Vindafjord kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Vindafjord er en kommune på halvøya Haugalandet, nord i Rogaland fylke. Den grenser i sørvest mot Tysvær, i sørøst mot Suldal og i øst mot Etne. Fra sjøsiden grenser Vindafjord mot Sveio i vest, Stord i nordvest og Kvinnherad i nordøst. Kommuneadministrasjonen ligger i Ølensjøen, som også er det største tettstedet med 1600 innbyggere. Der ligger landets største privateide slakteri, Fatland Slakteri. I Ølensjøen er det også de siste årene satt opp et større kjøpesenter. Kommunen har et svært sammensatt næringsliv, hovedsakelig basert på landbruk, industri og tjenesteytende næring. Vindafjord kommune er den største arbeidsplassen i Vindafjord. Det største industriområdet i kommunen, målt i antall virksomheter, er uten tvil i bygda Ølensvåg. Bedriftene Westcon, Vassnes Elektro, Ølen Betong, Omega, Sandfrakt, Granberg Garveri og Berge Sag & Trelast er lokalisert her. Oljevirksomheten har de siste årene også satt sitt preg på Ølensvåg, hvor oljeplattformer ofte er inne for service og overhaling. Vindafjord kommune er den 4. største landbrukskommunen i Norge målt i husdyrhold og ca. 10 % av alt slakt i Norge blir gjort innen kommunen. Befolkning 8 084 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Vindafjord kommune

Me søkjer:Musikk- og kulturskulelærar i dans frå 01.09.2019. 50% fast stilling ved eining Kultur- og læring.HovudarbeidsoppgåverUndervisning i dansKvalifikasjonerDet er ynskjeleg med høgskuleutdanning som dansepedagog. Søkjarar med relatert utdanning og kompetanse kan og bli vurdert. Søkjar må kunna kommunisere skriftleg og munnleg på norsk.Andre opplysningerKulturskulen har desentralisert undervisning og læraren må ha eigen bil og være fleksibel i høve til tider og reising.Ved arbeid i barnehage, skule, SFO og einingane helse og omsorg, barnevern- og tilrettelagde tenester skal det og leggast fram godkjend politiattest. Ved arbeid i barnehage, skule eller helse og omsorg skal det leggast fram godkjend dokumentasjon på tuberkulinkontroll før oppstart i jobb dersom du har budd/opphalde deg i land med høg tuberkuloseførekomst i meir enn 3 mnd. Ta kontakt med helsesøster viss du er i tvil.Personlege egenskaperKunne samarbeide med både vaksne og barn, kunne arbeide sjølvstendig og strukturert.Me kan tilbyVariert arbeid i positivt miljøFaglege utfordringar og utvikling som fagpersonGod opplæring og samarbeid med andreRabatt på treningssenterBedriftskunstlagSeniorordningTilsetjing på vanlege vilkårFra løna vert trekt 2 % innskot til pensjonsordningKommunalt kor, KORe' Vindafjord www.korevindafjord.noLønsvilkårLøn etter gjeldande tariff og avtaleverk.Søknad sendesVindafjord kommune ber alle våre søkjarar å søkje på stillinga elektronisk. Du kan laste opp attestar og vitnemål som vedlegg i .pdf-format. Om du ikkje har dei elektronisk eller i rett format må dei takast med til intervju. Du kan komme med på offentleg søkjerliste sjølv om du har bede om unntak. Me tek kontakt før eventuell offentleggjering av søkjerliste. Adresse: Kultur og læringssenter
22.08.2019
Me søkjer:Sjukepleiarar ved Demensomsorga, fast stilling - Vindafjordtunet. Det er ledig stilling i 70, 75 og 90%, frå snarast eller etter avtale. Merk søknaden om du ønskjer ein særskilt stilling.HovudarbeidsoppgåverVarierte sjukepleiarfaglege oppgåver- du får vera ein sjukepleiar!Rettleie og samarbeide med andre yrkesgrupperBidra til innovasjon og fagleg utvikling innan demensomsorga.Skape gylne augneblikk for våre bebuarar/brukararKvalifikasjonerOffentlig godkjent sjukepleiarGod munnleg og skriftleg norskkunnskapGrunnleggande datakunnskaperAndre opplysningerVindafjordtunet ligg i Nedre Vats. Demensomsorga har 38 plasser for personer med demens samt dagsenter.Somatisk Langtid har 14 institusjonsplasser. Heimetenesta som gir tenester til Vikebygd, Skjold og Vats er knytt til Ølen omsorgssenter men har base ved Vindafjordtunet.Me har flotte uteområder og dedikerte kollegaer og frivillige. Hjå oss vil me ha det høgt under taket med kort veg til engasjerte leiarar for dine idear.Du jobbar kvar 3.helg. Vår fleksiturnus gjer at du i stor grad kan tilpasse når du ynskjer å jobbe. Det kan bli mulighet for større stillingar ved interne omrokkeringar.Me er i utvikling og ynskjer å høyre frå deg som vil gjere ein forskjell i demensomsorga! Du som er ein pådrivar og som ser løysingar for å gjera tenesta gode for brukerane våre! Du som ønskjer å vera sjukepleiar å gi gode tenester til bebuerane våre, vera ein veiledar for kollegaer! Muligheter for videreutdanning og kursing med støtte frå arbeidsgjevar.Vil du bli med på vårt team? Ikkje nøl med å ta kontakt om du har spørsmål!års sjukepleiarstudentar er og hjerteleg velkomne til å søkje. Me har gode ordningar for å ivareta og gi ein god start i yrkeslivet til nyutdanna sjukepleiarar.https://www.facebook.com/Vindafjordtunet-622039827993461/Ved arbeid i barnehage, skule, SFO og einingane helse og omsorg, barnevern- og tilrettelagde tenester skal det og leggast fram godkjend politiattest. Ved arbeid i barnehage, skule eller helse og omsorg skal det leggast fram godkjend dokumentasjon på tuberkulinkontroll før oppstart i jobb dersom du har budd/opphalde deg i land med høg tuberkuloseførekomst i meir enn 3 mnd. Ta kontakt med helsesøster viss du er i tvil. I tillegg skal personell i helse og omsorg legga fram helseopplysningsskjema i høve til MRSA.Personlege egenskaperFagleg oppdatertGodt humør og bidragsytar til eit positivt arbeidsmiljøTrives med innhaldsrike og varierte arbeidsdagar - fleksibel!.Gode samarbeidsevnerFokus på brukarmedverknad og ivaretaking av bebuarar sine ressursarEngasjert og motivert for å lage "gylne augneblikk" og yte svært gode tenesterLønsvilkårLøn etter gjeldande avtaleverk. Sjukepleiarar i PLO vil automatisk få tilbod om grunnløn som ligg kr. 25 000,- over KS-tariff.Me kan tilbyVariert arbeid i positivt miljøFaglege utfordringar og utvikling som fagpersonGod opplæring og samarbeid med andre. Som nytilsett er du fyrste 6 månader aldri på vakt aleine, utan å ha annan sjukepleiar du kan rådføre deg med.Sjukepleiar i 100% stilling får 29 vakter på 6 veker - muligheit for langhelg.Rabatt på treningssenterBedriftskunstlagGode senioravtalarTilsetjing på vanlege vilkårFrå løna vert trekt 2 % innskot til pensjonsordningSøknad sendesVindafjord kommune ber alle våre søkjarar å søkje på stillinga elektronisk. Du kan laste opp attestar og vitnemål som vedlegg i .pdf-format. Om du ikkje har dei elektronisk eller i rett format må dei takast med til intervju. Du kan komme med på offentleg søkjerliste sjølv om du har bede om unntak. Me tek kontakt før eventuell offentleggjering av søkjerliste. Adresse: Vindafjordtunet
23.08.2019
Me søkjer:Helgestillingar, fast - Sjukepleiarar ved Demensomsorga og Somatisk Langtid, Vindafjordtunet. Stillingsstorleiken er på 17 - 19,48%. Tiltreding snarast, eller etter avtale.HovudarbeidsoppgåverVarierte sjukepleiarfaglege oppgåver- du får vera ein sjukepleiar!Rettleie og samarbeide med andre yrkesgrupperBidra til innovasjon og fagleg utvikling innan demensomsorga.Skape gylne augneblikk for våre bebuarar/brukararKvalifikasjonerOffentlig godkjent sjukepleiarGod munnleg og skriftleg norskkunnskapGrunnleggande datakunnskaperAndre opplysningerVindafjordtunet ligg i Nedre Vats. Demensomsorga har 38 plasser for personer med demens samt dagsenter. Somatisk Langtid har 14 institusjonsplasser. Heimetenesta som gir tenester til Vikebygd, Skjold og Vats er knytt til Ølen omsorgssenter men har base ved Vindafjordtunet.Me har flotte uteområder og dedikerte kollegaer og frivillige. Hjå oss vil me ha det høgt under taket med kort veg til engasjerte leiarar for dine idear.Du jobbar kvar 3.helg. Vår fleksiturnus gjer at du i stor grad kan tilpasse når du ynskjer å jobbe. Det kan bli mulig med større stilling ved interne omrokkeringar.Me er i utvikling og ynskjer å høyre frå deg som vil gjere ein forskjell i demensomsorga! Du som er ein pådrivar og som ser løysingar for å gjera tenesta gode for brukerane våre! Du som ønskjer å vera sjukepleiar å gi gode tenester til bebuerane våre, vera ein veiledar for kollegaer! Muligheter for videreutdanning og kursing med støtte frå arbeidsgjevar.Vil du bli med på vårt team? Ikkje nøl med å ta kontakt om du har spørsmål!års sjukepleiarstudentar er og hjerteleg velkomne til å søkje. Me har gode ordningar for å ivareta og gi ein god start i yrkeslivet til nyutdanna sjukepleiarar.https://www.facebook.com/Vindafjordtunet-622039827993461/Ved arbeid i barnehage, skule, SFO og einingane helse og omsorg, barnevern- og tilrettelagde tenester skal det og leggast fram godkjend politiattest. Ved arbeid i barnehage, skule eller helse og omsorg skal det leggast fram godkjend dokumentasjon på tuberkulinkontroll før oppstart i jobb dersom du har budd/opphalde deg i land med høg tuberkuloseførekomst i meir enn 3 mnd. Ta kontakt med helsesøster viss du er i tvil. I tillegg skal personell i helse og omsorg legga fram helseopplysningsskjema i høve til MRSA.Personlege egenskaperFagleg oppdatertGodt humør og bidragsytar til eit positivt arbeidsmiljøTrives med innhaldsrike og varierte arbeidsdagar - fleksibel!.Gode samarbeidsevnerFokus på brukarmedverknad og ivaretaking av bebuarar sine ressursarEngasjert og motivert for å lage "gylne augneblikk" og yte svært gode tenesterLønsvilkårLøn etter gjeldande avtaleverk. Sjukepleiarar i PLO vil automatisk få tilbod om grunnløn som ligg kr. 25 000,- over KS-tariff.Me kan tilbyVariert arbeid i positivt miljøFaglege utfordringar og utvikling som fagpersonGod opplæring og samarbeid med andre. Som nytilsett er du fyrste 6 månader aldri på vakt aleine, utan å ha annan sjukepleiar du kan rådføre deg med.Sjukepleiar i 100% stilling får 29 vakter på 6 veker - muligheit for langhelg.Rabatt på treningssenterBedriftskunstlagGode senioravtalarTilsetjing på vanlege vilkårFrå løna vert trekt 2 % innskot til pensjonsordningSøknad sendesVindafjord kommune ber alle våre søkjarar å søkje på stillinga elektronisk. Du kan laste opp attestar og vitnemål som vedlegg i .pdf-format. Om du ikkje har dei elektronisk eller i rett format må dei takast med til intervju. Du kan komme med på offentleg søkjerliste sjølv om du har bede om unntak. Me tek kontakt før eventuell offentleggjering av søkjerliste. Adresse: Vindafjordtunet
23.08.2019

Rekrutteringskalender

 • AUG 22
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 23
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere