Gran kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Gran kommune ligger i Oppland fylke, rundt 7 mil nord for Oslo. Kommunen grenser i nord til Søndre Land og Vestre Toten, i øst til Hurdal og Nannestad, i sør til Lunner og Jevnaker, og i vest til Ringerike. Mesteparten av kommunen består av skog. Administrasjonssenteret ligger i Jaren. Gran kommune har rike tradisjoner som jord- og skogbruks- kommune. Gran har masse bondegårder, noen helt tilbake fra før Kristus fødsel. Det er også en hestekommune med mange gode travhester. Landbruket bidrar direkte og indirekte til flere arbeidsplasser. De største bedriftene i Gran leverer varer og tjenester innen elektronikk, ventilasjon, fottøy, transport og energi. Gran kommune har et levende og variert kulturliv og utallige tilbud om fritidsaktiviteter. Det er rike muligheter til friluftsliv sommer som vinter. Gamle ferdselsårer som fortsatt har preg av fortidens bygdeveger går gjennom et av Østlandets vakreste kulturlandskap. Befolkning 13 229 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Gran kommune

Ledig fast stilling som undervisningsinspektør i 100% stilling. Stillingen er ledig fra dags dato.Tiltredelse etter avtale.Beskrivelse av tjenestestedBrandbu ungdomsskole har ca 260 elever, og total administrasjonsressurs er på ca 180 %. I tillegg er det sosiallærer og rådgiver med til sammen ca 100 %, og skolekonsulent i 100 %. Skolen flyttet inn i nyrenoverte lokaler høsten 2017.ArbeidsoppgaverUndervisningsinspektøren vil være en del av lederteamet ved skolen. Arbeids- og ansvarsoppgaver vil bli fastsatt i samråd med rektor, men vil blant annet kunne omfatte skoleutvikling, vikarinnkalling, innkjøp, organisering av skolehverdagen, samt utvikling og oppfølging av planer.Undervisningsinspektøren vil sammen med rektor lede arbeidet med å videreutvikle Brandbu ungdomsskole til en best mulig ungdomsskole for våre elever og ansatte. Brandbu ungdomsskole søker en undervisningsinspektør som er villig til å bidra til at våre målsettinger blir nådd. Du kan lese mer om dette på vår hjemmeside. www.brandbu.ungdomsskole.gran.no Det kan nevnes at Brandbu ungdomsskole høsten 2017 flyttet inn i nyrenoverte lokaler.Søkere børha solid pedagogisk utdanning og erfaringerkjenne at elevenes læring og utvikling må stå i sentrum for skolens arbeidha, og kunne kommunisere oppfatninger om hvordan en slik skole bør arbeide og hvordan den bør ledessammen med rektor ta ansvaret for en samlet og tydelig ledelse av skolen, og påta seg spesifikke arbeidsoppgaver etter avtale med rektorhar evnen til å holde oversikt og se løsningsmuligheter i ulike typer spørsmål og gjøremålvære en åpen person som evner å kommunisere og samarbeide godt med alle i skolesamfunnetbeherske moderne IKT-verktøy f.eks Visma Flyt Skole, Visma Flyt Timeplan o.l.ha ambisjoner på elevenes vegnevære robust og ha høy arbeidskapasitetVi kan tilbygode arbeidsvilkår i en interessant stillinget skolefaglig miljø som er opptatt av utvikling og som arbeider ut fra en politisk vedtatt kvalitetsplanet tett og godt samarbeid mellom skoleledernekompetansegivende lederutdanning på gunstige vilkåren ryddig kommune med en grunnskoleadministrasjon på kommunenivålønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtalemeget gunstige pensjons- og forsikringsordningerIA kommuneAnnetGran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.Referanser i tilknytning til tidligere arbeidsforhold bes oppgitt. Attester tas med ved innkalling til intervju. Aktuelle søkere vil bli innkalt på intervju.I tråd med opplæringslova er tilfredsstillende politiattest og tuberkulinprøve etter ny forskrift en forutsetning for ansettelse. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse.Søknad sendesVi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside. Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00 Adresse: Brandbu ungdomsskole
26.08.2019 Gran
Vi ser etter deg som er driftig, liker utfordringer og har evne til lede. Du er en miljøskaper og inspirator med fokus på å utvikle kultur og kompetanse. Du har evne til å tenke helhet med fokus på kontinuerlig utvikling i tjenesten og ut i organisasjonen. Du er en person som jobber langsiktig for å sikre varige effekter av endrings- og utviklingsprosesser.Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Da er dette stillingen for deg.Hvordan er det hos oss?I hjemmetjenesten i Gran har vi to varierte og faglig sterke arbeidsgrupper med brukeren og faget i fokus. Tjenesten er delt inn i to distrikter, med to tjenesteledere. Vi drifter en aktiv tjeneste med stor endringsvilje for å opprettholde trygge og fremtidsrettede tjenester.Vi arbeider aktivt med kompetanseheving hos våre ansatte og med å ta i bruk fremtidsrettede løsninger. Vi ønsker å benytte aktuell velferdsteknologi for å gi økt mestring og frihet for våre innbyggere, samt teknologi for å bedre hverdagen for våre ansatte.Hos oss vil du være tjenesteleder i en av distriktene i hjemmetjenesten og være en del av ett lederteam bestående av ledere fra ulike deler av helse og omsorgssektoren. Sammen arbeider vi for å utvikle fremtidens helse- og omsorgstjenester.Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil blant annet væreÅ ha ansvaret for daglig drift og personaloppfølging for en sone, samt faglig forsvarlig bemanning innenfor gjeldende økonomiske rammer. Arbeide med tjenesteutvikling og koordinering av driften i samsvar med sentrale føringer og lovverk. HMS arbeid og avvikshåndtering. Håndtering av digitale styringssystemer og rapporteringsverktøy. Delta inn i ulike utviklingsprosjekter innen helse- og omsorgstjenesten. Deltagelse i ledernettverk.Som tjenesteleder hos oss må du ha følgende kompetanseVi søker deg som har høgskoleutdanning innen helse- og sosialfag. Ønskelig med lederutdanning fra høgskole eller universitetsnivå og/eller mer enn 2 års erfaring som leder. Du har relevant erfaring innen fagområdet Du har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Du har god digital kompetanse og evner å sette deg inn i nye løsninger. Du har god økonomiforståelse.Vi verdsetter følgende personlige egenskaperDu har en lederstil som preges av trygghet, tydelig kommunikasjon og involvering. Du må være god på kommunikasjon og samarbeid, samt ha evne til å motivere, engasjere og bygge relasjoner. Du er løsningsfokusert, utviklings- og handlingsorientert. Du er en robust og fleksibel leder. Du bidrar med ditt gode humør og evne til å skape og opprettholde et godt arbeidsmiljø. Du har en stor arbeidskapasitet og kan jobbe både selvstendig og i team. Personlig egnethet vektlegges. Erfaring fra hjemmetjenesten vektlegges som positivt.Hos oss vil du fåSpennende, utfordrende og utviklende oppgaver for deg som vil være leder. Faglig sterke kollegaer og fagnettverk på tvers av enheter i helse og omsorg. Kultur for å dele kunnskap og erfaringer med hverandre. Lederstøtte på blant annet turnus og økonomi. Mulighet for kompetanseutvikling og bidra inn i nye prosjekter. Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale. Trimrom for kommunens ansatte.AnnetGran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.Søknad sendesVi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside. Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel. Adresse: Hjemmetjenesten
28.08.2019
Beskrivelse av tjenestestedPå grunn av at en av våre medarbeidere skal ut i foreldrepermisjon søker vi etter en ny byggesaksbehandler i vikariat. Det er 4 personer som jobber med byggesak i dag, og stillingen vil inngå som en del av dette teamet. Vikariatet vil ha en varighet på inntil 2 år.ArbeidsoppgaverByggesaksbehandling og tilsyn ihht. plan- og bygningsloven Kontakt og veiledning til søkere og tiltakshavere Utredning og saksbehandling til politisk behandling Andre tillagte oppgaverKrav til kompetanseUniversitets-/høgskoleutdanning med hovedvekt på bygningsfag, ingeniør, arkitekt e.l. gjerne i kombinasjon med juridisk kompetanse. God kjennskap til, og gjerne erfaring med offentlig saksbehandling. Kompetanse innen arealplan og geodata. Relevant praksis fra offentlig eller privat virksomhet er en fordel. Dokumenterte resultater og god relevant praksis kan oppveie for manglende formell utdanning.Personlige egenskaperVi ønsker oss en blid og omgjengelig person, med god serviceinnstilling, evne til å gå inn i faglige drøftinger av plan- og byggesaker og som kan håndtere stor saksmengde og korte tidsfrister. God framstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk, og personlig egnethet vil bli vektlagt.Vi kan tilbyEt trivelig arbeidsmiljø Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale Kort gangavstand til tog og buss med god forbindelse mot Oslo og GjøvikAnnetGran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.Søknad sendesVi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside. Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel. Adresse: Gran kommune, Rådhuset
13.09.2019
Vi søkerMiljøterapeut til 80% fast stilling ved Haugsbakken bo- og oppfølgingstjeneste, psykisk helse- og rustjeneste. Vi søker deg som har erfaring fra psykisk helse- og rusarbeid. Stillingen er ledig fra og med 01.09.2019.Beskrivelse av tjenestestedPsykisk helse- og rustjeneste består av Haugsbakken bo- og oppfølgingstjeneste, dagsenter og behandlings- og oppfølgingsteam. Haugsbakken bo- og oppfølgingstjeneste består av 15 leiligheter, og er et botilbud til mennesker med psykiske lidelser med behov for nærhet til heldøgns bemanning. To av leilighetene er avlastningsleiligheter beregnet på korte opphold. I tillegg yter personalet ved Haugsbakken noe ambulerende tjenester.ArbeidsoppgaverMiljøarbeid med fokus på å styrke den enkeltes ressurser Oppfølging av tiltak og planer knyttet til den enkelte beboer, inkludert primærkontaktansvar Bistå beboerne i dagliglivets gjøremål Bidra til fagutvikling / internundervisning Veiledningsansvar for kollegaer og studenter Tverrfaglig samarbeid med øvrig hjelpeapparat, inkludert ansvar for og deltagelse på ansvarsgruppemøterKrav til kompetanse3-årig helse-/ sosialfaglig høgskoleutdanning, gjerne med videreutdanning. Det er ønskelig med tverrfaglig sammensetning av ansatte ved Haugsbakken bo- og oppfølgingstjeneste. Relevant kunnskap og erfaring fra psykisk helsearbeid og/eller ruslidelser Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig Gode datakunnskaper og kunnskap om elektronisk pasientjournal Førerkort klasse BPersonlige egenskaperInteresse og engasjement for fagfeltet psykisk helse- og rusarbeid God evne til relasjonsbygging, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Kunne jobbe både selvstendig og i team, og være trygg på seg selv og sin faglighet Fokus på brukermedvirkning Kunne arbeide ansvarsbevisst, målrettet og strukturert Positiv, fleksibel og engasjert med evne til å være løsningsorientert Evne til å opptre profesjonelt i forhold til de utfordringer som kommer i arbeidet Personlig egnethet vil bli vurdert spesielt og utgjøre en viktig faktor for ansettelseVi kan tilbyEt tverrfaglig, variert og aktivt arbeidsmiljø Gode påvirkningsmuligheter og spennende utfordringer Todelt turnus med arbeid hver 3.helg Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtaleAnnetDen som ansettes må kunne disponere egen bil i tjenesten. Den som ansettes må kunne fremlegge politiattest ikke eldre enn 3 måneder.Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.Søknad sendesVi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside. Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel. Adresse: Haugsbakken (psykisk helse)
13.09.2019
IngressBarnehagene i Gran søker etter vikarer som kan stille opp på kort varsel, og som kan ta på seg vikariat i kortere perioder.Beskrivelse av tjenestestedKommunale barnehager i Gran kommune.Krav til kompetanseIngen krav til formell kompetanse, men personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt. Du må være glad i barn og fremstå som en voksen rollemodell. Du må ha evne og vilje til samarbeid og kommunikasjon. I tillegg må du være fleksibel og kunne mestre en hektisk hverdag.Personlige egenskaperBlid, pålitelig og ærlig.Vi kan tilbyEt trivelig arbeidsmiljø Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale IA og Fysak kommuneAnnetDu søker nå om å stå på en vikarliste. Alle søkerne vil bli invitert til et fellesmøte ved oppstart av nytt barnehageår. Du vil ikke bli kalt inn til formelt intervju, men kan bli bedt om å komme til en samtale dersom en av barnehagene finner at du er aktuell for vikariat hos dem.De som tilbys vikariater må legge fram dokumentasjon på gjennomført tuberkuloseundersøkelse. Skjema finner du på www.gran.kommune.no under skjema. Du må også legge fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.Den som ansettes må legge fram dokumentasjon på gjennomført tuberkuloseundersøkelse. Skjema finner du på www.gran.kommune.no under skjema. Du må også legge fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.Søknad sendesVi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside. Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel. Adresse: Barnehagene
31.12.2019
IngressPsykisk Helse, Haugsbakken og Tilrettelagte tjenester 2019.Beskrivelse av tjenestestedHaugsbakken og tilrettelagte tjenester består av 13 enheter som er organisert under Familie og velferd. Vi yter praktisk bistand, opplæring og omsorg til mennesker som på grunn av alder, funksjonshemming, psykisk lidelse eller andre årsaker har et særlig hjelpebehov.Vi søkerHaugsbakken, psykisk helseUlike avdelinger i tilrettelagte tjenester: Markatun boliger Liavegen bolig Rogne bolig Lindheim bolig Skjervum bolig Hovsgutua bolig Hofsbro boliger Nordre Ålsveg Skjervumshagan, avlastningsenhet for barn og unge.ArbeidsoppgaverPpraktisk bistand, opplæring og omsorg til mennesker som på grunn av alder, funksjonshemming, psykisk lidelse eller andre årsaker har et særlig hjelpebehov.Krav til kompetanseHelse- og sosialfaglig utdanning og/eller erfaring. Elever og studenter med påbegynt utdanning oppfordres til å søke Gode kommunikasjonsevner og gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig Søker må ha fylt 18 år Søkere må disponere egen bil.Personlige egenskaperPliktoppfyllende, interessert og glad i mennesker Datakunnskap Personlig egnethet og erfaring vektleggesVi kan tilbyEt trivelig arbeidsmiljø med god fagkompetanse Opplæringsvakter og opplæringskurs Muligheter for ulike aktiviteter sammen med brukerne både ute og inne. Tilkallingsvakter, dag, kveld og nattvakter Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale IA og Fysak kommuneAnnetSkriv i søknaden hvor du helst vil jobbe og hvorfor.Den som ansettes må levere MRSA skjema. Skjema finner du på www.gran.kommune.no under skjema. Det må også legges fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.Aktuelle søkere vil bli kontaktet.Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.Den som ansettes må levere MRSA skjema. Skjema finner du på www.gran.kommune.no under skjema. Det må også legges fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.Søknad sendesVi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside. Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel. Adresse: Tilrettelagte tjenester
31.12.2019
Vi søker tilkallingsvikarer ved:Skjervum helse- og omsorgssenter Marka helse- og omsorgssenter Bjoneroa eldresenter Hjemmetjenesten Gran Kjøkken, Skjervum og Marka Barrierevaskeriet Marka Dagsenter, Marka og SkjervumAktuelle søkere på denne stillingen vil kunne bli kontaktet i forhold til arbeid ved kommunens ulike tjenester innenfor helse- og omsorgstjenesten.Beskrivelse av tjenestestedGran kommune driver to helse- og omsorgssentre; Marka i Brandbu og Skjervum i Gran. De har til sammen tre langtidsavdelinger, to korttidsavdelinger, tre KAD-plasser, en spesialavdeling for pasienter med demens, dagsenter, kjøkken og barrierevaskeri. Bjoneroa eldresenter. Hjemmetjenesten har base på Gran rådhus på Jaren.Krav til kompetanseHelse-/sosialfaglig utdanning og/eller erfaring (for søkere til hjemmetjeneste og helse og omsorgstjenester). Elever/studenter med påbegynt utdanning oppfordres til å søke. For søkere til våre kjøkken er det ønskelig med utdanning og/eller relevant erfaring innen faget. God kommunikasjons evner og gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Søker bør ha fylt eller fyller 18 år i løpet av året. Søkere til hjemmetjenesten må disponere egen bilPersonlige egenskaperPliktoppfyllende, interessert og glad i mennesker Datakunnskap Personlig egnethet og erfaring vektlegges Bør beherske norsk muntlig og skriftlig godtVi kan tilbyEt trivelig arbeidsmiljø Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale IA og Fysak kommuneAnnetGran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.For søkere til hjemmetjenesten og helse- og omsorgstjenester må den som ansettes må levere MRSA skjema, samt legge frem politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder.Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.Søknad sendesVi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside. Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel. Adresse: Helse og omsorg
31.12.2019
Vi søkerGrunnskolen i Gran søker etter vikarer som kan stille opp på kort varsel og som kan arbeide som lære, assistent eller miljøarbeider i skole/SFO.Krav til kompetanseTil lærervikariater søker vi fortrinnsvis etter allmennlærere eller grunnskolelærere. Andre med annen kompetanse, personlig egnethet og interesse for barn/ungdom og læring oppfordres også til å søke.Vi kan tilbyEt trivelig arbeidsmiljø Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtaleAnnetVi minner om at dette kun er en vikarliste. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju/ samtale løpende ved behov.Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.Søknad sendesVi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside. Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel. Adresse: Grunnskolen
30.06.2020

Rekrutteringskalender

 • AUG 26
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 28
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Gran kommune