Nofima

Forskning og utvikling
Nofima er et nytt forskningskonsern som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Konsernet omfatter all virksomhet ved tidligere Akvaforsk, Fiskeriforskning, Matforsk og Norconserv.
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Nofima

Om stillingenNofima på Sunndalsøra har ledig en nyopprettet stilling som ressurskoordinator. Stillingen inngår i forskningsstasjonens ledergruppe og rapporterer til leder. Forskningsstasjonen for bærekraftig akvakultur på Sunndalsøra er en av Europas største innen akvakultur, og vi driver spennende forskning innen ernæring, fiskevelferd- og helse, tidlige livsstadier hos marin fisk, avl og genetikk, vannkvalitet og resirkulering (RAS).Vi driver forskning på flere arter; laks, ørret, rognkjeks og berggylt og kveite. Vi har et nytt og svært moderne forskningsanlegg for bruk av resirkulert vann som er Norges eneste storskala forskningsanlegg på dette feltet og vi har en ny forsøkshall for marine arter.KvalifikasjonerHøyskoleutdanning eller master i prosess, akvakultur eller tilsvarende. Manglende formell utdanning kan kompenseres med relevant praksisPraktisk erfaring fra prosess- og produksjonsplanlegging, gjerne også RASGode kunnskaper innen Office programmer som Word, Excel og PowerPoint samt digitale systemer (eks web/hjemmesider).God muntlig og skriftlig på norsk og engelskGode lederegenskaper og evne til å kommunisere og arbeide i teamEvne til å arbeide systematisk og målrettetHovedarbeidsoppgaver vil værePlanlegging og ressursutnyttelse av stasjonens fisk-, forsøks- og vannressurserBudsjettering og planlegging av forsøk sammen med forskere og stasjonens øvrige personalDatafangst og dokumentering av kvalitet på forsøksfiskVi tilbyrNofima arbeider innenfor mange spennende områder og vi har et profesjonelt, godt og tverrfaglig arbeidsmiljø. Akvadivisjonen er et sterkt fagmiljø som dekker alle ledd i den verdikjeden som akvakulturindustrien representerer. Vi tilbyr deg et spennende og variert arbeid i et internasjonalt miljø. Sunndal kommune er en flott kommune med gode barnehage-, skole- og kulturtilbud. Kommunen har også en fantastisk natur med mange muligheter for frilufts-interesserte.KontaktinfoNofima tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode pensjons og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid. Noe reisevirksomhet må regnes med. For nærmere opplysninger kontakt leder for forskningsstasjonen Synnøve Helland tlf +47 93418912. Vi ber om at vitnemål lases opp i vitnemålsportalen. https://www.vitnemalsportalen.no.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
18.08.2019
Om stillingenNofima i Ås søker en selvstendig og dyktig ingeniør til å delta i vår forsknings- og oppdragsvirksomhet. Arbeidet vil hovedsakelig være rettet mot analytisk kjemi.Vi søker etter en person med bred praktisk erfaring fra kjemisk analysearbeid og med kunnskap om moderne kromatografiske teknikker som GC-FID, GC/MS, UPLC/MS og TLC. Arbeidet vil hovedsakelig bestå i opparbeiding av prøvemateriale fra ulike forskningsprosjekter og instrumentelle analyser av fett og fettløselige komponenter. Andre oppgaver i laboratoriet må også påregnes.Du vil være en viktig ressursperson i vårt miljø, og du må trives med å samarbeide i team. Vi ønsker en person som er systematisk, nøyaktig og initiativrik og som liker å jobbe i et flerfaglig anvendt forskningsmiljø.Arbeidet vil for det meste foregå i laboratoriet, men det kan også være aktuelt med noe reisevirksomhet ved deltagelse på prøveuttak ved ulike forskningsstasjoner.ArbeidsoppgaverAnalyse av lipider i biologisk materialeGenerelt analysearbeid, inkludert prøveopparbeidelse og beregning av analyseresultaterDeltagelse i prosjekter knyttet til utvikling og validering av nye analysemetoderVedlikehold av instrumenterDelta i den daglige drift av laboratorieneKvalitetssikringsarbeid og metodedokumentasjonKvalifikasjonskravMastergrad/ingeniør eller tilsvarende innen kjemisk analyse med flere års erfaringErfaring med instrumentering/analytisk kjemi og spesielt kromatografiske metoder som GC-FID, GC/MS, UPLC/MS og TLCErfaring med kromatografiske analyser av komponenter i biologisk materiale vil være en fordelGode samarbeidsevnerVant til å jobbe selvstendig, men liker også å jobbe i teamEvne til å tenke analytisk og løse problemerMå beherske norsk og engelsk skriftlig og muntligVi tilbyrNofima arbeider innenfor mange spennende fagområder og vi har et profesjonelt, godt og tverrfaglig arbeidsmiljø. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger.Spørsmål om stillingenFor nærmere opplysninger om stillingen kontakt avdelingsleder Hege Munck, tlf. +47 97 03 71 71 eller seniorforsker Bente Ruyter, tlf. +47 93 09 75 31.Vi ber om at vitnemål lases opp i vitnemålsportalen. https://www.vitnemalsportalen.no.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
01.09.2019
Om stillingenNofima har ledig en toårig postdoktorstilling ved avdeling for markedsforskning med arbeidssted Tromsø.Stillingen er innen markedsforskning knyttet til makroalger. Nofima har et team som jobber med flere prosjekter relatert til forbruker- og markedsforskning, primært på sjømat, som kandidaten vil være en del av.Stillingen som postdoktor vil være knyttet til SUREAQUA (Nordic Centre of excellence), og vil være finansiert av NORDFORSK og Nofima. SUREAQUA har mer enn 40 partnere i de nordiske landene som arbeider sammen for å utvikle kunnskap og løsninger for bærekraftig akvatisk produksjon som en del av blå bioøkonomi.Denne stillingen vil innebære samarbeid med partnere i SUREAQUA og vil inkludere besøk eller opphold hos en eller flere partnerinstitusjoner/bedrifter. Målet med denne postdoktor-stillingen er å identifisere potensialet for nordnorsk industri basert på makroalger, og identifisere markedsmuligheter - og barrierer for matvarer basert på sukkertare (Saccharina latissima).Mer spesifikk problemstilling vil bestemmes sammen med kandidaten. Kandidaten vil være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av et prosjekt innen avtalt tema og publisering av minst fire vitenskapelige artikler.Krav til kompetanse og erfaring innen et eller flere av følgende områderEn Ph.D. innen markedsføringProsjektledelseGod muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelskErfaring med publisering i vitenskapelige journalerFølgende vil også vektleggesErfaring med tverrfaglig og internasjonalt samarbeidEvne til å jobbe godt både selvstendig og som del av en gruppeErfaring med ulike kommunikasjonsformer (sosiale medier, vitenskapelige og populærvitenskapelige framstillinger av eget arbeid)Kunnskap om norsk sjømatnæringVi tilbyrNofima kan tilby en arbeidsplass i utvikling med en visjon om å være med å skape en matnæring som framtidens generasjoner kan være stolte av. Sjømatdivisjonen har et sterkt fagmiljø som dekker alle ledd i verdikjeden innen sjømat fra fangst/merd til forbruker.I tillegg vil kandidaten dra nytte av et sterkt miljø innen akvakultur, og en postdoktor som arbeider med biologiske aspekter ved makroalger. Nofima tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode pensjon- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid. Reisevirksomhet må påregnes.Spørsmål om stillingenFor mer informasjon om stillingen kontakt forskningssjef Pirjo Honkanen, tlf. +47 776 29037, e-post: pirjo.honkanen@nofima.no. Vi vi ber om at vitnemål lases opp i vitnemålsportalen. https://www.vitnemalsportalen.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
01.09.2019

Rekrutteringskalender

  • AUG 18
    2019
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere