<  
>  
Tony Risvoll
Coach og Produktutvikler Vollen, Norge
For tiden tilgjengelig
Følg Send melding
Gjennom mitt arbeid og virke har jeg erfart hvor sårbare vi er, og hvor viktig det er med god kommunikasjon og gode holdninger for å skape løsninger med bærekraft. Etter mange år med tekniske oppgaver, ser jeg behov og muligheter til å arbeide med mennesker og relasjoner i endring og omstillingsprosesser, og utnytte min kunnskap og erfaring på en bedre måte. Jeg ser hvordan jeg kan motivere og inspirere enkeltmennesker og grupper, og bidra med innsikt, ro og omsorg i viktige øyeblikk og prosesser. Jeg har allsidig kompetanse fra bygg og eiendom, som håndverker og byggmester, med ledelse av mennesker, prosesser og prosjekter på mange ulike nivå. Det har vært oppgaver med brukertilpasninger for funksjonshemmede, arbeidsgiveransvar, ansvar for fagopplæring i stordrift, planlegging og koordinering av tverrfaglige prosesser med nytt hotell i Bjørvika, og nye leiligheter på Frysja, samt taksering og tilstandsanalyse av eiendom. De siste årene har jeg utdannet meg innen erfarings-basert læring, endringsprosesser, kommunikasjon og valg, og praktisert som frivillig i organisasjon for spiseforstyrrelse. Ut over dette har jeg kompetanse som Alpin ski-instruktør og trening, erfaring med kunsthåndverk og utvikling av bærekraft-produkter, og gjennomfører i disse dager 180 timers kurs i karriereveiledning. Jeg behersker ulike språk, digitale verktøy og systemer, og har stor respekt for andres meninger og verdier, uavhengig av livssituasjon og kultur. Det synes viktigere enn noen gang å bidra i organisasjoner og sammenhenger hvor alle bidrar til økt samspill, omsorg og kvalitet på viktige samfunnsoppgaver og funksjoner. Egenskaper som faglig integritet, etikk og refleksjon, ydmyk evne til å lytte og stille spørsmål, kombinert med struktur, tydelig språk, uredd og proaktiv innstilling, samt tålmodighet, evne til å tåle motstand og mot til å feile, mener jeg er avgjørende. Les mer
  • Del eller anbefal:
  • Antall tjenester 20
  • Pris fra NOK 600 / time
  • Arbeidssteder 1
Tilgjengelighet
Svarte datoer er ledige
Aktuelle arbeidssteder
Meldingen ble ikke sendt
Skriv en anbefaling av Tony Risvoll
Frilansguiden er basert på porteføljer, profiler og anbefalinger slik at oppdragsgivere får en trygghet basert på andres erfaringer. Dersom du har jobbet med Tony Risvoll, har du anledning til å gi en anbefaling. Du kan når som helst oppdatere eller endre anbefalingen.
Gi din anbefaling nå!
2 prosjekter

Mine Prosjekter

Interiør
Vis prosjekt
Byggteknikk
Eiendomsforvaltning
Vis prosjekt
Min CV
ARBEIDSERFARING
jan 2018 Nåværende Daglig leder, Tømrermester & Takstmann T. Risvoll, Asker
Annet, Heltid / deltid Oslo
Prosjektledelse, analyse, og mindre utførende oppdrag for ulike oppdragsgivere Utviklet design og bærekraft-produkter i norsk marmor, og bistått ved utvikling av “Landskapsrom”, naturhytter for utleie.
   
okt 2015 des 2017 Fagansvarlig / Prosjektansatt, Høyden AS, Oslo
Prosjekt / Engasjement, Deltid Oslo
Ansvar med planlegging, inspeksjon av tilstand og rapportering på tak og fasader for ulike byggeiere / forvaltere i Oslo og Akershus, arbeidsmetode tilkomst-teknikk Nøkkelprosjekt med inspeksjon av portefølje til Søylen Eiendom, og enkeltestående bygg for Entra. Arbeidene ble overlevert til avtalt tid og pris. Erfaring med Tripletex prosjektstyring.
   
jan 2001 okt 2015 Daglig leder, Tømrermester & Takstmann T. Risvoll, Oslo:
Annet, Heltid Oslo
Oppgaver innen prosjektledelse, taksering og analyse. Utvikling, planlegging og gjennomføring av egne prosjekter, samt varierte oppdrag for ulike oppdragsgivere. Godkjent opplæringsbedrift og arbeidsgiveransvar. Nøkkelprosjekt 2007 - 2010, ansvarlig utførende og kontroll utførende ved ombygging av flerbruksbolig i Bærum, godkjent og prosjektert som enkelt tiltak. Delt entreprise og leveranseansvar, utført som regingsarbeider etter medgått tid, rapportering iht budsjett. Nøkkelprosjekt 2005 – 2007, utvikling av leilighet, og ansvarlig utførende ved sanering av sopp og råteskader i 3 seksjoner + nye bad, Sameiet Scweigaardsgt 54, Oslo. Utført som regningsarbeider etter medgått tid, rapportering iht budsjett. Nøkkelprosjekt 2001 - 2003, Byggherres prosjektleder ved omregulering, utvikling, og rammetillatelse for 27 nye boliger, Frysjavn 27, Oslo. Utarbeidet investeringskalkyler, ledet prosjekteringsprosess og markedsprosess frem til rammetillatelse.
   
jan 1998 sep 2000 Fagansvarlig / Planlegger, Veidekke Bygg ASA, Oslo
Fast ansettelse, Heltid Oslo
Ansvar med fagopplæring og tariffestet arbeid, planlegging og utvikling i tømrerfaget. Nøkkelprosjekt med kalkulasjon av tømrerarbeider, planlegge fremdrift, lede og koordinere industriell byggeprosess tømrerarbeider, og drift på nytt Thon Hotell i Bjørvika, Oslo. Erfaring med Veidekke kalkulasjonsverktøy V-sys, og MS Project.
   
apr 1995 des 1997 Anleggsleder, Alliero AS, Oslo
Fast ansettelse, Heltid Oslo
Oppgaver med kalkulasjon, planlegging av fremdrift og bemanning, bistå I kontraktsmøter, kontrahere underleverandører, lede byggemøter, byggeplassledelse, avregining og økonomisk rapportering iht kontrakt, anvarsrett overfor kommunen på bedriftens prosjekter. Nøkkelprosjekt med brannsikring av 5 skoler, HHNRV, Oslo. Hovedentreprise overlevert iht kontrakt med avtalte tillegg.
   
UTDANNING
sep 2016 Nåværende GESTALTTERAPEUTUTDANNING, VEILEDERUTDANNING andre grader/kurs (Medisin, helse- og sosialfag), Norsk Gestaltinstitutt
Annet  Oslo 
   
jan 1991 jan 1994 Godkjent Takstmann for taksering av verdi og lån bolig, Takstmannskolen Norges Takseringsforbund
Profesjonsutdanning (5 og 6-årig)  Oslo 
Karakternivå: Bestått
   
sep 1988 jun 1989 BEDRIFTSØKONOM, DELTID årsstudium (Økonomi, marked og administrasjon), Handelshøyskolen BI i Oslo
Årsstudium  Oslo 
   
sep 1987 feb 1989 Mesterbrev tømrer, bedriftslederskolen år 4, Sofienberg Tekniske Fagskole
Fagskole  Oslo 
Karakternivå: Bestått
   
sep 1981 okt 1985 Svennebrev tømrer, 3-årig yrkesfagutdannelse, Sogn videregående skole
Fagskole  Oslo 
Karakternivå: Bestått
   
sep 1980 jun 1981 Eksamen Artium, Engelsklinjen, Oslo realskole og gymnas for voksne
Sivilgrad  Oslo 
Karakternivå: Bestått
   
KURS
okt 2019 Nåværende Skadetakst og tilstandsanalyse av bolig, Byggmesternes Takseringsforbund
Oslo 
   
feb 2020 apr 2020 Din Utvikling AS, karriereveiledning, ca 180 timer, Din Utvikling AS
Oslo 
   
des 2013 mar 2014 Instruktørkurs Alpin 1 og 2, ca 120 timer + godkjent praksistid, Trysislguidene AS
Trysil 
   
jan 1997 nov 2009 Obligatorisk etterutdanning og sertifiseringer 1997 - 2009, Norges Takseringsforbund
Oslo 
   
Annen erfaring
des 2017 jun 2018 Frivillig, Ros
Oslo
Frivillig arbeid i ideell stiftelse, med veiledning innen spiseforstyrrelse. 2017 - 2018
   
mai 2008 nov 2009 Styreleder , Sameiet Vingolfveien 12, Oslo
Oslo
Styreleder I Sameiet Vingolfveien 12, Oslo, i perioden 2008 – 2009, hovedoppgave med brannsikring av 8 leiligheter + fellesarealer
   
mai 2005 mai 2007 Styreleder , Sameiet Schweigaardsgate 54, oslo
Oslo
Styremedlem og Styreleder for Oslo, i perioden 2005 – 2007, hovedoppgave med sopp og råtesanering av 3 seksjoner + fellesarealer i kjeller.
   
Språk
Bokmål Flytende Flytende Ja
Engelsk Middels Middels Nei
Fransk Grunnleggende Grunnleggende Nei
Tysk Grunnleggende Grunnleggende Nei
       
Ferdigheter og kompetanser
Ledelse og organisasjonsutvikling
Inspirasjonscoaching
Organisasjonscoaching
Sosiale ferdigheter og kompetanser empatisk forståelse og kommunikasjon
Organisatoriske ferdigheter og kompetanser tverrfaglig kommunikasjon og koordinering
Tekniske ferdigheter og kompetanser planlegging av prosjekter, fremdrift og bemanningsplanlegging, tilstandsanalyse og tilstandskontroll, skadevurdering og skadetaksering
IT-ferdigheter og kompetanser Behersker Office-pakken, og enkel excel programmering, benyttet MS Project i planlegging, og erfaring med Tripletex system for rapportering og prosjektstyring.
Kunstneriske ferdigheter og kompetanser kreativ design og produktutvikling