<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Halden kirkelige fellesråd 60% stilling som sekretær/kontormedarbeider

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Stillingens ansvarsområde er bl.a.

 • Utføre oppgaver knyttet til sentralbord, telefon, postgang, attester mm.

 • Gjennomføre mottak av dåp, vigsel, utleie, kirkegårdsdrift og andre henvendelser

 • Utføre kirkebokføring, medlemsregister og arkiv

 • Arbeid med annonsering, nettsider og andre kommunikasjonskanaler

 • Kontakt og koordinering med ansatte, frivillige og folkevalgte

 • Stabsstøttefunksjoner

Kvalifikasjonskrav:

 • Utdannelse innen kontor eller administrasjon

 • Annen relevant utdannelse eller erfaring vil også bli vurdert

 • Gode IKT ferdigheter

 • Det er en forutsetning at søkeren behersker skriftlig og muntlig norsk

 • Stillingen krever medlemskap i Den norske kirke

Vi ser etter en person som er:

 • Serviceinnstilt

 • Fleksibel, med gode samarbeidsevner og personlig egnethet

 • Lærevillig, ønskelig med kunnskap om Den norske kirkes oppbygging og organisering

Hva tilbyr vi:

 • Gode kollegaer, spennende og utfordrende arbeidsfelt

 • En fremoverlent og nytenkende stab, der nye tanker er ønsket velkommen

 • Lønn- og arbeidsvilkår etter gjeldene avtaleverk

 • Kontor er sentralisert i felles administrasjonslokaler sentralt i Halden, og den som blir ansatt vil inngå i kirkenes øvrige stab

 • Fra 2023 vil vi flytte inn i nyoppussede kontorlokaler

 • Halden kirkelige fellesråd støtter kompetanseheving

 • Fellesrådet har pensjonsordning gjennom Halden kommunale pensjonskasse

 • Av lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd

 • Det er 6 måneder prøvetidEpost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren
Fellesrådet i Halden med kirkevergen som daglig leder, har ansvaret for til sammen 21 bygninger derav 8 kirker, 1 krematorium og 10 gravplasser.  Rådet er arbeidsgiver for rundt 25 faste ansatte som er fordelt på hel- og deltidsstillinger. Fellesrådet har en nøktern drift og har en diakonal profil, og tilrettelegger bl.a. praksisplasser for mennesker som trenger arbeidstrening. Kirkevergekontoret er samlokalisert med menighetskontoret for de  7 kirkesognene i kommunen, og her har også sognenes 6 prester kontorplass. Kontoradministrasjonen ligger sentralt, og like i nærheten av byens største gravplass Os. Kommunen har vel 31 000 innbyggere, den grenser til Sverige, og er geografisk Østfolds største. Her finnes det mange livs- og trossamfunn, et rikt kulturliv, nærhet til sjøen og flott natur. Det er korte avstander til jernbanen og motorvei, og det er et relativt prisgunstig boligmarked sammenlignet med områdene nærmere Oslo.

De fleste av våre medarbeidere har jobbet i virksomheten gjennom flere år, og det er mange forskjellige fagområder representert i staben. De nærmeste årene vil det trolig pga. alderssammensetning skje et generasjonsskifte, og nå er det administrasjonsleder og stedfortredende kirkeverge som skal erstattes. I forbindelse med det forestående lederskiftet, er det gjort en intern omrokkering på arbeidsoppgaver og ansvar. Stillingen som administrasjonskonsulent kan bli tillagt lederroller på et senere tidspunkt, men vil allerede fra starten av tiltre virksomhetens mellomledergruppe. Denne består av den daglige lederen for menighetene, driftslederen for kirkene og kirkegårdene, og økonomi- og personallederen. I likhet med den ledige stillingen har disse kirkevergen som sin nærmeste leder.
Les mer om Halden kirkelige fellesråd

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%

Se flere annonser

Vil du bli en del av Norges største fagmiljø innen Vann og Miljø og bidra til bærekraftige bygg- og anleggsprosjekter?
03.04.2024 Oslo
Vi opplever høy aktivitet og søker operasjonssykepleier til korttidsvikariat og ekstravakter Aleris Tromsø har nylig flyttet inn i topp moderne
Snarest Tromsø
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800
07.03.2024 Oslo
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800
10.03.2024 Oslo
Om stillingeneFlere faste stillinger og vikariater ledige hos ossKlimakvotesystemet er et viktig virkemiddel for å redusere utslippene av klimagasser og
02.04.2024
Er du elektriker og vil jobbe med drift og vedlikehold av våre elektriske anlegg i Forsvarsbygg?Forsvarsbygg eiendomsforvaltning region Nord, ForsvarsbyggForsvarsbygg
17.03.2024 Bodø
Hitachi Energy Norway leverer kraft- og automasjonsprodukter, systemer, service og softwareløsninger over hele verdikjeden innen kraftgenerering, -overføring og -fordeling.Porteføljen omfatter
02.04.2024 Oslo
Gjensidige Pensjonsforsikring er heleid datterselskap av Gjensidige Forsikring ASA. Vi leverer innskuddsbaserte pensjonsløsninger til bedrifter og pensjon og sparing til
07.03.2024 Oslo
Vis alle 42.603 ledige stillinger

Fakta om Halden kirkelige fellesråd