<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Fitjar kommune Fitjar kommune søkjer ingeniør kart, geodata og oppmåling

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Fitjar kommune lyser ut 100% fast stilling som ingeniør innan kart, geodata og oppmåling. Stillinga vil høyra til avdelinga for plan og utvikling, som har ansvar for plan-, byggje-, kart-, matrikkel- og oppmålingssaker. Avdelinga har tre tilsette. Fitjar kommune har lenge kjøpt oppmålingstenester frå eksterne, men ynskjer no å kunna tilby denne tenesta sjølv.

Fast kontorstad for stillinga er Fitjar rådhus. Administrasjonsmålet er nynorsk.

Arbeidsoppgåver vil vera sakshandsaming hovudsakeleg innan kart og oppmåling, m.a.

 • Ajourføring, forbetring og utvikling av kartdatabasane våre
 • Gjennomføring av oppmålingsforretningar
 • Matrikkelføring og handsaming av saker etter matrikkellova
 • Handsaming av delesøknadar etter plan- og bygningslova
 • Digitalisering av eldre arealplankart

Plan og utvikling er ei lita avdeling, og som tilsett her må du rekna med å ta del i oppgåver knytt til byggjesaker og plansaker. Du vil også samarbeida med VA-avdelinga.

Fitjar kommune nyttar Gisline og Gemini VA. Kjennskap til desse programvarene vil vera ein føremon.

Kvalifikasjonar

 • Utdanning frå universitet eller høgskule, minimum bachelornivå, der studieprogrammet må vera godkjend som grunnlag for tildeling av landmålarbrev.
 • Det er ynskjeleg at du oppfyller krav til å få landmålarbrev innan 1.1.2026. Dersom du ikkje er autorisert landmålar eller ikkje oppfyller krava til autorisasjon innan utgangen av 2025, ber me om at du opplyser om dette i søknaden. Du må også opplysa om kor mange års praksis du eventuelt har som tilfredsstiller krava etter matrikkelforskrifta § 64b.
 • Kunnskap og erfaring innan GIS, bruk av geodata og landmåling
 • Kjennskap til plan- og bygningslova og matrikkellova er ein føremon
 • Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg
 • God IKT-kompetanse
 • Førarkort i klasse B og disponera bil
 • Evne til å arbeida sjølvstendig

Personelege eigenskapar

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Serviceinnstilt
 • Evne til å arbeida nøye, sjølvstendig og systematisk
 • Vilje til og interesse for å læra deg dei delane av faget du ikkje kjenner frå før

Personlege eigenskapar vil verta vektlagd.

Me kan tilby

 • Spanande og meiningsfylte arbeidsoppgåver innanfor eit viktig samfunnsområde
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidarar
 • God offentleg pensjonsordning
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA -verksemd)

Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, lyt det spesifiserast i søknaden og grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.
Adresse: Fitjar

Om arbeidsgiveren
Fitjar er en kommune i Hordaland fylke, i Sunnhordland. Størstedelen av kommunen ligger på øya Stord, der kommunen Stord ligger i sør, og Fitjar kommune ligger i nord. I tillegg til Stord er mange øyer ut mot Selbjørnsfjorden en del av øykommunen Fitjar. Fitjar var i lange tider en kongsgård og trolig et høvdingsete siden bronsealderen, og i dag er stedet kanskje mest kjent for slaget ved Fitjar, der Håkon den Gode kjempet. Fiske og jordbruk har i alle tider vært hovednæringen til innbyggerne på Fitjar. Aker Stord har vært en hjørnesteinsbedrift for hele øya Stord, inkludert Fitjar. Fitjar har også sitt eget næringsliv med bedrifter som skipsingeniørfirmaet Vik-Sandvik Group, Sjøtroll Havbruks avdeling Fitjar Laks og Fitjar Mekaniske Verksted. Vik-Sandvik har hovedkontor på Fitjar. Her blir det tegnet fiskebåter og forskings-, offshore- og seismikkfartøy, og i tillegg planer for fartøy som skal byggest om. Fitjar Kraftlag gir strøm til Fitjar. Befolkning 2 903 (2008) Les mer om Fitjar kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Engineer
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
2 ledige stillinger

Se flere annonser

Er du opptatt av vei og veivedlikehold, og vil være med å holde god standard på veiene på Sunnmøre?  Til vår
23.06.2024 Hareid
Vil du bygge GKs posisjon for hele det norske markedet? Ønsker du å spille en nøkkelrolle i videreutviklingen av et
11.08.2024 Flere steder
I Bane NOR har vi ett felles mål - å sette spor vi er stolte av, som kan drive samfunnet
30.06.2024 Ringerike
Bane NOR eier og drifter nasjonal kritisk infrastruktur, som skal gjennom et av de største digitaliseringsinitiativene i Norge det neste
17.06.2024 Flere steder
Om oss I Bane NOR har vi ett felles mål – å sette spor vi er stolte av, som kan
23.06.2024 Oslo
Om oss Bli med å sikre at Norge går på skinner med drift og vedlikehold av jernbanen. Vi har det
03.07.2024 Asker
Utvikling, forvaltning og drift av logghåndteringsplattformen Splunk! Statens vegvesen har lagt ut på en meget spennende digitaliseringsreise og trenger flere
26.06.2024 Drammen
Norconsult opplever økende etterspørsel etter rådgivningstjenester innen prosjektering av damkonstruksjoner knyttet til fornybar kraftproduksjon og vannforsyning. Vi søker etter rådgiver eller
11.08.2024 Kristiansand
Vis alle 42.146 ledige stillinger