Frogn kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Frogn er en kommune i Akershus som ligger i regionen Follo. Frogn grenser til Nesodden i nord, Ås i øst og Vestby i sør. Storgården Froen har gitt navnet til bygda. Den gammelnorske formen Fraun gikk senere over til Frogn. Fraun betyr antagelig fruktbar, gjødslet jord og vitner om eldgammel jordbrukskultur i området. Det finnes finnes mange severdigheter i Frogn kommune. Dette kan være severdigheter som Drøbak Golfklubb, Follo Museum, Oscarsborg, Drøbak Akvarium, Julehuset i Drøbak og Drøbak Lutefiskmuseum. Disse ligger sentralt i Drøbak by, som også er administrasjonssenter. Drøbak blir gjerne kaldt "badebyen", dette fordi byen har manger strender og var i gamle dager et populært badested for Oslobeboere. Det tyske krigsskipet Blucher ble senket fra Oscarsborg 9. april 1940. Befolkning 14 308 (2008)
Les mer
Fakta
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
Vi ser etter
Ledig Stilling
20.06.2019

Ledige stillinger hos Frogn kommune

Faste sykepleierstillinger i 100 % og 80 %. Ansvarsområde: Sykepleie til hjemmeboende pasienter Arbeidstid: To-delt turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg Arbeidssted: Hjemmesykepleien Kvalifikasjonskrav: Offentlig godkjent sykepleier Tiltredelsesdato: Etter avtale Lønnsplassering: Lønn etter gjeldende tariff og med tilleggslønn på kr. 20 000,- i 100 % stilling Kontaktperson: Avdelingsleder Anita Dybvik tlf. 952 02 837 Søknadsfrist: 16. juni 2019 Opplysninger om arbeidssted og stilling: Enhet for Helse, omsorg og koordinering består av hjemmesykepleie, praktisk bistand, ambulerende vaktmester, brukerstyrt personlig assistanse, dagsenter, fysio- og ergoterapitjenester, kreftkoordinator, demenskoordinator, søknadskontor og koordinerende enhet, fastlegetjenesten, samt forebyggende tjenester som seniorkontakter og Frisklivssentral. Hjemmesykepleien i Frogn er inndelt i to soner med hver sin avdelingsleder. Vi holder til sentralt i Drøbak. Vi har mange dyktige medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av fagutvikling og har blant annet avsatt fast tid til fagutvikling i turnus og har to fagutviklingssykepleier i hjemmebaserte tjenester. Vi har ca 60 personer som jobber i hjemmebaserte tjenester og arbeidsoppgavene er utfordrende, spennende og varierte. Vi har som mål å legge til rette for at innbyggerne skal kunne bo hjemme og mestre hverdagen så lenge som mulig. Tjenestene er nå inne i en spennende prosess for å møte innbyggernes behov med nye arbeidsmetoder. Vi jobber med utvikling av tverrfaglige team, helhetlige pasientforløp, hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring. Samtidig har vi spennende prosjekter knyttet til velferdsteknologi og koordinerende enhet. Frogn kommunes verdier: respekt, raushet, profesjonalitet og engasjement danner grunnlaget for vårt arbeid og tjenester. Krav til søker: · Norsk autorisasjon som sykepleier · Beherske norsk godt, muntlig og skriftlig, språkprøve B2 må være avlagt og bestått for søkere utenfor Skandinavia · Politiattest må fremlegges før oppstart · Førerkort i klasse B Vi søker deg som: · Trives med å jobbe selvstendig og i team · Er faglig engasjert og liker å holde seg oppdatert · Bidrar til et godt arbeidsmiljø og ser muligheter · Har gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter · Er systematisk og strukturert · Er fleksibel, initiativrik og målrettet Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr: Godt arbeidsmiljø Fast internundervisning og månedens tema Fagdager i turnus Års- hjul med fokusområder Primærgrupper Tett oppfølging av nyansatte med egen fadderordning og kompetanse-plan Gode pensjonsordninger Vi ser frem til å motta din søknad. Søk på stillingen
16.06.2019
Er du ute etter en utfordrende jobb? Liker du å jobbe med oppgaver innen elektronisk arkiv, digitalisering og integrasjoner? Da ønsker vi å høre fra deg. Arkivet har en viktig rolle som støttefunksjon for kommunens administrative saksbehandling og oppgaveutførelse. Overordnet mål for tjenesten er tilrettelegging for raskt og smidig dokumentflyt, samt sikker arkivering og kvalitetssikring av kommunens dokumentasjon. Arkivet har også ansvar for systemadministrasjon, opplæring, brukerstøtte og kvalitetssikring av sak- og arkivsystemet P360. Vi søker etter en initiativrik, engasjert og systematisk medarbeider som kan bidra både i drift og i utvikling av arkivet og P360/eArkiv. Gode samarbeidsevner er vesentlig for å lykkes i stillingen, da du skal samarbeide på tvers av hele organisasjonen. Det er også viktig at du er i stand til å ta initiativ og ta fullt ansvar for egne arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgaver f.t.:Hovedansvar for systemadministrasjon av sak- og arkivsystemet P 360/eArkiv, SvarUt/Svar inn, herunder kvalitetssikring av databaseneDaglige driftsoppgaver som postmottak, journalføring og arkiveringRessursperson i arbeidet med integrasjoner mellom arkiv og kommunens saksbehandlings-/fagsystemerOpplæring og brukerstøtteUtvikling og kvalitetssikring av arkivetInitiere og videreutvikle prosedyrer og rutiner for kommunens dokumentbehandlingPeriodiske arkivoppgaver og deltagelse i prosjekterHolde seg oppdatert på fagfeltet arkiv og andre relevante fagfeltKvalifikasjoner:Minimum treårig høgskole- eller universitetsutdanning - fortrinnsvis med arkivfag/IKT i fagkretsen. Realkompetanse kan veie opp for manglende formalkompetanse.Ønskelig med god kjennskap til arkivrelevant lov- og regelverk, og da spesielt regelverk relevant for elektronisk arkiveringØnskelig med erfaring fra systemadministrasjon og/eller arkivarbeid, samt erfaring fra offentlig sektorØnskelig med erfaring fra prosjektbasert oppgaveløsningØnskelig med god kjennskap til personvern og personvernutfordringer i arkiv og systemdriftStor arbeidskapasitet, fleksibilitet og gode samarbeidsevnerSystematisk og strukturertPersonlig egnethet vektleggesVi tilbyr:Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaverEt hyggelig arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere som har stort engasjementFleksibel arbeidstid og sommertidGode pensjons- og forsikringsordningerLønn og vilkår i henhold til gjeldende avtaler og tariffMuligheter for trening i arbeidstidenArbeidssted: Arkivet/rådhuset Tiltredelsesdato: Snarest mulig Kontaktperson: Arkivleder, Vegard Arnesen, tlf. 64 90 60 00 eller mob. 920 46 506 Søk på stillingen
16.06.2019
Enhet for teknisk drift og forvaltning består av 4 avdelinger; 2 forvaltningsavdelinger og 2 driftsavdelinger. Til avdeling vei, park, idrett og havner søker vi deg som har erfaring med planlegging og gjennomføring av drift og vedlikehold av det kommunale grøntarealet.Ansvarsområde:Utvikling av kommunens uteanlegg og grøntareal, drift og vedlikeholdKundeservice og oppfølging/samarbeid innen fagområde grøntanleggDelta i vakt- og beredskapsordninger: Vinterdrift - brøyting og strøing. Sommerdrift - renovasjon og driftsoppgaverOppgaver kan tillegges eller endres av nærmeste lederArbeidstid: 100% fast, kl. 07:00 - kl. 15:00Arbeidssted: Osloveien 154, DrøbakKvalifikasjonskrav:Fagbrev som anleggsgartner, gartnerKompetanse og erfaring innen skjøtsel og drift av hageanlegg, friluftsområder og strenderKompetanse og erfaring innen skjøtsel av planter og trærGod plantekunnskap og interesse for botanikk, biologi og økologiGod økonomisk forståelse og styringEvne til å sette seg inn i kommunens administrative systemerEngasjert og villig til å lære alle deler av kommunalteknikks arbeidsfeltGode samarbeidsevner med sterk drivkraft og høy arbeidskapasitetGod norsk skriftlig og muntlig framstillingsevneFørerkort klasse B er et krav. Det er en fordel med maskinførerbevis og førerkort klasse CDen som ansettes må delta i enhetens utvikling. Deler av stillingen er meget kundeorientert, noe som betyr at du må kommunisere godt, både muntlig og skriftlig.Personlig egnethet og sosial egenskaper vil bli vektlagt.Tiltredelsesdato: Snarest muligLønnsplassering: I henhold til gjeldene tariff og avtaler.Vi kan tilby:Et godt tverrfaglig og trivelig arbeidsmiljøUtfordrende arbeidsoppgaver med meget gode muligheter for faglig utviklingEn arbeidsplass som verdsetter høy kompetanse og ser verdien av etter- og tilleggsutdanningSvært god pensjons- og forsikringsordningBedriftsidrettslagKommunen har IA-avtale og bedriftshelsetjenesteVelkommen som interessent i et hyggelig, hektisk og sosialt arbeidsmiljø.Kontaktperson: Avdelingsleder Ib Zacho, telefon 942 77 680 eller formann Annette Hanseth Alm, telefon 454 31 724Søk på stillingen
17.06.2019
Enhet for teknisk drift og forvaltning består av 4 avdelinger; 2 forvaltningsavdelinger og 2 driftsavdelinger. Til avdeling vei,park, idrett og havner søker vi deg som har erfaring med planlegging og gjennomføring av drift og vedlikehold av detkommunale grøntarealet.Ansvarsområde:Utvikling av kommunens uteanlegg og grøntareal, drift og vedlikeholdKundeservice og oppfølging/samarbeid innen fagområdet grøntanleggDelta i vakt- og beredskapsordninger: Vinterdrift - brøyting og strøing. Sommerdrift - renovasjon og driftsoppgaverOppgaver kan tillegges eller endres av nærmeste lederArbeidstid: 100% fast, kl. 07:00 - kl. 15:00Kvalifikasjonskrav:Fagbrev som anleggsgartner, gartnerKompetanse og erfaring innen skjøtsel og drift av hageanlegg, friluftsområder og strenderKompetanse og erfaring innen skjøtsel av planter og trærGod plantekunnskap og interesse for botanikk, biologi og økologiGod økonomisk forståelse og styringEvne til å sette seg inn i kommunens administrative systemerEngasjert og villig til å lære alle deler av kommunalteknikks arbeidsfeltGode samarbeidsevner med sterk drivkraft og høy arbeidskapasitetGod norsk skriftlig og muntlig framstillingsevneFørerkort klasse B er et krav. Det er en fordel med maskinførerbevis og førerkort klasse CDen som ansettes må delta i enhetens utvikling. Deler av stillingen er meget kundeorientert, noe som betyr at du måkommunisere godt, både muntlig og skriftlig.Personlig egnethet og sosial egenskaper vil bli vektlagt.Tiltredelsesdato: Snarest muligLønnsplassering: I henhold til gjeldene tariff og avtaler.Vi kan tilby:Et godt tverrfaglig og trivelig arbeidsmiljøUtfordrende arbeidsoppgaver med meget gode muligheter for faglig utviklingEn arbeidsplass som verdsetter høy kompetanse og ser verdien av etter- og tilleggsutdanningSvært god pensjons- og forsikringsordningBedriftsidrettslagKommunen har IA-avtale og bedriftshelsetjenesteVelkommen som interessent i et hyggelig, hektisk og sosialt arbeidsmiljø. Adresse: Osloveien 154,1440 Drøbak
17.06.2019
Ansvarsområde:Delta i avdelingens arbeid med installasjoner og vedlikehold av kommunens vann- og avløpsledningerDelta i daglig drift og rutinemessige oppgaver på kommunens kloakk renseanleggOppfølging/samarbeid innen fagområde VARDelta i vakt- og beredskapsordninger: Vinterdrift - brøyting og strøing. Sommerdrift - renovasjon og driftsoppgaverOppgaver kan tillegges eller endres av nærmeste lederKvalifikasjonskrav:Fagbrev som rørlegger, VA-teknikk eller tilsvarendeADK 1 sertifikat er et kravFørerkort klasse C er en fordelAnleggsmaskinførerbevis er en fordelPlastsveise-sertifikat er en fordelKompetanse og erfaring innen VA-områdetEvne til å sette seg inn i kommunens administrative systemerEngasjert og villig til å lære alle deler av kommunalteknikks arbeidsfeltGode samarbeidsevner med sterk drivkraft og høy arbeidskapasitetGod norsk skriftlig og muntlig framstillingsevneDen som ansettes må delta i enhetens utvikling. Du må kommunisere godt, både muntlig og skriftlig.Personlig egnethet og sosiale egenskaper vil bli vektlagt.Arbeidstid: 100% fast, kl 07:00 - kl 15:00Vi kan tilby:Et godt tverrfaglig og trivelig arbeidsmiljøUtfordrende arbeidsoppgaver med meget gode muligheter for faglig utviklingEn arbeidsplass som verdsetter høy kompetanse og ser verdien av etter- og tilleggsutdanningSvært god pensjons- og forsikringsordningBedriftsidrettslagKommunen har IA-avtale og bedriftshelsetjenesteLønnsplassering : I henhold til gjeldende tariff og avtaler Adresse: Osloveien 154,1449 Drøbak
20.06.2019
Ansvarsområde:Delta i avdelingens arbeid med installasjoner og vedlikehold av kommunens vann- og avløpsledninger· Delta i daglig drift og rutinemessige oppgaver på kommunens kloakk renseanlegg? Oppfølging/samarbeid innen fagområde VAR? Delta i vakt- og beredskapsordninger: Vinterdrift - brøyting og strøing. Sommerdrift - renovasjon og driftsoppgaver? Oppgaver kan tillegges eller endres av nærmeste lederArbeidstid: 100% fast, kl. 07:00 - kl. 15:00l.)Arbeidssted: Osloveien 154, DrøbakKvalifikasjonskrav:Fagbrev som rørlegger, VA-teknikk eller tilsvarende· ADK 1 sertifikat er et krav· Førerkort klasse C er en fordel· Anleggsmaskinførerbevis er en fordel· Plastsveise-sertifikat er en fordel? Kompetanse og erfaring innen VA-området? Evne til å sette seg inn i kommunens administrative systemer? Engasjert og villig til å lære alle deler av kommunalteknikks arbeidsfelt? Gode samarbeidsevner med sterk drivkraft og høy arbeidskapasitet? God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevneDen som ansettes må delta i enhetens utvikling. Du må kommunisere godt, både muntlig og skriftlig.Personlig egnethet og sosiale egenskaper vil bli vektlagt.Vi kan tilby:? Et godt tverrfaglig og trivelig arbeidsmiljø? Utfordrende arbeidsoppgaver med meget gode muligheter for faglig utvikling? En arbeidsplass som verdsetter høy kompetanse og ser verdien av etter- og tilleggsutdanning? Svært god pensjons- og forsikringsordning? Bedriftsidrettslag? Kommunen har IA-avtale og bedriftshelsetjenesteTiltredelsesdato: Snarest muligLønnsplassering: I henhold til gjeldene tariff og avtaler.Kontaktperson: ,Avdelingsleder Knut Magne Måleng, mobiltelefon 415 31 325 eller formann Trond Bratlie, mobiltelefon 415 31 394. Søk på stillingen
20.06.2019
Lærere til Seiersten ungdomsskole Frognskolen med Seiersten ungdomsskole er blant landets beste faglig og sosialt. Alle elever har eget nettbrett og den digitale satsningen fortsetter og er en del av arbeidet med fagfornyelsen. Seiersten ungdomsskole har 14 klasser, 380 elever og 50 ansatte. Seiersten ungdomsskole fyller 60 år i år og er Norges eldste ungdomsskole. Vi er en veldrevet ungdomsskole med et engasjert personale som jobber for det beste læringsutbytte for våre elever. Vi har jobbet med ungdomstrinn i utvikling og særlig med vurdering, og er nå inne i læringsmiljøprosjektet. Vår visjon er "Seiersten ungdomsskole - mer enn en skole. Vi gjør en forskjell nå og for framtiden". Vi setter eleven i sentrum og har et svært kompetent personale som jobber tett på elevene i et utviklende miljø. For kommende skoleår mangler Seiersten ungdomsskole lærere med kompetanse 8. - 10. trinn herunder lærere med fagene tysk, engelsk, kunst og håndverk og spesialpedagogikk. Søknadsfrist: 23.06.19. Tiltredelse snarest etter 01.08.19, evt. etter avtale. Politiattest må fremlegges før tiltredelse. Kontaktpersoner: Åshild Kallevik, rektor: 64905800/ 95912725 Kjersti Haraldseid, inspektør: 64905800/ 48097940 Søk på stillingen
23.06.2019
HELSESYKEPLEIERE I SKOLEHELSETJENESTEN OG PÅ HELSESTASJONEN.Vi har ledig 80 % fast stilling på helsestasjonen, 70 % fast stilling i skolehelsetjenesten (med stor mulighet for utvidelse) og 80 % vikariat som helsesykepleier i skolehelsetjenesten.I Frogn kommune ønsker vi å videreutvikle et godt oppvekstmiljø for barn og unge. Helsestasjonen og skolehelsetjenesten er en del av Enhet for psykososialt arbeid, som også består av PPT, barneverntjenester, familietjenester, rus- og psykiske helsetjenester og botiltak.De ansatte arbeider i ulike avdelinger som er tverrfaglig organisert etter alderen 0-5 år, 6-17 år og voksne. Vi samarbeider på tvers av fag- og tjenesteområder om blant annet Cos-P grupper, familieråd/ foreldreråd.Våre tilbud utvikles og tilpasses basert på tilbakemeldinger og forskningsbasert kunnskap. Vi er opptatt av å spørre innbyggerne hva som er viktig for dem og har tverrfaglig veiledningsgrupper knyttet til FIT (feedback informerte tjenester).Hver aldersgruppe har egen avdelingsleder med personal- og økonomiansvar, som også har det overordnede ansvaret for tverrfaglig utvikling i avdelingen. Fagleder for helsestasjon og skolehelsetjenesten har det faglige ansvaret på tvers av avdelingene.Arbeidsoppgaver helsestasjonen:***** Hjemmebesøk.Nært samarbeid med jordmor ved hjemkomst etter fødsel.Gruppekonsultasjoner.Individuelle konsultasjoner og veiledning av familier med barn 0-5 år etter nasjonal retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjonen.Vi gjennomfører EPDS-kartlegging av barselkvinnene og tilbyr COS-veiledning i grupper til alle spedbarnsforeldre.Arbeidsoppgaver skolehelsetjenesten:På barnetrinnet er det stort fokus på gruppeundervisning som psykologisk førstehjelp, PIS grupper og klasseromsundervisning i samarbeid med skolen på enkelte trinn.Helsesykepleier i skolehelsetjenesten har "åpen dør" for elevene, gruppesamtaler og individuelle samtaler.Du vil være en del av en skolehelsetjeneste som har fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid etter gjeldende faglige retningslinjer og forskrifter.Vi er opptatt av tidlig innsats og forebygging i et folkehelseperspektiv.Det er i Frogn kommune et spesielt godt samarbeid mellom skolehelsetjenesten og skolene.Kvalifikasjonskrav:Det kreves off. godkjenning som sykepleier med godkjent videreutdanning som helsesykepleierPersonlig egnethet vektlegges.Vi er på jakt etter deg som arbeider i tråd med kommunens verdier: raushet, respekt, engasjement, profesjonell .Du er faglig engasjert og initiativrik, samt har evne til nytenkning.Du har gode samhandlingsferdigheter og veiledningskompetanse.Du har evne til å arbeide selvstendig, samt se betydningen av tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.Du er en positiv kultur -og holdningsbærer i arbeidsmiljøet.Det er en fordel at du har COS - P sertifisering eller annen foreldreveiledningskompetanse .Vi tilbyr:Et hyggelig og utviklingsorientert, tverrfaglig arbeidsmiljø med dyktige ansatte som har stort engasjement.Fleksibel arbeidstid og sommertid.Avtaler på leie av firmahytter/leiligheter i inn og utland.Pensjonsordninger.Lønnsplassering etter avtaler og gjeldende tariff.Gjennom faglig leder og teamene kan vi love deg meget god opplæringsplan og oppfølging, og månedlig kollegaveiledning.Trening i arbeidstiden.Helsestasjonen/ HFU har helt nye lokaler tilknyttet nyåpnet treningssenter og svømmehall.Annet:Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse.Søker må kunne utrykke seg godt på norsk, både muntlig og skriftlig.Tiltredelsesdato:Skolehelsetjenesten: 01.08.2019Helsestasjonen: 01.10.19 eller etter nærmere avtale.Lønnsplassering: I henhold til gjeldene tariff og avtaler.Dagarbeidstid : 8 - 16 (15.30 i perioden 01.06-31.08)Kontaktperson:Fagleder helsestasjon og skolehelsetjenesten Gro Abrahamsen, telefon: 907 833 58 eller Avdelingsleder 0-5 år Anne Emberland, telefon 95766591 eller Avdelingsleder 6-17 Kristin Ankarstrand, telefon: 93012313 Søk på stillingen
02.07.2019

Rekrutteringskalender

 • JUN 16
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 17
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 20
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 23
  2019
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Frogn kommune