Hareid kommune

(Statlig / Offentlig / Kommunal sektor)

I Hareid har primærnæringane fiske og jordbruk vore viktige. Og i nyare tid har kommunen utvikla ein svært variert industri. Møbelindustri, store verksemder innan fisketilverking, mange bedrifter relatert til maritim skipsindustri, tre- og byggevareindustri, betongindustri, varehandel og transport er berre nokre av døma på det mangfaldige næringslivet i Hareid. Dei største arbeidsplassane ligg i Hjørungavåg og Hareid sentrum.

Hareid kommune ligg geografisk gunstig plassert for å bli ei framtidig bu- og næringskommune. Kommunen har ein allsidig industri.

Kommunen ligg på aksen mellom Ulstein og Ålesund og har eit godt og teneleg service- og tenestetilbod. 

Les mer om Hareid kommune
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Hareid kommune

 • Vi søkjer etter ein utviklingsorientert einingsleiar som meistrar både operative og strategiske utfordringar.Leiareigenskapar og samarbeidsevner vil verte vektlagt. Eininga har ansvar for å planlegge, bygge og drifte kommunal teknisk infrastruktur. Denne består av leidningsnett for vatn/avlaup og overvatn, pumpestasjonar for vatn/avlaup, avlaupsreinseanlegg, høgdebasseng,kommunale vegar med tilhøyrande gangvegar, veglys, parkanlegg, idrettsanlegg og hamn.Einingsleiar er delegert fullt resultat-, økonomi- og personalansvar. Leiar rapporterer til kommunalsjef. Resultateininga har per i dag 9,5 årsverk.Søknadsfrist 20.02.2017.Annonse og søknadsskjema for alle stillingane finn duunder «Ledige stillingar» på www.hareid.kommune.noSentralbord: 70 09 50 00.E-post: postmottak@hareid.kommune.no Medium: Sunnmørsposten Annonsert: 28.01.2017 Epost: postmottak@hareid.kommune.no Adresse: Rådhusplassen 5 6060 HAREID Web: http://www.hareid.kommunen.no
  20.02.2017 Hareid
 • Sektor for velferd arbeider med eit prosjekt for å styrke tenestene på natt. Vi har no tre nattevakter på sjukeheimen per natt. Prosjektstillingane vil innebere at frå 13.02.2017 til 31.12.2017 aukar vi frå ein til to nattevakter per natt i heimetenesta.HELSEFAGARBEIDARAR174% faste stillingsheimlar. 2017/184Vi har frå d.d. ledig 174% stillingsheimel som helsefagarbeidarar med arbeidstid f.t. natt. Vi treng tre personar for å dekke dette, på grunn av turnus med arbeid kvar tredje helg.SJUKEPLEIAR63% fast stilling. 2017/183Den er ledig frå d.d. og har f.t. arbeidstid på natt.SJUKEPLEIAR76,29 % vikariat. 2017/182Stillinga er eit vikariat som er ledig frå d.d. til 31.08.2017.Den har for tida arbeidstid på natt.Stillingane er i for tida i heimetenesta.Søknadsfrist 20.02.2017.Du finn annonser og søknadsskjema under "ledige stillingar" på www.hareid.kommune.noSentralbord: 70 09 50 00.E-post: postmottak@hareid.kommune.no Medium: Sunnmørsposten Annonsert: 04.02.2017 Adresse: 6060 HAREID
  20.02.2017 Hareid
 • Sektor for velferd arbeider med eit prosjekt for å styrke tenestene på natt. Vi har no tre nattevakter på sjukeheimen per natt. Prosjektstillingane vil innebere at frå 13.02.2017 til 31.12.2017 aukar vi frå ein til to nattevakter per natt i heimetenesta.HELSEFAGARBEIDARAR174% faste stillingsheimlar. 2017/184Vi har frå d.d. ledig 174% stillingsheimel som helsefagarbeidarar med arbeidstid f.t. natt. Vi treng tre personar for å dekke dette, på grunn av turnus med arbeid kvar tredje helg.SJUKEPLEIAR63% fast stilling. 2017/183Den er ledig frå d.d. og har f.t. arbeidstid på natt.SJUKEPLEIAR76,29 % vikariat. 2017/182Stillinga er eit vikariat som er ledig frå d.d. til 31.08.2017.Den har for tida arbeidstid på natt.Stillingane er i for tida i heimetenesta.Søknadsfrist 20.02.2017.Du finn annonser og søknadsskjema under "ledige stillingar" på www.hareid.kommune.noSentralbord: 70 09 50 00.E-post: postmottak@hareid.kommune.no Medium: Sunnmørsposten Annonsert: 04.02.2017 Adresse: 6060 HAREID
  20.02.2017 Hareid
 • Sektor for velferd arbeider med eit prosjekt for å styrke tenestene på natt. Vi har no tre nattevakter på sjukeheimen per natt. Prosjektstillingane vil innebere at frå 13.02.2017 til 31.12.2017 aukar vi frå ein til to nattevakter per natt i heimetenesta.HELSEFAGARBEIDARAR174% faste stillingsheimlar. 2017/184Vi har frå d.d. ledig 174% stillingsheimel som helsefagarbeidarar med arbeidstid f.t. natt. Vi treng tre personar for å dekke dette, på grunn av turnus med arbeid kvar tredje helg.SJUKEPLEIAR63% fast stilling. 2017/183Den er ledig frå d.d. og har f.t. arbeidstid på natt.SJUKEPLEIAR76,29 % vikariat. 2017/182Stillinga er eit vikariat som er ledig frå d.d. til 31.08.2017.Den har for tida arbeidstid på natt.Stillingane er i for tida i heimetenesta.Søknadsfrist 20.02.2017.Du finn annonser og søknadsskjema under "ledige stillingar" på www.hareid.kommune.noSentralbord: 70 09 50 00.E-post: postmottak@hareid.kommune.no Medium: Sunnmørsposten Annonsert: 04.02.2017 Adresse: 6060 HAREID
  20.02.2017 Hareid
 • Ferievikarar i sektor for velferd. 2017/10Sektor for velferd yter helse- og omsorgstenester. Vi søkjer etterferievikarar i perioden 19.06.17 - 26.08.17. Aktuelle stillingar er:Sjukepleiar, hjelpepleiar, omsorgsarbeidar, helsefagarbeidar,kokk, kjøkkenassistent, heimehjelp, og assistent.Søknadsfrist 06.03.2017. Du finn annonse og søknadsskjemaunder «Ledige stillingar» på www.hareid.kommune.noSentralbord: 70 09 50 00. E-post: postmottak@hareid.kommune.no Medium: Sunnmørsposten Annonsert: 21.01.2017 Adresse: . 6060 HAREID
  06.03.2017 Hareid
 • Ferievikarar i sektor for velferd. 2017/10Sektor for velferd yter helse- og omsorgstenester. Vi søkjer etterferievikarar i perioden 19.06.17 - 26.08.17. Aktuelle stillingar er:Sjukepleiar, hjelpepleiar, omsorgsarbeidar, helsefagarbeidar,kokk, kjøkkenassistent, heimehjelp, og assistent.Søknadsfrist 06.03.2017. Du finn annonse og søknadsskjemaunder «Ledige stillingar» på www.hareid.kommune.noSentralbord: 70 09 50 00. E-post: postmottak@hareid.kommune.no Medium: Sunnmørsposten Annonsert: 21.01.2017 Adresse: . 6060 HAREID
  06.03.2017 Hareid
 • Ferievikarar i sektor for velferd. 2017/10Sektor for velferd yter helse- og omsorgstenester. Vi søkjer etterferievikarar i perioden 19.06.17 - 26.08.17. Aktuelle stillingar er:Sjukepleiar, hjelpepleiar, omsorgsarbeidar, helsefagarbeidar,kokk, kjøkkenassistent, heimehjelp, og assistent.Søknadsfrist 06.03.2017. Du finn annonse og søknadsskjemaunder «Ledige stillingar» på www.hareid.kommune.noSentralbord: 70 09 50 00. E-post: postmottak@hareid.kommune.no Medium: Sunnmørsposten Annonsert: 21.01.2017 Adresse: . 6060 HAREID
  06.03.2017 Hareid
 • Ferievikarar i sektor for velferd. 2017/10Sektor for velferd yter helse- og omsorgstenester. Vi søkjer etterferievikarar i perioden 19.06.17 - 26.08.17. Aktuelle stillingar er:Sjukepleiar, hjelpepleiar, omsorgsarbeidar, helsefagarbeidar,kokk, kjøkkenassistent, heimehjelp, og assistent.Søknadsfrist 06.03.2017. Du finn annonse og søknadsskjemaunder «Ledige stillingar» på www.hareid.kommune.noSentralbord: 70 09 50 00. E-post: postmottak@hareid.kommune.no Medium: Sunnmørsposten Annonsert: 21.01.2017 Adresse: . 6060 HAREID
  06.03.2017 Hareid

Rekrutteringskalender

 • FEB 20
  2017
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen og del din CV!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil og CV på få minutter
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere og rekrutterere
 • Bli oppdaget og kontaktet av arbeidsgivere og hodejegere

Fakta om Hareid kommune