Lillesand kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Lillesand er en kommune og et tettsted i Aust-Agder. Kommunen grenser i vest mot Kristiansand, i nord mot Birkenes, og i nordøst mot Grimstad. Folketallet økes sterkt sommerstid. Byen er bortsett fra turismen mest kjent for sin rike maritime historie, noe som vises på våpenskjoldet som har tre anker. På 1700-tallet begynte man å bygge seilskip her, men det var på 1800-tallet at det virkelig tok av. Trelasthandelen var en svært viktig faktor, og det eksisterte flere rederier og mange verft i byen og omlandet. Etter motorisert skipsfart, først med damp og siden forbrenningsmotor, tok over markedet, mistet Lillesand mye av den rikdommen som hadde blitt opparbeidet. Tilveksten tok slutt, og stedet forble slik det var. Det som skulle sette fart i Lillesand igjen, var fabrikken Norton, som produserte silisiumkarbid. Denne fabrikken er fortsatt i drift, nå under navnet Saint-Gobain. Selskapet er Europas største distributør av byggevarer. Befolkning 9 291 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Lillesand kommune

En av våre lærere på Smedmyra blir pensjonist. Vi søker derfor etter dyktig lærer som hennes etterfølger. Tiltredelse: 01.08.19. Arbeidstid: 43 % stilling fordelt på 2 dager pr uke. Ansvarsområde/hovedoppgaver:Undervise elever ved vår avdeling på SmedmyraFølge opp elevene opp mot foresatte/ verger/ boliger/PPTDelta på ansvarsmøter om eleveneLage IO- planerSkrive rapporter om elevenes utvikling to ganger i åretDelta på planleggingsdager med hele personalet på LVOKrav til kompetanse:Utdanning som lærerØnsket kompetanse:Spes.ped. kompetanseRelevant arbeidserfaringPersonlige egenskaper:FleksibelArbeidssomPositivTålmodigLillesand kommune kan tilby:Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtalerEt faglig og godt arbeidsmiljøSpørsmål om stillingen kan rettes til : Konstituert leder Thor Håversen på telefon 93424876. Søknadsfrist: 01.07.19. Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju. I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd http://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet . Søk på stillingen
01.07.2019
Enhet for habilitering gir tjenester til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.Dovreveien 10 har ledige helgestillinger for helsefagarbeidere / barne- og ungdomsarbeidere. Tiltredelse: Etter avtale. Arbeidstid: Helgestillingene er enten 2. hver helg eller 3. hver helg. Stillingsstørrelse er fra ca. 20 % til 38%. Ansvarsområde/hovedoppgaver:Arbeide etter Lillesand kommunes standarder for tjenesten.Utføre arbeidsoppgaver delegert av vernepleier/sykepleier /avdelingsleder.Målrettet miljøarbeidFølge på aktiviteterInneha gode språkkunnskaper og være oppdatert på dataverktøyene som til enhver tid benyttes.Være en pådriver for et godt psykisk og sosialt arbeidsmiljøEtterleve kommunens gjeldende visjoner og verdier.Krav til kompetanse:Offentlig godkjent helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider.Førerkort for bilØnsket kompetanse:Erfaring i målrettet miljøarbeidPersonlige egenskaper:SelvstendigStrukturert og nøyaktigFleksibel og tives med hektiske dagerGode samarbeidsevnerGode kommunikasjonsevnerLillesand kommune kan tilby:Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtalerEt faglig og godt arbeidsmiljøSpørsmål om stillingen kan rettes til : Avdelingsleder Turid Johannessen 40047684 Søknadsfrist: 06.07.19. Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju. I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd http://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet . Søk på stillingen
06.07.2019
Fire ungdomsledere drifter ungdomsklubbene i Lillesand sentrum (Sjøsportbygget) og i Høvåg (Grasroda) i nært samarbeid med ungdomskontakt og avdelingen for øvrig. Den ledige stillingen er lagt til Sjøsportbygget hvor Lillesand ungdomsklubb - LUK - nå har etablert seg etter å ha flyttet fra Huset på Havnetomta. Det kan også bli aktuelt med tjeneste på Grasroda i Høvåg ved behov. Tiltredelse: Etter avtale. Arbeidstid: Stillingen innebærer ukentlig kveldsarbeid på ungdomsklubb, samt tilstedeværelse og deltakelse ved ulike arrangementer for ungdom. Ansvarsområde/hovedoppgaver:Deltakelse i klubbens driftDeltakelse i utvikling av kommunens kulturtilbud for ungdomDeltakelse i tverrfaglig samarbeid for ungdom i kommunenKrav til kompetanse:Minimum 2-årig relevant utdanningErfaring fra arbeid med ungdom og/eller kulturarbeidFørerkort kl BPersonlige egenskaper:Du må være interessert i ungdom, være kreativ og fleksibel og ha gode kommunikasjonsevnerDu må kunne jobbe godt alene og trives med å jobbe sammen med andreDu må kunne ta initiativ, knytte nye kontakter og finne løsninger innenfor gjeldende rammerGode pedagogiske egenskaperLillesand kommune kan tilby:Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtalerEt faglig og godt arbeidsmiljøSpørsmål om stillingen kan rettes til : Enhetsleder Magne Haugen på telefon 99224283. Søknadsfrist: 13.07.19. Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju. I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd http://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet . Søk på stillingen
13.07.2019

Rekrutteringskalender

  • JUL 01
    2019
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Lillesand kommune