<  
>  

Praksisstudier

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.

Sykehuset i Vestfold bidrar i stort volum til å utdanne helsepersonell på alle utdanningsnivåer og har en ambisjon om å tilby studenter og ansatte gode læringsmiljøer, både faglig og sosialt.

SiV samarbeider med flere utdanningsinstitusjoner og tilbyr årlig praksisplasser til studenter innen helse- og sosialfaglige utdanninger.

Kontakt Sykehuset i Vestfold for mer informasjon.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Flere arbeidsgivere med internships
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Sykehuset i Vestfold HF
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Sykehuset i Vestfold HF
S
Lærling ved Sykehuset i Vestfold
Sykehuset i Vestfold er lærebedrift i ambulansefaget, helsearbeiderfaget, IT-driftsfaget og portørfaget, og har eget lærlingkontor. ​SiV utlyser lærlingstillinger i ambulansefaget og helsearbeiderfaget i webcruiter i januar hvert år. Søkere til IT-driftsfaget og portørfaget legger inn egen søknad og søker via Vigo. Læretiden starter i siste del av august med en felles oppstartsdag for alle fag. Lærlingen skal ha opplæring i sin læretid men skal også bidra med verdiskapning. Lærlingen får lønn for verdiskapningsdelen. Den tilsvarer 50% grunnlønn for fagarbeider. I siste del av læretiden går lærlingen opp til fagprøve. Når fagprøve er bestått og læretiden fullført kan lærlingen søke om autorisasjon. Forespørsel angående elever i yrkesfaglig fordypning eller annen praksis rettes lærlingkontoret via lærer i faget.​
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset i Vestfold (SiV) er en del av Helse Sør-Øst RHF og gir somatiske spesialisthelsetjenester til befolkningen i Vestfold.
Sykehuset har drift i tre byer, med SiV-Tønsberg som helseforetakets faglige og administrative tyngdepunkt.

Sykehuset har 2700 årsverk og om lag 3800 ansatte. I SiV løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og
pårørende.

SiV Larvik driver planlagt ortopedisk kirurgi og indremedisin. I tillegg driver de skadestue på dag og ettermiddag.

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet er lokalisert i Stavern (tidligere SSR).

Sykehuset i Vestfold er i positiv utvikling og har gjennomført betydelige driftsendringer de siste årene.