(KarriereStart.no):

– En eiendomsforvalter har totalansvaret for driften av et bygg. Det kan være et næringsbygg, boligbygg eller en kombinasjon av de to, forklarer Didrik Dale Rønold, som er eiendomsforvalter i Malling & Co.

 

Han har totalansvaret for en portefølje med næringsbygg, noe som innebærer alt fra regnskap, fakturering, utleie og daglig drift av de ulike byggene. Han har også resultatansvaret overfor byggenes eiere.

 

– Jeg har to kunder; eierne av bygget og leietakerne. Jeg skal sørge for at begge partene er fornøyde. Det innebærer at vi får fakturert leien som skal inn, og at leietakerne har ordentlige forhold i kontorene sine.

 

Det han synes er mest krevende med jobben, er å bli dratt i alle retninger. Dermed er det viktig å være allsidig og ha evnen til å håndtere mange baller i luften samtidig.

 

– Det som er morsomt, er at du får møte mennesker som driver med utrolig mye forskjellig. Alt fra vaktmestere, til eiere og alle typer leietakere. Det kan for eksempel være en liten restaurant eller en kjempestor kontorleietaker, sier han.


 

For å bli eiendomsforvalter, er det veldig vanlig å ha en bakgrunn innen økonomi eller juss. Derfra er det mange som går veien innom boligforvaltning, før de søker seg over til administrasjon av næringsbygg. Didrik studerte for eksempel økonomi, før han jobbet med boligforvaltning, for så å drive med utleie av leiligheter.

 

– Hvis du kan tenke deg en jobb som både bygger på det teoretiske og det praktiske, da er eiendomsforvaltning noe for deg. I mine øyne er en god eiendomsforvalter en som er allsidig. Og for å sitere han som grunnla Malling: «Det å drive god eiendomsforvaltning er summen av en million detaljer», avslutter Didrik.

 

Bli kjent med arbeidsgivere og jobbmuligheter i eiendomsbransjen