Gloppen kommune

(Statlig / Offentlig / Kommunal sektor)
Gloppen er en kommune i Nordfjord i Sogn og Fjordane, og grenser til seks andre kommuner. I nord til Eid (over Nordfjord), i øst til Stryn, i sør til Jølster og Naustdal og i vest til Flora og Bremanger. Kommunen er naturlig delt i tre, med senteret Sandane, og bygdene Breim og Hyen. Kommunen består likevel av fem bygdesentra utenom Sandane: Byrkjelo og Reed i Breim, Vereide og Rygg på hver sin side av Gloppefjorden, og Hyen over fjella mot sør. Gloppen er Sogn og Fjordanes største landbrukskommune, og står for 10 % av fylkets melkeproduksjon. På Byrkjelo ligger Tine Meieriet Vest BA, som er en av kommunens største arbeidsplasser. Kommunen er en markant kraftkommune og har hovedkontor for Sogn og Fjordane Energi AS. Ytterligere hjørnestensbedrifter er båtbyggeriet Brødrene Aa, glass- og entreprenørvirksomheten Bolseth Glass AS og den nettbaserte fotobutikken Eurofoto AS. Befolkning 5 664 (2008)
Les mer om Gloppen kommune

Ledige stillinger hos Gloppen kommune

 • Åsateigen er ei eining med bustadar for personar med utviklingshemming og trong for samansette helse- og omsorgstenester. Bustadane er bemanna heile døgnet. Vi har ledig følgjande stillingar for helsefagarbeidarar:100% fast stilling - 2 stk75% fast stilling80% vikariat til 31.12.1718% vikariat, helg, til 31.12.17Stillingane er ledige for tiltreding snarast.  Hovedarbeidsoppgåver:Dei tilsette skal yte helse- og omsorgstenester til brukarane. Kvalifikasjonar for stillinga:Vi søkjer primært etter helsefagarbeidarar/hjelpepleiarar. Det er ønskjeleg med praksis frå arbeid med personar med utviklingshemming. Det er fint om du beherskar eit instrument eller er kreativ på andre måtar. Menn blir spesielt oppmoda om å søkje.  Personlege eigenskapar:Våre nye medarbeidarar må vere ansvarsbevisste, ha gode evner til samarbeid med kollegaer og pårørande, og må kunne jobbe både sjølvstendig og i team. I tillegg vil vi legge stor vekt på gode kunnskapar i norsk skriftleg og munnleg, og meistring av IT som arbeidsverktøy.  Lønns- og arbeidsvilkår:Tilsetting, lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale.  For tilsetting gjeld ei prøvetid på seks månader. Stillingane er organisert i turnus med arbeid kvar 3.helg.Det må leverast politiattest før tiltreding. Anna:Det er ønskjeleg med førarkort. Vi gjer merksam på at etter offentleglova §25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjar har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Oppmoding om unntak må grunngjevast. For nærare opplysningar kan du kontakte einingsleiar Trine Krogh. Alle søkjarar til ledig stilling i Gloppen kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Vi har frå 10.januar gått over til nytt rekrutteringsverktøy, dette medfører at tidlegare registrerte brukarar før denne dato må registrere seg på nytt. Link til søknadsskjema: Send søknad Adresse: Grandavegen 9 6823 SANDANE
  26.02.2017 Gloppen
 •  Gloppen kommune søkjer etter ferievikarar i dei kommunale barnehagane sommaren 2017. Hovudferien vert avvikla i perioden 03.07-14.08.17 og vi treng vikarar som kan arbeide i dette tidsrommet. Enkelte av barnehagane kan ha behov for hjelp utover desse datoane. Unntaket er veke 29 og 30 når barnehagane er stengde (Hyen har i tillegg stengt i veke 31). Skriv i søknaden kva barnehage du ynskjer å arbeide i, og kva tidspunkt du kan ta til i jobben.  Kvalifikasjonar for stillinga:Det er positivt om du har har jobba med barn eller i barnehage tidlegare. I barnehage er det viktig både å kunne sjå og lytte til det enkelte barnet, vere aktivt deltakande i leik, sette grenser og legge til rette for at barn opplever meistring. Du som vert tilsett vert viktig i dette arbeidet.  Personlege eigenskapar:- Du er over 18 år.- Du er punktleg, fleksibel og kan ta ansvar og initiativ.- Du kan arbeide sjølvstendig og har gode samarbeidsevner. - Du har gode norskkunnskapar og likar å vere i aktivitet med barn i alderen 0-6 år.  Lønns- og arbeidsvilkår:Tilsetting, lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale. Det må leverast politiattest før tiltreding.  Anna:Vi gjer merksam på at etter offentleglova §25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjar har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Oppmoding om unntak må grunngjevast. For nærare opplysningar kan du kontakte einingsleiarane, og du finn meir informasjon om barnehagane på heimesidene:Breim barnehage: Anette Støyva, tlf 468 73 568, www.breimbarnehage.noMona barnehage: Margrete Huus Fjellestad, tlf 970 95 123, www.mona.barnehage.noHyen skule og barnehage: Vigdis Henden, tlf 458 73 989, www.hyen.skule.no Alle søkjarar til ledig stilling i Gloppen kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Vi har frå 10.januar gått over til nytt rekrutteringsverktøy, dette medfører at tidlegare registrerte brukarar før denne dato må registrere seg på nytt. Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Anette Støyva, Mobil +47 468 73 568, Epost: anette.stoyva@gloppen.kommune.no Adresse: Grandavegen 9 6823 SANDANE
  28.02.2017 Gloppen
 •  Vi har ledig 80% fast stilling som sjukepleiar ved Gotatoppen, avdeling Plassen frå og med 1.mai 2017. Stillinga kan ikkje delast.  Vi planlegg å starte med årsturnus, så moglegheiter for større stillingsprosent er tilstades. Plassen er omsorgsbustad med personale heile døgnet for 8 brukarar. Det leggast stor vekt på godt arbeidsmiljø og god kvalitet på tenestene.Hovedarbeidsoppgåver:Den tilsette er ansvarleg for å planlegge og gjennomføre personleg og praktisk hjelp, helsehjelp, primærsjukepleie og miljøterapi i forhold til demensomsorg/alderspsykiatri. Vi legg vekt på godt smarbeid med pårørande. Kvalifikasjonar for stillinga:Vi søkjer etter ein medarbeidar med godkjend utdanning som sjukepleiar. Det er ønskjeleg med praksis frå demensomsorg/alderspsykiatri. Personlege eigenskapar:Vår nye medarbeidar må ha interesse for demensomsorg/alderspsykiatri og kunne formidle tryggleik og ro. Vi søkjer etter ein ansvarsbevisst medarbeidar med evne til samarbeid, som kan jobbe sjølvstendig og i team. Lønns- og arbeidsvilkår:Tilsetting, lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale. For tilsetting gjeld ei prøvetid på seks månader. Stillinga kan ikkje delast og er organisert i 3-delt turnus med arbeid kva 3.helg Det må leverast politiattest før tiltreding Vi gjer merksam på at etter offentleglova §25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjar har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Oppmoding om unntak må grunngjevast. For nærare opplysningar kan du kontakte einingsleiar Marit Horntvedt. Alle søkjarar til ledig stilling i Gloppen kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Vi har frå 10.januar gått over til nytt rekrutteringsverktøy, dette medfører at tidlegare registrerte brukarar før denne dato må registrere seg på nytt. Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Marit Horntvedt , Tlf: 997 14 565, Mobil 488 94 818, Epost: marit.horntvedt@gloppen.kommune.no Adresse: Grandavegen 9 6823 SANDANE
  06.03.2017 Gloppen
 • Gloppen legesenter ligg på Sandane. Det er kommunalt og held til i leigde lokaler bygd i 2012. Lokala er lyse og tidsriktige med utsikt utover fjorden. Ved legesenteret er det 6 fastlegar, ein til to turnuslegar, to helsesekretærar, to bioingeniørar og to sjukepleiarar. Vi har ledig 80% stilling som helsesekretær med virkning frå 07.08.2017 Kvalifikasjonar for stillinga:Primært helsesekretær, men personar med anna relevant utdanning/erfaring kan også søkje. Gode norskkunnskapar, personleg eignaheit, samt interesse og kunnskap innan IKT vil bli vektlagt. Lønns- og arbeidsvilkår:Tilsetting, lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale. For tilsetting gjeld ei prøvetid på seks månader. Det må leverast politiattest før tiltreding  Anna:Vi gjer merksam på at etter offentleglova §25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjar har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Oppmoding om unntak må grunngjevast.For nærare opplysningar kan du kontakte kommuneoverlege Benny HansenAlle søkjarar til ledig stilling i Gloppen kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Vi har frå 10.januar gått over til nytt rekrutteringsverktøy, dette medfører at tidlegare registrerte brukarar før denne dato må registrere seg på nytt. Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Benny Hansen, Tlf: +47 57 88 44 40, Mobil +47 483 62 622 Adresse: Grandavegen 9 6823 SANDANE
  01.04.2017 Gloppen

Rekrutteringskalender

 • FEB 26
  2017
  5 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Registrer deg i CV databasen og del din CV!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil og CV på få minutter
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere og rekrutterere
 • Bli oppdaget og kontaktet av arbeidsgivere og hodejegere

Fakta om Gloppen kommune