(KarriereStart.no):

Tonje Brenna (31) er gruppeleder og nestleder i Akershus Arbeiderparti, og har vært valgt inn i Akershus fylkesting siden 2007. Hun stiller også som Arbeiderpartiets førstekandidat i Viken til høstens kommune- og fylkestingsvalg.

 

– En politiker er en som jobber gjennom et politisk parti, for å forandre samfunnet til sånn vi tror samfunnet best kan organiseres, forklarer hun.

 

I motsetning til de fleste andre yrker, kreves det ingen spesifikk utdanning eller andre formelle krav for å være politiker.

 

– Folk er veldig forskjellige, og kommer fra forskjellige bakgrunner. Det er noe av det som er gøy.

 

– For å bli politiker må man gjerne stille til valg gjennom et politisk parti. For eksempel stå på liste til kommunestyret eller fylkestinget. Det har jeg gjort i mange år, og det var sånn jeg ble politiker. Jeg var først med i AUF, og så ble jeg valgt til kommunestyret og fylkestinget, fortelle rhun.

 

Arbeidshverdagen hennes består blant annet av diverse møter, telefoner, e-poster og møter med mennesker som ønsker å ta opp eller diskutere saker de bryr seg om. Når man er politiker er man heller ikke en vanlig arbeidstaker med én bestemt sjef.


 

– Det er egentlig alle som har stemt på deg som er sjefen din, og da er det jo klart at om du først gjør noe dumt, for eksempel rote med reiseregninger eller ikke holde orden på ting, er det ikke én sjef som blir sint på deg. Det kan være mange tusen som blir skuffet, forklarer Tonje.

 

– Det vi lever av, som politikere, er tillit. Det er den eneste kapitalen vi har, at folk stoler på at vi gjør jobbene våre. Det krever at man er innstilt på å oppføre seg skikkelig og gjøre en ordentlig jobb.

 

Hun forklarer at de aller fleste som driver med politikk i Norge, ikke gjør det på heltid.

 

– De driver med noe annet, og så sitter de kanskje i kommunestyret eller fylkestinget i tillegg, og engasjerer seg i store og små saker der de bor, og bruker litt tid ved siden av jobb, skitrening og alle andre ting de gjør, på å drive med politikk.


 

Hvis du er engasjert, bryr deg om noe og har sterke meninger, anbefaler hun først og fremst å stemme ved valg – for ellers kan du ikke klage på utfallet. Videre anbefaler hun å melde seg inn i et parti, og prøve å påvirke fra innsiden.

 

– Jeg synes at du skal bli politiker, fordi du bekymrer deg for noe du ønsker du kunne forandre. For det kan du faktisk, hvis du blir politiker, avslutter Tonje Brenna.

 

Bli kjent med arbeidsgivere og jobbmuligheter innen statlig, offentlig og kommunal sektor