<  
>  

Gran kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Gran kommune ligger i Oppland fylke, rundt 7 mil nord for Oslo. Kommunen grenser i nord til Søndre Land og Vestre Toten, i øst til Hurdal og Nannestad, i sør til Lunner og Jevnaker, og i vest til Ringerike. Mesteparten av kommunen består av skog. Administrasjonssenteret ligger i Jaren. Gran kommune har rike tradisjoner som jord- og skogbruks- kommune. Gran har masse bondegårder, noen helt tilbake fra før Kristus fødsel. Det er også en hestekommune med mange gode travhester. Landbruket bidrar direkte og indirekte til flere arbeidsplasser. De største bedriftene i Gran leverer varer og tjenester innen elektronikk, ventilasjon, fottøy, transport og energi. Gran kommune har et levende og variert kulturliv og utallige tilbud om fritidsaktiviteter. Det er rike muligheter til friluftsliv sommer som vinter. Gamle ferdselsårer som fortsatt har preg av fortidens bygdeveger går gjennom et av Østlandets vakreste kulturlandskap. Befolkning 13 229 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Gran kommune

Barneverntjenesten i Gran kommune har to ledige stillinger. En fast stilling i 100 prosent og et vikariat i 100 % - begge med snarlig tiltredelse.Vi i Gran kommune ser etter deg som deler verdiene våreEr du raus med smilene, både overfor kolleger og innbyggere du skal samarbeide med? Er du proff, har relevant kompetanse til jobben og holder deg oppdatert på faget ditt? Er du praktisk og finner gode løsninger for å utvikle tjenesten videre?I tillegg til at du er raus, proff og praktisk, ser vi etter deg somhar innsikt i barnevernets rolle og ansvar har gode evner til å samarbeide med andre og bygge relasjoner er engasjert i utviklingsarbeid innenfor barnevern er opptatt av og har innsikt i system-arbeid evner å sette i gang og innarbeide nye arbeidsformer behersker å jobbe både selvstendig og i team trives i en arbeidshverdag med høyt tempoDu som søker har fortrinnsvis:utdanning på masternivå innenfor barnevern barnevernspedagogutdanning med videreutdanning erfaring med veiledning og saksbehandling erfaring med analyseverktøy, veiledningsverktøy, saksbehandlingsprogrammet Familia erfaring fra barneverntjenesten , statlig barnevern eller institusjon sertifikat i klasse B og muligheten til å disponere egen bil i tjenestenVi er særlig interessert i å knytte til oss personer med bred veiledningskompetanse. Personlig egnethet vektlegges.Hvordan er det hos oss?I Gran er barnverntjenesten organisert under kommunalsjef-området Familie og Velferd Barneverntjenesten er lokalisert i Familiens hus, sammen med administrasjonen for barnehage og skole, spesialpedagogisk team, PPT, psykisk helse- og rustjeneste, kommunepsykolog, familieveileder og helsestasjon. Dette gir et rikt fagfellesskap med mulighet for samarbeid på tvers av fag. Vi er tilknyttet Gjøvik barnevernvakt.Vi i barneverntjenesten består av 12,8 årsverk. Vi har ansvar for saksbehandling etter lov om barneverntjenester. I tillegg deltar barnevernet aktivt i systemisk arbeid, som for eksempel deltakelse i konsultasjonsteam for barnehagene og i kommunens inntaksteam.Vi samarbeider tett med våre samarbeidspartnere, både internt og utenfor kommunen.I barnevernet er vi opptatt av å utvikle en tjeneste som vektlegger barnets utvikling og behov, trygghet i foreldrerollen, og samarbeid med barnets nettverk, utvikling og systemarbeid i skoler og barnehager. Vi har to tjenestebiler til bruk for saksbehandler, og tilgang til treningsrom.Hos oss vil du få arbeidsoppgaver som:Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester, undersøkelse, iverksetting og oppfølging av tiltak. Tverrfaglig samarbeid Kommunens representant i Fylkesnemnda og videre rettsinstanser. Veiledning både på individ- og systemnivå Være med å jobbe i systemrettetarbeid med skole og barnehageI dag er tjenesten organisert slik at saksbehandlerne er fordelt i tre team. Denne stillingen er i utgangspunktet plassert i tiltaksteamet, men det vil kunne endres etter tjenestens behov.Dette får du hos oss:gode arbeidsvilkår med fleksitid og rom for å legge opp noe av arbeidsdagen selv faglige utfordringer hvor du får jobbe med både individ- og systemsaker hyggelige, blide og rause kolleger som ser hverandre og vil hverandre vel et spennende fagfelleskap i Familiens hus hvor vi bygger felles kompetanse et godt etablert tverrfaglig samarbeid i kommunens inntaksteam meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale IA kommuneInformasjon til deg som søkerVi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside. Vi ber om at du oppgir referanser fra tidligere arbeidsforhold. Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.Vi kaller inn aktuelle søkere til intervju. Dersom du blir ansatt, må du levere politiattest som ikke er eldre enn tre måneder.Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jf. Offentleglova §25 annet ledd.Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Adresse: Gran kommune, Rådhuset
27.07.2020 Gran
Vil du være med på en spennende utvikling av Gran på Hadeland?Som ny rådmann i Gran kommune vil du møte spennende muligheter og utfordringer. Utviklingsperspektivet vil stå sentralt, både innad i kommunen og i samspill med nabokommuner og regioner. Sammen med en dyktig administrasjon skal du legge til rette for at politisk ledelse gis best mulig handlingsrom i en tid preget av stram økonomi. Det er vesentlig at administrativ ledelse får frem gode, faktabaserte analyser, lønnsomhets- og konsekvensvurderinger som gir et godt grunnlag for å foreta veivalg og prioriteringer.Gjennom god kommunikasjon og dialog med folkevalgte, ansatte, tillitsvalgte og lokalsamfunnet, skal rådmannen legge til rette for å følge opp politiske vedtak i tråd med kommunens strategiske mål og fokusområder. Samtidig ligger det en positiv forventning om at rådmannen skal være en pådriver for innovasjon og videreutvikling av Gran som en attraktiv kommune med godt omdømme.Vi ser etterdeg som er utviklingsorientert og trygg som leder, med høyere utdannelse og relevant ledererfaring. Det er viktig med erfaring fra ledelse av politisk styrte organisasjoner, helst fra kommune eller fylkeskommune. Du har en tydelig og inkluderende lederstil, er strategisk og analytisk, evner å formidle økonomiske analyser, er gjennomføringssterk og kan vise til resultater.Som person er du jordnær og omgjengelig, med god balanse mellom ydmykhet og respekt på den ene siden og tydelighet og gjennomføringskraft på den andre. Du er synlig i dialogen med egne ansatte og politisk ledelse, og lykkes med å skape glød og entusiasme rundt deg. Evnen til å forstå omgivelsene er vesentlig for å lykkes.Kommunens visjon er formulert i verdiene raus, proff og praktisk, og de skal prege hverdagen.Vi kan tilbyspennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, tverrfaglig samarbeid internt og eksternt, og ikke minst kompetente, engasjerte og hyggelige kolleger.Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.Interesserte kan ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med en våre rådgivere i Habberstad. Du søker via Gran kommunes søknadsportal. Adresse: Gran kommune, Rådhuset
17.08.2020 Gran
Beskrivelse av tjenestestedHaugsbakken og tilrettelagte tjenester består av 13 enheter som er organisert under Familie og velferd.Vi søker tilkallingsvikarer ved:Haugsbakken, psykisk helseUlike avdelinger i tilrettelagte tjenester: Markatun boliger Liavegen bolig Rogne bolig Lindheim bolig Skjervum bolig Hovsgutua bolig Hofsbro boliger Nordre ÅlsvegSkjervumshagan, avlastningsenhet for barn og ungeArbeidsoppgaverVi yter praktisk bistand, opplæring og omsorg til mennesker som på grunn av alder, funksjonshemming, psykisk lidelse eller andre årsaker har et særlig hjelpebehov.Krav til kompetanseHelse- og sosialfaglig utdanning og/eller erfaring. Elever og studenter med påbegynt utdanning oppfordres til å søke Gode kommunikasjonsevner og gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig Søker må ha fylt 18 år Søkere må disponere egen bilPersonlige egenskaperPliktoppfyllende, interessert og glad i mennesker Datakunnskap Personlig egnethet og erfaring vektleggesVi kan tilbyEt trivelig arbeidsmiljø med god fagkompetanse Opplæringsvakter og opplæringskurs Muligheter for ulike aktiviteter sammen med brukerne både ute og inne. Tilkallingsvakter, dag, kveld og nattvakter Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtaleAnnetSkriv gjerne i søknaden hvor du helst vil jobbe og hvorfor.Den som ansettes må levere MRSA skjema. Det må også legges fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.Den som ansettes må levere MRSA skjema. Skjema finner du på www.gran.kommune.no under skjema. Det må også legges fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.Søknad sendesVi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside. Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel. Adresse: Tilrettelagte tjenester
31.12.2020 Gran

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Gran kommune