlig og muntlig tilsvarende høyere nivå (C1/Bergenstest)                                 Du behersker de vanligste IKT-verktøy (word/excel/intranett/internett/epost) Det er fordel med kjennskap til Gerica, men ikke et krav Personlig egnethet vektlegges Vi søker etter deg som virkelig ønsker å gjøre en forskjell for våre brukere. Du er stolt av yrket ditt og du vet at jobben du gjør er viktig. Du er pålitelig, selvgående, initiativrik, nøyaktig og har en empatisk og trygg personlighet. Vi setter pris på et godt smil og en smittende latter, samtidig som du kan være varmt til stede og by på en hånd å holde i når det trengs. Vi har følgende stillinger ledig for sykepleiere: Fagsykepleier med videreutdannig (30 studiepoeng) i 100% fast stilling, med jobb på dag/kveld og hver tredje helg på somatisk avdeling. Oppstart snarest eller etter avtale  Fagsykepleier med videreutdannig (30 studiepoeng) i 80% fast stilling, med jobb på dag/kveld og hver tredje helg på skjermet avdeling. Oppstart snarest eller etter avtale  Dersom du er vår nye kollega tilbyr vi: I tillegg til gode dager sammen med våre beboere gir vi deg muligheten til å utvikle deg sammen med kompetente og hyggelige kolleger i et arbeidsmiljø preget av våre verdier: Omtenksomme – Profesjonelle – Engasjerte – Nytenkende.  Videre kan vi tilby: Et flott tverrfaglig miljø i vår personalgruppe som består av helsefagarbeidere, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut, leger og kulturledere Høyt fokus på faglig utvikling med ukentlig intern undervisning, ressursgrupper og refleksjonsmøter Fantastisk arbeidsmiljø preget av mye latter, sosiale begivenheter, og felles utflukter og hytteturer Kafè, kultur- og frivillighetssenter Rabatt på treningsavtaler Konkuransedyktiglønn etter gjeldende tariffavtale
02.06.2019 Oslo

Rekrutteringskalender

 • MAI 25
  2019
  4 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 26
  2019
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 29
  2019
  0 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 30
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktpersoner

HR-medarbeider
HR-medarbeider

Filmer

Gabels park - seniorleilgheter på Frogner
Stendi Trygghetsalarm - Få friheten tilbake
Gabels park - Møt beboerene Tor og Tom

Adresse

Besøksadresse: Bygdøy Allé 1
Postnummer og by/sted: Postboks 3003 Elisenberg | 0207 Oslo