Akershus fylkeskommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Akershus (fra norrønt akr, åker, og hús, borg eller kastell) er et norsk fylke, som grenser mot Hedmark, Oppland, Buskerud, Oslo og Østfold. Det består av to adskilte deler. Kommunene Asker og Bærum utgjør en eksklave mellom Oslo og Buskerud. Etter Oslo er Akershus Norges nest største fylke etter innbyggertall. Akershus hovedlen ble opprettet på 1500-tallet og er det eneste norske fylke som har sitt administrasjonssenter i et annet fylke (i Oslo). Areal 4 918 km² Befolkning 518 567 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Akershus fylkeskommune

Org. nr: - Stillingsident: 4105849195 Presentasjon av stillingen:Er du systematisk, god på relasjoner og har stor arbeidskapasitet kan du være vår nye avdelingsleder på studiespesialiseringStabekk videregående skole har en ledig stilling som avdelingsleder på studiespesialisering. Skolen ligger sentralt plassert i Bærum med umiddelbar nærhet til buss og tog. Vi har ca. 520 elever og 60 ansatte, og tilbyr studiespesialisering, naturbruk med det studiespesialiserende programmet energi- og miljøfag, voksenopplæring i tillegg til at vi avholder privatisteksamener.På Stabekk har vi gode faglige resultater, og både elever og ansatte trives veldig godt. Dette får vi til gjennom et positivt og inkluderende arbeidsmiljø, godt faglig samarbeid, høyt læringstrykk, gode relasjoner mellom elever og lærere og tett elevoppfølging. Som skole står vi foran store og spennende utfordringer. Nå trenger vi en god avdelingsleder som vil være med på laget og videreutvikle skolen vår. Avdelingslederen vil inngå i skolens ledergruppe og ha ansvar for pedagogiske aktiviteter og skoleadministrative systemer knyttet til skolens satsningsområder.For mer informasjon om skolen, se www.stabekk.vgs.noArbeidsoppgaverpersonalansvar for 12-15 lærerelede og koordinere pedagogiske aktiviteter på studiespesialiseringskoleadministrative oppgaver med bruk av VIS (Visma in School)inntakvoksenopplæringansvar for skolens pedagogiske bruk av IKTstillingen vil bli tillagt noe undervisningandre oppgaver må påregnesKvalifikasjonerpedagogisk kompetanse og erfaringundervisningserfaring fra videregående skoleskolerelevant lederutdanning og/eller ledererfaring fra opplæringsinstitusjonerfaring med bruk av skoleadministrative systemer er ønskeliggod systemforståelsegode dataferdighetergod muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norskPersonlige Egenskapergode relasjonsferdigheter og et romslig menneskesynevne til å se løsninger og ha god gjennomføringsevneevne til å skape tillit og engasjementevne til å lære nye skoleadministrative systemer og se dem i en pedagogisk sammenhengpersonlig egnethet vil bli vektlagtVi tilbyrsamarbeid med kolleger om pedagogikk, didaktikk, ledelse og faglige spørsmålgodt sosialt miljø for elever og ansattespennende og utfordrende arbeidsoppgavergode pensjonsvilkår for våre ansattelønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverkKontaktinformasjonKatrine Enghaug, Rektor, 67835403/99236313 Lise Holm, Assisterende rektor, 67835418/98451004ArbeidsstedStabekkNøkkelinformasjon:Annonsør:Akershus fylkeskommune Stillingsbrøk: 100% Fast Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 25.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4105849195&company_id=934967282&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
25.08.2019 Bærum
Org. nr: - Stillingsident: 4114683046 Presentasjon av stillingen:Vi søker en engasjert og dyktig IKT-ansvarligEikeli videregående skole har en ledig stilling som IKT-ansvarlig. Stillingen er 100 % fast med tiltredelse 23.09.2019. Skolens IKT-ansvarlig er en svært viktig person for elever og ansatte. Vi søker derfor etter en person med gode fagkunnskaper som trives i et hektisk miljø, hvor høy kvalitet på brukerstøtte er viktig for elevenes læring og lærernes undervisning.Eikeli videregående skole har vurdering for læring, elevenes læringsmiljø og pedagogisk bruk av IKT som satsingsområder. Vår visjon er "lyst til å lære". Har du lyst til å bidra til at Eikeli lykkes med sin visjon, oppfordrer vi deg til å søke hos oss. Vi har ca. 450 elever fordelt på utdanningsprogrammene studiespesialisering og service og samferdsel.Innenfor studiespesialisering har skolen følgende fordypningsområder: realfag, samfunnsvitenskap, business og internasjonalisering.For mer informasjon om skolen se www.eikeli.vgs.noArbeidsoppgaverbrukerstøtte for elever og ansattehovedansvar for skolens nettverkoppfølging av lisenser og serviceavtaleropplæring i relevant programvare for elever og ansattefag- og opplæringsansvar for IKT-lærlinginformasjonssikkerhetsansvarligteknisk ansvarlig for skolens beredskapssystemansvar for skolens data- og AV-utstyrfotografering av elever og ansatte ved skolestart, ajourhold av elevenes bokskapdelta i utforming av skolens IKT-strategiendringer i oppgavene må påregnes.Kvalifikasjonerrelevant utdanning, men realkompetanse kan kompensere for utdanningfagbrevgrunnleggende nettverksforståelse med kompetanse innen:lokalnett og WANIP-adresser og VLANnettverksdokumentasjonulike typer klienter; PC, MACserverkompetanseoffice 365 og it¿s learningevne til å anvende relevante lover og forskriftermå beherske norsk som arbeidsspråkPersonlige Egenskaperserviceinnstilt, fleksibel, imøtekommende og ryddignysgjerrig på nye løsningergod formidlingsevnegod relasjonskompetansegod arbeidskapasitetpersonlig egnethet vil bli vektlagtVi tilbyrgodt arbeidsmiljøhyggelige elever og kollegergode pensjonsvilkår for våre ansattelønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverkKontaktinformasjonOve Brugård, administrasjonsleder, 67164700 Dag Brustad, rektor, 67164700ArbeidsstedEiksmarkaNøkkelinformasjon:Annonsør:Akershus fylkeskommune Stillingsbrøk: 100% Fast Startdato: 23.09.2019 Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 25.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4114683046&company_id=934958183&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
25.08.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4116865557 Presentasjon av stillingen:Vikariat som lærer i norsk og religionEr du opptatt av ungdom og læring, og trives du i et positivt og utviklingsorientert miljø? Da er du den personen vi søker etter!Nesodden videregående skole har ledig et 40% vikariat i norsk og religion fra 20.8.19 - 31.12.19. Vikariatet kan deles. Religion utgjør 15%.Nesodden videregående skole ligger på Hellvik i Nesodden kommune med gode båt- og bussforbindelser til Oslo. Skolen har ca. 550 elever fordelt på utdanningsprogrammene helse- og oppvekstfag, elektrofag, medier og kommunikasjon og studiespesialisering. I tillegg har vi tilrettelagt avdeling og avdeling på Sunnaas sykehus. Vi er ca. 110 ansatte.Vår pedagogiske profil legger vekt på tett elevoppfølging gjennom blant annet vurdering og veiledning. Samarbeidet vi som universitetsskole har med Universitetet i Oslo gir gode muligheter for utvikling og fornyelse. Vi har en svært god kultur for samarbeid og deling i fagteam og -avdelinger, og et elevmiljø preget av høy trivsel og god læring.For mer informasjon om skolen, se www.nesodden.vgs.noArbeidsoppgaverundervisning i norsk og religionKvalifikasjonerundervisningskompetanse i norsk og religiondet er ønskelig med undervisningskompetanse i norsk som 2. språkPersonlige Egenskaperser muligheter i alle eleverdigitalt fremoverlentliker å jobbe i teamgod relasjonsbyggertydelig læringslederstrukturert, selvstendig, fleksibelpersonlig egnethet vil bli vektlagtVi tilbyroppfølging av nytilsatteutviklingsmulighetergode pensjonsvilkår for våre ansattelønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverkgodt sosialt miljø blant elever og ansatteKontaktinformasjonJarle Eldegard, Administrasjonsleder, 66964200 Ragnhild Meland, Avdelingsleder, 66964200ArbeidsstedNesoddtangenNøkkelinformasjon:Annonsør:Akershus fylkeskommune Stillingsbrøk: 40% Vikariat Startdato: 20.08.2019 Sluttdato: 31.12.2019 Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 25.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4116865557&company_id=934964405&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
25.08.2019 Nesodden
Org. nr: - Stillingsident: 4116884074 Presentasjon av stillingen:Er du en dyktig fagperson med gode kommunikasjonsevner, kan du bli vår vikarlærer i samfunnsfag og engelsk!Rud videregående skole har ledig vikariat i samfunnsfag og engelsk.Rud videregående skole utdanner for framtiden og trenger ansatte som bringer fram det aller beste i elevene, både faglig og sosialt.Vår visjon er <<Læring for livet>>. Rud videregående skole er i sterk pedagogisk utvikling og gir rikelig med handlingsrom og utfordringer til medarbeidere som ønsker å delta i denne prosessen. En økende andel elever fullfører og består utdanningen, og det er høy trivsel blant elever og ansatte. Vi har lange tradisjoner innen kultur- og yrkesfag, internasjonalisering og samhandling med eksterne aktører som grunnskole, høyskole, veiledningssenter, frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner og bedrifter.Rud vgs. er en skole i vekst og det skal bygges en ny skole som skal stå ferdig i 2023. Det er et stort fagmiljø ved skolen, med ca. 200 ansatte og ca. 1000 elever, innenfor musikk, dans, drama og en bred vifte av yrkesfag. I tillegg driver skolen utstrakt voksenopplæring, fagskoleutdanning og fengselsundervisning ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Skolen har hovedansvar for privatisteksamener for yrkesfag. Skolen ligger i Bærum kommune, med gode kollektivforbindelser til Oslo og Sandvika.For mer informasjon om skolen, se www.rud.vgs.noArbeidsoppgaverundervisning i samfunnsfag og engelsk, både i studieforberedende og i yrkesfaglige grupperpositiv bidragsyter i fagseksjoner, klasseteam og relevans-arbeidopptatt av elevmedvirkning i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisningtydelig forankring i en elevaktiviserende og involverende pedagogikkbidra til å realisere yrkesfagsløftetKvalifikasjonerundervisningskompetanse i samfunnsfag og engelskgod skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norskerfaring fra videregående opplæringkompetanse i pedagogisk bruk av IKTPersonlige Egenskaperutviklingsorientert og strukturerttydelig klasseleder i kombinasjon med gode relasjonelle ferdigheterkunne inngå i en åpen delingskulturkunne reflektere over og forbedre egen undervisningpersonlig egnethet vil bli vektlagtVi tilbyrgode forsikrings- og pensjonsordninger for våre ansattegodt arbeidsmiljølønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverkKontaktinformasjonKirsti Bråten, avdelingsleder, 67176300/40225004, kirsti.braten@rud.vgs.noArbeidsstedRudNøkkelinformasjon:Annonsør:Akershus fylkeskommune Stillingsbrøk: 100% Vikariat Startdato: 01.10.2019 Sluttdato: 31.07.2020 Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 27.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4116884074&company_id=934964949&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
27.08.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4120765759 Presentasjon av stillingen:Er du god på relasjonsbygging, kan du være vår nye lærer i økonomiske fag og rettslære.Roald Amundsen videregående skole har ledig 76 % stilling i markedsføring og ledelse, økonomistyring og rettslære.På Roald Amundsen videregående skole er vi interessert i å utvikle eleven. Derfor er vårt arbeid å skape gode relasjoner og et motiverende læringsmiljø for elevene våre slik at de yter sitt beste. For å få til det, utvikler vi fellesskap og samarbeid mellom elever, lærere og ledere.Roald Amundsen videregående skole har 450 elever på to utdanningsprogram, idrett og studiespesialisering. Elevene kommer i hovedsak fra fire ulike ungdomsskoler i nærområdet, og det gjør at elevene i stor grad har venner på skolen. Skolen ligger i Oppegård kommune med god kommunikasjon til Oslo og sørover i regionen.Vi er ca. 60 ansatte som jobber for økt læring og utvikling for elevene. Vi skal aktivt utfordre elevene til å nå sine ambisjoner.For mer informasjon om skolen, se www.roaldamundsen.vgs.no.Arbeidsoppgaverundervisning i økonomiske fag og rettslærefaglig forpliktende samarbeidoppfølging av elever faglig og sosialtKvalifikasjonergodkjent undervisningskompetanse i økonomiske fag og rettslærekompetanse i pedagogisk bruk av digitale verktøydidaktisk og pedagogisk kompetanse til å møte ulike elevergod på klasseledelsetydelig leder av læringsaktiviteterPersonlige Egenskapergod på relasjonsbyggingaktiv bidragsyter til utviklingen av vår skoleinngå i en åpen samarbeidskultur og trives med teamarbeidevner å planlegge og gjennomføre undervisning med læringsprogresjon for alle eleverreflektere over og forbedre egen undervisningpersonlig egnethet vil bli vektlagtVi tilbyret hyggelig arbeidsmiljøveileder til nyansattehyggelige eleverlønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverkKontaktinformasjonElisabeth Edding, rektor, 91543503 Kristin Loen Larsen, avdelingsleder, 66996935 / 95929025ArbeidsstedKolbotnNøkkelinformasjon:Annonsør:Akershus fylkeskommune Stillingsbrøk: 76% Vikariat Startdato: 29.08.2019 Sluttdato: 31.07.2020 Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 28.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4120765759&company_id=934964659&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
28.08.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4120414173 Presentasjon av stillingen:Vi trenger en engasjert miljøarbeider!Bleiker videregående skole har en ledig stilling som miljøarbeider.Vi søker en engasjert og ansvarsbevisst person som vil arbeide med videreutvikling av det gode skolemiljøet på Bleiker vgs, sammen med elever og ansatte. Miljøarbeider jobber tett på skolens elever med hovedfokus på å ivareta elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljø.Bleiker videregående skole ligger i fine omgivelser med gangavstand til Asker sentrum med gode buss- og togforbindelser. Skolen har 450 elever og 120 ansatte. Vi har følgende utdanningsprogram: elektrofag, helse- og oppvekstfag, medieproduksjon, service og samferdsel ordinært løp og YSK-løp, teknikk og industriell produksjon, dessuten tilrettelagt opplæring i små og større grupper, påbygging til generell studiekompetanse og forberedende kurs for minoritetsspråklige elever.Vi vil ha deg med på laget vårt! Vi er en skole i spennende utvikling! Skolens visjon er "Rom for alle - blikk for den enkelte".For mer informasjon om skolen; se www.bleiker.vgs.no og følg oss på Facebook - Bleiker videregående skole.Arbeidsoppgaveraktiv deltagelse og relasjonsbygger i elevmiljøetsamarbeide med elevtjenesten og eksterne aktørermiljøskapende arbeid for elevene, herunder organisering av aktiviteter for elevene sammen med elevrådetkoordinator for elevrådetverneombud for eleveneKvalifikasjonererfaring fra arbeid med ungdomerfaring med å lede og involvere ungdom/elever i aktiviteter-som for eksempel idrett, dans eller idrettsaktiviteter er ønskeligfagbrev barne- og ungdomsarbeiderkjennskap til og erfaring med andre kulturer enn den norske er en fordelgod IKT kompetansePersonlige Egenskaperselvstendig og selvgåendesystematisk, gode organisering-, kommunikasjon- og samarbeidsevnergodt elevsynpersonlig egnethet vil bli vektlagtVi tilbyrfor stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverkgode forsikrings- og pensjonsordningergodt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kolleger.utfordrende og interessante arbeidsoppgaverKontaktinformasjonMarianne Heir, ass.rektor, 66753506 / 97637197ArbeidsstedAskerNøkkelinformasjon:Annonsør:Akershus fylkeskommune Stillingsbrøk: 80% Fast Startdato: 01.11.2019 Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 29.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4120414173&company_id=934729753&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
29.08.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4115622785 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye proaktive og engasjerte OT-koordinator?Veiledningssenteret i Asker og Bærum har en ledig stilling som OT-koordinator. Veiledningssenteret Asker og Bærum består av følgende tjenester: pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), oppfølgingstjenesten (OT), karrieretjenesten, fagopplæring og voksenopplæring. Veiledningssenteret har 28 ansatte, hvorav 5 ansatte i OT.Oppfølgingstjenesten arbeider med ungdom som har rett til videregående opplæring, men som av ulike årsaker ikke er i opplæring. Oppfølgingstjenesten samarbeider tett med andre instanser som har delansvar for målgruppen. Tjenesten har utviklet et godt og tett samarbeid med våre videregående skoler med fokus på frafallsforebyggende tiltak.For mer informasjon om veiledningssenteret, se www.veiledningssentrene-akershus.noVi har ledig 1 fast 100 % stilling som OT-koordinator fra 1. november 2019.Arbeidsoppgavergi direkte rådgiving og veiledning til ungdom og foresattesamarbeide med skolene og andrebidra til gode tiltak for ungdom som har rett til, men ikke benytter seg av retten til videregående opplæringKvalifikasjonerrelevant utdanning fra universitet eller høyskoleutdanning innen veiledning og rådgivningerfaring fra arbeid med utsatt ungdomkjennskap til videregående opplæringPersonlige Egenskaperen proaktiv og engasjert medarbeidergode kommunikasjonsferdigheterevne til å se utviklingsmuligheterpersonlig egnethet vil bli vektlagtVi tilbyrfaglig utvikling innen tjenestenes ansvarsområderet godt arbeidsfellesskapsentral beliggenhet på Sandvika videregående skolelønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverkKontaktinformasjonNina Camilla Steen, virksomhetsleder, 67805352ArbeidsstedSandvikaNøkkelinformasjon:Annonsør:Akershus fylkeskommune Fast Startdato: 01.11.2019 Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 30.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4115622785&company_id=934973169&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
30.08.2019 Bærum, Asker
Org. nr: - Stillingsident: 4116167909 Presentasjon av stillingen:Er du interessert i å hjelpe elever med å knekke mattekoden?Rælingen videregående skole har en ledig stilling som lærer i matematikk. Rælingen videregående skole ligger i landlige omgivelser 25 km fra Oslo sentrum og 6 km fra Lillestrøm. Skolen legger vekt på å være inkluderende og møte alle med respekt. Vi er stolte av det kulturelle mangfoldet blant elevene, det snakkes over 40 morsmål hos oss. Skolen er middels stor med ca. 650 elevplasser. Vi har følgende tilbud; studiespesialisering, service og samferdsel, idrettsfag, påbygging til generell studiekompetanse i Vg3 og Vg4, samt tilrettelagt opplæring.Rælingen vgs. er en skole i utvikling. Vi ønsker å være en fremtidsrettet skole hvor elevene får alle muligheter til å utvikle seg faglig og sosialt. Satsningsområdet vårt 2019/2020 er bruk av IKT i undervisningen. Vårt mål er å gjøre elevene rustet til å lære mest mulig og bidra til at de utvikler seg til gode samfunnsborgere og fremtidige yrkesutøvere. Vi søker etter en lærer som er opptatt av å legge til rette for at alle elever kan lære matematikk.Vikariat med mulighet for forlengelse.www.raelingen.vgs.noArbeidsoppgaverundervisning i matematikk og naturfagfaglig forpliktende samarbeidoppfølging av elever, faglig og sosialtKvalifikasjonerundervisningskompetanse i matematikk og naturfagspesialpedagogikk er ønskeligundervisningserfaring er ønskeligkunnskap om vurdering for læringbeherske ulike metoder og opplæringsarenaerPersonlige Egenskaperpositivt elevsynengasjertsamarbeidsorientertgod evne til å bygge relasjonerstrukturertfleksibelpersonlig egnethet vil bli vektlagtVi tilbyrgode pensjonsvilkår for våre ansattelønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverkgodt arbeidsmiljøKontaktinformasjonAstrid Sandve, rektor, 63835300, post@raelingen.vgs.no Hanne Katrine Fostvedt, assisterende rektor, 63835300, post@raelingen.vgs.noArbeidsstedFjerdingbyNøkkelinformasjon:Annonsør:Akershus fylkeskommune Stillingsbrøk: 30% Vikariat Startdato: 15.09.2019 Sluttdato: 31.12.2019 Søknadsfrist: 01.09.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4116167909&company_id=934965005&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
01.09.2019 Rælingen

Rekrutteringskalender

 • AUG 25
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 27
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 28
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 29
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 30
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Akershus fylkeskommune