<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Kredinor Senior Data Engineer søkes til Kredinor AS

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Kredinor har store ambisjoner innen bruk av data, innsikt og analyse for å forbedre alt vi gjør. Data & Analytics-avdelingen leverer data, rapporter, maskinlæringsmodeller og andre løsninger for å understøtte en lang rekke forretningsbehov:

 • Effektive og ansvarlige inkassoprosesser mot våre kunder, inkludert prioritering og personalisering av kommunikasjon
 • Rapportering og innsiktsløsninger for både interne og eksterne brukere
 • Datagrunnlag, rapporteringsløsninger og maskinlæringsmodeller for å støtte investerings- og verdivurderingsprosesser
 • Datagrunnlag og rapportering til anti-hvitvaskingsløsninger, internkontroll, etterlevelse og kvalitetsarbeid
 • Løsninger for interne KPI-er og lønnsomhetsanalyser

Avdelingen består av egne team innenfor hhv. Data Engineering, Analyse & Rapportering og Maskinlæring. Avdelingen har 18 ansatte og 4 konsulenter.

Vi ønsker å styrke avdelingen med 1 Senior Data Engineer.

Arbeidsoppgaver:

 • Forretningsmessige avklaringer, design og utvikling av datatransformasjoner, datagrunnlag og datamodeller
 • Arkitekturdiskusjoner og datamodellering
 • Aktive bidrag til vårt gode arbeidsmiljø
 • Kvalitetssikring, brukervennlighet og testing av leveranser
 • Konkrete oppgaver, fokusområder vil avtales nærmere avhengig av kompetanse, interesse og motivasjon

Stillinger rapporterer til Manager Data Engineering

Kompetanse:

 • Bsc innen Computer Science, informatikk, ingeniør e.l. og minst 4 års relevant arbeidserfaring, evt. Msc/Siv.Ing. og minst 2 års arbeidserfaring. Svært relevant erfaring kan erstatte behovet for formalkompetanse.
 • Sterk forståelse for SQL, relasjonelle databaser og datavarehus.
 • Erfaring med ELT/ETL-utvikling og andre oppgaver innen Data Engineering
 • Forståelse for datamodellering og datavarehusarkitektur
 • Erfaring med sky-teknologier og spesielt Azure er en fordel

Eksempler på teknologier vi benytter:

 • Azure Analytics platform (Data Factory, Logic Apps, Analysis Service).
 • Python
 • Microsoft SQL server, Azure Data Lake
 • Azure DevOps, CI/ CD, Git.
 • Microsoft Power BI.

Personlige egenskaper:

 • Nysgjerrighet og åpenhet for å sette seg inn i inkassobransjen
 • Evner å forstå forretningsmessige problemstillinger og omsette til tekniske løsninger
 • Evner å jobbe selvstendig innen tildelte ansvarsområder
 • Initiativ, ser etter løsninger og forbedringer
 • Strukturert og analytisk

Om deg:

Du har erfaring med Data Engineering fra en eller flere tidligere jobber, enten som konsulent eller in-house. Du ønsker å bli en del av et sterkt Data & Analytics-miljø i et fremoverlent selskap som ønsker å endre en tradisjonell bransje. Du jobber både godt med dine egne leveranser, men også i samarbeid og team med andre. Vi er et multinasjonalt selskap og stolte av å ha et team med flere nasjonaliteter der både norsk og engelsk er arbeidsspråk, og håper du vil bli en del av teamet!

Mangfold: I Kredinor er vi opptatt av å ha et arbeidsmiljø der alle skal oppleve at de har like muligheter og føler seg ivaretatt. Vi mener at mangfold gir oss bredere perspektiver og gjør oss enda bedre rustet til å løse de oppgavene som kreves og som våre kunder forventer av oss. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i Kredinor uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn og funksjonsevne.
Adresse: Oslo

Om arbeidsgiveren
KrediNor ble etablert i 1905 og er i dag et landsdekkende inkassoselskap med ansatte i 13 byer. Gjennom selskapets medlemsstruktur er det oppdragsgiverne som eier dem. Et utvalg av medlemmene sitter i styret. Dette sikrer at tjenesteutviklingen skjer på oppdragsgivernes premisser. Store deler av overskuddet blir investert i IT systemer og kurstilbud som kommer oppdragsgiverne til gode. Les mer om Kredinor

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 16
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
1 ledig stilling

Se flere annonser

Er du opptatt av vei og veivedlikehold, og vil være med å holde god standard på veiene på Sunnmøre?  Til vår
23.06.2024 Hareid
Vil du bygge GKs posisjon for hele det norske markedet? Ønsker du å spille en nøkkelrolle i videreutviklingen av et
11.08.2024 Flere steder
I Bane NOR har vi ett felles mål - å sette spor vi er stolte av, som kan drive samfunnet
30.06.2024 Ringerike
Bane NOR eier og drifter nasjonal kritisk infrastruktur, som skal gjennom et av de største digitaliseringsinitiativene i Norge det neste
17.06.2024 Flere steder
Om oss I Bane NOR har vi ett felles mål – å sette spor vi er stolte av, som kan
23.06.2024 Oslo
Om oss Bli med å sikre at Norge går på skinner med drift og vedlikehold av jernbanen. Vi har det
03.07.2024 Asker
Utvikling, forvaltning og drift av logghåndteringsplattformen Splunk! Statens vegvesen har lagt ut på en meget spennende digitaliseringsreise og trenger flere
26.06.2024 Drammen
Norconsult opplever økende etterspørsel etter rådgivningstjenester innen prosjektering av damkonstruksjoner knyttet til fornybar kraftproduksjon og vannforsyning. Vi søker etter rådgiver eller
11.08.2024 Kristiansand
Vis alle 42.146 ledige stillinger