Gloppen kommune

(Statlig / Offentlig / Kommunal sektor)
Gloppen er en kommune i Nordfjord i Sogn og Fjordane, og grenser til seks andre kommuner. I nord til Eid (over Nordfjord), i øst til Stryn, i sør til Jølster og Naustdal og i vest til Flora og Bremanger. Kommunen er naturlig delt i tre, med senteret Sandane, og bygdene Breim og Hyen. Kommunen består likevel av fem bygdesentra utenom Sandane: Byrkjelo og Reed i Breim, Vereide og Rygg på hver sin side av Gloppefjorden, og Hyen over fjella mot sør. Gloppen er Sogn og Fjordanes største landbrukskommune, og står for 10 % av fylkets melkeproduksjon. På Byrkjelo ligger Tine Meieriet Vest BA, som er en av kommunens største arbeidsplasser. Kommunen er en markant kraftkommune og har hovedkontor for Sogn og Fjordane Energi AS. Ytterligere hjørnestensbedrifter er båtbyggeriet Brødrene Aa, glass- og entreprenørvirksomheten Bolseth Glass AS og den nettbaserte fotobutikken Eurofoto AS. Befolkning 5 664 (2008)
Les mer om Gloppen kommune
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Vi ser etter
Søknadsfrist:23.10.2017
Arbeidssted :Gloppen

Ledige stillinger hos Gloppen kommune

Vil du vere med å utvikle Nordfjord som ein sterk og attraktiv region? Nordfjordrådet har ledig 100% stilling som dagleg leiar frå 1.januar 2018. Nordfjordrådet er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Vågsøy, Eid, Selje, Hornindal, Stryn og Gloppen. Regionrådet skal vere ein aktiv pådrivar og arbeide strategisk med samfunnsutvikling i regionen. Det er ordførar i kvar kommune som utgjer medlemmane i Nordfjordrådet. Rådmennene i kommunane har møte- og talerett i rådet.Vi søkjer etter dagleg leiar som skal følgje opp planar og vedtak som vert beslutta, ta initiativ til samarbeidsløysingar og delta i regionale utviklingsprosjekt. Dagleg leiar skal ivareta oppgåva som sekretariatsleiar. Vi ønskjer ein person med kunnskap om regional samfunnsutvikling og kommunal tenesteproduksjon.KvalifikasjonskravVår daglege leiar er utviklingsorientert, har høgare utdanning frå høgskule/universitetsnivå og relevant erfaring for å dekke stillinga. Kompetanse og erfaring innan prosjektleiing og prosessleiing er ein fordel. God kommunikasjonsevne både skriftleg og munnleg vert vektlagt.  Det er fordel med kjennskap til politiske og administrative prosessar.Personlege eigenskaparVi søkjer etter ein initiativrik, sjølvstendig person som er ein motiverande, operativ leiar for rådet, og er tillitsskapande i kontakt med omgjevnadane. Evna til samarbeid og relasjonsbygging er viktig. Vedkomande må vere resultatorientert og kunne jobbe strategisk.  Vi tilbyr:Spennande arbeidsoppgåver innan regional utvikling i Nordfjord.Leie utviklingsprosjekt som tener regionen som heilskap.Konkurransedyktig lønSentrale arbeidsoppgåverLeie prosessar, utgreie og sett i verk Nordfjordrådet sin strategi og handlingsplanSaksutredning og uttalelser i strategisk viktige saker for regionenVere ein pådrivar og initiere prosjektSekretærfunksjon i regionrådet og rådmannsgruppaDagleg drift som sikrar framdrift i sakerKontorstadKontorstad er open og avtalast mellom regionrådet og dagleg leiar, men kontorplass vil vere tilknytt administrasjonen i ein av medlemskommunane.Løn etter avtale. Tilsetting frå 1. januar 2018.Kan dette vere ein jobb for deg?Ta gjerne kontakt med regionrådsleiar Leidulf Gloppestad eller nestleiar Kristin Maurstad for meir informasjon om stillinga.Søknader og CV skal sendast elektronisk til Gloppen kommune som har leiarvervet i Nordfjordrådet no. Du søkjer ved å bruke lenke som du finn i denne annonsen.Vi gjer merksam på at etter offentleglova §25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjar har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Oppmoding om unntak må grunngjevast Link til søknadsskjema: Send søknad Adresse: 6823 SANDANE
23.10.2017 Gloppen
Vi har ledig 50% fast stilling som hjelpepleiar/ omsorgsarbeidar/ helsefagarbeidar ved Gotatoppen, avdeling Plassen f.o.m. 01.01.2018.Stillinga kan ikkje delast.Plassen er omsorgsbustad med personale heile døgnet for 8 brukarar. Det leggast stor vekt på godt arbeidsmiljø og god kvalitet på tenestene.Hovedarbeidsoppgåver:Arbeidsoppgåvene består av personleg og praktisk hjelp, helsehjelp og miljøarbeid med tilpassa aktivitetar i forhold til alderspsykiatri/ demens, primærkontaktansvar og samarbeid med pårørande.Kvalifikasjonar for stillinga:Vi søkjer etter ein medarbeidar med godkjend utdanning som hjelpepleiar/ omsorgsarbeidar/ helsefagarbeidar og med gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg. Det er ønskjeleg med erfaring frå demensomsorga.Personlege eigenskapar:Vår nye medarbeidar må ha interesse for alderspsykiatri/ demensomsorg og kunne formidle tryggleik og ro. Vi søkjer etter ein ansvarsbevisst medarbeidar med evne til samarbeid, som kan jobbe sjølvstendig og i team.Lønns- og arbeidsvilkår:Tilsetting, lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale.  For tilsetting gjeld ei prøvetid på seks månader.Stillinga er organisert i turnus med arbeid kvar 3.helg.Det må leverast politiattest før tiltreding.Anna:Vi gjer merksam på at etter offentleglova §25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjar har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Oppmoding om unntak må grunngjevastFor nærare opplysningar om stillinga kan du kontakte einingsleiar Marit Horntvedt.Alle søkjarar til ledig stilling i Gloppen kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Marit Horntvedt , Tlf: +47 488 94 818, Mobil +47 997 14 565 Adresse: Søreide 6823 SANDANE
06.11.2017 Gloppen
Vi har ledig 80 - 100% fast stilling som sjukepleiar ved Gotatoppen avd. Plassen/ Bregnetunet f.o.m. 01.01.2018. Gotatoppen er omsorgsbustad med personale heile døgnet og består av 3 avdelingar - Plassen, Bregnetunet og Lyngtunet. Det er 8 brukarar på kvar avdeling.Det leggast stor vekt på godt arbeidsmiljø og god kvalitet på tenestene.Hovedarbeidsoppgåver:Den tilsette er ansvarleg for å planlegge og gjennomføre personleg og praktisk hjelp, helsehjelp, primærsjukepleie og miljøterapi med tilpassa aktivitetar i forhold til alderspsykiatri/ demens. Vi legg vekt på godt samarbeid med pårørande.Kvalifikasjonar for stillinga:Vi søkjer etter ein medarbeidar med godkjend utdanning som sjukepleiar, og som har gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg. Det er ønskjeleg med praksis frå demensomsorg/ alderspsykiatri.Personlege eigenskapar:Vår nye medarbeidar må ha interesse for demensomsorg/ alderspsykiatri og kunne formidle tryggleik og ro. Vi søkjer etter ein ansvarsbevisst medarbeidar med evne til samarbeid, som kan jobbe sjølvstendig og i team.Lønns- og arbeidsvilkår:Tilsetting, lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale. For tilsetting gjeld ei prøvetid på seks månader. Stillinga er organisert i turnus utan nattevakter med arbeid kvar 3. helg.Det må leverast politiattest før tiltreding.Anna:Vi gjer merksam på at etter offentleglova §25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjar har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Oppmoding om unntak må grunngjevast.For nærare opplysningar om stillinga kan du kontakte einingsleiar Marit Horntvedt.Alle søkjarar til ledig stilling i Gloppen kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Marit Horntvedt , Tlf: +47 997 14 565, Mobil +47 488 94 818 Adresse: 6823 SANDANE
06.11.2017 Gloppen

Rekrutteringskalender

  • OKT 23
    2017
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Registrer deg i CV databasen og del din CV!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil og CV på få minutter
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere og rekrutterere
  • Bli oppdaget og kontaktet av arbeidsgivere og hodejegere

Fakta om Gloppen kommune