<  
>  

Summer internship i Hafslund

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om internshipet

Hver høst lyser vi ut stillinger til vårt summer internship, hvor vi ser etter dyktige studenter til å supplere vår daglige drift. Studentenes får jobbe med reelle problemer, som krever dyktige hoder. Vi er stolte over at idéer og løsninger fra tidligere års sommerprosjekter er videreført, og satt ut i livet i organisasjonen.

I vårt program vil du jobbe sammen med 2-3 andre studenter. Dere vil få tildelt et eller flere, dagsaktuelle case som dere skal jobbe med gjennom sommeren. Prosjektet vil baseres på vår innovasjonsmetodikk der vi eksperimenterer oss frem til gode løsninger. Deres interesse og idéer vil være med å forme innholdet og måten prosjektet gjennomføres. Dere vil få stor grad av ansvar og selvbestemmelse, men også støtte fra en dedikert mentor som skal hjelpe deg og prosjektet i å lykkes. - I tillegg står de beste folkene i bransjen klare til i dele sin kunnskap og kompetanse. Caset presenteres for hele konsernet mot slutten av perioden og pleier å få mye oppmerksomhet.

I tillegg til det faglige er det viktig for oss av våre studenter får en sosial og hyggelig sommer hos oss. Derfor har vi flere ansatte som er aktive i det sosiale livet rundt studentene.

Arbeidsperioden vil som regel vare fra juni til august. Nøyaktige datoer tilpasses eksamensdatoer, studiestart og prosjektets konkrete behov. Det vil settes 2 ukers felles sommerferie i denne perioden. Arbeidssted vil være Oslo, Lillehammer eller Gol.

I Hafslund har vi Summer internship fordi vi ønsker å :

• Profilere oss som en attraktiv arbeidsplass ovenfor fremtidige arbeidstakere
• Bygge omdømme mot studenter og omverden
• Dra nytte av studenters kompetanse til aktuelle problemstillinger

Vårt Summer internship er veldig populært, noe som gjenspeiler seg i tilbakemeldinger og søkermasse hvert år. Mange dyktige studenter søker seg til oss og vi er både stolte og ydmyke over tilfanget av studenter.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Flere arbeidsgivere med internships
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Hafslund
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Hafslund
logo
Lærlingplass hos Hafslund
Vi er alltid ute etter kloke hoder med gode hender. Vårt bidrag til din fremtid er å være en samarbeidspartner i din utdannelse. En elev som går i lære i et praktisk fag kalles lærling. Bedriften som eleven går i lære til, gir deg både opplæring og praksis i faget. I starten av læretiden er det mest opplæring, men etter hvert deltar du i de vanlige oppgavene på arbeidsplassen. Å være lærling betyr altså at man har arbeidspraksis. Lærlingen er både arbeidstaker og under utdanning i lærebedriften samtidig. Derfor inngås det to avtaler: lærekontrakt og arbeidsavtale. Lærlingen har de samme rettigheter og plikter som de øvrige arbeidstakerne og i henhold til gjeldende avtaleverk for bedriften. Samtidig har lærlingen også visse rettigheter og plikter etter opplæringsloven. De som velger et yrkesfaglig utdanningsprogram på videregående skole blir lærling etter at de har gått to år på skolen. De går altså Vg1 og Vg2 på skole, deretter har de arbeidspraksis (er lærling) i en bedrift. Som oftest er man lærling i 2 – 2,5 år. Som lærling avslutter du utdanningen med en prøve, og får svennebrev eller fagbrev etter bestått prøve. Svennebrev gis i håndverksfag, mens fagbrev gis i de andre lærefagene. I Hafslund legger vi til rette slik at du får tatt fagbrevet her hos oss. Som lærling hos oss får du en dyktig fagmentor som følger deg gjennom hele læretiden. Du blir også godt kjent med en mulig fremtidig arbeidsplass. Gjennom læreperioden blir vi godt kjent og kanskje ønsker du å fortsette hos oss etter endt læretid. I Hafslund kan vi tilby læreplass innen følgende fagbrev: • Energioperatør• Energimontør• Industrimekaniker• Automasjon Ledige læreplasser vil bli lyst ut under ledige stillinger.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Hafslund

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsern i Norden. Hafslund er Norges største netteier, størst innen strømsalg og en stor fornybar energi. Hafslund er også en betydelig leverandør av telekom- og it-tjenester. 

Hafslunds om lag 1000 ansatte og deres kompetanse er drivkraften bak konsernets utvikling. Nytenkning, kompetanse og muligheter gjør Hafslund til en spennende arbeidsplass.

Hafslund-konsernet er organisert i fem forretningsområder: Produksjon og varme, Fjernvarme, Nett, Marked, Venture.

Produksjon og varme
Produksjon og varme omfatter en rekke av konsernets virksomheter innen kraft-, bio- og pelletsproduksjon. Området har også en enhet som jobber med forretningsutvikling innen fornybar energi.

Fjernvarme
Hafslund er Norges største leverandør av fjernvarme. Hafslund representerer omlag 40 % av all produsert fjernvarme her i landet.

Nett
Norges største nettselskap og driftssentral ligger i dette forretningsområdet.

Marked
Forretningsområdet Marked består blant annet av selskapene Hafslund Strøm, NorgesEnergi, Hafslund Kundesenter og Hafslund Fakturaservice. Marked tilbyr strøm til privat- og bedriftsmarkedet.

Venture
Hafslund Venture er en aktiv eier i vekstselskaper innen fornybar energi, energirelatert teknologi og konsepter tilknyttet Hafslunds verdikjede.

Visjon

Vi gjør hverdagen tryggere og bedre.

Antall ansatte

Ca. 1000