Ringerike kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Ringerike er en kommune som ligger øst i Buskerud fylke. Kommunen grenser i nord til Sør-Aurdal og Søndre Land, i øst til Gran, Jevnaker, Lunner og Oslo, i sør til Bærum, Hole og Modum, og i vest til Krødsherad og Flå. Administrasjonssentrum er Hønefoss. Hringariki eller Ringerike henspiller opprinnelig på et mye større geografisk område enn det som omfattes av den moderne kommunen Ringerike, nemlig det landskapsområdet som kalles Ringerike. Opprinnelsen skriver seg helt tilbake til de første navngitte kongene som bodde på Ringerike og så langt tilbake som Norgeshistorien er skrevet. Ringerike kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen. Ringerike er et handels- og servicesenter med et stort utvalg varer og tjenester. Kommunen er fylkets største jord- og skogbrukskommune. Viktige industrigrener er treforedling og treindustri (Norske Skog Follum fabrikker), betongproduksjon, mekaniske verksteder og kartproduksjon (Statens kartverk). I tillegg finnes det næringsparker på bl. a. Hvervenkastet og Eggemoen. Befolkning 28 573 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Ringerike kommune