Frogn kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Frogn er en kommune i Akershus som ligger i regionen Follo. Frogn grenser til Nesodden i nord, Ås i øst og Vestby i sør. Storgården Froen har gitt navnet til bygda. Den gammelnorske formen Fraun gikk senere over til Frogn. Fraun betyr antagelig fruktbar, gjødslet jord og vitner om eldgammel jordbrukskultur i området. Det finnes finnes mange severdigheter i Frogn kommune. Dette kan være severdigheter som Drøbak Golfklubb, Follo Museum, Oscarsborg, Drøbak Akvarium, Julehuset i Drøbak og Drøbak Lutefiskmuseum. Disse ligger sentralt i Drøbak by, som også er administrasjonssenter. Drøbak blir gjerne kaldt "badebyen", dette fordi byen har manger strender og var i gamle dager et populært badested for Oslobeboere. Det tyske krigsskipet Blucher ble senket fra Oscarsborg 9. april 1940. Befolkning 14 308 (2008)
Les mer
Fakta om Frogn kommune
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Frogn kommune

Ergoterapeut for barn og unge 100 % vikariatSøknadsfrist: 18.08.2019Spennende stilling som Ergoterapeut for barn og unge i Frogn kommune, 100% vikariat i perioden oktober 2019 til juli 2020.Helse, omsorg og koordinering består av hjemmetjenester, brukerstyrt personlig assistanse, dagsenter, søknadskontor for helse- og omsorgstjenester, koordinerende enhet, fysio- og ergoterapitjenester, tverrfaglige rehabiliteringsteam, kreftkoordinator, demenskoordinator, seniorkontakt og fastlegetjenesten.Tjenestene er inne i en spennende prosess der vi tar i bruk nye arbeidsmetoder og fremtidsrettet organisering. Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste, samt legge til rette for at innbyggerne kan bo hjemme og mestre hverdagen så lenge som mulig. Utvikling og organisering av tjenestene må ta høyde for nye krav og utfordringer i kommunene. Vi jobber med utvikling av tverrfaglige team, tidlig innsats, helhetlige pasientforløp, hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring. Vi har også spennende prosjekter knyttet til velferdsteknologi og koordinerende enhet.Frogn kommunes verdier: respekt, raushet, profesjonalitet og engasjement danner grunnlaget for vårt arbeid og tjenester.Arbeidsoppgaver:Ergoterapi til barn og unge 0 20 år, individuelt eller i grupperRådgivning, formidling og oppfølging ved utprøving og tilpasning av tekniske hjelpemidler i hjem, barnehager og skolerBoligvurderinger og boligtilpasningVeiledning av foresatte og andre samarbeidspartnere når det gjelder finmotorisk utvikling, stimulering og treningKartlegging av aktivitetsutførelse og tilrettelegging av aktiviteter i dagliglivetVurderer og gir råd om sitte- og arbeidsstillinger, samt skrivegrep i skoleTidlig innsats og tverrfaglig habiliteringFin- og grovmotorisk gruppetilbudArbeid med individuell plan og rollen som koordinatorTverrfaglig samarbeid og teamarbeidUtvikling av ergoterapitjenesten for barn og unge i kommunenKvalifikasjonskrav:Offentlig godkjent ergoterapeutEvne til tverrfaglig samhandling og teamarbeidPersonlig egnethet tillegges stor vektGode norskkunnskaper muntlig og skriftligPolitiattest må fremlegges ved tiltredelseHos oss vil du være en viktig del av en større helhet i et godt faglig miljø med stort rom for drøfting og faglig utvikling. Vi har månedlige fokusområder for kompetanseutvikling, internundervisninger og fagmøter.Som ergoterapeut i denne stillingen vil du jobbe i tett samhandling med kommunens enheter som jobber med barn og unge. Vi er inne i spennende endringsprosesser og du vil få mulighet til å være med på å utvikle fremtidens primærhelsetjeneste i kommunen.Søknadsfrist: 18.08.2019Tiltredelsesdato: Etter avtale, ca. 1. oktober 2019. Vikariatets varighet er frem til juli 2020.Lønnsplassering: I henhold til gjeldene tariff og avtaler.Kontaktperson: Bjørg Astrid Johannessen, avdelingsleder, tlf. 41 53 13 08.Søk på stillingen
18.08.2019
Ønsker du en spennende stilling med utviklingsmuligheter? Er du en engasjert sykepleier som ønsker å være med og hjelpe våre beboere med å leve hele livet?Da er det deg vi søker og ønsker å samarbeide med.Vår visjon er: Ullerud helsebygg - ett attraktivt sted for alle.Vi har flere ledige stillinger for sykepleiere, oppgi i søknadsteksten hvilken stilling du er interessert i.På avdeling A5 - ledig fra 1.09.2019100 % dag og kveld med arbeid hver 3. helg.På avdeling B4 - alle er ledig fra 1.09.20192 x 62, 44 % natt, med arbeid hver 3 helg - som sykepleier på natt har du ansvar for B4, men må hjelpe til ved de andre avdelingene ved behov.På avdeling B3 - alle er ledig fra 1.09.201975 % (med mulighet for 100 %), dag og kveld med arbeid hver 3 helg.62, 44 % natt med arbeid hver 3. helg - som sykepleier på natt har du ansvar for B2 og B342 % natt med arbeid hver 3. helg - som sykepleier på natt har du ansvar for B2 og B3Helgestilling i 21,13 %, arbeid hver 3. helgPå avdeling B2 - ledig fra 1.09.2019100 % dag og kveld med arbeid hver 3. helg.Ullerud Helsebygg i Drøbak/Frogn består av langtidsavdelinger, korttidsavdeling, serviceteam, fagteam, sentralkjøkken og bofellesskap for personer med demens.Vi har som mål å skape helhetlig omsorg gjennom god samhandling, vi er framtidsrettet og nyskapende og vi ivaretar kvalitet i alle ledd.Vi legger vekt på personsentrert omsorg og kunnskapsbasert praksis.AvdelingeneA5 er en langtidsavdeling med 13 plasser for personer med demens og 8 somatiske plasser.B1 er en avdeling med 13 korttidsplasser hvor vi jobber i tverrfaglig team.B2 er en somatisk langtidsavdeling med 30 beboere fordelt på 4 bogrupper, hvor den ene bogruppen er rullerende korttidsplasser.B3 er en somatisk langtidsavdeling med 30 beboere fordelt på 4 bogrupper.B4 er somatiske langtidsavdeling med 15 beboere fordelt på 2 bogrupper.Ullerud bofellesskap er et bofellesskap for personer med demens med 24 beboere.Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet, vi ser særlig etter personlige egenskaper som:Gode kommunikasjons og relasjonsferdigheter.Gode samarbeidsevnerSystematisk/strukturert og løsningsorientertFleksibilitetEt brennende engasjementInitiativrik og kreativEr du i tillegg en person somtrives med å jobbe pasientnærter en god rollemodellhar evne og vilje til å holde deg faglig oppdatertda håper vi at du er vår fremtidige kollega.Kvalifikasjoner:3 årig høyskoleutdanning og norsk autorisasjon som sykepleierErfaring som sykepleierBeherske norsk svært godt, muntlig og skriftligDet er ønskelig med god kjennskap til aktuelt lovverk, data og pasientjournalVi kan tilby deg:En flott, innovativ arbeidsplass med kunnskapsrike og hyggelige kollegaerModerne lokaler med ny teknologi, blant annet elektronisk legemiddelkabinett og elektroniske medisintrallerEn unik mulighet til å være med på å skape noe nyttIntern og ekstern undervisning i regi av Helsebyggets fagteamVelferdsordninger gjeldende alle ansatte i Frogn kommune.Lønn: inntil 20 000 kr over hovedtariffavtalenTiltredelse: så fort som mulig.Kontaktperson for stillingen på A5: Marthe Sandaker Pettersen, avdelingsleder, tlf: 95712870 - Marthe.Pettersen@frogn.kommune.noKontaktperson for stillingene på B4: Mathias Ostad, avdelingsleder, tlf: 91558898 - mathias.ostad@frogn.kommune.noKontaktpersoner for stillingene på B3: Lillemor Svenning, avdelingsleder, tlf 41531359 - lillemor.svenning@frogn.kommune.no og Ida Lunde, avdelingsleder, tlf: 95041298 - ida.lunde@frogn.kommune.noKontaktperson for stillingen på B2: Ingvill Madsen, avdelingsleder, tlf: 48145211 - ingvill.madsen@frogn.kommune.noSøk på stillingen
25.08.2019
Det er i Frogn kommune ledig 50 % fast stilling som lydtekniker / teknisk vaktmester / husvert i Smia flerbrukshus. Stillingen hører under enhet for kultur og frivillighet. Tekniker rapporterer til og samarbeider i det daglige med leder av huset. Arbeidstiden følger arrangementene og er lagt til dag, ettermiddag, kveld og helg etter oppsatt plan. Vi søker en person som har god og relevant erfaring med lyd til konferanser, konserter og forestillinger også knyttet til dans og teater.Ansvarsområde:Lyd- og sceneteknisk arbeid ved prøver og arrangementer.Bistå i husleders oppgaver og fungere som ass. husleder ved behov.Samarbeid internt i enheten og med eksterne samarbeidspartnere.Planlegge og tilrettelegge det tekniske arbeidet i flerbrukshuset og andre arenaer.Vedlikehold av teknisk utstyr.Kontakt med arrangører og leietakere.Annet forefallende arbeid.Arbeidssted: Smia FlerbrukshusKvalifikasjonskrav:Relevant utdanning og erfaring i fagområdet.Erfaring fra å jobbe i kulturhus el. andre arenaer.Beherske norsk og engelsk - muntlig og skriftlig.Gode datakunnskaper.Personlige egenskaperGode samarbeids- og kommunikasjonsevner.Ryddig og etterrettelig.Evne til å ta ansvar og jobbe selvstendig.Kunne jobbe systematisk og strukturert i et aktivt miljø.Serviceinnstilling og engasjement for oppgaven.Personlig egnethet vil bli vektlagt.Vi kan tilby:Spennende arbeidsoppgaver i et aktivt kulturliv.Dyktige medarbeidere og et inkluderende arbeidsmiljøTiltredelsesdato: Tiltredelse snarest mulig.Lønnsplassering: I henhold til gjeldene tariff og avtaler.Kontaktperson: , Informasjon rundt stillingen rettes til smia@frogn.kommune.no eller Pål Andresen tel. 64906312Søk på stillingen
31.08.2019

Rekrutteringskalender

 • AUG 18
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 25
  2019
  8 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Frogn kommune