<  
>  

Helseforetaket Incita AS

Helsesektor / Omsorg

Helseforetaket Incita AS er et privat helseforetak som yter helse- og velferdstjenester, primært til det offentlige, som et supplement til kommunale eller statlige helsetjenester. Vi har mer enn 50 års erfaring som leverandør av helse- og omsorgstjenester.

Vi leverer tiltak innen spesialisttjenester og kommunehelsetjenester, og har lang erfaring med en rekke forskjellige pasient- og brukergrupper.

Vi tilbyr tjenester innen:
• Behandling av rus- og psykiske lidelser

• Heldøgns bo- og omsorgstilbud til personer med problematikk innen avhengighet, psykiske lidelser, utviklingshemming, og sammensatte diagnoser

• Sykehjem

• Bo- og omsorgstilbud Huntington Chorea

• Heldøgnstilbud til unge med alvorlige atferdsvansker

• Omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere (EMA)

• Bosettingstiltak for enslige mindreårige asylsøkere (EMA)

• Kriminalomsorg (tvungen omsorg, prøveløslatelse fra forvaring)

Vi har oppdragsgivere over hele Norge. Våre institusjoner og botilbud har beliggenhet i Oslo, på Romerike, samt i Hallingdal.

Bærekraftig Helse og Recovery
Vi har som visjon å bidra til å videreutvikle velferdsstaten gjennom innovasjon og nytenkning. Det innebærer å levere ressurseffektive tjenester av høy kvalitet, og som er bærekraftige for både tjenestemottakers livskvalitet, oppdragsgiver og samfunnet for øvrig.

En rekke av våre tjenestetilbud er recoverybaserte, og vi har et stort fokus på brukermedvirkning, erfaringskompetanse, og å se og stimulere individets ressurser, basert på den enkeltes ønsker og forutsetninger!

Facta om Helseforetaket Incita AS
Hovedkontor
Eidsvoll
Antall ansatte
201-500
Etablert år
2007
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
,,
Bærekraftig Helse og Recovery!
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!
Bildegalleri

Kontaktperson

Facta om Helseforetaket Incita AS

Adresse

Bønsbakken 13, 2073 BØN