Gran kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Gran kommune ligger i Oppland fylke, rundt 7 mil nord for Oslo. Kommunen grenser i nord til Søndre Land og Vestre Toten, i øst til Hurdal og Nannestad, i sør til Lunner og Jevnaker, og i vest til Ringerike. Mesteparten av kommunen består av skog. Administrasjonssenteret ligger i Jaren. Gran kommune har rike tradisjoner som jord- og skogbruks- kommune. Gran har masse bondegårder, noen helt tilbake fra før Kristus fødsel. Det er også en hestekommune med mange gode travhester. Landbruket bidrar direkte og indirekte til flere arbeidsplasser. De største bedriftene i Gran leverer varer og tjenester innen elektronikk, ventilasjon, fottøy, transport og energi. Gran kommune har et levende og variert kulturliv og utallige tilbud om fritidsaktiviteter. Det er rike muligheter til friluftsliv sommer som vinter. Gamle ferdselsårer som fortsatt har preg av fortidens bygdeveger går gjennom et av Østlandets vakreste kulturlandskap. Befolkning 13 229 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Gran kommune

IngressBarnehagene i Gran søker etter vikarer som kan stille opp på kort varsel, og som kan ta på seg vikariat i kortere perioder.Beskrivelse av tjenestestedKommunale barnehager i Gran kommune.Krav til kompetanseIngen krav til formell kompetanse, men personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt. Du må være glad i barn og fremstå som en voksen rollemodell. Du må ha evne og vilje til samarbeid og kommunikasjon. I tillegg må du være fleksibel og kunne mestre en hektisk hverdag.Personlige egenskaperBlid, pålitelig og ærlig.Vi kan tilbyEt trivelig arbeidsmiljø Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale IA og Fysak kommuneAnnetDu søker nå om å stå på en vikarliste. Alle søkerne vil bli invitert til et fellesmøte ved oppstart av nytt barnehageår. Du vil ikke bli kalt inn til formelt intervju, men kan bli bedt om å komme til en samtale dersom en av barnehagene finner at du er aktuell for vikariat hos dem.De som tilbys vikariater må legge fram dokumentasjon på gjennomført tuberkuloseundersøkelse. Skjema finner du på www.gran.kommune.no under skjema. Du må også legge fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.Den som ansettes må legge fram dokumentasjon på gjennomført tuberkuloseundersøkelse. Skjema finner du på www.gran.kommune.no under skjema. Du må også legge fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.Søknad sendesVi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside. Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel. Adresse: Barnehagene
31.12.2019
IngressPsykisk Helse, Haugsbakken og Tilrettelagte tjenester 2019.Beskrivelse av tjenestestedHaugsbakken og tilrettelagte tjenester består av 13 enheter som er organisert under Familie og velferd. Vi yter praktisk bistand, opplæring og omsorg til mennesker som på grunn av alder, funksjonshemming, psykisk lidelse eller andre årsaker har et særlig hjelpebehov.Vi søkerHaugsbakken, psykisk helseUlike avdelinger i tilrettelagte tjenester: Markatun boliger Liavegen bolig Rogne bolig Lindheim bolig Skjervum bolig Hovsgutua bolig Hofsbro boliger Nordre Ålsveg Skjervumshagan, avlastningsenhet for barn og unge.ArbeidsoppgaverPpraktisk bistand, opplæring og omsorg til mennesker som på grunn av alder, funksjonshemming, psykisk lidelse eller andre årsaker har et særlig hjelpebehov.Krav til kompetanseHelse- og sosialfaglig utdanning og/eller erfaring. Elever og studenter med påbegynt utdanning oppfordres til å søke Gode kommunikasjonsevner og gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig Søker må ha fylt 18 år Søkere må disponere egen bil.Personlige egenskaperPliktoppfyllende, interessert og glad i mennesker Datakunnskap Personlig egnethet og erfaring vektleggesVi kan tilbyEt trivelig arbeidsmiljø med god fagkompetanse Opplæringsvakter og opplæringskurs Muligheter for ulike aktiviteter sammen med brukerne både ute og inne. Tilkallingsvakter, dag, kveld og nattvakter Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale IA og Fysak kommuneAnnetSkriv i søknaden hvor du helst vil jobbe og hvorfor.Den som ansettes må levere MRSA skjema. Skjema finner du på www.gran.kommune.no under skjema. Det må også legges fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.Aktuelle søkere vil bli kontaktet.Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.Den som ansettes må levere MRSA skjema. Skjema finner du på www.gran.kommune.no under skjema. Det må også legges fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.Søknad sendesVi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside. Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel. Adresse: Tilrettelagte tjenester
31.12.2019
Vi søker tilkallingsvikarer ved:Skjervum helse- og omsorgssenter Marka helse- og omsorgssenter Bjoneroa eldresenter Hjemmetjenesten Gran Kjøkken, Skjervum og Marka Barrierevaskeriet Marka Dagsenter, Marka og SkjervumAktuelle søkere på denne stillingen vil kunne bli kontaktet i forhold til arbeid ved kommunens ulike tjenester innenfor helse- og omsorgstjenesten.Beskrivelse av tjenestestedGran kommune driver to helse- og omsorgssentre; Marka i Brandbu og Skjervum i Gran. De har til sammen tre langtidsavdelinger, to korttidsavdelinger, tre KAD-plasser, en spesialavdeling for pasienter med demens, dagsenter, kjøkken og barrierevaskeri. Bjoneroa eldresenter. Hjemmetjenesten har base på Gran rådhus på Jaren.Krav til kompetanseHelse-/sosialfaglig utdanning og/eller erfaring (for søkere til hjemmetjeneste og helse og omsorgstjenester). Elever/studenter med påbegynt utdanning oppfordres til å søke. For søkere til våre kjøkken er det ønskelig med utdanning og/eller relevant erfaring innen faget. God kommunikasjons evner og gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Søker bør ha fylt eller fyller 18 år i løpet av året. Søkere til hjemmetjenesten må disponere egen bilPersonlige egenskaperPliktoppfyllende, interessert og glad i mennesker Datakunnskap Personlig egnethet og erfaring vektlegges Bør beherske norsk muntlig og skriftlig godtVi kan tilbyEt trivelig arbeidsmiljø Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale IA og Fysak kommuneAnnetGran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.For søkere til hjemmetjenesten og helse- og omsorgstjenester må den som ansettes må levere MRSA skjema, samt legge frem politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder.Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.Søknad sendesVi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside. Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel. Adresse: Helse og omsorg
31.12.2019
Vi søkerGrunnskolen i Gran søker etter vikarer som kan stille opp på kort varsel og som kan arbeide som lære, assistent eller miljøarbeider i skole/SFO.Krav til kompetanseTil lærervikariater søker vi fortrinnsvis etter allmennlærere eller grunnskolelærere. Andre med annen kompetanse, personlig egnethet og interesse for barn/ungdom og læring oppfordres også til å søke.Vi kan tilbyEt trivelig arbeidsmiljø Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtaleAnnetVi minner om at dette kun er en vikarliste. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju/ samtale løpende ved behov.Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.Søknad sendesVi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside. Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel. Adresse: Grunnskolen
30.06.2020

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Gran kommune