Hareid kommune

(Statlig / Offentlig / Kommunal sektor)

I Hareid har primærnæringane fiske og jordbruk vore viktige. Og i nyare tid har kommunen utvikla ein svært variert industri. Møbelindustri, store verksemder innan fisketilverking, mange bedrifter relatert til maritim skipsindustri, tre- og byggevareindustri, betongindustri, varehandel og transport er berre nokre av døma på det mangfaldige næringslivet i Hareid. Dei største arbeidsplassane ligg i Hjørungavåg og Hareid sentrum.

Hareid kommune ligg geografisk gunstig plassert for å bli ei framtidig bu- og næringskommune. Kommunen har ein allsidig industri.

Kommunen ligg på aksen mellom Ulstein og Ålesund og har eit godt og teneleg service- og tenestetilbod. 

Les mer om Hareid kommune
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Vi ser etter
Søknadsfrist:22.11.2017
Arbeidssted :Hareid

Ledige stillinger hos Hareid kommune

Hareid kommune har ledig ei 100% fast stilling frå 01.01.2018 som leiar i eining for plan, byggesak og geodata. Eininga vert organisatorisk plassert i sektor for samfunnsutvikling, og leiar vil rapportere til kommunalsjef.  Leiar har delegert resultat-, økonomi- og personalansvar, og eininga har seks tilsette. Ansvarsområdet er mellom anna arbeid med samfunnsplanlegging, private reguleringsplanar og overordna beredskap. Elles har eininga ansvar for ei mengd ulike oppgåver; mellom anna planlegging og sakshandsaming etter plan- og bygningslova, oppmåling og matrikkelføring, forvaltning og drift av geodata i kommunen. Arbeidsoppgåver:Som leiar i eininga får du leiar- og fagansvar. Oppgåvene kan vere komplekse, og vert gjerne utført i samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnarar. Du vil ha personalansvar for dine tilsette, og er med i leiargruppa i til kommunalsjef.Kompetanse: Relevant høgare utdanning. Det kan vere ein fordel med utdanning frå eitt eller fleire av fagområda i eininga Relevant leiarerfaring Kommunen har vedteke nynorsk som administrasjonsmål, og du må ha ei god skriftleg og munnleg framstillingevne Gode ferdigheiter til å bruke dei dataprogramma kommunen nyttar Det er ønskjeleg med erfaring frå offentleg forvaltning og beredskapsarbeid.Personlege eigenskapar: Vi legg vekt på at du har gode leiareigenskapar, rolleforståing og samarbeidsevner. Du er omgjengeleg, strukturert og evnar å skape resultat.Tilsetting skjer på vanlege kommunale vilkår. Vi kan tilby ei interessant stilling, i lag med dyktige og engasjerte medarbeidarar i eit godt arbeidsmiljø.Søknadsfrist 22. november 2017. Kontaktpersonar: Kommunalsjef Kai Rune Bjørke. Tlf.: 990 44 350. Personalleiar Trude Kristin Dalen. Tlf.: 906 49 944. Søknad: Søknadsskjema finn du her. Hareid kommune har ein digital søknadsprosess. Det tyder at berre søknader som er sendt via vårt elektroniske søknadssystem som vert vurdert. Det er viktig at du tek deg tid til å svare så nøyaktig som råd på spørsmåla vi stiller i søknadsskjemaet. Det er ikkje mogleg å sende med vedlegg. Stadfesta kopi av attestar og vitnemål må takast med til intervju. I samsvar med offentleglova § 25 kan søkjar be om å ikkje blir ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjarar som ønskjer å reservere seg, må under søknad hake av for "Ønskjer ikkje namnet på søkjar offentleggjort", samt grunngje dette. Hareid kommune kan likevel avgjere at namnet på søkjaren skal offentleggjerast. Søkjaren vert varsla dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje.Lønn etter avtale Epost: postmottak@hareid.kommune.no Adresse: Rådhusplassen 5 6060 HAREID
22.11.2017 Hareid

Rekrutteringskalender

  • NOV 22
    2017
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen og del din CV!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil og CV på få minutter
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere og rekrutterere
  • Bli oppdaget og kontaktet av arbeidsgivere og hodejegere

Fakta om Hareid kommune