<  
>  

Ringerike kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Ringerike er en kommune som ligger øst i Buskerud fylke. Kommunen grenser i nord til Sør-Aurdal og Søndre Land, i øst til Gran, Jevnaker, Lunner og Oslo, i sør til Bærum, Hole og Modum, og i vest til Krødsherad og Flå. Administrasjonssentrum er Hønefoss. Hringariki eller Ringerike henspiller opprinnelig på et mye større geografisk område enn det som omfattes av den moderne kommunen Ringerike, nemlig det landskapsområdet som kalles Ringerike. Opprinnelsen skriver seg helt tilbake til de første navngitte kongene som bodde på Ringerike og så langt tilbake som Norgeshistorien er skrevet. Ringerike kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen. Ringerike er et handels- og servicesenter med et stort utvalg varer og tjenester. Kommunen er fylkets største jord- og skogbrukskommune. Viktige industrigrener er treforedling og treindustri (Norske Skog Follum fabrikker), betongproduksjon, mekaniske verksteder og kartproduksjon (Statens kartverk). I tillegg finnes det næringsparker på bl. a. Hvervenkastet og Eggemoen. Befolkning 28 573 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Ringerike kommune

Org. nr: 940 100 925 Stillingsident: 4293237998 Presentasjon av stillingen:Har du visjoner for morgendagens skole? Vil du være med på å forme fremtiden til elevene? Ringeriksskolen er inne i en spennende utvikling. Nye skolebygg reises, ny lokal kurs skal realiseres. Ved Benterud skole, som er en nesten helt ny sentrumsskole, er det ledig fast stilling som rektor fra 01.01.20Benterud skole åpnet 01.01.19 og er 1. - 7. trinns skole som har en egen forsterket enhet som heter Hjerterommet. Skolen benytter trinnorganisering av elever med et team av lærere som i samarbeid planlegger og gjennomfører læringsaktiviteter for skolens elever. Per i dag er det ca. 350 elever ved skolen, og det er totalt 62 ansatte. Lederteamet består av tre avdelingsledere og rektor. Skolens SFO har ca. 115 barn.Er du klar for å være med på noe stort?Vi ser etter deg som:er opptatt av elevenes læring i fremtidens skoleer målrettet, synlig og motiverende overfor både lærere og elevertar ansvar for skolens drift og pedagogiske utviklinger god på personalledelse og arbeidsmiljøkan bidra til å bygge skolens omdømme og plass i lokalmiljøet i samarbeid med elever, foreldre og ansattehar erfaring med økonomistyring og resultatoppfølgingPersonlig egnethet vektlegges.Kvalifikasjonerundervisningskompetanse i barneskolenlederutdanning og/eller relevant ledererfaringerfaring innen arbeidet med å inkludere barn med andre kulturer og barn med særskilte behov er ønskeligVi tilbyren meningsfylt arbeidsdagen utviklende arbeidsgiverdyktige kollegaerengasjerte eleversatsing på kompetanse og lederutviklingrike muligheter for kultur- og friluftslivSøknad Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Opplæringslovens § 10-9 før tilsetting. Ringerike kommune plikter også å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll. Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle som søker på stillingen. Denne søkerlisten vil i utgangspunktet ikke sendes ut, men vil være offentlig og derfor tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det er mulig å søke om å slippe å stå på den offentlige søkerlisten, men kravene er strenge. Ønsker du at navnet ditt ikke skal stå på denne listen, må du markere og begrunne dette i det elektroniske søknadsskjemaet. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du få mulighet til å trekke deg fra prosessen.KontaktinformasjonMarianne Mortensen, kommunalsjef, 41519782ArbeidsstedHarald Hardrådes gate 31 3511 HønefossSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Ringerike kommuneReferansenr.:4293237998 Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.01.2021 Søknadsfrist: 09.10.2020
09.10.2020 Ringerike

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Ringerike kommune