<  
>  

Suldal kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Suldal er en kommune i Ryfylke, nordøst i Rogaland. Den grenser i nord mot Sauda og Odda, i øst mot Vinje og Bykle, i sør mot Hjelmeland, og i vest mot Vindafjord. Over fjorden ligger Finnøy og Tysvær kommuner. Den er den største kommunen i Rogaland, og landskapet strekker seg fra kyst- og fjordlandskap til dalfører, skoger og uberørte fjellområder. Suldal er en av de store kraftkommunene i Norge. Omtrent 8% av den samlete kraftproduksjonen i Norge foregår i kommunen, og de store damanleggene og Blåsjø er verdt å besøke. Reguleringen har ført til store inngrep i naturen, men også store inntekter for kommunen, som nå får mye av sine inntekter fra kraftproduksjon. Ellers er det et allsidig næringsliv i kommunen. Befolkning 3 826 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Suldal kommune

Er du vår nye kollega som sammen med oss vil stå på for å bygge opp et nytt interkommunalt selskap? Hos oss står spennende arbeidsoppgaver i kø og ditt bidrag vil være viktig. Vi vil vektlegge personlige egenskaper høyt. Oppstart etter avtale. Arbeidssted er Haugesund.ArbeidsoppgaverOppfølging av kunderegister og fakturering - automatiske brannalarmer Ulike økonomioppgaver, i samarbeid med økonomiansvarlig Være kontorets ressursperson på arkiv Backupressurs på andre arbeidsområder etter behov, inkl. lønn og HRKvalifikasjonerDu har utdanning på minimum bachelornivå som er relevant for arbeidsoppgavene Du har arbeidet minst to år med regnskap Du har god kjennskap til lover og regler innen fagområdet regnskap Du har erfaring med større økonomisystem, arkivsystem, samt regneark Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norskPersonlige egenskaperDu arbeider strukturert, nøyaktig og lojalt til tidsfrister Du har evne til å lære og ta i bruk nye verktøy og systemer Du har evne og motivasjon til å kombinere rutinepreget arbeid med utfordrende oppgaver i et til tider hektisk arbeidsmiljø. Du har evne til både å jobbe selvstendig og i i samarbeid med andre og bidrar aktivt til utvikling av selskapetVi tilbyrEt godt arbeidsmiljø hvor du kan glede deg til å komme på jobb! Fleksitidsordning Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk God pensjonsordning og fri ulykkes- og gruppelivsforsikringHar du spørsmål, ta kontakt med:Leder økonomi: Siv Kristiansen, mobil 930 26 279Haugaland brann og redning er opptatt av mangfold og vil gjerne gjenspeile samfunnet generelt. Alle som er kvalifisert, uavhengig av kjønn, alder eller etnisk bakgrunn, oppfordres derfor til å søke. Adresse: Haugaland brann og redning IKS
12.06.2020 Suldal
Liker du å jobbe med mennesker og har et brennende engasjement for brannsikkerhet? Nå har du mulighet til å starte med et fag som kombinerer lange og stolte tradisjoner med sterk fagutvikling. Haugaland brann og redning iks skal ivareta eierkommunenes forpliktelser etter brannvernloven. Som brannvernkontrollør/feier i Haugaland brann og redning iks blir arbeidet utført i alle eierkommunene. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Arbeidssted er Kopervik, Karmøy.Arbeidsoppgaver" Planlegge, gjennomføre og følge opp feiing og tilsyn med fyringsanlegg " Kontrollere og feie ulike fyringsanlegg " Ajourføring av feieregister " Vurdere branntekniske løsninger " Vedlikeholde, tilpasse og lage utstyr til feiing/tilsyn " Informasjons- og motivasjonstiltak innen brannvern og fyringKvalifikasjoner" Relevant fagbrev/svennebrevSøkere uten fagbrev/svennebrev vil bli vurdert for stillingen. De vil da bli ansatt som ufaglært og vil måtte ta svenneprøve " Søkere må inneha førerkort klasse B " Beherske norsk godt både muntlig og skriftligPersonlege egenskaper" Du har evne til å jobbe både selvstendig og sammen med andre " Du har gode kommunikasjonsevner " Du arbeider systematisk og nøyaktig " Du har grunnleggende kunnskap om digitale verktøy " Du har interesse og egnethet for faget, og tar ansvar for egen læring. " Du er fortrolig med å jobbe i høyden (på tak), og har fysikk som er forenlig med feie- og tilsynsarbeidet. " Du følger gjeldende HMS- systemer og bestemmelserVi tilbyr" Nødvendig kursing og opplæring " Fokus på fag og HMS " Et givende og allsidig arbeid med gode kollegaer " Lønns- og ansettelsesvilkår etter tariff og gjeldende avtaler " Gode pensjons- og forsikringsordningerOppmøtested for stillingen er Kopervik.Vitnemål og attester skal ikke legges ved elektronisk søknad. Dette medbringes til evt. intervju.Politiattest nyere enn tre måneder kreves før tiltredelse.Har du spørsmål, ta kontakt med: Leder bolig: Erlend Mjåtvedt Sylta, mobil: 952 83 886, epost: erlend.mjatvedt.sylta@hbre.noHaugaland brann og redning iks ønsker å være en god arbeidsplass, og er opptatt av mangfold og ønsker å gjenspeile samfunnet generelt. Alle som er kvalifisert, uavhengig av kjønn, alder eller etnisk bakgrunn, oppfordres til å søke. Adresse: Haugaland brann og redning IKS
12.06.2020 Suldal
Brenner du for HMS? Vi har behov for å utvikle et nytt og fremtidsrettet HMS-system for brannvesenet. Nå har du sjansen til å øke din og vår kompetanse i dette prosjektet. Varighet på prosjektet er 2 år. Arbeidssted er Haugesund.ArbeidsoppgaverEtablere HMS system og i prosjektperioden være koordinator for fagfeltet Legge til rette for at HMS driftes og utvkles videre i linjen etter prosjektperioden Utarbeide og teste gode opplæringsopplegg slik at selskapets HMS-system forstås og utvikles i hele organisasjonen Bidra til kompetanseheving innen HMS og ellers generelt i selskapetKvalifikasjonerDu har utdanning på minimum bachelornivå som er relevant for arbeidsoppgavene Du har erfaring fra prosjektarbeid Du har erfaring fra HMS - arbeid, gjerne brannrelatert Du har god it - kompetanse Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelskPersonlige egenskaperDu arbeider selvstendig og målrettet Du kan presentere sammensatte/kompliserte problemstillinger på en enkel måte Du er en dyktig relasjonsbygger med gode samarbeidsevner Du bidrar til et godt arbeidsmiljø Du anser deg selv som innovativ og nytenkende og bidrar til å utvikle organisasjonenVi tilbyrEt givende og allsidig arbeid med gode kollegaer Fleksitidsordning Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk God pensjonsordning og fri ulykkes- og gruppelivsforsikringVi vil legge vekt på personlige egenskaper.Spørsmål/Søknad sendastHar du spørsmål, ta kontakt med:Leder personal: Lillian Langelandsvik, mobil 934 89 571Haugaland brann og redning ønsker er opptatt av mangfold og vil gjerne gjenspeile samfunnet generelt. Alle som er kvalifisert, uavhengig av kjønn, alder eller etnisk bakgrunn, oppfordres derfor til å søke. Adresse: Haugaland brann og redning IKS
12.06.2020 Suldal
Kort om stillingaVed Suldal heimeteneste er det ledig 80 % stilling for heimehjelp frå snarast.ArbeidsoppgåverArbeidsoppgåver for stillinga er å yte hjelp til praktiske oppgåver til heimebuande i kommunen.Aktuelle søkjerar kan bli kalla inn til intervju.Ved intern tilsetjing/omrokkering kan du få tilbod om anna stillingsstorleik. Deler av stillinga kan søkjast på som stillingsauke.KvalifikasjonarDet er ein fordel om du har erfaring frå tilsvarande arbeid.Førarkort klasse B.Alle søkjerar må ha gode norskkunnskaper, både munnleg og skriftleg.Generelt/Søknad sendastDet er ikkje mogleg å leggje med vedlegg. Rettkjende kopier av attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju.Frå 01.01.2017 skal alt personell som yt helse- og omsorgstenester i Suldal kommuine leggje fram politiattest ved tilbod om stillinga. Politiattesten skal vise om vedkomande er sikta, tiltalt, pålagt førelegg eller dømd etter straffelova, og attesten skal ikkje vere eldre enn 3 månader. Viser til helse- og omsorgstenestelova §5-4 og 5-4a.Suldal kommune gjer merksam på at søkjarlistene kan verta offentleggjorde.Suldal kommune oppfordrar alle til å søkje på stillinga digitalt. Søkjerar som ikkje kan søkje via nett, ta kontakt med servicetorget tlf 52 79 22 00. Adresse: Suldal heimetenester
16.06.2020 Suldal
Kort om stillingaVed Vinjar bu- og omsorgssenter er det ledig 29,58 % fast stilling på natt for helsefagarbeidar/hjelpepleiar f.o.m. 01.09.2020.Stillinga er i turnus, med arbeid 2 av 6 helger.Ved intern tilsetjing/omrokkering kan du få tilbod om andre stillingsstorleikar.KvalifikasjonarMe søkjer deg som er motivert for å arbeide med mennesker og er fagleg interessert og oppteken av å søkje kunnskap.Det er krav om autorisasjon som helsefagarbeidar/hjelpepleiar.For nattstillingar er det krav om førarkort klasse B.Me legg vekt på personleg eigenskapar.SpråkSøkjaren må beherska norsk skriftleg og munnleg.Generelt/Søknad sendastPersonell som yt helse- og omsorgstenester i Suldal kommune skal leggja fram politiattest ved tilbod om stilling. Politiattesten skal visa om vedkomande er sikta, tiltalt, pålagt førelegg eller dømd etter straffelova, og attesten skal ikkje vera eldre enn tre månadar.Det er ikkje mogleg å leggja med vedlegg. Rettkjende kopiar av attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju.Suldal kommune gjer merksam på at søkjarlistene kan verta offentleggjorde.Suldal kommune oppfordrar alle våre søkjarar til å søkja på stillinga digitalt. Søkjarar som ikkje kan søkja via nett kan ta kontakt med Servicetorget tlf. 52 79 22 00. Adresse: Vinjar bu og omsorgssenter
16.06.2020 Suldal
Kort om stillingaVed Vinjar bu- og omsorgssenter er det ledig 16,9 % vikariat som pleiemedarbeidar f.o.m. 15.08.2020 t.o.m. 11.01.2021. Stillinga er på natt kvar 3. helg.ArbeidsoppgåverHeimesjukepleie og praktisk bistand.KvalifikasjonarDet er ein fordel om du har erfaring frå tilsvarande arbeid.SpråkSøkjaren må beherska norsk skriftleg og munnleg.Generelt/Søknad sendastPersonell som yt helse- og omsorgstenester i Suldal kommune skal leggja fram politiattest ved tilbod om stilling. Politiattesten skal visa om vedkomande er sikta, tiltalt, pålagt førelegg eller dømd etter straffelova, og attesten skal ikkje vera eldre enn tre månadar.Det er ikkje mogleg å leggja med vedlegg. Rettkjende kopiar av attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju.Suldal kommune gjer merksam på at søkjarlistene kan verta offentleggjorde.Suldal kommune oppfordrar alle våre søkjarar til å søkja på stillinga digitalt. Søkjarar som ikkje kan søkja via nett kan ta kontakt med Servicetorget tlf. 52 79 22 00. Adresse: Vinjar bu og omsorgssenter
16.06.2020 Suldal
Kort om stillingaVed Vinjar bu- og omsorgssenter er det ledig 71,73 % fast stilling på natt for helsefagarbeidar/hjelpepleiar f.o.m. 01.09.2020.Stillinga er i turnus, med arbeid 2 av 6 helger.Ved intern tilsetjing/omrokkering kan du få tilbod om andre stillingsstorleikar.KvalifikasjonarMe søkjer deg som er motivert for å arbeide med mennesker og er fagleg interessert og oppteken av å søkje kunnskap.Det er krav om autorisasjon som helsefagarbeidar/hjelpepleiar.For nattstillingar er det krav om førarkort klasse B.Me legg vekt på personleg eigenskapar.SpråkSøkjaren må beherska norsk skriftleg og munnleg.Generelt/Søknad sendastPersonell som yt helse- og omsorgstenester i Suldal kommune skal leggja fram politiattest ved tilbod om stilling. Politiattesten skal visa om vedkomande er sikta, tiltalt, pålagt førelegg eller dømd etter straffelova, og attesten skal ikkje vera eldre enn tre månadar.Det er ikkje mogleg å leggja med vedlegg. Rettkjende kopiar av attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju.Suldal kommune gjer merksam på at søkjarlistene kan verta offentleggjorde.Suldal kommune oppfordrar alle våre søkjarar til å søkja på stillinga digitalt. Søkjarar som ikkje kan søkja via nett kan ta kontakt med Servicetorget tlf. 52 79 22 00. Adresse: Vinjar bu og omsorgssenter
16.06.2020 Suldal

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere