Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset har ca. 3700 ansatte og har sentralsykehusfunksjoner for 210.000 innbyggere i Nordland fylke med enheter både i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi er en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Les mer her
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Nordlandssykehuset

Org. nr: - Stillingsident: 4093421097 Presentasjon av stillingen: Akuttenhet Nord er en av 3 psykiatriske akuttenheter ved Nordlandssykehuset HF. akuttenheten har hele Nordland fylke som opptaksområde. Enheten har 10 sengeplasser med ytt ligere to senger i drift og disponerer 27 årsverk. Vi går to delt turnus med arbeid hver 3 helg.Vi har nå ledig stilling som ass. Enhetsleder 100 % stilling, dag jobb.ArbeidsoppgaverStedfortreder for enhetslederPersonalplanlegging og drift av enheten i samarbeid med enhetslederDaglig bemanningFølge opp av avdelingens rutinerOppfølging av nytilsatteFølge opp enhetens kvalitetsarbeid og prosjektarbeidFagutvikling og opplæringKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som sykepleierVidereutdanning i psykisk helsearbeid er ønskeligLederutdanning og erfaring er ønskeligGod kjennskap til turnusdrift og regelverkPersonlig egnethet vil bli vektlagtUtdanningsretningHelsefagUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige EgenskaperGode samarbeidsevner og lyst til å arbeide i et tverrfaglig teamGode evner til å jobbe selvstendig og ta ansvarTrygghet og mot til å stå imot utfordrende situasjonerHa evne til å inspirere og motivereLojal, fleksibel og selvstendigHar en positiv innstilling og evne til å se løsningerGode datakunnskaper og ferdigheterEvne til å jobbe under press og tåle høyt arbeidspress i perioderVi tilbyrSpennende og utfordrende arbeidsoppgaverEtablert og godt læringsmiljø med fokus på høy kompetanse og kvalitetArbeidstiden er på dagtidLederopplæringEt arbeidsmiljø preget av godt humør og dyktige kollegaerGodt arbeidsmiljø hvor vi vektleggerkvalitet, trygghet og respekt.KontaktinformasjonEllen Wangsfjord, Enhetsleder, 95816040, ellen.wangsfjord@nlsh.noArbeidsstedBodøNøkkelinformasjon:Annonsør:Nordlandssykehuset Stillingsbrøk: 100% Fast Startdato: 02.09.2019 Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 31.07.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4093421097&company_id=1717173191&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
31.07.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4100342905 Presentasjon av stillingen:Vil du bidra til utforme pasientens helsetjeneste? Nordlandssykehusets Fagavdeling søker ny rådgiver for å ivareta oppgavene knyttet til foretakets Brukerutvalg, Ungdomsråd og arbeid med Barn som pårørende. Nordlandssykehuset har satt mål av seg å innen 2035 være ledende i Norge på brukermedvirkning på individ-, tjeneste- og systemnivå. For å lykkes med dette trenger vi medarbeidere som i tillegg til å utføre oppgavene underlagt sine funksjoner, evner å tenke nytt og sette retning for arbeidet framover. Er du en slik medarbeider, vil vi gjerne ha deg med på laget! Som rådgiver i Fagavdelingen får du også muligheten til å bidra inn i arbeidet med tilstøtende områder som pasientsikkerhet, kunnskapsbygging, forskning og smittevern og være med på å videreutvikle Fagavdelingen videre framover.ArbeidsoppgaverUtgjøre sekretariatet for Nordlandssykehusets Brukerutvalg.Koordinere arbeidet rundt Nordlandssykehusets Ungdomsråd og veilede ungdommene i deres arbeid.Bidra til å styrke fokuset på arbeidet med brukermedvirkning og Barn som pårørende i foretaket, slik at Nordlandssykehuset kan nå sine strategiske målUtdanningsnivåHøyskole eller universitet.KvalifikasjonerErfaring fra spesialisthelsetjenesten.Erfaring fra arbeid med brukermedvirkning på systemnivå.God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.Grunnleggende ferdigheter i, eller evne til å tilegne seg bruk av data verktøy som Word, Excel og PowerPoint.Personlige egenskaperUtadvendt, positiv og engasjertSelvstendig, strukturert og systematiskGode vurderingsevner og fleksibelStrategisk forståelse og evne til å se helhetenEvne til å motivere og veilede andreVi tilbyrInteressante utfordringer i et trivelig miljø med et sterkt utviklingsfokusLønns- og arbeidsvilkår etter avtaleGode pensjonsordningerKontaktinformasjonTonje Elisabeth Hansen, Fagsjef, 970 80 673, tonje.elisabeth.hansen@nordlandssykehuset.noArbeidsstedParkveien 95 8005 BodøSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:NordlandssykehusetReferansenr.:4100342905 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 16.08.2019
16.08.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4105061208 Presentasjon av stillingen:HR-avdelingen ledes av HR-sjefen, og er i dag inndelt i fire seksjoner med til sammen rundt 30 medarbeidere. HR-avdelingens visjon er å bidra til at Nordlandssykehuset utvikles til en lærende og helsefremmende organisasjon, med fokus på godt lederskap, medarbeiderskap, involvering og brukermedvirkning.Avdelingen tilrettelegger for og støtter ledere i blant annet rekrutteringsarbeid, kompetanse- og lederutvikling, HMS og IA-arbeid, lønnsforhandlinger, ressursstyring og arbeidstidsplanlegging, samarbeid med tillitsvalgte, omstillingsprosesser, tolkning av lov- og avtaleverk og arbeidsrettslige forhold, samt ulike administrative oppgaver.I seksjon HR-Personal har vi en nyopprettet stilling som HR-rådgiver.Arbeidsoppgaver:Ansvar for registrering av alle leger i spesialisering samt løpende vedlikehold av oversikten over alle leger i spesialisering som er aktuelle for spesialiseringsperiode, gruppe 1- tjeneste og sideutdanning ved eget og andre helseforetak.Være kontaktledd mot avdelingsledere i foretaket.Koordinere med samarbeidende foretak i forbindelse med tilsetting og utarbeiding av plan for gjennomføring av spesialiseringsperiodene.Koordinere gruppe 1- tjeneste for leger i spesialisering fra andre regioner med samarbeidende foretak utenfor regionen.Samarbeide med Regionalt Utdanningssenter for leger i spesialisering.Andre sentrale arbeidsoppgaver i stillingen vil være:Bistå ledere i rekrutteringsarbeidet.Saksbehandling ved tilsettinger, fratredelse og endringer i arbeidsforhold.Opplæring og brukerstøtte på foretakets elektroniske HR-system.Bidra til kontinuerlig forbedringsarbeid og utarbeidelse/vedlikehold av rutiner.Kvalifikasjoner:Minimum tre års høgskole- eller universitetsutdanning.Erfaring fra spesialisthelsetjenesten vil bli vektlagt.Gode IT-tekniske ferdigheter. Erfaring fra bruk av HR-systemer er en fordel.Personlige egenskaper:Selvstendig og selvgående.Svært strukturert og evner å systematiserer store mengder informasjon.Initiativrik og får oppgaver igangsatt og sluttført.Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig.Evne til å samarbeide og bygge relasjoner.Evne til å prioritere under pressede situasjoner.Personlig egnethet vil bli vektlagt.Vi tilbyr:Et spennende og utfordrende fagmiljø i et stort helseforetak.Gode muligheter for personlig utvikling.Gode pensjons- og forsikringsordninger.Fleksibel arbeidstidsordningKontaktinformasjonMarianne Hjartøy Breimo, Seksjonsleder, 46947387ArbeidsstedParkveien 95 8005 BodøSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:NordlandssykehusetReferansenr.:4105061208 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 16.08.2019
16.08.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4102379858 Presentasjon av stillingen:Noe reisevirksomhet må påregnesDag og/eller aftenArbeidsoppgaverBufetat ved region nord har fått i oppdrag å etablere en ny Bufetatinstitusjon med til sammen 6 plasser; Bodø behandlingssenter, hvor det opprettes et poliklinisk helsetilbud fra BUPA i institusjonen. Institusjonen er organisert og reguleres i barnevernloven, hvor ansatte fra psykisk helsevern forpliktes til å yte helsehjelp i det omfang, og på den måten som er nødvendig for det enkelte barn. Helsehjelpen i institusjonstilbudet vil omfatte tverrfaglig helhetlig arbeid med kartlegging/ utredning og behandling. Målgruppen er barn og unge i alderen 13-18 år med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet, og samtidig et stort behov for psykisk helsehjelp.Helsehjelp til barn og unge i Bufetat institusjonen i tverrfaglig team fra spesialisthelsetjenesten. Samtaler med fokus på ferdigheter og bruk av DBT som metode. Aktiv deltagelse i utarbeidelse av behandlingsplan- og behandlingsopplegg rundt ungdommen. Deltagelse i behandlingsmøter og sentral rolle i oppsummering og videreutvikling av aktuelle behandlingsopplegg og behandlingsmodell. Den som ansettes må være fleksibel i forhold til endring av oppgaver ved behov.KvalifikasjonerBachelorutdanning innen sykepleie- eller vernepleie, godkjent i Norge. Søkere må ha gjennomført og godkjent videreutdanning innen enten psykisk helsevern, rusbehandling, psykososialt arbeid med barn og unge eller nettverksbehandling med minimum 60 studiepoengs kreditering fra norsk høyskole/ universitet. Søker må også ha god kjennskap til dialektisk adferdsterapi (DBT) og erfaring med bruk av metoden. Erfaring med terapeutisk arbeid med barn og unge vektlegges. God kjennskap til Lov om psykisk helsevern. Førerkort klasse BSøkere må ha minimum to års erfaring fra døgnbasert virksomhet innen psykisk helsevern eller rusbehandling.Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier.Personlige egenskaperGode samarbeids- og kommunikasjonsevner, evne til å jobbe selvstendigVi tilbyrGjennomføringsvilje- og evne. God tilpasningsevne Personlig egnethet vil bli vektlagt. Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntligKontaktinformasjonHedda Soløy-Nilsen, Klinikksjef, 95784141ArbeidsstedParkveien 95 8005 BodøSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:NordlandssykehusetReferansenr.:4102379858 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 30.08.2019
30.08.2019

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Adresse

8092 BODØ