<  
>  

Gran kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Gran kommune ligger i Oppland fylke, rundt 7 mil nord for Oslo. Kommunen grenser i nord til Søndre Land og Vestre Toten, i øst til Hurdal og Nannestad, i sør til Lunner og Jevnaker, og i vest til Ringerike. Mesteparten av kommunen består av skog. Administrasjonssenteret ligger i Jaren. Gran kommune har rike tradisjoner som jord- og skogbruks- kommune. Gran har masse bondegårder, noen helt tilbake fra før Kristus fødsel. Det er også en hestekommune med mange gode travhester. Landbruket bidrar direkte og indirekte til flere arbeidsplasser. De største bedriftene i Gran leverer varer og tjenester innen elektronikk, ventilasjon, fottøy, transport og energi. Gran kommune har et levende og variert kulturliv og utallige tilbud om fritidsaktiviteter. Det er rike muligheter til friluftsliv sommer som vinter. Gamle ferdselsårer som fortsatt har preg av fortidens bygdeveger går gjennom et av Østlandets vakreste kulturlandskap. Befolkning 13 229 (2008)
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Gran kommune

Vi har ledig et svangerskapsvikariat i 100 % stilling som kontaktlærer for 1. og 2. klasse ved Bjoneroa skole fra 01.01.2021 - 31.07.2021.Beskrivelse av Bjoneroa skoleBjoneroa skole ligger på vestsiden av Randsfjorden i naturskjønne omgivelser med jorder, skog og padleparadiset Fjorda like ved. Det er en fådelt 1-10 skole med 57 elever, skolefritidsordning og 14 ansatte. Skolen er nyoppusset i 2020, og disponerer svømmebasseng, gymsal og bibliotek i Kulturbygget som ligger på samme området.Vi i Gran kommune ser etter deg som deler verdiene våreEr du raus med smilene, både overfor kolleger, elever og foreldre som du skal samarbeide med? Er du proff og har relevant kompetanse til jobben? Er du praktisk og har evnen til å se løsninger i møte med utfordringer?I tillegg til at du er raus, proff og praktisk, ser vi etter deg somhar god faglig undervisningskompetanse, først og fremst i norsk og matematikk samt erfaring i arbeid med elever med særskilte behovhar erfaring som kontaktlærer og er god på klasseledelsehar god og relevant IKT-kompetansejobber for at alle elever skal oppleve læring og mestring i skolehverdagener utviklingsorienterthar høy relasjonskompetanse og gode samarbeidsevnerer fleksibel og omgjengelig med godt humørI vår vurdering av søkere vektlegger vi utdanning, praksis og egnethet.Ved å jobbe hos oss vil dubli en del av et arbeidsfellesskap med engasjerte og kompetente kolleger som er opptatt av utviklingfå gode pensjons- og forsikringsordningerfå lønn etter avtaleInformasjon til deg som søkerVi oppfordrer deg til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.Vi kaller inn aktuelle søkere til intervju. Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som ber om å bli unntatt fra denne, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jf. Offentleglova § 25 annet ledd.Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert, til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Adresse: Bjoneroa skole
25.10.2020 Gran
Beskrivelse av tjenestestedHaugsbakken og tilrettelagte tjenester består av 13 enheter som er organisert under Familie og velferd.Vi søker tilkallingsvikarer ved:Haugsbakken, psykisk helseUlike avdelinger i tilrettelagte tjenester: Markatun boliger Liavegen bolig Rogne bolig Lindheim bolig Skjervum bolig Hovsgutua bolig Hofsbro boliger Nordre ÅlsvegSkjervumshagan, avlastningsenhet for barn og ungeArbeidsoppgaverVi yter praktisk bistand, opplæring og omsorg til mennesker som på grunn av alder, funksjonshemming, psykisk lidelse eller andre årsaker har et særlig hjelpebehov.Krav til kompetanseHelse- og sosialfaglig utdanning og/eller erfaring. Elever og studenter med påbegynt utdanning oppfordres til å søke Gode kommunikasjonsevner og gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig Søker må ha fylt 18 år Søkere må disponere egen bilPersonlige egenskaperPliktoppfyllende, interessert og glad i mennesker Datakunnskap Personlig egnethet og erfaring vektleggesVi kan tilbyEt trivelig arbeidsmiljø med god fagkompetanse Opplæringsvakter og opplæringskurs Muligheter for ulike aktiviteter sammen med brukerne både ute og inne. Tilkallingsvakter, dag, kveld og nattvakter Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtaleAnnetSkriv gjerne i søknaden hvor du helst vil jobbe og hvorfor.Den som ansettes må levere MRSA skjema. Det må også legges fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.Den som ansettes må levere MRSA skjema. Skjema finner du på www.gran.kommune.no under skjema. Det må også legges fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.Søknad sendesVi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside. Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel. Adresse: Tilrettelagte tjenester
31.12.2020 Gran
For skoleåret 2020/2021 søker vi etter personer som på kort varsel kan vikariere for lærere ved sykdom, kortere permisjoner o.l. Skolene tar direkte kontakt hvis det blir aktuelt å tilby et vikariat.Hvordan er det hos oss?Gran kommune har syv barneskoler med skolefritidsordning (SFO), to ungdomsskoler og en kombinert barne- og ungdomsskole. Elevtallet på skolene varierer fra om lag 50 til 300 elever. Opplysninger om hver skole finner du på vår hjemmeside www.gran.kommune.noI grunnskolen i Gran satser vi på lesing som ferdighet og har mange lærere med videreutdanning i språk- og leseveiledning. Vi har en kommunal leseopplæringsplan og har felles tilnærming i den første leseopplæringen.Vi i Gran kommune ser etter deg som deler verdiene våreEr du raus med smilene, både overfor kolleger, elever og foreldre som du skal samarbeide med? Er du proff, har relevant kompetanse til jobben, og holder deg oppdatert på faget ditt? Er du praktisk og finner gode løsninger når du møter utfordringer?I tillegg til at du er raus, proff og praktisk, ser vi etter deg somjobber for at alle elevene skal oppleve læring og mestring i skolehverdagener utviklingsorienterthar høy relasjonskompetanse og gode samarbeidsevnerer fleksibel og omgjengelig med godt humørKvalifikasjonerFor å bli godkjent som lærervikar kreves minimum generell studiekompetanse. Attestert kopi av vitnemål legges ved i søknaden. Du må ha gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.Det stilles krav om levert og godkjent politiattest for å bli akseptert som vikar. Godkjent politiattest kan ikke være eldre enn 3 måneder ved tiltredelse i stillingen.I vår vurdering av søkere, vektlegger vi utdanning, praksis og personlig egnethet.Dette får du hos ossgod opplæring og oppfølgingmuligheter for personlig og faglig utviklinget trivelig, variert og aktivt arbeidsmiljøSom ansatt i Gran kommune vil du bli omfattet av gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn blir fastsatt etter avtale og i henhold til kommunal tariffavtale.Informasjon til deg som søkerVi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jf. Offentleglova §25 annet ledd.Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Adresse: Grunnskolen
20.06.2021 Gran
For skoleåret 2020/2021 søker vi etter personer som på kort varsel kan vikariere som assistent/ fagarbeider/ miljøarbeider i skole og SFO ved sykdom, kortere permisjoner o.l. Skolene tar direkte kontakt hvis det blir aktuelt å tilby et vikariat.Hvordan er det hos oss?Gran kommune har syv barneskoler med skolefritidsordning (SFO), to ungdomsskoler og en kombinert barne- og ungdomsskole. Elevtallet på skolene varierer fra om lag 50 til 300 elever. Opplysninger om hver skole finner du på vår hjemmeside www.gran.kommune.noVi i Gran kommune ser etter deg som deler verdiene våreEr du raus med smilene, både overfor kolleger, elever og foreldre som du skal samarbeide med? Er du proff, har relevant kompetanse til jobben, og holder deg oppdatert på faget ditt? Er du praktisk og finner gode løsninger når du møter utfordringer?I tillegg til at du er raus, proff og praktisk, ser vi etter deg somjobber for at alle elevene skal oppleve læring og mestring i skolehverdagener utviklingsorienterthar høy relasjonskompetanse og gode samarbeidsevnerer fleksibel og omgjengelig med godt humørKvalifikasjonerDet kreves ingen formell kompetanse for å søke, men du må ha gode muntlige norskkunnskaper. Det stilles krav om levert og godkjent politiattest for å bli akseptert som vikar. Godkjent politiattest kan ikke være eldre enn 3 måneder ved tiltredelse i stillingen.Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.Dette får du hos ossgod opplæring og oppfølgingmuligheter for personlig og faglig utviklinget trivelig, variert og aktivt arbeidsmiljøSom ansatt i Gran kommune vil du bli omfattet av gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn blir fastsatt etter avtale og i henhold til kommunal tariffavtale.Informasjon til deg som søkerVi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jf. Offentleglova §25 annet ledd.Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Adresse: Grunnskolen
20.06.2021 Gran

Rekrutteringskalender

  • OKT 25
    2020
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Gran kommune