Gloppen kommune

(Statlig / Offentlig / Kommunal sektor)
Gloppen er en kommune i Nordfjord i Sogn og Fjordane, og grenser til seks andre kommuner. I nord til Eid (over Nordfjord), i øst til Stryn, i sør til Jølster og Naustdal og i vest til Flora og Bremanger. Kommunen er naturlig delt i tre, med senteret Sandane, og bygdene Breim og Hyen. Kommunen består likevel av fem bygdesentra utenom Sandane: Byrkjelo og Reed i Breim, Vereide og Rygg på hver sin side av Gloppefjorden, og Hyen over fjella mot sør. Gloppen er Sogn og Fjordanes største landbrukskommune, og står for 10 % av fylkets melkeproduksjon. På Byrkjelo ligger Tine Meieriet Vest BA, som er en av kommunens største arbeidsplasser. Kommunen er en markant kraftkommune og har hovedkontor for Sogn og Fjordane Energi AS. Ytterligere hjørnestensbedrifter er båtbyggeriet Brødrene Aa, glass- og entreprenørvirksomheten Bolseth Glass AS og den nettbaserte fotobutikken Eurofoto AS. Befolkning 5 664 (2008)
Les mer om Gloppen kommune

 

Hvordan få best mulig utbytte av KarriereStart.no som jobbsøker?  Bli medlem!

Opprett en profil og et medlemskap, og du kan markedsføre deg som kandidat, samt få tilgang til massevis av ekstra funksjonalitet som vil hjelpe deg i din jobbjakt. Alt er gratis!

 

Ledige stillinger hos Gloppen kommune

  • Vi har ledig 100 % fast stilling ved teknisk avdeling. Den tilsette vil inngå i kommunen si avdeling for plan, byggesak og oppmåling, eller bli einingsleiar for denne avdelinga.Arkivsaksnummer er 16/1129. Søknadsfrist er 31. oktober 2016.Hovudarbeidsoppgåver Behandling av private og offentlege planar. Utarbeiding av eigne planar eller oppfølging av eksterne planleggingsressursar. Behandling av byggjesaker, seksjoneringssaker og delingssaker, samt oppfølging av byggesaker gjennom tilsyn. Dersom det blir tilsett ein person med juridisk kompetanse, vil vedkommande også få tillagt andre juridiske oppgåver i kommunen.Kvalifikasjonar for stillinga Vi søkjer etter ein strukturert medarbeidar med god kjennskap til saksbehandling generelt. Relevant bakgrunn kan være m.a. byggeteknisk eller juridisk utdanning. Lang erfaring kan erstatte manglande formell kompetanse, men vi vil likevel oppfordre nyutdanna til å søkje.Personlege eigenskapar Vår nye medarbeidar må vere ansvarsbevisst, ha evne til samarbeid og kunne jobbe både sjølvstendig og i team. Du må kunne motivere både deg sjølv og dine kollegaer, samt være serviceinstilt ovanfor kommunens innbyggjarar. I tillegg vil vi legge vekt på at du kan jobbe strukturert med mange arbeidsoppgåver samstundes.Lønns- og arbeidsvilkår Lønn etter avtale. For tilsetting gjeld ei prøvetid på seks månader.Nærare opplysningar får du hos teknisk sjef, Kjell Petter Solhaug, tlf: 995 17 295.Elektronisk søknadSøknad skal sendast elektronisk via Gloppen kommune si heimeside. Merk søknaden med 16/1129 i feltet for Arkivsaksnummer. Ver nøye med utfyllinga. Du må føre opp praksis med frå/til-datoar og føre opp alt du har av utdanning og praksis - også om du har sendt papira dine til kommunen tidlegare. Kopi av rettkjende attestar og vitnemål vil vi eventuelt be om seinare Adresse: 6823 SANDANE Web: http://www.gloppen.kommune.no
    31.10.2016 Gloppen

Registrer deg i CV-database

Du kan enkelt dele din CV og gjøre den tilgjengelig for arbeidsgivere. Du vil også kunne få melding når det utlyses stillinger som matcher din CV og profil dersom du ønsker dette.

Fakta om Gloppen kommune