Vestvågøy kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Vestvågøy er en øykommune i Lofoten i Nordland. Det aller meste av kommunen utgjøres av øya Vestvågøy. Kommunen er Lofotens mest folkerike. Kommunesentret Leknes ligger geografisk midt i Lofoten. Leknes er handelssentrum med Lofotens største detaljhandelomsetning, og Nord-Norges nest største kjøpesenter er under bygging her. Leknes Havn er en av Norges viktigste og mest besøkte havner for cruiseskip med ca 70 anløp i året. Stamsund har daglige anløp av Hurtigruta. Jordbruk og fiske er de to viktigste næringene i Vestvågøy. Kommunen er en av Norges største fiskerikommuner. I tillegg til selve fisket er det også en del videreforedling av fiskeriprodukter på øya, for eksempel trandamperi og filetfabrikk. Vestvågøy er også en av Nord-Norges største jordbrukskommuner, og er blant annet kjent for lofotlammets høye kvalitet. I dag er det en del som satser på økologisk gårdsdrift, og det finnes flere gårdsbutikker som selger egenproduserte økologiske produkter. Vestvågøy er som Lofoten for øvrig et yndet turistmål med høye fjell. Befolkning 10 702 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Vestvågøy kommune

Kort om stillingenÅpen omsorg bo- og service består av Leknes bo- servicesenter som inneholder leiligheter tilknyttet heldøgns bemanning, dagtilbud for personer med demens, kafe og aktivitetstilbud. I tillegg er nattjenesten for alle hjemmeboende tjenestemottakere i kommunen lokalisert her. Leknes bo- og servicesenter har boliger som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboer skal kunne motta helse og omsorgstjenester etter behov. En omsorgsbolig er å betrakte som beboers hjem, betaler husleie og mottar tjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende. Vi gir tjenester til 54 beboere med ulike og sammensatte behov for hjelp. Det er totalt ca 35 årsverk assistenter, fagarbeidere og sykepleiere. Ønsker du å være med å bidra på en spennende arbeidsplass i et ungt miljø og stor variasjon i arbeidsdagen er dette jobben for deg.Vi har ledige helsefagstillinger:75% fast stilling 57% fast nattstilling 95 % stilling vikariat - tiltredelse snarestTurnus arb. hver 3 helg med hink.Arbeids- og ansvarsområdePrimæransvar. Pleie, omsorg og tilsyn. Miljøarbeid, aktivisering og tilrettelegging. Dokumentasjon. Veilederansvar.KvalifikasjonskravAutorisasjon som hjelpepleier/fagarbeider. IKT kunnskaper.Personlige egenskaperTjenesten vektlegger: God etisk praksis, både i arbeid med brukere og i samarbeid med kollegaer. Faglig dyktighet og fleksibilitet i forhold til oppgaver. God på kommunikasjon og samhandling. Liker å arbeide i team, men likevel ha evne til å arbeide selvstendig og til å ta ansvar for egne vurderinger. Har motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper og ønske om å utvikle gode tjenester.Vi kan tilbyFlyttegodtgjørelse. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger. Velferdstiltak, blant annet treningsavtale. Godt fagmiljø der du kan være med på å utvikle kommunens tjenester. Engasjerte og dyktige medarbeidere. Våre verdier:En åpen og raus kommuneEn kommune med mangfoldVi møter hverandre med respekt og tillitTilsettingsvilkårArbeidstakere tilsettes i Vestvågøy kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Det kreves tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.Søknad sendesVestvågøy kommune benytter elektronisk søkeprosess og oppfordrer søkere til å benytte elektronisk søknad.Det er ikke mulig å legge ved vedlegg til søknaden. Dokumentasjon på utdanning og praksis medbringes til intervju.Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jf. Offentleglova. Før søkerliste blir offentliggjort, vil du bli kontaktet dersom du har bedt om unntak. Adresse: Åpen omsorg
23.09.2019 Vestvågøy

Rekrutteringskalender

  • SEP 23
    2019
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere