<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Skattedirektoratet Har du lederambisjoner og vil være en juridisk drivkraft i datadrevet utvikling?

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe i krysningsfeltet mellom jus og informasjonsforvaltning i en av Norges største etater? For å møte morgendagens utfordringer skal Skatteetaten utnytte potensialet i digitaliseringen, bidra til at offentlige tjenester henger sammen og tilby nye tjenester, automatisere og forenkle.  For oss i Skatteetaten er det viktig at vi gjør det på en måte som er lovlig, sikker og ansvarlig. Dette stiller stadig nye krav til etatens evne til å vurdere personvernhensyn og videreutvikling av folkeregisteret som nasjonal felleskomponent

Vi søker nå en tydelig og utviklingsorientert leder til å ta en sentral rolle som leder av gruppen for folkeregister og personvern. Som leder for folkeregister og personvern vil du ha ansvaret for å lede og utvikle et sterkt fagmiljø som består av om lag 14 medarbeidere. Du blir en del av lederteamet i juridisk avdeling i Skattedirektoratet. Du må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver, der evnen til dialog og relasjonsbygging er sentral for å lykkes.

Ansvarsområder

  • sikre at Skatteetaten forvalter og etterlever gjeldende regelverk på folkeregister- og personvernområdet
  • bidra i det strategiske arbeidet med å styrke og videreutvikle fagområdene, hvor det er viktig å sikre helheten og at etaten realiserer sine mål
  • være en diskusjonspartner på alle nivåer i etaten, herunder rådgi i prosjekter og andre utviklingsaktiviteter
  • personalansvar for gruppens medarbeidere

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

  • mastergrad innen relevant fagområde, fortrinnsvis rettsvitenskap. Utenlandske grader må være NOKUT godkjent
  • relevant erfaring med å lede andres arbeid
  • erfaring fra arbeid med personvern og god forståelse for sammenhenger mellom regelverk, prosess og system
  • meget gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk

Det er også ønskelig at du har erfaring med utviklingsarbeid, gjerne fra større kompleks virksomhet, og god kjennskap og forståelse for hvordan forvaltningen fungerer.

Hva ser vi etter hos deg?

Du må være trygg i lederrollen og ha et samlende og tydelig lederskap. Du ønsker å utvikle eget lederskap og utøve tillitsbasert ledelse, og evner å motivere og engasjere dine medarbeidere. Du setter tydelige resultatmål, har gjennomføringskraft, og vet hvordan man forbereder, setter i gang og følger opp initiativ. Rollen krever at du har høy integritet og skaper tillit både internt og hos eksterne samarbeidspartnere. Det er viktig at du er en god relasjonsbygger, og har meget gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig.

For mer informasjon, ta gjerne fortrolig og uforpliktende kontakt med våre konsulenter i Capus Kristine Sandstå på tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon og Peder Lund på tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Hvorfor skal du velge oss?

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe sammen med noen av de beste på fagfeltene, tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid. Medlemskap i Statens pensjonskasse, som blant annet har en av Norges beste pensjonsordninger, følger også med. Du blir ansatt som underdirektør ltr. 900 000 – 1 000 000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Verdt å merke seg før du søker

Vi er mer opptatt av hva du kan, dine erfaringer og kompetanse enn hvor flink du er til å skrive en jobbsøknad. Derfor ber vi deg om å levere en god og beskrivende CV hvor du får frem hva du har gjort og oppnådd som gjør deg kvalifisert for stillingen du søker på. Du trenger altså ikke å skrive eller legge ved et søknadsbrev.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.

Kontaktinformasjon

Peder Lund, Capus, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Kristine Sandstå, Capus, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Fredrik Selmers vei 4

0663 Oslo

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Skatteetaten

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 30.05.2024
Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Skattedirektoratet (SKD) er underlagt Finansdepartementet og er en stor organisasjon med spennende utfordringer, mange muligheter og store fagmiljøer. Skattedirektoratet har den sentrale faglige og administrative ledelsen av Skatteetaten. Vi er satt til å utføre viktige samfunnsoppdrag ved å sikre at pliktige skatter og avgifter blir korrekt fastsatt og innbetalt. Resultatet av vårt arbeid er med på å sikre finansieringen av mer enn 80 prosent av de offentlige tjenester og ytelser. Skattedirektoratet består av fire staber (IT, HR, Media og Virksomhet) og fire avdelinger (Forebyggings- og kontrollavdelingen, Regionstyringsavdelingen, Rettsavdelingen og Innovasjons- og utviklingsavdelingen). Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS) er organisatorisk en del av Skattedirektoratet og har blant annet ett av Norges mest moderne og spennede It-miljøer. SITS består av to staber (Sikkerhet og Marked), og fire avdelinger (Informasjonsteknologi, informasjonssystemer, HR/OU og Prosjekt). Til sammen er vi ca 850 medareidere som utgjør et unikt nettverk av høy kompetanse og et bredt faglig miljø.

Visjon

Et samfunn der alle vil gjøre opp for seg.

Antall ansatte

Ca. 850

Les mer om Skattedirektoratet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Se flere annonser

Er du opptatt av vei og veivedlikehold, og vil være med å holde god standard på veiene på Sunnmøre?  Til vår
23.06.2024 Hareid
Vil du bygge GKs posisjon for hele det norske markedet? Ønsker du å spille en nøkkelrolle i videreutviklingen av et
11.08.2024 Flere steder
I Bane NOR har vi ett felles mål - å sette spor vi er stolte av, som kan drive samfunnet
30.06.2024 Ringerike
Bane NOR eier og drifter nasjonal kritisk infrastruktur, som skal gjennom et av de største digitaliseringsinitiativene i Norge det neste
17.06.2024 Flere steder
Om oss I Bane NOR har vi ett felles mål – å sette spor vi er stolte av, som kan
23.06.2024 Oslo
Om oss Bli med å sikre at Norge går på skinner med drift og vedlikehold av jernbanen. Vi har det
03.07.2024 Asker
Utvikling, forvaltning og drift av logghåndteringsplattformen Splunk! Statens vegvesen har lagt ut på en meget spennende digitaliseringsreise og trenger flere
26.06.2024 Drammen
Norconsult opplever økende etterspørsel etter rådgivningstjenester innen prosjektering av damkonstruksjoner knyttet til fornybar kraftproduksjon og vannforsyning. Vi søker etter rådgiver eller
11.08.2024 Kristiansand
Vis alle 42.146 ledige stillinger