Giske kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Giske er en øykommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal, like nord og vest for Ålesund og vest for Haram. I sør ligger kommunene Sula, Hareid og Ulstein. Kommunen består av de to flate øyene Giske og Vigra og to mer ulendte, Godøya og Valderøya, samt en rekke mindre øyer. Kommunesenteret ligger på Valderøya, som er den mest folkerike øya, mens Vigra er den største øya. Ålesund lufthavn ligger på Vigra. Øya Giske har flere kjente minnesmerker. Giske Kirke, bygget rundt år 1030 er kanskje det mest kjente minnesmerket. Normannerkongen Gange-Rolv var ifølge tradisjonen fra Giske. Giske er tuftet på fiske, fangst og handel grunnet nærheten til havet og de gode fiskeriene ved og utenfor Mørekysten. Vekten ligger ennå på primærnæringene og fiskeriene, men der er òg mange aktive og større virksomheter innenfor transport- og flyplasstjenester, interiør- og trevareproduksjon og teknisk/ maritim industri - for å nevne noen. Befolkning 6 787 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Giske kommune

Org. nr: - Stillingsident: 4104499057 Presentasjon av stillinga: Det er ledig 75 % nattstilling som sjukepleiar ved Valderøy omsorgsdistrikt, heimebasert omsorg.Stillinga er eit vikariat frå snarast og ut august 2020, og inngår i turnus med arbeid kvar 3. helg.I tillegg til formell kompetanse blir personlege eigenskapar og at ein er skikka for stillinga vektlagt.Det er krav om gyldig politiattest av ny dato.Dokumentasjon på utdanning og praksis skal sendast i lag med søknaden.ArbeidsoppgåverVanlege sjukepleieoppgåver i heimebasert omsorg.KvalifikasjonarOffentleg godkjenning som sjukepleiar.God digital kompetanse.Sertifikat for bil.Personlege EigenskaparFleksibel og løysingsorientert.Gode samarbeidsevner.Fagleg dyktig og kan arbeide sjølvstendig.Vi tilbyrLøn og tilsetjing på vanlege kommunale vilkår.KontaktinformasjonIren Hovlid, avdelingsleiar, (+47) 41702314 Elin Karin Hopland, avdelingsleiar, (+47) 41702318 Tone Marie Giskegjerde, einingsleiar, (+47) 41702313ArbeidsstadValderøyaNøkkelinformasjon:Annonsør:Giske kommune Stillingsbrøk: 75% Deltid, Vikariat Sluttdato: 31.08.2020 Tal på stillingar: 1 Søknadsfrist: 24.07.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4104499057&company_id=3203204004&culture_id=NN-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
24.07.2019 Giske
Org. nr: - Stillingsident: 4107638777 Presentasjon av stillinga: Vi har ledig fast, 100 % stilling som avdelingsleiar for pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) i Giske kommune frå 01.10.2019.PPT i Giske kommune er organisert i eining Barn, familie og helse i lag med helsestasjon og jordmortenesta, barnevern, legetenesta, psykisk helseteam for barn og unge, kommunepsykolog, logopedteneste, fysio- og ergoteneste og tildelingskontoret. Alle avdelingane har eit godt tverrfagleg samarbeid med fokus på tidleg innsats. Vi har kontor på rådhuset på Valderøya med gratis parkering om lag 10 min med bil frå Ålesund.Avdelingsleiar er leiar av PPT- tenesta med einingsleiar som næraste overordna og vil gå inn i einingsleiar sitt leiarteam. Stillinga har fag-, drift, personal- og budsjettansvar i samarbeid med einingsleiar. Stillinga inneber ansvar for både leiing og saksarbeid inn mot barnehage og skular. Kontoret har 4 stillingar, inkl. avdelingsleiar.Det er krav om gyldig politiattest av ny dato.I tillegg for formell kompetanse blir personlege eigenskapar og at ein er skikka for stilinga vektlagt.Dokumentasjon på utdanning og praksis skal sendast i lag med søknade.ArbeidsoppgåverAnsvar for leiing av fagmøte og dagleg drift av kontoretRettleiing og oppfølging av tilsette i PPTSakkunnig arbeid og rådgjeving inn mot barn/elevar, samt medverke til kompetanse og organisasjonsutvikling inn mot skular og barnehagarAnsvar for samordning av PPT sine oppgåver og sikre at tenesta blir utført i tråd med gjeldande lovverk og kommunale føringarKontakperson mellom PPT og aktuelle samarbeidspartarHMS- arbeidPersonal- og økonomiansvar i samarbeid med einingsleiarDelta i eininga sitt leiarteamKvalifikasjonarUniversitet/høgskuleutdanning, mastergrad eller hovudfag innan psykologi,pedagogikk eller spesialpedagogikkUtgreiing- og testkompetanseLeiarerfaring er ønskjelegRettleiingskompetanseRelevant erfaring frå arbeid med barn og ungeGod digital kompetanseGod skriftleg og munnleg framstillingDen som blir tilsett må ha førarkort og kunne disponere eigen bil i tenestaPersonlege EigenskaparEngasjert og utviklingsorientertFleksibel og løysningsorientertEvne til å arbeide strukturert og målrettaGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerMedverke til godt samarbeid og støttande kultur både i eiga avdeling og i einingaVi tilbyrKonkuransdyktig lønGodt arbeidsmiljøDu får ta del i utviklingsarbeidSpanande og varierte oppgåverEi utviklande og framtidsretta kommuneGodt samarbeidsmiljø mellom skule, barnehage og dei andre tenestene innan helse og omsorgFlexitidsordningKontaktinformasjonGretha Giske, konstituert einingsleiar, (+47) 70188048ArbeidsstadValderøyaNøkkelinformasjon:Annonsør:Giske kommune Stillingsbrøk: 100% Heltid, Fast Startdato: 01.10.2019 Tal på stillingar: 1 Søknadsfrist: 18.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4107638777&company_id=3203197754&culture_id=NN-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
18.08.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4108263999 Presentasjon av stillinga: Det er ledig fastlegeheimel med listestorleik 1100 i Giske kommune. Det er ikkje knytt kommunale oppgåver til stillinga. Oppstart snarast råd, eller etter avtale.Legesenteret er lokalisert på Ytterland på Valderøya. Gruppepraksis med totalt åtte fastlegar og ein LIS1. Senteret er velorganisert og har fokus på godt arbeidsmiljø og samarbeid. Journalsystemet er Infodoc Plenario.Fastlegen arbeider som sjølvstendig næringsdrivande. Kommunen er i forhandlingar med tidlegare heimelsinnehaver om overtaking av pasientlista. Legen inngår leigeavtale med eige driftsselskap, Legekontoret i Giske AS, fram til 01.12.2019. Etter dette er det planlagt overgang til kommunal drift av legesenteret. Legane vil da inngå leigeavtalar med kommunen.Deltaking i 9-delt legevakt kveld og helg ved Giske legevakt. Interkommunal nattlegevakt i Ålesund med minimum 5 nattevakter i året.ArbeidsoppgåverKurativt arbeid som fastlege i medhald av fastlegeforskrifta.Helsefremmande og førebyggande arbeid.Tverrfagleg samarbeid.Deltaking i legevakt.KvalifikasjonarAutorisasjon som lege, helst med erfaring frå allmennmedisin.Rettigheiter til refusjon frå HELFO.God munnleg og skriftleg framstillingsevne.God digital kompetanse.I tillegg til formell kompetanse, blir det lagt vekt på personlege eigenskapar og at ein er skikka for stillinga.Personlege EigenskaparGod på kommunikasjon og samarbeid.Evne til initiativ og til å vere fleksibel og løysingsorientert.Evne til å arbeide strukturert og målretta.Andre opplysningar:Det er krav om gyldig politiattest av ny dato.Søkjar må ha sertifikat og kunne disponere eigen bil.Dokumentasjon på utdanning skal sendast i lag med søknaden.Lenke til legeforeningens sitt skjema Søknadsblankett for legestillingarKontaktinformasjonLene Bjørlo Overå, kommunalsjef, (+47) 41616109 Anne-Line Sommerdalen, kommuneoverlege, (+47) 93462221 Gretha Giske, einingsleiar, (+47) 97028234ArbeidsstadValderøyaNøkkelinformasjon:Annonsør:Giske kommune Stillingsbrøk: 100% Heltid Søknadsfrist: 19.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4108263999&company_id=3203197754&culture_id=NN-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
19.08.2019

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Giske kommune