Karmøy kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Karmøy kommune ligger i Nord-Rogaland og er regionens største kommune med nær 40000 innbyggere. Hos oss finner du et godt bo- og oppvekstmiljø og et rikt kultur- og fritidstilbud. Vi legger vekt på å yte god service og høy kvalitet på alle våre tjenester. Karmøy har tre mindre byer, Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn. Kopervik er administrasjonssenteret. På sydspissen av Karmøy ligger "Norges nordligste sørlandsby" Skudeneshavn med en særegen og vakker trehusbebyggelse fra 1800-tallet. I Visnes, nordvest på øya, ligger de gamle kopper- gruvene som i sin tid leverte kobber til Frihetstatuen i New York. Næringslivet på Karmøy er tradisjonelt knyttet til jordbruk og fiske. Karmøy er og har vært en av de stor fiskerikommunene i Norge. Nylig er det etablert en ny stor fiskerihavn, Karmsund Fiskerihavn, som er en av de største og mest moderne i landet. Likevel er det industri- og servicenæringene som betyr mest for sysselsettingen i dag. Hydro Aluminium Karmøy er den største bedriften. Ellers har kommunen en betydelig mekanisk industri, særlig rettet mot maritim virksomhet og oljevirksomheten. Karmøy har landets eneste gassdistribusjonsselskap med lavtrykksnett for naturgass. Befolkning 39 123 (2008)

Visjon

Kvalitet, respekt og ansvar er verdiene som ligger til grunn for vår organisasjon.

Antall ansatte

I kommunen er det ca 3000 ansatte i hel- og deltidsstillinger.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Karmøy kommune

Beskrivelse av arbeidsplassVormedal barnehage består av to bygg som begge ligger på Vormedal.Vi har et ledig vikariat som barnehagelærer t.o.m 14.08.2020, med mulighet for forlengelse.Barnehagen arbeider etter programmet "De utrolige årene". En viktig del av dette arbeidet er at den voksne har god relasjonskompetanse. Den som blir ansatt må være villig til å lese seg opp på dette.Vormedal barnehage vil bidra til at barna utvikler evne til å ha omsorg for andre og tro på seg selv.I tillegg til dette vil noen av våre satsingsområder være språk og lek.Barnehagen benytter seg ofte av de flotte naturområdene som ligger i umiddelbar nærhet og vi søker derfor ansatte som liker uteliv.AnsvarsområdeArbeidsoppgaverskape en trygg og utviklende hverdag for barnamedvirke til å utvikle barnehagen som en lærende organisasjonKvalifikasjoner-barnehagelærerutdanningPersonlige egenskaperVi vektlegger at vårt personale har evne til:gode kommuniksjons- og samarbeidsevnergod kompetanse på å skape ralasjonerevne til å inspirere og motivereevne til å gi og ta imot veiledningevne til å være fleksibelVi kan tilbyfaglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljøgode pensjons- og forsikringsordningergenerelle lønnsplasseringer i henhold til HovedtariffavtalenAnsettelse på vilkår og avtaler som gjelder innen skole- og barnehagefeltet. Det blir krevd gyldig politiattest for alle som skal arbeide i skole og barnehage.Slik søker duKarmøy kommune mottar bare elektroniske søknader, se under avsnittet Søk til høyre. Ta kontakt med servicetorget på rådhuset eller NAV dersom du trenger hjelp til å søke elektronisk. Adresse: Vormedal barnehage
03.11.2019 Karmøy
Beskrivelse av arbeidsplassSom areal- og byggesakssjef i Karmøy kommune blir du leder for 37 medarbeidere med et variert arbeidsfelt innenfor kart- og oppmåling, reguleringsplan- og byggesaksbehandling, delingssaker, byggetilsyn og landbruk. Det pågår en prosess med organisasjonsutvikling i etaten og sektorens ansvarsområde kan bli noe utvidet som resultat av dette.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene omfatter faglig, administrativt og økonomisk ansvar for sektoren. Stillingen er organisatorisk plassert i teknisk etat. Areal- og byggesakssjef rapporterer til kommunalsjef teknisk og inngår i etatens ledergruppe. Det tilligger stillingen å ha et særlig ansvar for saksforberedelser, og deltakelse, til politisk behandling i hovedutvalg teknisk og miljø.En entusiastisk og dyktig areal- og byggesakssjef vil være en nøkkelperson i samfunnsutviklingen i en større kommune med mange spennende utfordringer og stor aktivitet.KvalifikasjonerUtdanning- helst på masternivå- innen relevante fagområder som for eksempel bygg- og miljø, arkitektur, jus eller arealplanlegging.Erfaringsbakgrunn innenfor ett eller flere av stillingens arbeidsområder vil bli tillagt stor vekt.Erfaring fra ledelse av kompetansemiljøer- gjerne i offentlig sektor- er en fordel.Gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig, er viktig for å lykkes i stillingen.Personlige egenskaperVi søker deg som:i tillegg til faglige kvalifikasjoner er engasjert og tydelig som lederer løsningsorientert og beslutningsdyktighar et framtidsrettet fokus i forhold til bruk av digitale løsninger og rasjonelle saksbehandlingsrutinerhar gode evner til samarbeid og til å motivere medarbeiderehar god forståelse for grensesnittet mellom politikk og administrasjonPersonlig egnethet vil bli vektlagt.Vi kan tilbyMuligheten til å være med på å påvirke morgendagens samfunnSpennende og viktige arbeidsoppgaverEt arbeidsmiljø preget av engasjement og høy kompetansegode pensjons- og forsikringsordningergenerelle lønnsplasseringer i henhold til HovedtariffavtalenSlik søker duKarmøy kommune mottar bare elektroniske søknader, se under avsnittet Søk til høyre. Ta kontakt med servicetorget på rådhuset eller NAV dersom du trenger hjelp til å søke elektronisk.Vi minner om at eposter sendt fra personer som ikke ligger i dine kontakter kan sorteres til søppelpostfilteret ditt. Vi oppfordrer derfor til at du sjekker dette i perioden etter du har sendt en jobbsøknad. Adresse: Rådhuset- Teknisk etat
05.11.2019 Karmøy
Beskrivelse av arbeidsplassSevland barnehage er en fire avdelingsbarnehage med ca 70 barn i alderen 1-6 år. Barnehagen har fire avdelinger.Vi har i perioden 15.01.20 - 14.08.20 ledig 100% stilling vikariat som barnehagelærer.Grunnleggende holdninger som respekt og forståelse for barns væremåte er viktig for oss. Noen av våre satsingsområder er språk og realfag.Barnehagen deltar i programmet: "De utrolige årene". En viktig del av dette går ut på å bygge opp god relasjonskompetanse og ta i bruk gode verktøy som kan være til hjelp i ledelse av barnegruppen. Den som blir ansatt må være villig til å lese seg opp på dette, evt. delta på kurs. Vi tilbyr Dinosaurskole for de eldste barna i barnehagen.Vi arbeider for å få et positivt omdømme og vektlegger et godt samarbeid med foreldrene.Det er viktig for oss at den som blir ansatt har høy evne til samarbeid, er fleksibel, åpen for endring og ønsker å være med på å videreutvikle barnehagen som en lærende organisasjon.Arbeidsoppgaverskape en trygg og spennende hverdag for barnamedvirke til å utvikle barnehagen som en lærende organisasjoninspirere, motivere og veilede medarbeidere til et felles målknytte fagområdene i Rammeplan til arbeidet både ute og inneKvalifikasjonerBarnehagelærerPersonlige egenskaperVi vektlegger at vårt personale har evne til:samarbeid, fleksibilitet, kreativitet og serviceinnstillingå jobbe målrettet og resultatorientertå gi og ta imot veiledningå arbeide selvstendig og strukturertVi kan tilbyfaglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljøgode pensjons- og forsikringsordningergenerelle lønnsplasseringer i henhold til HovedtariffavtalenAnsettelse på vilkår og avtaler som gjelder innen skole- og barnehagefeltet. Det blir krevd gyldig politiattest for alle som skal arbeide i skole og barnehage.Slik søker duKarmøy kommune mottar bare elektroniske søknader, se under avsnittet Søk til høyre. Ta kontakt med servicetorget på rådhuset eller NAV dersom du trenger hjelp til å søke elektronisk. Adresse: Sevland barnehage
06.11.2019 Karmøy
Beskrivelse av arbeidsplass100% stillingSektor areal og byggesak har ca 37 årsverk. Avdelingens oppgaver er i hovedsak knyttet til saksbehandling etter matrikkelloven (kart og oppmåling), jordloven, konsesjonsloven, plan og bygningsloven (deling, bygging og plansaker) og eiendomsskatt.AnsvarsområdeStillingens ansvarsområde vil primært være:Behandling av byggesaker: byggesøknader, igangsettingstillatelser, ferdigattester, utslippssaker, dispensasjoner og klagerTilsyn etter plan og bygningslovenUlovlighetsoppfølgingGodkjenning av bygningens plassering og høydeVeiledning til publikum, tiltakshaver, ansvarshavende, naboerAnnen saksbehandlingKvalifikasjonerØnskede kvalifikasjoner:Utdanning som jurist, arkitekt, ingeniør eller tilsvarendeKjennskap til offentlig forvaltning og til byggebransjen generelt vil være en fordelKjennskap og brukererfaring med ITGode kommunikasjons og samarbeidsevner (norsk skriftlig og muntlig)Personlige egenskaper vil bli vektlagtDet er viktig at du arbeider systematisk og er nøyaktigGode faglige kunnskaper kombinert med positiv innstilling og faglig engasjement er viktig for å lykkes i stillingen.Personlige egenskaperVi vektlegger at vårt personale har evne til:samarbeid, fleksibilitet, kreativitet og serviceinnstillingå jobbe målrettet og resultatorientertå gi og ta imot veiledningå arbeide selvstendig og strukturertVi kan tilbyfaglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljøgode pensjons- og forsikringsordningergenerelle lønnsplasseringer i henhold til HovedtariffavtalenSlik søker duKarmøy kommune mottar bare elektroniske søknader, se under avsnittet Søk til høyre. Ta kontakt med servicetorget på rådhuset eller NAV dersom du trenger hjelp til å søke elektronisk.Vi minner om at eposter sendt fra personer som ikke ligger i dine kontakter kan sorteres til søppelpostfilteret ditt. Vi oppfordrer derfor til at du sjekker dette i perioden etter du har sendt en jobbsøknad. Adresse: Rådhuset- Teknisk etat
11.11.2019 Karmøy
Beskrivelse av arbeidsplassVåre åtte kommunale barnehager er geografisk fordelt i hele kommunen. Barnehagene ønsker å knytte til seg vikarer med ulik faglig bakgrunn som kan kontaktes på kort varsel. Mer informasjon om den enkelte barnehage finner du på våre hjemmesider, www.karmoy.kommune.noFor å være vikar må du:Ha fylt 18 årBeherske norsk på et godt nivå.Være flink med barnKunne jobbe i gjennomsnitt to hele dager eller mer per. uke. Vi legger vekt på fleksibilitet.Barnehagene tar direkte kontakt med søkere ved behov for vikar. Vikariatene kan være fra dag til dag,eller over lengre perioder. Erfaringsmessig får vi mange søkere, slik at det kan være lurt å også ta direkte kontakt med barnehagene du er spesielt interessert i å arbeide i.Om å jobbe i barnehage:Å arbeide med barn er meningsfylt, viktig og utfordrendeVed å arbeide som vikar etablerer du mange kontakter som kan gi mulighet for videre arbeidSkal du bli barnehagelærer eller barne- og ungdomsarbeider? Da er dette en glimrende mulighet for å skaffe seg erfaring.Har du erfaring med musikk, idrett, friluftsliv, drama, ikt, dans eller har andre kreative evner? Barnehagen gir deg gode muligheter til å være både aktiv, tilstedeværende og kreativ sammen med barn.Ingen dager er likeFleksibilitet i forhold til hvor mye du vil jobbe.Kvalifikasjonerønskelig med barnehagelærerutdanning til pedagogstillingerønskelig med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget i andre stillinger.ønskelig med erfaring fra arbeid med barnPersonlige egenskaperVi vektlegger at vårt personale har evne til:samarbeid, fleksibilitet, kreativitet og serviceinnstillingå jobbe målrettet og resultatorientertå gi og ta imot veiledningå arbeide selvstendig og strukturertVi kan tilbyfaglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljøgode pensjons- og forsikringsordningergenerelle lønnsplasseringer i henhold til HovedtariffavtalenAnsettelse på vilkår og avtaler som gjelder innen skole- og barnehagefeltet. Det blir krevd gyldig politiattest for alle som skal arbeide i skole og barnehage.Slik søker duKarmøy kommune mottar bare elektroniske søknader, se under avsnittet Søk til høyre. Ta kontakt med servicetorget på rådhuset eller NAV dersom du trenger hjelp til å søke elektronisk. Adresse: Barnehager
29.11.2019
Beskrivelse av arbeidsplassVi ønsker vikarer som skolene kan ringe til når de har behov for vikar. Informasjon om skolene finner du på våre hjemmesider, www.karmoy.kommune.noSkolene tar kontakt med søkere dersom de har behov for vikar. Vikariatene kan være fra dag til dag, eller over lengre perioder.Erfaringsmessig blir det mange søkere her slik at det kan være lurt å ta direkte kontakt med arbeidsplassene også.ArbeidsoppgaverArbeid med barn med særlige behov i skole, og arbeid som miljøarbeider i SFO.Kvalifikasjonerønskelig med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget.ønskelig med erfaring fra arbeid med barn.Personlige egenskaperVi vektlegger at vårt personale har evne til:samarbeid, fleksibilitet, kreativitet og serviceinnstillingå jobbe målrettet og resultatorientertå gi og ta imot veiledningå arbeide selvstendig og strukturertVi kan tilbyfaglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljøgode pensjons- og forsikringsordningergenerelle lønnsplasseringer i henhold til HovedtariffavtalenAnsettelse på vilkår og avtaler som gjelder innen skole- og barnehagefeltet. Det blir krevd gyldig politiattest for alle som skal arbeide i skole og barnehage.Slik søker duKarmøy kommune mottar bare elektroniske søknader, se under avsnittet Søk til høyre. Ta kontakt med servicetorget på rådhuset eller NAV dersom du trenger hjelp til å søke elektronisk. Adresse: Skoler
29.11.2019
Beskrivelse av arbeidsplassVi ønsker å knytte til oss personer som skolene kan ringe når de har behov for lærervikarer. Skolene kontakter søkerne ved behov for vikar. Det vil være mulighet for både kortere og lengre vikariat.Kvalifikasjonerønskelig med godkjent lærerutdanningsøker må minimum ha studiekompetansePersonlige egenskaperVi vektlegger at vårt personale har evne til:å bygge gode relsasjonergod klasseledelsesamarbeid, fleksibilitet, kreativitet og serviceinnstillingå jobbe målrettet og resultatorientertå gi og ta imot veiledningå arbeide selvstendig og strukturertVi kan tilbyfaglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljøgode pensjons- og forsikringsordningergenerelle lønnsplasseringer i henhold til HovedtariffavtalenAnsettelse på vilkår og avtaler som gjelder innen skolefeltet. Det blir krevd gyldig politiattest for alle som skal arbeide i skole.Slik søker duKarmøy kommune mottar bare elektroniske søknader, se under avsnittet Søk til høyre. Ta kontakt med servicetorget på rådhuset eller NAV dersom du trenger hjelp til å søke elektronisk. Adresse: Skoler
29.11.2019

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Karmøy kommune