<  
>  

Giske kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Giske er en øykommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal, like nord og vest for Ålesund og vest for Haram. I sør ligger kommunene Sula, Hareid og Ulstein. Kommunen består av de to flate øyene Giske og Vigra og to mer ulendte, Godøya og Valderøya, samt en rekke mindre øyer. Kommunesenteret ligger på Valderøya, som er den mest folkerike øya, mens Vigra er den største øya. Ålesund lufthavn ligger på Vigra. Øya Giske har flere kjente minnesmerker. Giske Kirke, bygget rundt år 1030 er kanskje det mest kjente minnesmerket. Normannerkongen Gange-Rolv var ifølge tradisjonen fra Giske. Giske er tuftet på fiske, fangst og handel grunnet nærheten til havet og de gode fiskeriene ved og utenfor Mørekysten. Vekten ligger ennå på primærnæringene og fiskeriene, men der er òg mange aktive og større virksomheter innenfor transport- og flyplasstjenester, interiør- og trevareproduksjon og teknisk/ maritim industri - for å nevne noen. Befolkning 6 787 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Giske kommune

Org. nr: 964 980 721 Stillingsident: 4257835624 Presentasjon av stillingen:Giske kommune søkjer etter leiar for den nyoppretta stabsavdelinga Kultur, service og næring. Avdelinga har 12 tilsette og er ei av 3 stabsavdelingar med kommunedirektøren som næraste overordna. Kommunen har fokus på modernisering og omstilling gjennom bruk av ny teknologi og digitalisering. Vi søkjer etter ein engasjert og tydeleg leiar som vil vere ein pådrivar i det vidare omstillingsarbeidet, som ser potensialet i og tek ut gevinstar av nye måtar å levere tenester på. Reelt samspel og tverrfagleg samarbeid er eit klart mål, og leiaren må vere interessert i og innstilt på å bidra til dette.Dersom du ønskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkjarliste må du opplyse om det og grunngje dette i søknaden din. Vi gjer ei konkret vurdering av ønsket opp mot krav om offentlegheit. Opplysningar om søkjar kan bli offentleggjort sjølv etter ønskje om konfidensialitet, og søkjaren vil bli varsla på førehand om dette.Ansvar- og arbeidsområde:Tydeleg leiing og utvikling av avdelinga. Kvalitetssikring av følgjande anvarsområde:Kulturfeltet (med unntak av kulturskulen): Bibliotek, frivilligsentral, MOT-arbeid, ungdommens kommunestyre, samarbeid med lag- og organisasjonar, saksbehandling knytt til kultur.Service og fellesfunksjonar: post/arkiv, sentralbord, digitalisering, heimeside/intranett, politisk sekretariat, IKT, og saksbehandling innan skjenkeløyve, jord- og skogbruk, viltforvaltning.Næring: kontaktledd mellom Giske kommune og næringslivet og saksbehandling knytt til dette. Etablerarrettleiing knytt til hoppid.no. Næringsplan, næringsfagleg deltaking i ÅKP sitt regionarbeid. Dette arbeidet vil i stor grad måtte gjerast av stabsleiaren sjølv.Informasjonsformidling på heimeside og sosiale media.Fag-, økonomi- og personalansvar -- arbeidsmiljø og HMSBidragsytar i arbeidet med profilering av kommunenKvalifikasjonarRelevant høgare utdanningErfaring frå liknande arbeidsområde vil bli vektlagt, særleg gjeld dette næringsdelen av stillingaHelst leiarerfaringGod forståing for kommunal politikk- og forvaltning.God munnleg og skriftleg framstillingsevneGod digital kompetansePersonlege eigenskaparInteresse for og evne til nytenking og til å motivere til endring og utviklingStrategiske eigenskaparGod relasjonskompetanseFleksibel og løysingsorientertSjå samanheng og heilheitEvne til god dialog og samspel og å vekke engasjementStor arbeidskapasitetVi tilbyrKonkurransedyktig lønGode pensjons- og forsikringsordningarEit sterkt fokus på modernisering og omstillingDigitalt fokusTverrfagleg fokusKontaktinformasjonHenrik Wang, Leiar, 95725507 Synnøve Thorseth, personalsjef, 70 18 80 45 Marianne Stokkereit Aasen, kommunedirektør, 98228902ArbeidsstadValderhaug 4 6050 ValderøyaSøk på stillinga:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgivar:Giske kommuneReferansenr.:4257835624 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 05.08.2020
05.08.2020 Giske

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Giske kommune