<  
>  

Hareid kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

I Hareid har primærnæringane fiske og jordbruk vore viktige. Og i nyare tid har kommunen utvikla ein svært variert industri. Møbelindustri, store verksemder innan fisketilverking, mange bedrifter relatert til maritim skipsindustri, tre- og byggevareindustri, betongindustri, varehandel og transport er berre nokre av døma på det mangfaldige næringslivet i Hareid. Dei største arbeidsplassane ligg i Hjørungavåg og Hareid sentrum.

Hareid kommune ligg geografisk gunstig plassert for å bli ei framtidig bu- og næringskommune. Kommunen har ein allsidig industri.

Kommunen ligg på aksen mellom Ulstein og Ålesund og har eit godt og teneleg service- og tenestetilbod. 

Les mer
Fakta om Hareid kommune
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Hareid kommune

Org. nr: 964979278 Stillingsident: 4186850210 Presentasjon av stillingen:Hareid kommune har 5160 innbyggjarar og ligg på øya Hareidlandet sørvest for Ålesund. Det er enkelt å kome seg til og frå Hareid. Det tek 25 minutt å reise med hurtigbåt til Ålesund sentrum, og 45 minutt til flyplass. Ferja frå Sula tek 25 minutt, og du når fastlandet ferjefritt via Eiksundsambandet.Kommunen og omlandet har eit variert næringsliv og ein rimeleg god arbeidsmarknad. Det gode friluftsmoglegheiter på sjø og land, og eit rikt kulturliv med mange tilbod.Vi har ledig fastlegeheimel frå 01.08.2020, eventuelt tidligare etter avtale. Listelengda er 950. Kommunen har til saman seks fastlegeheimlar.Du vil arbeide i Hareid legesenter AS, som er eit veldrive kontorfellesskap med næringsdrivande legar. Kommunen byggjer nytt helsehus som er forventa å stå ferdig våren 2021.Saman med Ulstein kommune har vi 14-delt interkommunal legevakt med hjelpepersonell på ettermiddag, kveld og helg. Det er interkommunal 35-delt nattlegevakt saman med kommunane Hareid, Ørsta, Volda, Herøy og Sande.ArbeidsoppgåverUtøve fastlegepraksis etter gjeldande lov- og avtaleverkDelta i legevaktKommunen kan pålegge legen deltidsstilling innan allmennmedisinsk legearbeid avgrensa til 7,5 timar pr veke jf. ASA 4310KvalifikasjonarNorsk autorisasjonDu må ha gode kunnskapar i norsk (tilsvarande norsk på høgare nivå - Bergenstest), og vere god på kommunikasjon. Det er krav om politiattest, og førarkort klasse BLege som vert tilsett i eller inngår avtale med kommunen frå 1. mars 2017 må vere spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering. Dette følger av forskriftom kompetansekrav for legar i den kommunale helse- og omsorgstenestaPersonlege eigenskaparGode fagkunnskaparAnsvarsbevisst og sjølvstendigGode samarbeidsevnerVi tilbyrGode samarbeidsforhold både på legesenteret og med andre samarbeidspartarDyktige helsesekretærarGodt arbeidsmiljøMoglegheit for å vere sentral i utvikling av legetenesta og eigen arbeidsplassVilkår for overdraging av praksis må avtalast med noverande praksisinnehavar, i tråd med sentrale avtaler. Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju.Hareid kommune praktiserer meiroffentlegheit i tilsettingar. Det inneber at du som søkjar må grunngi særskilt om du ønskjer å bli unnateke offentlegheit. Grunngjevinga blir vurdert i forhold til reglane i Offentleglova. Om det etter vurdering av kommunen ikkje ligg føre ein særskilt grunn til unntak, vil du bli kontakta.KontaktinformasjonTrude Kristin Dalen, personalleiar, 906 49 944Monica Svoren, Einingsleiar, 958 91 286ArbeidsstadHjellebakken 106060 HareidSøk på stillinga:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgivar:Hareid kommuneReferansenr.:4186850210Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 28.02.2020
28.02.2020 Hareid

Rekrutteringskalender

  • FEB 28
    2020
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Bildegalleri

Fakta om Hareid kommune