<  
>  

Nordre Land kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Nordre Land er en kommune i Oppland. Den grenser i nord til Nord-Aurdal og Gausdal, i nordøst mot Lillehammer, i øst mot Gjøvik, i sør mot Søndre Land, i sørvest mot Sør-Aurdal, og i vest mot Etnedal. Kommunen hører til landskapet Land. Nordre Land kommune har rike tradisjoner innenfor tømmerfløting, noe som kommunens mange brøtningsdammer vitner om. Kommunevåpenet illustrerer også to fløterhaker. Til brøtningen trengtes det også redskap og smedene i kommunen laget haker. Hver smed hadde gjerne sin egen fasong eller utforming på hakene. Kommunen har et allsidig næringsliv, og det finnes 855 bedrifter/virksomheter i der. De største næringene (etter antall sysselsatte) i kommunen er: offentlig tjenesteyting, varehandel, industri, jord- og skogbruk, bygg og anlegg, transport og private tjenester. Befolkning 6 638 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Nordre Land kommune

Org.nr.: Stillingsident: 20/1200 Presentasjon av stillingen :Det er ledig et uspesifisert antall helgestillinger i driftsenhet Hjemmetjenester. Hjemmetjenester består av Hjemmetjenesten Torpa, Hjemmetjenesten Dokka, fem bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne, tjenestemottaker med BPA-ordning og en avlastningsbolig for barn.Dersom du foretrekker å jobbe ved et arbeidssted foran et annet, vennligst oppgi hvilke(t) i søknaden.Arbeidsoppgaver:Utføre grunnleggende sykepleie og helsehjelpMålrettet miljøarbeidGi pleie og omsorg til tjenestemottakerne, herunder identifisere behov og følge opp tiltak i henhold til vedtakGi praktisk bistand ved å veilede/ motivere tjenestemottakerePlanlegging, tilrettelegging og oppfølging av og for tjenestemottakereØnskede kvalifikasjoner:Autorisert fagarbeider, men studenter eller andre med relevant jobberfaring eller stor interesse for faget kan også bli vurdert.Videreutdanning innen relevante fagErfaring fra arbeid i hjemmetjenester/ miljøarbeidertjenesteErfaring med bruk av fagsystemet Gerica, Elektronisk pasientjournal og Mobil pleieBehersker godt norsk skriftlig og muntligSøker må inneha førerkort klasse B, og kunne disponere bil i tjenesten ved behov.Egenskaper:Profesjonell og innehar etisk kompetanseFaglig interessert og engasjertLøsningsorientert, samarbeidsvillig og fleksibelGode kommunikasjonsevner, både med tjenestemottaker, pårørende og kollegaerLiker å arbeide selvstendig, men også i teamFor stillingene gjelder:Godkjent politiattest og egenerklæring for MRSA må fremlegges før tiltredelseGunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikringVi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Marthe Sollien, Mobil +47 97526327, Epost: marthe.sollien@nordre-land.kommune.no
27.05.2020 Nordre Land
Org.nr.: Stillingsident: 20/1319 Presentasjon av stillingen :Hjemmetjenesten Dokka søker en helsefagarbeider til vikariat i 90% stilling, med ønske om snarlig tiltredelse. Vikariatet varer til 31.10.2020, men med mulighet for forlengelse.Stillingen er i turnus med dag- og aftenvakter, samt arbeid hver 3. helg.Arbeidsoppgaver:Gi pleie og omsorg til brukerne, herunder identifisere behov og følge opp tiltak i henhold til vedtakGi praktisk bistand ved å veilede og motivere tjenestemottakerePlanlegging, tilrettelegging og oppfølging av tjenestemottakere. Iverksette forebyggende og behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde.Utarbeidelse og oppfølging av tiltaksplaner, dags- og ukeplaner og eventuelle tvangsvedtakHa fokus på hverdagsrehabilitering, og legge til rette for hverdagsmestringKjøre kommunal bil i oppsatt rute, men også kunne ha vakt inne i hjemmetjenestens lokalerØnskede kvalifikasjoner:Autorisert helsefagarbeider/hjelpepleier, gjerne med videreutdanning innenfor det fagbehov som til enhver tid gjør seg gjeldende i kommunen, jf. kompetanseplanGjerne yrkeserfaring innen geriatri, psykiatri og akuttmedisinErfaring i bruk av Elektronisk pasientjournal, Gerica og Mobil pleie er en fordelBehersker godt norsk skriftlig og muntligSøkere må ha førerkort på bil.Ønskede egenskaper:Du er en profesjonell yrkesutøver med et grunnleggende ønske om å bidra til økt livskvalitet for tjenestemottakerneDu er faglig interessert og opptatt av å tilegne deg, og dele, ny kunnskapDu er strukturert, løsningsorientert, samarbeidsvillig og fleksibelDu er selvstendig, men fungerer også godt i teamDu har gode kommunikasjonsevner, både med pasienter, pårørende og kollegaerDu viser gode holdninger som gjenspeiler kommunens verdier; åpen, offensiv og ansvarligDu trives med høyt arbeidstempoFor stillingene gjelder:Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved evt. intervjuTilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtalerPolitiattest med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven og egenerklæringsskjema for MRSA må fremlegges før tiltredelse.Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Benthe Strømsjordet Bakken, Tlf: +47 61 11 63 34, Mobil +47 958 74 009, Epost: benthe.bakken@nordre-land.kommune.no
04.06.2020 Nordre Land
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Barnehagene i Nordre Land søker etter tilkallingsvikarer for barnehageåret 2010/2021.Nordre Land har 6 kommunale barnehager:Dokka barnehage: Tonlia, Furulund og Øygardsjordet.Torpa barnehage: Mariringen og Solheim.Nordsinni barnehage: Dæhli.Vi søker etter personer med interesse for å jobbe med barn og i barnehage, gjerne med erfaring fra barnehage og/ eller utdanning som barne- og ungdomsarbeider eller tilsvarende.Vi søker deg som er fleksibel og har gode samarbeidsevner, og som kan stille på kort varsel når våre faste ansatte har fravær.Arbeidsoppgavene skjer etter tilkalling ved behov, med varierende arbeidstid og arbeidssted og i henhold til avtale i det enkelte tilfelle. Det vil bli inngått en skriftlig arbeidsavtale som tilkallingsvikar for de som blir godkjent som vikar. Avtalen innebærer ingen rett til oppdrag fra arbeidsgiver, og arbeidstaker kan også takke nei til tilbudte oppdrag.For stillingen gjelder:Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved evt. intervjuTilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtalerKommunen har gode forsikrings- og pensjonsvilkårPolitiattest med hjemmel i barnehageloven §19, må fremlegges før tiltredelseHovedregelen er at søkerlister ikke er unntatt offentlighet, jfr.Offentleglova § 25. Dersom du ønsker at ditt navn ikke skal offentliggjøres, ber vi om din begrunnelse for dette i søknadsteksten. Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Gunvor Finstuen Framnes, Tlf: +47 958 19 732, Epost: gunvor.f.framnes@nordre-land.kommune.no
31.08.2020 Nordre Land
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Nordre Land- skolene trenger tilkallingsvikarer for assistenter i skoleåret 2020/2021.Nordre Land har 3 grunnskoler: Dokka barneskole, Dokka ungdomsskole og Torpa barne- og ungdomsskole. SFO er lokalisert på Dokka barneskole og Torpa barne- og ungdomsskole.Vi søker etter skoleelever, studenter og personer med interesse for skole og det å jobbe med barn og ungdom. Oppdraget vil være arbeidsoppgaver i undervisningstiden for elever med særskilte behov og assistentoppgaver på SFO.Vi søker deg som er fleksibel og selvstendig, og som kan stille på kort varsel når våre faste ansatte har fravær.Arbeidsoppgavene skjer etter tilkalling ved behov, med varierende arbeidstid og arbeidssted og i henhold til avtale i det enkelte tilfelle. Det vil bli inngått en skriftlig arbeidsavtale som tilkallingsvikar for de som blir godkjent som vikar. Avtalen innebærer ingen rett til oppdrag fra arbeidsgiver, og arbeidstaker kan også takke nei til tilbudte oppdrag.For stillingen gjelder:Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved evt. intervjuTilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtalerKommunen har gode forsikrings- og pensjonsvilkårGodkjent politiattest etter hjemmel i opplæringsloven må fremlegges før tiltredelseHovedregelen er at søkerlister ikke er unntatt offentlighet, jfr.Offentleglova § 25. Dersom du ønsker at ditt navn ikke skal offentliggjøres, ber vi om din begrunnelse for dette i søknadsteksten. Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Bjørn Saur, Tlf: +47 61 11 68 52, Mobil +47 934 53 808, Epost: bjorn.saur@nordre-land.kommune.no
31.08.2020 Nordre Land
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Nordre Land- skolene trenger tilkallingsvikarer for lærere til sine skoler for skoleåret 2020/2021.Vi søker etter lærere, lærerstudenter, andre studenter og personer med interesse for skole og det å jobbe med barn, ungdom og voksne. Arbeidsoppgavene vil være undervisning der det er behov.Vi søker deg som er fleksibel og selvstendig, og som kan stille på kort varsel når våre faste ansatte har fravær.Arbeidsoppgavene skjer etter tilkalling ved behov, med varierende arbeidstid og arbeidssted og i henhold til avtale i det enkelte tilfelle. Det vil bli inngått en skriftlig arbeidsavtale som tilkallingsvikar for de som blir godkjent som vikar. Avtalen innebærer ingen rett til oppdrag fra arbeidsgiver, og arbeidstaker kan også takke nei til tilbudte oppdrag.For stillingen gjelder:Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved evt. intervjuTilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtalerKommunen har gode forsikrings- og pensjonsvilkårGodkjent politiattest etter hjemmel i opplæringsloven §10-9 må fremlegges før tiltredelseHovedregelen er at søkerlister ikke er unntatt offentlighet, jfr.Offentleglova § 25. Dersom du ønsker at ditt navn ikke skal offentliggjøres, ber vi om din begrunnelse for dette i søknadsteksten. Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Bjørn Saur, Tlf: +47 61 11 68 52, Mobil +47 934 53 808, Epost: bjorn.saur@nordre-land.kommune.no
31.08.2020 Nordre Land
Org.nr.:Nordre Land kommune Stillingsident: 19/3911 Presentasjon av stillingen :Vi søker etter vikarer på tilkalling til vår renholdstjeneste for 2020. Vikarene må kunne tre inn på kort varsel ved sykdom, permisjoner og ferieavvikling på sommeren.Arbeidsoppgaver:Moderne renhold i kommunale bygg som skole, barnehage, sykehjem og administrasjonslokaler.Ønskede kvalifikasjoner:Fagbrev som renholdsoperatør, men relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravetErfaring fra renholdsarbeidNøyaktig og effektivServiceinnstilt og fleksibel med hensyn til arbeidstid, -sted og -mengde.Positiv, selvstendig og gode samarbeidsevnerGode norskkunnskaperSøkere må ha førerkort klasse B og kunne disponere egen bil.For stillingen gjelder:Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved evt. intervjuTilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtalerSøknad sendes:Vi ønsker at du benytter elektronisk søknad på vår hjemmeside: www.nordre-land.kommune.no/ Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Linda Hansen Ekrem, Tlf: +47 926 60 159, Epost: linda.h.ekrem@nordre-land.kommune.no
30.11.2020 Nordre Land

Rekrutteringskalender

  • MAI 27
    2020
    4 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere