Gloppen kommune

(Statlig / Offentlig / Kommunal sektor)
Ledige stillinger og jobbmuligheter
Presentasjon av arbeidsgiver

Om Gloppen kommune

Gloppen er en kommune i Nordfjord i Sogn og Fjordane, og grenser til seks andre kommuner. I nord til Eid (over Nordfjord), i øst til Stryn, i sør til Jølster og Naustdal og i vest til Flora og Bremanger. Kommunen er naturlig delt i tre, med senteret Sandane, og bygdene Breim og Hyen. Kommunen består likevel av fem bygdesentra utenom Sandane: Byrkjelo og Reed i Breim, Vereide og Rygg på hver sin side av Gloppefjorden, og Hyen over fjella mot sør. Gloppen er Sogn og Fjordanes største landbrukskommune, og står for 10 % av fylkets melkeproduksjon. På Byrkjelo ligger Tine Meieriet Vest BA, som er en av kommunens største arbeidsplasser. Kommunen er en markant kraftkommune og har hovedkontor for Sogn og Fjordane Energi AS. Ytterligere hjørnestensbedrifter er båtbyggeriet Brødrene Aa, glass- og entreprenørvirksomheten Bolseth Glass AS og den nettbaserte fotobutikken Eurofoto AS. Befolkning 5 664 (2008)
Les mer om Gloppen kommune
18.09.2016 Gloppen

 

Hvordan få best mulig utbytte av KarriereStart.no som jobbsøker?  Bli medlem!

Opprett en profil og et medlemskap, og du kan markedsføre deg som kandidat, samt få tilgang til massevis av ekstra funksjonalitet som vil hjelpe deg i din jobbjakt. Alt er gratis!

 

Ledige stillinger hos Gloppen kommune

  • Miljøterapeut ved Åsavegen/Solsikka avlastingsbustad Vi har ledig ca 25 % fast stilling 3.kvar helg som miljøterapeut med verknad frå snarast råd. I tillegg kan det bli aktuelt med nattevakter vekedagar. Stillinga kan også kombinerast med vakter i Åsavegen slik at stillingsprosenten kan bli større dersom ein ønskjer dette.Det er også ledige helgestillingar i Åsavegen bu-og avlastningsteneste.Arkivsaksnummer er 16/992. Søknadsfrist er 18. september 2016.Hovudarbeidsoppgåver Den tilsette skal yte tenester til barn/unge (eller vaksne) med særskilde behov.Kvalifikasjonar for stillinga Vi søkjer helst etter ein medarbeidar med godkjend høgskuleutdanning innan helse/sosial/pedagogisk fagfelt, men helsefagarbeidar eller annan relevant utdanning eller interesse for fagfeltet kan også vurderast.Personlege eigenskapar Vår nye medarbeidar må vere ansvarsbevisst, ha evne til samarbeid og kunne jobbe både sjølvstendig og i team. Vi vil legge særs vekt på personlege eigenskapar.Lønns- og arbeidsvilkår Tilsetting, lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale. For tilsetting gjeld ei prøvetid på seks månader. Det må leverast politiattest før tiltreding.Nærare opplysningar får du hjå einingsleiar Siri-Merethe Solheim, Tlf 45 97 32 18.Elektronisk søknad Søknad skal sendast elektronisk via Gloppen kommune si heimeside. Merk søknaden med 16/992 i feltet for Arkivsaksnummer. Ver nøye med utfyllinga. Du må føre opp praksis med frå/til-datoar og føre opp alt du har av utdanning og praksis - også om du har sendt papira dine til kommunen tidlegare. Kopi av rettkjende attestar og vitnemål vil vi eventuelt be om seinare Adresse: 6823 SANDANE Web: http://www.gloppen.kommune.no
    18.09.2016 Gloppen

Registrer deg i CV-database

Du kan enkelt dele din CV og gjøre den tilgjengelig for arbeidsgivere. Du vil også kunne få melding når det utlyses stillinger som matcher din CV og profil dersom du ønsker dette.

Fakta om Gloppen kommune