<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Fast stilling som forsker ved NOVA OsloMet - storbyuniversitetet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Ønsker du en variert, selvstendig og fast jobb som forsker i et faglig sterkt og godt fellesskap?

Velferdsforskningsinstituttet NOVA søker 1-5 kvalitativt orienterte forskere med interesse og kompetanse innenfor barne- og ungdomsforskning. NOVA er Norges største miljø for oppdragsforskning på oppvekst, livskvalitet og levekår, og er en del av OsloMet. Våre forskere jobber mye i tverrfaglige prosjektteam hvor vi legger vekt på delingskultur og felles prosjektmål. Vi har bakgrunn fra blant annet sosiologi, sosialantropologi, pedagogikk, jus, kriminologi, sosialt arbeid, historie og psykologi.

Vi ønsker oss søkere med solid kompetanse i kvalitative forskningsmetoder og erfaring med barne- og ungdomsforskning, for eksempel på familie, oppvekst, barn og unges fritid og hverdagsliv, eller forskning om barnevern og relaterte tjenester, risikoatferd, vold, trakassering og overgrep, gjerne i et kjønns-, ulikhets- og mangfoldsperspektiv.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Forskeren forventes å bidra til seksjonens ordinære aktiviteter. Disse omfatter blant annet:

 • prosjektakkvisisjon, utvikling av forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering
 • å gjennomføre forskningsprosjekter, datainnsamling og analyse.
 • publisering og formidling av forskningsresultater til fagmiljøer og samfunnet ellers
 • å delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Du må ha:

 • doktorgrad innen relevante forskningsområder i samfunnsvitenskapelige fag eller humaniora. Stipendiater som forventes å disputere innen utløpet av mars 2022 kan søke. Eventuell fast ansettelse forutsetter godkjent disputas.
 • god kompetanse i kvalitative metoder
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • relevant erfaring fra barne- og/eller ungdomsforskning

I tillegg er det en fordel om du har:

 • erfaring fra prosjektakkvisisjon og oppdragsforskning
 • erfaring fra planlegging og gjennomføring av større datainnsamlinger
 • erfaring med utviklings-/innovasjonsarbeid og prosjektledelse
 • erfaring med FoU-arbeid på direktorats/departementsnivå
 • selvstendighet og evne til målrettet og effektivt arbeid
 • faglig engasjement, samt interesse for og evne til lagarbeid
 • publisering i vitenskapelige tidsskrifter

Det er viktig for oss på NOVA og OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Din søknad vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du problemer med å laste opp noen av dokumentene eller andre spørsmål, kontakt Logg inn for å se kontaktinformasjon

Vi tilbyr:

 • fast stilling som forsker II (forsker 1109)
 • interessante oppgaver ved Norges mest urbane universitet
 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt forskningsmiljø
 • et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1109 forsker lønnstrinn 67-74, dvs kroner 615 800 – 702 100 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stillingsbeskrivelse Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.08.2021 Bærum
 Ønsker du en variert og spennende jobb?  Brukerstyrte personlig assistent(er) (BPA) som kan starte snarlig søkes!  Jeg er en samfunnsinteressert
21.10.2021 Trondheim
Stendi søker etter deg som ønsker å gjøre en forskjell for brukerne våre innenfor omsorgstjenester Region Øst. Omsorgstjenester består av
21.10.2021 Lier
Stendi trenger flere trygge og fleksible sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere til våre team. Vi har behov for vikarer og ekstravakter. Hos
14.10.2021 Hele Vestfold og Telemark
Vi søker dyktige, engasjerte og ansvarsfulle personer, for å videreutvikle vårt fagteam og arbeidsmiljø. Du bør ha helse/sosialfaglig bakgrunn, og
20.10.2021 Bergen
Den norske virksomheten til Siemens har cirka 600 medarbeidere fordelt på 12 lokasjoner og omsetter for om lag 1,7 milliarder
24.06.2021 Hele Vestfold og Telemark
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
Vis alle 29.313 ledige stillinger

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Les mer om OsloMet - storbyuniversitetet

Stillingsbeskrivelse

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Ønsker du en variert, selvstendig og fast jobb som forsker i et faglig sterkt og godt fellesskap?

Velferdsforskningsinstituttet NOVA søker 1-5 kvalitativt orienterte forskere med interesse og kompetanse innenfor barne- og ungdomsforskning. NOVA er Norges største miljø for oppdragsforskning på oppvekst, livskvalitet og levekår, og er en del av OsloMet. Våre forskere jobber mye i tverrfaglige prosjektteam hvor vi legger vekt på delingskultur og felles prosjektmål. Vi har bakgrunn fra blant annet sosiologi, sosialantropologi, pedagogikk, jus, kriminologi, sosialt arbeid, historie og psykologi.

Vi ønsker oss søkere med solid kompetanse i kvalitative forskningsmetoder og erfaring med barne- og ungdomsforskning, for eksempel på familie, oppvekst, barn og unges fritid og hverdagsliv, eller forskning om barnevern og relaterte tjenester, risikoatferd, vold, trakassering og overgrep, gjerne i et kjønns-, ulikhets- og mangfoldsperspektiv.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Forskeren forventes å bidra til seksjonens ordinære aktiviteter. Disse omfatter blant annet:

 • prosjektakkvisisjon, utvikling av forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering
 • å gjennomføre forskningsprosjekter, datainnsamling og analyse.
 • publisering og formidling av forskningsresultater til fagmiljøer og samfunnet ellers
 • å delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Du må ha:

 • doktorgrad innen relevante forskningsområder i samfunnsvitenskapelige fag eller humaniora. Stipendiater som forventes å disputere innen utløpet av mars 2022 kan søke. Eventuell fast ansettelse forutsetter godkjent disputas.
 • god kompetanse i kvalitative metoder
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • relevant erfaring fra barne- og/eller ungdomsforskning

I tillegg er det en fordel om du har:

 • erfaring fra prosjektakkvisisjon og oppdragsforskning
 • erfaring fra planlegging og gjennomføring av større datainnsamlinger
 • erfaring med utviklings-/innovasjonsarbeid og prosjektledelse
 • erfaring med FoU-arbeid på direktorats/departementsnivå
 • selvstendighet og evne til målrettet og effektivt arbeid
 • faglig engasjement, samt interesse for og evne til lagarbeid
 • publisering i vitenskapelige tidsskrifter

Det er viktig for oss på NOVA og OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Din søknad vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du problemer med å laste opp noen av dokumentene eller andre spørsmål, kontakt Logg inn for å se kontaktinformasjon

Vi tilbyr:

 • fast stilling som forsker II (forsker 1109)
 • interessante oppgaver ved Norges mest urbane universitet
 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt forskningsmiljø
 • et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1109 forsker lønnstrinn 67-74, dvs kroner 615 800 – 702 100 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • OKT 24
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 25
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 26
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 31
  2021
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter

Fakta om OsloMet - storbyuniversitetet