<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Stipendiat innen kliniske intervensjoner og assisterende teknologi OsloMet - storbyuniversitetet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag er det ledig en åremålsstilling som stipendiat knyttet til forskningsgruppen «Kliniske intervensjoner og assisterende teknologi». Fra 1. juli 2022 vil Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag og Institutt for fysioterapi bli sammenslått til Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi.

Stipendiatperioden har en varighet på fire år, hvor 25 % av stillingen er knyttet til Bevegelseslaboratoriet Sunnaas Sykehus HF. Ønsket tiltredelse er høsten 2022.

Les mer om og

Arbeidsområde: Samspillet mellom gangavvik, fysisk belastning og fatigue – utfordringer gjennom voksenlivet med cerebral parese.
Mange personer med nevrologiske sykdommer/skader rapporterer økt grad av tretthet eller fatigue (30%). Andelen er opptil 50% for voksne med cerebral parese (CP), og er mer fremtredende hos de med redusert funksjon. Studier gjort på barn og ungdom med CP viser at disse kan bruke opp mot tre ganger så mye av sin kapasitet når de går, sammenlignet med friske barn, og at jo større funksjonsnedsettelser barna har dess større blir belastningen. Samtidig er det et betydelig kunnskapshull på hvordan belastning, kapasitet og oksygenforbruk under gange endrer seg gjennom voksenlivet for denne gruppen. Derimot vet vi at mange mister sin gangfunksjon i 30-40 års alder, på tross av at CP ikke er en progredierende tilstand. 

Det er derfor et stort behov for å belyse hvordan nevromuskulære, kardiorespiratoriske og biomekaniske faktorer påvirker belastningen på voksne med CP. På denne måten vil man kunne avdekke en ugunstig utvikling og sette inn mer presise behandlingstiltak på et tidligere tidspunkt. Videre vil dette kunne gi bedre råd for forebygging av fatigue, både i CP-gruppen, men også for andre personer som har fatigue relatert til aktivitet. På denne måten vil vi bidra til at personer med en bevegelseshemning kan leve mer aktive liv, og lettere delta i samfunnet.

Dette prosjektet vil gjennomføres i samarbeid med Sunnaas sykehus HF og har som målsetning å belyse om endring i muskelfunksjon, gangavvik og høyere leddbelastning fører til økt oksygenforbruk under gange, og om den økte belastningen under gange er relatert til fatigue.

Hovedmålene med prosjektet er:

 • å undersøke om endring i muskelfunksjon, gangavvik og høyere leddbelastning fører til økt oksygenforbruk under gange, og om den økte belastningen under gange er relatert til fatigue.
 • å undersøke utviklingen av gangkapasitet, mobilitet og gangfunksjon, samt smerte og fatigue i en gruppe voksne med CP, ved å sammenligne deres status nå med målinger gjort i samme gruppe for 15 år siden

PhD-kandidaten skal særlig jobbe med målingene av muskelfunksjon, gangavvik og leddbelastninger under gange ved å benytte et 3D-kamerasystem integrert med kraftplater og digital video. Her inngår også videre prosessering av data, og klargjøring til videre analyser.

En mer utfyllende prosjektskisse for hele prosjektet kan fås ved henvendelse til Linda Rennie Logg inn for å se kontaktinformasjon, eller Terje Gjøvaag Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Kvalifikasjoner
 • Fullført mastergrad (120 stp./ECTS) innen helsefag eller bevegelsesvitenskap med karakter B eller bedre innen rekrutteringsprosessen avsluttes.
 • Erfaring med bevegelsesanalyse, og helst klinisk ganganalyse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et norsk/skandinavisk språk og engelsk
Ønsket kompetanse
 • Tidligere forskning-/ prosjekterfaring
 • klinisk erfaring innen nevrologisk rehabilitering og/eller nevrologi
Vilkår
 • Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d. -programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søkere ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden.  Se informasjon om kriterier:
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse
Ønskede egenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Være god til å kommunisere både med kolleger og pasienter
 • Interessert i måleverktøy og teknologi
 • Ha god arbeidskapasitet
 • Nøyaktig

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr
 •  Spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, dvs. kr. 491.200,- per år som startlønn.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges. 
 • et motivasjonsbrev om hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet (500-1000 ord) 
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave 
 • liste over eventuelle egne publikasjoner

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et norsk/skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist:   22. mai 2022

Ref:                 22/02587

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Besøk OsloMet på
Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Les mer om OsloMet - storbyuniversitetet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUL 01
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUL 03
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUL 05
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter

Se flere annonser

Stendi startet sin utrykningstjeneste i februar 2018, og har allerede ansvar for nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Nå skal vi
01.07.2022 Flere steder
Verdikjeden til Osland går i kretsløp frå rogn til regnbogeaure ut til marknaden. Vår aktivitet skapes av våre tilsette, men
28.06.2022
Vil du bli ein del av eit industrieventyr i Tizir Titanium & Iron AS i Tyssedal? Med spennande fagområder kan du bli
27.06.2022 Ullensvang
Har du interesse for bærekraftig mat og havbruk, og ønsker en spennende og variert start på karrieren?
27.06.2022 Høyanger
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept du
23.11.2021 Oslo
Hvem ser vi etter? Vi søker konsulenter som trigges av å skape varige verdier for kunden. Realisering av gevinster er
24.11.2021 Bergen
Vi trenger deg som er nysgjerrig og som liker å jobbe i team. AF Gruppen er et ledende entreprenør- og
21.01.2022 Hele Norge
Vi er en av Norges ledende utleiere av byggekraner og har over 70-års erfaring som importør av Liebherr tårnkraner. Vi
28.02.2022 Lillestrøm
Vis alle 25.710 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om OsloMet - storbyuniversitetet