Frogn kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Frogn er en kommune i Akershus som ligger i regionen Follo. Frogn grenser til Nesodden i nord, Ås i øst og Vestby i sør. Storgården Froen har gitt navnet til bygda. Den gammelnorske formen Fraun gikk senere over til Frogn. Fraun betyr antagelig fruktbar, gjødslet jord og vitner om eldgammel jordbrukskultur i området. Det finnes finnes mange severdigheter i Frogn kommune. Dette kan være severdigheter som Drøbak Golfklubb, Follo Museum, Oscarsborg, Drøbak Akvarium, Julehuset i Drøbak og Drøbak Lutefiskmuseum. Disse ligger sentralt i Drøbak by, som også er administrasjonssenter. Drøbak blir gjerne kaldt "badebyen", dette fordi byen har manger strender og var i gamle dager et populært badested for Oslobeboere. Det tyske krigsskipet Blucher ble senket fra Oscarsborg 9. april 1940. Befolkning 14 308 (2008)
Les mer
Fakta om Frogn kommune
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
Vi ser etter
Ledig Stilling
25.10.2019
Frogn

Ledige stillinger hos Frogn kommune

Frognskolen med Seiersten ungdomsskole er blant landets beste faglig og sosialt. Alle elever har eget nettbrett/PC og den digitale satsingen fortsetter og er en del av arbeidet med fagfornyelsen. Seiersten ungdomsskole har 14 klasser, 360 elever og 50 ansatte. Seiersten ungdomsskole fyller 60 år i år og er Norges eldste ungdomsskole. Vi er en veldrevet ungdomsskole med et engasjert personale som jobber for det beste læringsutbytte for våre elever. Vi har jobbet med ungdomstrinn i utvikling og særlig med vurdering, og er nå inne i læringsmiljøprosjektet med veiledning fra Udir/ Læringsmiljøsenteret. Vår visjon er "Seiersten ungdomsskole - mer enn en skole. Vi gjør en forskjell nå og for framtiden". Vi setter eleven i sentrum og har et svært kompetent personale som jobber tett på elevene i et utviklende miljø.For inneværende skoleår mangler Seiersten ungdomsskole lærere med kompetanse for undervisning på 8. - 10. til undervisning i naturfag og spesialundervisning i basisfag. Vi har behov for å fylle både fast stilling og vikariat for skoleåret 2019/2020.Søknadsfrist: 25.10.2019, men søknader vurderes fortløpende ettersom de kommer inn.Tiltredelse: SnarestKontaktperson: Åshild Kallevik, rektor, tlf 64 90 58 02 Kjersti Haraldseid, inspektør, tlf 64 90 58 03 Søk på stillingen
25.10.2019 Frogn
FAGUTVIKLINGSSYKEPLEIER - SPENNENDE STILLING MED STORT UTVIKLINGSPOTENSIALE FOR RETT PERSONAnsvarsområde: Fagutvikling i et tverrfaglig miljø og stort fokus på VelferdsteknologiArbeidstid: Dagtid, samt fast helg i turnus hver 3. helgArbeidssted: Ft hjemmebaserte tjenesterKvalifikasjonskrav: Du er fremover lent og nytenkende Norsk autorisasjon som sykepleier Ønskelig med videreutdanning innenfor sykepleiefaget/velferdsteknologi Behersker norsk godt, muntlig og skriftlig Politiattest Tiltredelsesdato: SnarestLønnsplassering: Etter nærmere avtaleKontaktperson: Yvonne Haug Avdelingsleder mob : 400 27 389 Se mer på: www.http://frogn.kommune.noVi satser på fagutvikling, tar du "sats" sammen med oss? Stilling: 100% fast stilling som fagsykepleier med dagarbeid, med fast arbeids helg i turnus hver 3. uke Ansvarsområde: Styrke faglig kvalitet og utvikling av tjenesten med vekt på velferdsteknologi, være innovativ og veilede ansatte i overgangen til samskapningskommunen (kommune 3.0), samt ha ansvar for innhold og gjennomføring av faste FAGDAGER for ansatte. Arbeidstid: Dagarbeid med helgearbeid hver 3 uke Arbeidssted: Ft Hjemmebaserte tjenester Oppgaver:Inngå i kommunens prosjektgruppe innen innføring av velferdsteknologiansvar for faglig oppdatering og utviklingVeilede ansattedrive internundervisning og være ansvarlig for fagdageroppfølging/utarbeidelse av rutiner og prosedyrerbistå ansatte i implementeringsarbeidbindeledd mellom spesialisthelsetjenesten og hjemmesykepleien vedrørende oppfølging/opplæring/veiledning i nye og spesialiserte oppgaverKrav til søker:Norsk autorisasjon som sykepleierVidereutdanning innenfor sykepleiefaget/ velferdsteknologiBehersker norsk godt, muntlig og skriftligPolitiattestVi ønsker deg som:er dyktig på å jobbe selvstendig og i teamhar evnene til å stå i en krevende og spennende arbeidshverdager løsningsorientert og positiv til endring/endringsprosesserer faglig engasjert og har fokus på å holde deg faglig oppdatertbidrar til et godt arbeidsmiljø og ser muligheter fremfor begrensningerhar gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheterhar kjennskap til kommunehelsetjenestener systematisk og strukturerter fleksibel, initiativrik og målrettethar gode pedagogiske evnerhar evne til å lede seg selvhar erfaring i prosjektarbeidfor velferdsteknologipersonlig egnethet vektleggesTiltredelsesdato: Snarest. Lønnsplassering: Lønn etter avtale Kontaktperson: Yvonne Haug Avdelingsleder mob: 400 27 389 Søknadsfrist: 25.10.19 Opplysninger om arbeidssted og stilling: Hjemmesykepleien holder til i nye og moderne lokaler sentralt i Drøbak, og har mange dyktige medarbeidere. Vi har et godt arbeidsmiljø med utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, mange pasienter får aktiv behandling hjemme. Tjenesten er inndelt i to soner med godt samarbeid på tvers. Vi har totalt ca. 260 pasienter i alle aldersgrupper og ulike livsfaser. Hjemmesykepleien tar imot pasienter direkte fra sykehus, fra korttidsavdeling og fra hjemmet. Tjenesten er under utvikling og endring for å imøtekomme kravene til helsehjelp i kommunen. Er du den vi søker ? Gleder oss til å høre fra deg! Søk på stillingen
25.10.2019 Frogn
Frognskolen med Seiersten ungdomsskole er blant landets beste faglig og sosialt. Alle elever har eget nettbrett/PC og den digitale satsingen fortsetter og er en del av arbeidet med fagfornyelsen. Seiersten ungdomsskole har 14 klasser, 360 elever og 50 ansatte. Seiersten ungdomsskole fyller 60 år i år og er Norges eldste ungdomsskole. Vi er en veldrevet ungdomsskole med et engasjert personale som jobber for det beste læringsutbytte for våre elever. Vi har jobbet med ungdomstrinn i utvikling og særlig med vurdering, og er nå inne i læringsmiljøprosjektet med veiledning fra Udir/ Læringsmiljøsenteret. Vår visjon er "Seiersten ungdomsskole - mer enn en skole. Vi gjør en forskjell nå og for framtiden". Vi setter eleven i sentrum og har et svært kompetent personale som jobber tett på elevene i et utviklende miljø.For inneværende skoleår mangler Seiersten ungdomsskole lærere med kompetanse for undervisning på 8. - 10. til undervisning i naturfag og spesialundervisning i basisfag. Vi har behov for å fylle både fast stilling og vikariat for skoleåret 2019/2020.Politiattest må fremlegges før tilsetting.Søknadsfrist: 25.10.2019, men søknader vurderes fortløpende ettersom de kommer inn.Tiltredelse: SnarestKontaktperson:Åshild Kallevik, rektor, tlf 64 90 58 02Kjersti Haraldseid, inspektør, tlf 64 90 58 03 Adresse: Belsjøveien 1,1441 Drøbak
25.10.2019 Frogn
Kan du lede tverrfaglige tjenester?Frogn kommune trenger en ny enhetsleder for Psykososialt arbeid.Ansvarsområde:Enhetslederen er med i kommunens ledergruppe og rapporterer direkte til rådmannsnivået. Enhetsledere i Frogn har ansvar for helheten og for enheten. Når det gjelder enheten, har enhetsleder personal- økonomi- fag- og resultatansvar. Enheten består av 4 avdelinger:Avdeling 0-5 årAvdeling 6-17 årAvdeling voksneAvdeling boligerAlle avdelinger er tverrfaglige og produserer tjenester innenfor:Helsestasjons- og skolehelsetjenestePsykisk helse og rusPedagogisk-psykologisk tjenesteFamilietjenesteBarnevernEnheten er organisert på en måte som skal bidra til sammenhengende tjenester, tverrfaglig arbeid, utnyttelse av kompetanse og fleksibilitet i oppgaveløsningen.Enhetens metodevalg og valg av tiltak skal bygge på kommunens verdigrunnlag med et særskilt fokus på en forståelse av at innbyggerne i kommunen og de ansatte i enheten er likeverdige partnere hvor kommunens ansatte bidrar med sin kunnskap og innbyggeren selv fatter beslutningene. Eksempler på dette er enhetens utstrakte bruk av familieråd og foreldreråd i tiltaksarbeidet.Arbeidstid: DagtidArbeidssted: DrøbakKvalifikasjonskrav:Relevant utdanning og arbeidserfaring fra et eller flere av enhetens fagområderLederutdanningKommunal ledererfaring på enhets- / virksomhetsnivåDokumenterte resultater som lederErfaring med økonomistyringErfaring fra strategisk utviklingsarbeidProsjekt-/utredningskompetanse og evne til å se helhet og sammenhengKjennskap til aktuelt lovverkGod rolleforståelse i samspillet mellom politikk, administrasjon og fagStor arbeidskapasitet, fleksibilitet og samarbeidsevnerGode kommunikasjonsevner og god forståelse for kommunens rolle som omdømmebygger i lokalsamfunnetGodt humør, evne til lagspill, til å utvikle medarbeidere og å skape arbeidsglede og resultaterTiltredelsesdato: 1. april 2020Lønnsplassering: I henhold til gjeldene tariff og avtaler.Kontaktperson: Kommunalsjef Olav Neander, tlf 45661685 Søk på stillingen
01.12.2019 Frogn

Rekrutteringskalender

  • OKT 25
    2019
    5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Frogn kommune