<  
>  

Frogn kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Frogn er en kommune i Akershus som ligger i regionen Follo. Frogn grenser til Nesodden i nord, Ås i øst og Vestby i sør. Storgården Froen har gitt navnet til bygda. Den gammelnorske formen Fraun gikk senere over til Frogn. Fraun betyr antagelig fruktbar, gjødslet jord og vitner om eldgammel jordbrukskultur i området. Det finnes finnes mange severdigheter i Frogn kommune. Dette kan være severdigheter som Drøbak Golfklubb, Follo Museum, Oscarsborg, Drøbak Akvarium, Julehuset i Drøbak og Drøbak Lutefiskmuseum. Disse ligger sentralt i Drøbak by, som også er administrasjonssenter. Drøbak blir gjerne kaldt "badebyen", dette fordi byen har manger strender og var i gamle dager et populært badested for Oslobeboere. Det tyske krigsskipet Blucher ble senket fra Oscarsborg 9. april 1940. Befolkning 14 308 (2008)
Les mer
Fakta om Frogn kommune
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
Vi ser etter
Ledig Stilling
17.08.2020
Frogn

Ledige stillinger hos Frogn kommune

Ansvarsområde: Hovedkorpsdirigent for Drøbak/Frogn skolekorpsArbeidstid: Mandager på Dyrløkkeåsen skole og kultursenter. 25% fast stilling. Undervisning på kveldstid.Arbeidssted: Frogn Kulturskole, enhet for kultur og frivillighetKvalifikasjonskrav: Musikkfaglig utdannelse på høgskolenivå. Erfaring fra arbeid med barn og unge, samt kulturskole vektlegges.Tiltredelsesdato: snarestLønnsplassering: I henhold til gjeldene tariff og avtaler.Kontaktperson: , leder kulturskolen Hege Elnæs, mobil 415 31Frogn Kulturskole søker etter ny hovedkorps-dirigent for Drøbak/Frogn skolekorps. Som dirigent er du fast ansatt i kulturskolen i en 25% stilling. Skolekorpset kjøper direksjon av kulturskolen.Hovedkorpset har ca. 15 medlemmer, og rekrutterer godt hvert år. Korpset har et velfungerende styre og et nært samarbeid med kulturskolen med kjøp av spilletimer for alle musikantene av faglærere i kulturskolen.Det er egen dirigent for aspirant og juniorer, og det forutsettes tett samarbeid mellom dirigentene, i tillegg til instrumentallærerne. Korpsøvelsene er på mandager. I løpet av året må det også beregnes en del arrangementer utenom den faste undervisningstiden som stevner, mesterskap, seminarer, 17. mai, konserter, og så videre.Erfaring fra arbeid med barn og unge vektlegges, samt god evne til å motivere musikantene og kunne skape positive opplevelser og mestringsfølelse. Videre ønsker vi at du har god digital kunnskap og er oppdatert på digitale plattformer.Søk på stillingen
07.08.2020 Frogn
StorFollo IKT søker 2 prosjektledere/rådgivereStorFollo IKT er et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Ås, Vestby og Frogn. Vi startet opp 01.01.2020 og har trivelige kontorer i Drøbak. StorFollo IKT skal levere IT-tjenester og bidra til gode digitale løsninger for samarbeidskommunene. Vi leverer tjenester til ca 3000 ansatte og 55?000 innbyggere. Det er under etablering fagsamarbeid mellom kommunene som skal bidra til at man prioriterer og velger de strategisk viktige prosjektene fremover. Vi er for tiden 25 ansatte, men ønsker nå å styrke oss på prosjektledelse for å profesjonalisere enheten vår ytterligere.Kommunene leverer et bredt spekter av tjenester, og har i dag en stor portefølje av systemer og planlagte prosjekter. Det er også behov for å modernisere driftsmiljøer og få etablert langsiktige strategier rundt arkitektur, informasjonsforvaltning, infrastruktur og driftssenter.I tillegg til prosjektledelse er det også behov for å styrke områdene avtale og avtaleforvaltning og oppfølging av de mange byggeprosjektene som planlegges i kommunene slik at IKT og digitaliseringsbehov blir ivaretatt.Arbeidsoppgaverlede prosjekter vedtatt av Porteføljestyret for kommunenelede interne forbedringsprosjekter i StorFollo IKTbidra til kompetanseheving på prosjektmetodikkvære StorFollo IKT sin representant i byggeprosjekteravtale og avtaleforvaltningVi ønsker oss søkere med følgende kvalifikasjoner:dokumenterte resultater fra gjennomføringsprosjektergode IKT- kunnskaper og evne til å sette seg inn i ny teknologigod kjennskap til Prince 2 og Prosjektveiviserenkunnskap om porteføljeforvaltning og porteføljestyringgode evner til å samarbeide og kommuniserestrukturert, systematisk og selvstendig tilnærming til arbeidetevne til å produsere nødvendige beslutningsunderlagdet er en fordel med min. 3-årig relevant høyskoleutdanning, men realkompetanse kan veie opp for kravet om utdanningVi kan tilbyvarierte og utfordrende oppgaver i et godt arbeidsmiljøfleksibel arbeidstid med mulighet for hjemmekontormuligheter for kompetanseutviklingdeltagelse i faglige nettverken enhet i utviklingansvar med påvirkningsmulighetergodt arbeidsmiljø og trivelige kollegerarbeidssted Holterveien 24, DrøbakSøknadsfrist 17.08.2020Lønnsplassering i henhold til gjeldende tariff og avtaler.KontaktpersonGeir Lesteberg, Daglig leder mob 90797938 geir.lesteberg@storfolloikt.noSøk på stillingen
17.08.2020 Frogn

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Frogn kommune