Gloppen kommune

(Statlig / Offentlig / Kommunal sektor)
Ledige stillinger og jobbmuligheter
Presentasjon av arbeidsgiver

Om Gloppen kommune

Gloppen er en kommune i Nordfjord i Sogn og Fjordane, og grenser til seks andre kommuner. I nord til Eid (over Nordfjord), i øst til Stryn, i sør til Jølster og Naustdal og i vest til Flora og Bremanger. Kommunen er naturlig delt i tre, med senteret Sandane, og bygdene Breim og Hyen. Kommunen består likevel av fem bygdesentra utenom Sandane: Byrkjelo og Reed i Breim, Vereide og Rygg på hver sin side av Gloppefjorden, og Hyen over fjella mot sør. Gloppen er Sogn og Fjordanes største landbrukskommune, og står for 10 % av fylkets melkeproduksjon. På Byrkjelo ligger Tine Meieriet Vest BA, som er en av kommunens største arbeidsplasser. Kommunen er en markant kraftkommune og har hovedkontor for Sogn og Fjordane Energi AS. Ytterligere hjørnestensbedrifter er båtbyggeriet Brødrene Aa, glass- og entreprenørvirksomheten Bolseth Glass AS og den nettbaserte fotobutikken Eurofoto AS. Befolkning 5 664 (2008)
Les mer om Gloppen kommune
28.08.2016 Gloppen

 

Hvordan få best mulig utbytte av KarriereStart.no som jobbsøker?  Bli medlem!

Opprett en profil og et medlemskap, og du kan markedsføre deg som kandidat, samt få tilgang til massevis av ekstra funksjonalitet som vil hjelpe deg i din jobbjakt. Alt er gratis!

 

Ledige stillinger hos Gloppen kommune

  • Undervisningsinspektør ved Sandane skule Vi har ledig 100 % fast stilling som undervisningsinspektør ved Sandane skule frå 01.09.2016. Undervisningsinspektøren har om lag 40% administrasjonsressurs og 60% undervisning.Sandane skule er ein barneskule med om lag 270 elevar fordelt på 13 klassar. Skulen har SFO-ordning med om lag 60 born og eigen leiar. Skuleåret 2016/2017 kjem det til å vere til saman 44 tilsette i skule og SFO.I tillegg til vektlegging av basisfaga, har skulen eit ekstra fokus på sosial kompetanse, fysisk aktivitet og kulturelle aktivitetar. Arkivsaksnummer er 16/920. Søknadsfrist er 14. august 2016.Hovudarbeidsoppgåver Undervisningsinspektøren kjem til å samarbeide nært med rektor om administrative oppgåver og utviklingsarbeid. Den tilsette vil ha hovudansvar for timeplanlegging og innhenting av vikarar.Kvalifikasjonar for stillinga Vi ønskjer ein medarbeidar med pedagogisk grunnutdanning. Det er ønskjeleg med erfaring frå barnetrinnet.Personlege eigenskapar Vi søkjer ein medarbeidar som er ansvarsmedviten, kan skape gode relasjonar til både vaksne og barn, har gode samarbeidsevner og kan arbeide både sjølvstendig og i team.Lønns- og arbeidsvilkår Tilsetting og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale. Lønn etter avtale. For tilsetting gjeld ei prøvetid på seks månader. Det må leverast politiattest før ein tek til i jobben.Nærare opplysningar får du hos rektor Sverre Folkestad, tlf 971 89 305.Elektronisk søknad Søknad skal sendast elektronisk via Gloppen kommune si heimeside. Merk søknaden med 16/920 i feltet for Arkivsaksnummer. Ver nøye med utfyllinga. Du må føre opp praksis med frå/til-datoar og føre opp alt du har av utdanning og praksis - også om du har sendt papira dine til kommunen tidlegare. Kopi av rettkjende attestar og vitnemål vil vi eventuelt be om seinare Adresse: 6823 SANDANE Web: http://www.gloppen.kommune.no
    14.08.2016 Gloppen
  • Vi har ledig 55 % vikariat som helsefagarbeidar/hjelpepleiar i perioden 01.09.2016 - 31.08.2017.Arkivsaksnummer er 16/911. Søknadsfrist er 21. august 2016.Hovudarbeidsoppgåver Den tilsette skal ha (særleg) ansvar for heimehjelpsoppgåver. Stell og pleie, og tilrettelegging ved måltid.Kvalifikasjonar for stillinga Vi søkjer etter ein medarbeidar med godkjend utdanning som hjelpepleiar/helsefagarbeidar. Det er ynskjeleg med praksis frå heimeteneste. Den tilsette må kunne norsk både skriftleg og munnleg.Personlege eigenskapar Vår nye medarbeidar må vere ansvarsbevisst, ha evne til samarbeid og kunne jobbe både sjølvstendig og i team.Lønns- og arbeidsvilkår Tilsetting, lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale. For tilsetting gjeld ei prøvetid på seks månader. Stillinga er organisert i turnus med arbeid kvar 2. helg.( hinkehelg).Anna Den tilsette må ha sertifikat.Nærare opplysningar får du hos einingsleiar Kari-Ann Krogh, tlf 970 26 442.Elektronisk søknad Søknad skal sendast elektronisk via Gloppen kommune si heimeside. Merk søknaden med 16/911 i feltet for Arkivsaksnummer. Ver nøye med utfyllinga. Du må føre opp praksis med frå/til-datoar og føre opp alt du har av utdanning og praksis - også om du har sendt papira dine til kommunen tidlegare. Kopi av rettkjende attestar og vitnemål vil vi eventuelt be om seinare Adresse: 6823 SANDANE Web: http://www.gloppen.kommune.no
    21.08.2016 Gloppen
  • Vi har ledig 70 % fast stilling som sjukepleiar med verknad frå 1. november 2016.Arkivsaksnummer er 16/910. Søknadsfrist er 28. august 2016.Hovudarbeidsoppgåver Den tilsette skal ha (særleg) ansvar for sjukepleioppgåver, stillinga er i hovudsak nattevakter.Kvalifikasjonar for stillinga Vi søkjer etter ein medarbeidar med godkjend utdanning som sjukepleiar . Det er ynskjeleg med praksis frå arbeid frå heimeteneste.Personlege eigenskapar Vår nye medarbeidar må vere ansvarsbevisst, ha evne til samarbeid og kunne jobbe både sjølvstendig og i team.Lønns- og arbeidsvilkår Tilsetting, lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale. For tilsetting gjeld ei prøvetid på seks månader. Stillinga er organisert i turnus med arbeid kvar 3.helg.Anna Den tilsette må ha sertifikat og beherske norsk både munnleg og skriftleg.Nærare opplysningar får du hos einingsleiar Kari Ann Krogh, tlf 970 26 442.Elektronisk søknad Søknad skal sendast elektronisk via Gloppen kommune si heimeside. Merk søknaden med 16/910 i feltet for Arkivsaksnummer. Ver nøye med utfyllinga. Du må føre opp praksis med frå/til-datoar og føre opp alt du har av utdanning og praksis - også om du har sendt papira dine til kommunen tidlegare. Kopi av rettkjende attestar og vitnemål vil vi eventuelt be om seinare. Adresse: 6823 SANDANE Web: http://www.gloppen.kommune.no
    28.08.2016 Gloppen

Registrer deg i CV-database

Du kan enkelt dele din CV og gjøre den tilgjengelig for arbeidsgivere. Du vil også kunne få melding når det utlyses stillinger som matcher din CV og profil dersom du ønsker dette.

Fakta om Gloppen kommune