Aurland kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Aurland kommune ligg i den sør-austlege delen av Sogn og Fjordane fylke i ein fjordarm av den over 200 km lange Sognefjorden. Aurland er ein fjord- og fjellkommune med rundt 1700 innbyggjarar. Heile 1387 km2 av ei samla flatevidde på 1455 m2 er utmark, snaufjell, is og snø. Busetnaden er samla ved fjordarmane og i dei lægre dalføra i Nærøydalen, Undredal, Flåmsdalen og Aurlandsdalen opp til Vassbygdi. Naturen i Aurland er vill og vakker, med fjordarmar og dalføre som skjer seg inn mellom bratte fjellområde med toppar på opp til 1200 – 1800 meter. 14.07.2005 vart Nærøyfjorden med på Unesco si verdsarvliste.
Les mer om Aurland kommune
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Aurland kommune

Aurland kommune søker trainee: Geriatrisk sjukepleiar/sjukepleiar Pleie og omsorg i Aurland kommune gir tenester til heimebuande og brukarar ved Aurland helsetun. Aurland helsetun har tilsaman 24 institusjonsplassar fordelt på tre avdelingar. Aurland kommune startar ved årsskiftet eit prosjet som, dei neste to åra, skal ha eit særleg fokus på kvardagsrehabilitering som arbeidsmetode og kvardagsmeistring som tanksett. Pleie og omsorg har demensteam, dagsenter for heimebuande demente og ressurssjukepleie i kreftomsorg.Det er tilsaman om lag 70 tilsette i tenesta fordelt på 50 årsverk. Både institusjonstenesta og heimebasert omsorg har per tida tre-delt turnus med arbeid kvar 3. helg.Med traineestilling som sjukepleiar får du Jobbe på fleire arbeidsstader for å få eit innblikk i ulike arbeidsområde innan sjukepleiefaget Traineetida gjer det mogeleg for deg å kunne arbeide med interessante og varierte arbeidsoppgåver, samt utvikle den sjukepleiefaglege kompetansen din Me ser etter deg som er geriatrisk sjukepleiar/sjukepleiar med inntil tre års erfaring ynskjer faglege utfordringar og variasjon i arbeidet er motivert, lærevillig, strukturert og oppteken av å fullføre oppgåver har engasjement for pasientane og er stolt av yrket er utadvendt og har godt humør er sjølvstendig samstundes som du samarbeider godt med andre har gode kommunikasjonsevner og norskkunnskap Personlege eigenskapar vil bli vektlagt. Det er krav om godkjend politiattest.Me kan tilby 100 % stilling og gode mogelegheiter for fast tilsetting etter at traineeperioden er over Høg fagkompetanse og godt læringsmiljø Samarbeid med nyoppretta fagutviklarstilling Ulike velferdstilbod per tida gratis bruk av treningsrom/styrkerom Løn etter tariff God pensjons- og forsikringsordning Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til Fire traineesamlingar og ein utanlandstur Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee Minimum bachelor- eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk ¿ munnleg og skriftleg Traineeordninga går frå august til august.NB: Alle traineestillingane må søkast på gjennom Framtidsfylket. Dersom du ikkje er brukar kan du registere deg her.Link til annonse: klikk her Adresse: Aurland
Snarest Aurland

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere