Vindafjord kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Vindafjord er en kommune på halvøya Haugalandet, nord i Rogaland fylke. Den grenser i sørvest mot Tysvær, i sørøst mot Suldal og i øst mot Etne. Fra sjøsiden grenser Vindafjord mot Sveio i vest, Stord i nordvest og Kvinnherad i nordøst. Kommuneadministrasjonen ligger i Ølensjøen, som også er det største tettstedet med 1600 innbyggere. Der ligger landets største privateide slakteri, Fatland Slakteri. I Ølensjøen er det også de siste årene satt opp et større kjøpesenter. Kommunen har et svært sammensatt næringsliv, hovedsakelig basert på landbruk, industri og tjenesteytende næring. Vindafjord kommune er den største arbeidsplassen i Vindafjord. Det største industriområdet i kommunen, målt i antall virksomheter, er uten tvil i bygda Ølensvåg. Bedriftene Westcon, Vassnes Elektro, Ølen Betong, Omega, Sandfrakt, Granberg Garveri og Berge Sag & Trelast er lokalisert her. Oljevirksomheten har de siste årene også satt sitt preg på Ølensvåg, hvor oljeplattformer ofte er inne for service og overhaling. Vindafjord kommune er den 4. største landbrukskommunen i Norge målt i husdyrhold og ca. 10 % av alt slakt i Norge blir gjort innen kommunen. Befolkning 8 084 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Vindafjord kommune

Me søkjer:Sjukepleiarar ved Ølen omsorgssenter, faste stillingar i 70-100%. Stillingane er ved korttid/rehabilitering og somatisk avdeling, ledig frå snarast.HovudarbeidsoppgåverHos oss får du ein spennande arbeidskvardag med mange forskjellige utfordringar og moglegheiter. Du vil møta ulike utfordringar, både akutt situasjonar og kroniske lidingar som krev langsiktig handsaming.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som sjukepleiar og dokumentert gode norskkunnskap både munnleg og skriftleg.Andre opplysningerArbeidsstad Ølen omsorgssenter, hos oss har me brukarane i fokus og du får vera med å utvikla tenestene ved din arbeidsplass på ein framtidsretta måte med fokus på å leva heile livet.Ved arbeid i barnehage, skule, SFO og einingane helse og omsorg, barnevern- og tilrettelagde tenester skal det og leggast fram godkjend politiattest. Ved arbeid i barnehage, skule eller helse og omsorg skal det leggast fram godkjend dokumentasjon på tuberkulinkontroll før oppstart i jobb dersom du har budd/opphalde deg i land med høg tuberkuloseførekomst i meir enn tre månadar. Ta kontakt med helsesjukepleiar viss du er i tvil. I tillegg skal personell i helse og omsorg legga fram helseopplysningsskjema i høve til MRSA.Personlege egenskaperDu må vera fagleg dyktig, lika utfordringar, trivast i eit aktivt miljø, vera løysingsorientert, ha gode samarbeidsevne og godt humør. Personlege eigenskapar vil bli vektlagt.LønsvilkårLøn etter gjeldande tariff og avtaleverk.Me kan tilbyVariert arbeid i positivt miljøFaglege utfordringar og utvikling som fagpersonGod opplæring og samarbeid med andreRabatt på treningssenterBedriftskunstlagTilsetjing på vanlege vilkårFra løna vert trekt 2 % innskot til pensjonsordningKommunalt kor, KORe' Vindafjord www.korevindafjord.noSøknad sendesVindafjord kommune ber alle våre søkjarar å søkje på stillinga elektronisk. Du kan laste opp attestar og vitnemål som vedlegg i .pdf-format. Om du ikkje har dei elektronisk eller i rett format må dei takast med til intervju. Du kan komme med på offentleg søkjerliste sjølv om du har bede om unntak. Me tek kontakt før eventuell offentleggjering av søkjerliste. Adresse: Ølen Omsorgssenter
16.12.2019 Vindafjord
Me søkjer:Lærar ved Vikedal skule i 100%fast stilling. Stillinga er ledig frå 01.03.2020, tiltreding 02.03.2020.Hovudarbeidsoppgåverkunst og handverk (ungdomstrinnet)engelsk (barnetrinnet)musikk (barnetrinnet)kroppsøving (ungdomstrinnet)småtrinnetdet kan vere aktuelt med kontaktlæraransvarKvalifikasjonergodkjent undervisningskompetanse for grunnskulenkompetanse innan alle fag er aktueltsosialpedagogisk kompetanse er eit ønskjegodkjent politiattest som ikkje er eldre enn tre månadar må liggje føre ved tilsetting, og seinast før arbeidstakar begynner i stillinga ihht gjeldande lovverkAndre opplysningerVikedal skule har i underkant av 150 elevar fordelt på 1. -10. trinn. Ungdomstrinnet har elevar frå Vikedal, Sandeid og Imsland. Vikedal skule jobbar dette skuleåret med kompetansepakken til Utdanningsdirektoratet for innføring av nytt læreverk. Utviklingsarbeidet er tilpassa skulen sitt utviklingsbehov og blir gjennomført i periodar av skuleåret.Ved arbeid i barnehage, skule, SFO og einingane helse og omsorg, barnevern- og tilrettelagde tenester skal det og leggast fram godkjend politiattest. Ved arbeid i barnehage, skule eller helse og omsorg skal det leggast fram godkjend dokumentasjon på tuberkulinkontroll før oppstart i jobb dersom du har budd/opphalde deg i land med høg tuberkuloseførekomst i meir enn tre månadar. Ta kontakt med helsesjukepleiar viss du er i tvil. I tillegg skal personell i helse og omsorg legga fram helseopplysningsskjema i høve til MRSA.Personlege egenskaperinnstilt på samarbeid og som har evne til å jobbe målretta med undervisning og opplæring.fleksibel og positiv, har pågangsmot og er utviklingsorienterttrivst saman med elevar og føresette.Me kan tilbyVariert arbeid i positivt miljøFaglege utfordringar og utvikling som fagpersonGod opplæring og samarbeid med andreRabatt på treningsenterBedriftskunstlagGode senioravtalarTilsetjing på vanlege vilkårFrå løna vert trekt 2 % innskot til pensjonsordningLønsvilkårLøn etter gjeldande tariff og avtaleverk.Søknad sendesVindafjord kommune ber alle våre søkjarar å søkje på stillinga elektronisk. Du kan laste opp attestar og vitnemål som vedlegg i .pdf-format. Om du ikkje har dei elektronisk eller i rett format må dei takast med til intervju. Du kan komme med på offentleg søkjerliste sjølv om du har bede om unntak. Me tek kontakt før eventuell offentleggjering av søkjerliste. Adresse: Vikedal Skule
27.12.2019 Vindafjord

Rekrutteringskalender

  • DES 16
    2019
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere