Nofima

Forskning og utvikling
Nofima er et nytt forskningskonsern som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Konsernet omfatter all virksomhet ved tidligere Akvaforsk, Fiskeriforskning, Matforsk og Norconserv.
Les mer om Nofima
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Nofima

Om stillingenDet nye sentret har inngått samarbeid med havsatsningen REV Ocean. Som del av dette skal vi arbeide aktivt for å fremme en kunnskapsbasert og løsningsorientert debatt om plastforsøpling av havet. Denne stillingen blir helt sentral i dette arbeidet.ArbeidsoppgaverSammenstille og analysere forskningsdataProdusere løsningsorienterte utredninger om plastforsøplingens påvirkning på norsk havøkonomi, basert på eksisterende kunnskap fra forskningsinstitusjoner og næringslivFormidle kunnskap om havplast til myndigheter, næringsliv og allmennheten, og bidra til å sette spørsmål om bærekraftig blå økonomi på dagsordenenBygge strategiske partnerskap mellom forvaltning, næringsliv og akademiaKrav til kvalifikasjonerHøyere utdanning innen naturfaglig eller samfunnsfaglig retning, helst med erfaring fra næringsliv, forvaltning eller forskningGod oversikt over hva som rører seg på havplastfeltet, eller forutsetning for å raskt kunne sette seg inn i dette kunnskapsområdetGode formidlingsevner og gjerne erfaring innen kommunikasjonGode engelskkunnskaperDen som tilsettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk flytendeVi ønsker ossen selvgående og engasjert kollega med god forståelse av havmiljø og menneskelig påvirkning, og konsekvenser dette har for næringsutviklingen medarbeider med vilje og evne til å sette dagsorden innen viktige havspørsmålen inspirator med evne til å bygge nettverk innen forskning og næringsliven kommunikator med god forståelse for bruk av sosiale medierVi tilbyrSenter for hav og Arktis kan tilby en arbeidsplass i utvikling med en visjon om å være med å skape vekst i havnæringene som framtidens generasjoner kan være stolte av.Den som tilsettes blir del av Senter for hav og Arktis, med arbeidssted i Framsenteret i Tromsø, og formelt tilsatt i Nofima AS.Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger, og fleksibel arbeidstid. Reisevirksomhet må påregnes.For mer informasjon om stillingen kontakt direktør Jan-Gunnar Winther på telefon 907 84 874 eller e-post winther@havarktis.no.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no Adresse: Tromsø
24.03.2019 Tromsø
BakgrunnNofima har et velutstyrt fullskalabakeri med en god analyseplattform der vi driver næringsrettet forskning på kjerneområder som råvarekvalitet, ingredienser samt prosess- og produktoptimalisering, og hvordan disse henger sammen. Hovedvekten av vår aktivitet ligger på forskningen, men vi har også mye aktiviteter rundt andre samarbeidsprosjekter og kunnskapsoverføring. I alle aktiviteter er bakefaglig kompetanse sammen med en vitenskapelig kompetanse viktig for å generere ny og nyttig kunnskap, og dermed bidra til verdiskaping ute i bedrift/industri.Om stillingenStillingen medfører ansvar for driften av forsøksbakeriet ved Nofimas avdeling på Ås. Arbeidet innebærer videre bakefaglig forskning og utvikling i ulike forsknings- og samarbeidsprosjekter og forskjellig typer kunnskapsformidling til industrien og småskalaprodusenter som for eksempel gjennom Lokalmatprogrammet (finansiert av Innovasjon Norge) og Økologiprogrammet (finansiert av LMD).Typiske arbeidsoppgaver vil være deltagelse i ulike forskningsprosjekter (omtrent halvparten av stillingen) med aktiviteter som uttesting og optimalisering ved bakeforsøk og produktutvikling. Den andre halvdelen av stillingen vil være mer knyttet opp til/mot industrioppdrag for ulike kunder samt ulike former for kunnskapsformidling som for eksempel kursvirksomhet og besøksordning enten ute i bedrift eller i fasilitetene på Nofima. Stillingen innebærer nært samarbeid med forskere og ingeniører.KvalifikasjonskravSvennebrev i bakefaget, og betydelig interesse for faget og bakekjemi.Dybdekunnskap i bakehåndverket samt flere års praktisk bakeerfaring i bedriftNæringsmiddelrettet- eller diplombaker-utdannelse er en fordelGode formidlingsevner, utadvendt og positiv.Må beherske norsk muntlig og skriftlig.Spørsmål om stillingenNofima kan tilby et variert fagmiljø, spennende prosjekter og et svært godt arbeidsmiljø. Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner og erfaring, gode pensjons- og personforsikringer. Arbeidssted er Ås, men noe reisevirksomhet må påregnes, spesielt i forbindelse med besøksordning og kursvirksomhet.For mer informasjon kontakt forsker, Ann Katrin Holtekjølen tlf: 64 97 04 58/ 901 27 004, e-post: ann.katrin.holtekjolen@nofima.no. Eller forskningssjef, Kristin Hollung tlf: 64 97 01 42 / 95 97 06 82, e-post: kristin.hollung@nofima.no.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no Adresse: Ås
24.03.2019 Ås
Om stillingenVerdifulle, fornybare ressurser fra skog og utmark, som ville bær, blir i dag i liten grad utnyttet i Norge. Prosjektet <>, finansiert av Forskningsrådets BIONÆR-program, har som mål å legge grunnlaget for økt kommersiell utnyttelse av ville bær gjennom ny kunnskap om tilgjengelighet, kvalitet, prosessering og innovasjonspotensial for ville bær.I prosjektet er det ledig en stilling som doktorgradsstipendiat. Arbeidet til stipendiaten vil omfatte analyse av innholdsstoffer som bidrar til sensorisk og helserelatert kvalitet av ville bær, primært tyttebær, men stipendiaten kan også bli involvert i andre analyser, prosessering og innovasjon. Målet med oppgaven vil være å finne ut hvordan innholdsstoffer og kvalitet av tyttebær varierer med vekstbetingelser og behandling (prosessering).KvalifikasjonskravMastergrad innen kjemi eller matvitenskap.Erfaring med laboratoriearbeid og analytiske teknikker som kromatografi (HPLC).Gode samarbeidsevner, og evne til å arbeide strukturert.God muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.Selvstendig og kreativ.Om stillingenArbeidssted vil være ved Nofima i Ås, men det må påregnes en del reisevirksomhet i forbindelse med samarbeid med prosjektpartnere i Tromsø (NIBIO og UiT) og Finland. I løpet av stipendiatperioden er det også planlagt et tre måneders opphold ved Universitet i Turku, Finland.Stipendiatperioden vil vare i tre år og forutsettes å lede til en avlagt PhD grad. Stipendiaten vil bli tilknyttet Universitetet i Tromsø (UiT). Ønsket oppstart er ca. 15. august.Spørsmål om stillingenNofima arbeider innenfor mange spennende fagområder og vi har et profesjonelt, godt og tverrfaglig arbeidsmiljø. Vil tilbyr lønn etter kvalifikasjoner og erfaring, samt gode pensjons- og personforsikringer.For mer informasjon om stillingen, kontakt forsker Kjersti Aaby, tlf. 64 97 02 03/90 97 21 64, e-post: kjersti.aaby@nofima.no eller forskningssjef Kristin Hollung tlf. 64 97 01 42/95 97 0682, e-post: kristin.hollung@nofima.no.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no Adresse: Ås
24.03.2019 Ås

Rekrutteringskalender

  • MAR 24
    2019
    3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere