Universitetssykehuset Nord-Norge

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Universitetssykehuset Nord-Norge

Org. nr: - Stillingsident: 4139355885 Presentasjon av stillingen:Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø er en del av Avdeling nord i Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN HF. Senteret har allmennpsykiatrisk lokal- og sentralsykehusansvar for kommunene Tromsø, Storfjord, Balsfjord, Lyngen og Karlsøy. Virksomheten er organisert i en poliklinisk seksjon og to døgnseksjoner.Det søkes etter kontorfagarbeider/helsesekretær i fast 70 % stilling ved Poliklinisk seksjon.Arbeidssted: Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Tromsø.ArbeidsoppgaverVære enhetens ansikt utad på telefon og for besøkendeSentralbord- og resepsjonsoppgaverJournalarbeid (DIPS)Andre kontoroppgaver knyttet til enheten/seksjonen/avdelingenKvalifikasjoner3-årig videregående skole, administrative/økonomiske fagNorsk autorisasjon som helsesekretær, alternativt fagbrev i kontorfagetGode IKT-kunnskaperMeget gode ferdigheter i norsk, skriftlig og muntligErfaring fra arbeid med pasientjournal er en fordel.UtdanningsretningAdministrasjon og LedelseHelsesekretærPersonlige egenskaperDet legges vekt på relevant erfaring fra helsevesenet.Gode samarbeidsrelasjoner og kommunikasjonsevnerSelvstendig og strukturertFleksibel og serviceorientertPersonlig egnethet for stillingen vektlegges særskilt.Vi tilbyrLønn i henhold til gjeldende overenskomsterInteressante arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljøFleksitidOpplæring vil bli gitt.KontaktinformasjonAnnie Thomassen, Kontorleder, 77627715ArbeidsstedÅsgårdvegen 40 9016 TromsøSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4139355885 Stillingsprosent: 70% Søknadsfrist: 21.10.2019
21.10.2019 Tromsø
Org. nr: 974795787 Stillingsident: 4139374913 Presentasjon av stillingen:Ved enhet for døgnbehandling, Ortopedisk avdeling, har vi ledig 3 faste 100% stillinger for sykepleiere. Tiltredelse etter avtale. Vi har også ledige vikariater i 100% stilling.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som sykepleierØnskelig med erfaring innen det aktuelle fagområdetPersonlige egenskaperDu må trives i en avdeling med høy aktivitet.Vi ser etter en stabil og fleksibel medarbeider.Du må ha gode samarbeidsevner, men også kunne jobbe selvstendig.Personlige egenskaper vil bli vektlagt.LanguageNorskVi tilbyrUtfordrende og spennende arbeidsoppgaverGodt arbeidsmiljø og hyggelige arbeidskollegaerLønn etter gjeldende overenskomsterKontaktinformasjonSissel Irene Thorbjørnsen, Enhetsleder, 90086261 May-Liss Johansen, Avdelingsleder, 77627181ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9038 TromsøSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4139374913 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 21.10.2019
21.10.2019 Tromsø
Org. nr: 974795787 Stillingsident: 4132770719 Presentasjon av stillingen:Ønsker du å jobbe i en avdeling med mye variert virksomhet? Jobbe tverrfaglig for å lage gode behandlingsforløp for pasientene?Da er Nevro-, hud og revmatologisk avdeling den rette avdelingen for deg!Avdelingen er en utmerket plass å starte for å få en bred kompetanse, samtidig som en får anledning til å "spesialisere" seg innen ett felt. Avdelingen er bygget opp rundt fagfeltene nevrologi, hud og revmatologi. Det betyr at søkere må være forberedt på og måtte opparbeide grunnleggende kunnskap innen alle feltene, men vil få anledning til å fordype seg i ett.ArbeidsoppgaverArbeidet er primært rettet mot sengeposten, men for fagområdene hud og revmatologi vil det være nødvendig å bli kjent med rutinene ved dagenhet/poliklinikk.KvalifikasjonerSykepleier, helst med erfaring fra ett eller flere fagområderUtdanningsretningSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradPersonlige egenskaperInteresse for faglige utfordringerGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerFleksibel og løsningsorientert, god omstillingsevne og tilpasningsdyktigDu må: ¿ like travle og spennende arbeidsdager ¿ ha godt humør og bidra til godt arbeidsmiljø ¿ ha evne til å jobbe i team, men også selvstendig ¿ være flink til å motivereVi tilbyrGod variasjon av alderssammensetning, nye og veteranerGodt arbeidsmiljø som tar godt imot nye kollegerDet gis som standard fire uker opplæring med kontinuerlig internundervisning.Godt opplegg for internundervisning/fagdagerArbeidstid; pt 3-delt turnus, jobb hver 3. helg og hinkehelgPå sikt rotasjon til poliklinikk for hud og revmatologiOppstart etter avtaleKontaktinformasjonJohanne Glomseth, Seksjonsleder, 77669381ArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9038 TromsøSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4132770719 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 25.10.2019
25.10.2019 Tromsø
Org. nr: - Stillingsident: 4120941741 Presentasjon av stillingen: Ved eventuell internt opprykk vil ordinær jordmorstilling i 3-delt turnus med arbeid minst hver 3. helg bli ledig.ArbeidsoppgaverI tillegg til ordinære jordmoroppgaver i vanlig drift i seksjonen, jobbe på oppdrag fra seksjonsleder med jordmor- og barnepleierfagKoordinere obligatorisk simuleringstrening i akutte hendelser innenfor fagområdet føde-/gynBistå i utarbeidelse av årlige handlingsplaner/målsetninger for føde- og barselseksjonenEffektuere fagutvikling og implementering av kunnskapsbasert praksis besluttet av seksjonsleder/lederteamBistå med dokumentering og evaluering av faglige prosjekter og rapportere skriftlig til ledelsenBidra til å kvalitetssikre og utvikle jordmor- og barnepleierfagetAktivt implementere kunnskapsbasert praksis for å understøtte kvalitet i klinisk praksisBistå ledelsen i utarbeidelsen av faglige standarder, prosedyrer og behandlingslinjer innenfor eget fagfelt, og bidra til å videreutvikle praktiske rutiner og prosedyrer med bakgrunn i kunnskapsbasert praksisInitiere og gjennomføre interne undervisningsopplegg og praktisk veiledning av jordmødre, hjelpepleiere, barnepleiere og studenterVeilede personalet i bruk av elektronisk dokumentasjon, utføre oppgaver i rollen som superbruker i Partus og DocmapSammen med avdelingsjordmor ivareta nyutdannede jordmødre og barnepleiere, nytilsatte/vikarer med veiledning og undervisning i avdelingens prosedyrer/rutiner knyttet til praksis som går på fag.Delta i eksterne fora knyttet opp mot UNN HF etter avtale med seksjonslederFokus på etiske problemstillinger, kommunikasjon, pasient/brukermedvirkningKvalifikasjonerAutorisert JordmorØnskelig med veiledningsbakgrunnGode kunnskaper i Doc Map og annet kvalitetsarbeidØnskelig med erfaring fra EPJ (DIps), Partus og andre systemerNødvendig med utmerkede norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevnerPersonlige egenskaperPersonlig egnethet for stillingen vil bli særskilt bli vektlagt, da vi er en liten seksjon.God til skriftlige og muntlige fremleggUtpreget teamarbeider, like å spille på lag med kollegeneGode samarbeidsegenskaper, samtidig med ydmykhetMotivasjon for slike arbeidsoppgaver gjennom initiativ og engasjementEvne til å jobbe strukturert, nøyaktig og effektivt under tidspressLegge UNNs verdier til grunn for alt du gjørVære bevisst i din rolle som en konstruktiv samarbeidspartnerFleksibilitet når det gjelder nye oppgaverInitiativtaker og pådriver for kontinuerlig forbedringsarbeidHøy grad av ansvarlighet, samlende og retningsgivende for seksjonenStrukturert og effektiv samtidig som du kan holde blikket på flere områderVi tilbyrSpennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljøGod opplæring av nyansatte, internundervisning, temadager og individuell opplæringUtfordrende og varierte arbeidsoppgaver på en mindre seksjon, der du også får mer ansvarMedlemskap i en av Norges beste pensjonsordningerBedriftshelsetjenesteEn arbeidsplass som er en IA-virksomhetEt spennende lokalmiljø med variert kulturtilbud3-delt turnus med arbeid minst hver 3. helgKontaktinformasjonKari Fiske, Seksjonsleder, 76968485ArbeidsstedSykehusveien 3 8516 NarvikSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4120941741 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 27.10.2019
27.10.2019 Narvik
Org. nr: - Stillingsident: 4120941178 Presentasjon av stillingen:Føden i Narvik er en liten avdeling med god stemning, respekt for hverandre, og der vi kommuniserer og samarbeider godt. Vi er en del av Kvinneklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge og samarbeider tett med fødeavdelingene i Tromsø og Harstad. I tillegg til vanlige fødsler har vi benign døgnkirurgi, gynekologisk poliklinikk, fødepoliklinikk, og dagkirurgisk virksomhet.Ved ev. internt opprykk vil det bli ledig jordmorstilling i 3-delt turnus.ArbeidsoppgaverAvdelingsjordmors nærmeste overordnede er seksjonsleder.Avdelingsjordmor har i samråd med seksjonsleder ansvar for den daglige driften av avdelingen.Avdelingsjordmor skal samarbeide tett med seksjonsleder, fagutviklingsjordmor og seksjonsoverlege, samt se til at besluttede prosjekter/bestemmelser settes i verk og blir utført i avdelingen.I samarbeid med seksjonsleder sikre stabilisering og rekrutterings til seksjonenAvdelingsjordmor har resultatansvar på seksjonsnivå i samarbeide med seksjonslederHMS-ansvar og oppfølging av KVAM-vedtak og enkeltsaker, stedfortreder i KVAM-gruppen(kvalitet og arbeidsmiljø)Påse at vedlikehold av utstyr og inventar ivaretasDaglig ansvar for kvalitetskontroll og avvikshåndteringDelta i daglige rapporter/previsittAnsvar for å legge til rette for, og delta i debrifingVeiledning av personalet i vanskelige pasientsakerKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som sykepleier og jordmorBred erfaring fra sykehusdrift/fødeavdelingGode kunnskaper i Dips og PartusKunnskap om turnussystemet GatMeget gode norskkunnskaper både skriftlig og muntligPersonlige egenskaperLegge UNNs verdier til grunn for alt du gjør i din rolle som avdelingsjordmorVære bevisst i din rolle som leder og vær en konstruktiv samarbeidspartnerFleksibilitet iht nye oppgaverInitiativtaker og pådriver for kontinuerlig forbedringsarbeidHøy grad av ansvarlighet, samlende og retningsgivende for seksjonenStrukturert og effektiv samtidig som du kan holde blikket på flere områderVi tilbyr50 % administrativ dagtid og 50 % i 3-delt turnus med arbeid minst hver 3. helgSpennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljøSterke og tverrfaglige miljøer med høyt faglig nivåGod opplæring av nyansatte, internundervisning, temadager og individuell opplæringUtfordrende og varierte arbeidsoppgaver på en mindre avdeling der du også får mer ansvarMedlemskap i en av Norges beste pensjonsordningerGode velferdsordninger som for eksempel. bedriftsidrett, kultur, Pingvinrevyen, kunst, catering, naustet på Åsgård, velferdshytter i Troms og LofotenEt spennende lokalmiljø med et variert kulturtilbudBedriftshelsetjenesteEn arbeidsplass som er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv i samarbeid med NAV)KontaktinformasjonKari Fiske, Seksjonsleder, 76968485, kari.fiske@unn.noArbeidsstedSykehusveien 3 8516 NarvikSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4120941178 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 27.10.2019
27.10.2019 Narvik
Org. nr: 993515396 Stillingsident: 4143117957 Presentasjon av stillingen:Vi gir tilbud til pasienter fra 18 år som har behov for tidlig og intensiv rehabilitering etter ervervet hjerneskade. Det tilbys også rehabiliterings- og vurderingsopphold til pasienter med MS, nevromuskulære sykdommer, multitraume, amputasjoner og enkelte andre tilstander. Døgnenheten har 14 senger, og har rundt 150 innleggelser pr år. Sengeposten flyttet inn i nye moderne lokaler i mai 2018.Vi søker nå etter en sykepleier med arbeidstid hovedsakelig på natt.Stillingen er fast, og det er for tiden arbeid hver 3. helg. Mulighet for heltid og deltid.Ved intern omrokkering vil det bli mulighet for øvrige stillinger/vikariater ved avdelingen.Vi ser fram til å lese din søknad. Velkommen som søker!ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene er sykepleie og oppfølging av rehabiliteringstiltak for pasienter med både fysiske og kognitive vansker etter skade og/eller sykdom i sentralnervesystemet.Arbeidet innebærer også samarbeid med leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped, nevropsykolog og sosionom.KvalifikasjonerDet er ønskelig med erfaring fra tverrfaglig samarbeid.Det vektlegges at aktuelle kandidater har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.Du må kunne gjøre deg forstått på norsk, både muntlig og skriftlig, på en forsvarlig måte.UtdanningsretningSykepleieHelsefagUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradPersonlige egenskaperVi ønsker oss kollegaer som ser muligheter og er løsningsfokusert, og som er bidragsytere til fag- og arbeidsmiljøet.LanguageSvenskNorskVi tilbyrDu får opplæring i et godt arbeidsmiljø.Et fagmiljø hvor du får samarbeide tett innen egen faggruppe og også med øvrige faggrupper på sengepostenMedlemskap i KLPHøyt faglig nivåEn arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedriftBedriftshelsetjenesteVelferdstilbud i form av tilgang til hytter og treningLiker du å kjøre på ski om vinteren og vandre i fjellet på sommeren? Eller liker du helst bylivet?Uansett; Tromsø er byen for deg!KontaktinformasjonMathias Paulsen Baadstø, Assisterende enhetsleder, 77628043, mathias.paulsen.baadsto@unn.no Disa Håkstad, Enhetsleder, 77669401, Disa.Irene.Hakstad@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4143117957 Stillingsprosent: 80,11% Startdato: 02.12.2019 Søknadsfrist: 29.10.2019
29.10.2019 Tromsø
Org. nr: 993515396 Stillingsident: 4143123604 Presentasjon av stillingen:Vi gir tilbud til pasienter fra 18 år som har behov for tidlig og intensiv rehabilitering etter ervervet hjerneskade. Det tilbys også rehabiliterings- og vurderingsopphold til pasienter med MS, nevromuskulære sykdommer, multitraume, amputasjoner og enkelte andre tilstander. Døgnenheten har 14 senger, og har rundt 150 innleggelser pr år. Sengeposten flyttet inn i nye moderne lokaler i mai 2018.Vi søker nå etter en sykepleier med arbeidstid hovedsakelig på natt.Stillingen er et vikariat, og det er for tiden arbeid hver 3. helg. Mulighet for heltid og deltid.Ved intern omrokkering vil det bli mulighet for øvrige stillinger/vikariater ved avdelingen.Vi ser fram til å lese din søknad. Velkommen som søker!ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene er sykepleie og oppfølging av rehabiliteringstiltak for pasienter med både fysiske og kognitive vansker etter skade og/eller sykdom i sentralnervesystemet.Arbeidet innebærer også samarbeid med leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped, nevropsykolog og sosionom.KvalifikasjonerDet er ønskelig med erfaring fra tverrfaglig samarbeid.Det vektlegges at aktuelle kandidater har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.Du må kunne gjøre deg forstått på norsk, både muntlig og skriftlig, på en forsvarlig måte.UtdanningsretningSykepleieHelsefagUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradPersonlige egenskaperVi ønsker oss kollegaer som ser muligheter og er løsningsfokusert, og som er bidragsytere til fag- og arbeidsmiljøet.LanguageSvenskNorskVi tilbyrDu får opplæring i et godt arbeidsmiljø.Et fagmiljø hvor du får samarbeide tett innen egen faggruppe og også med øvrige faggrupper på sengepostenMedlemskap i KLPHøyt faglig nivåEn arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedriftBedriftshelsetjenesteVelferdstilbud i form av tilgang til hytter og treningLiker du å kjøre på ski om vinteren og vandre i fjellet på sommeren? Eller liker du helst bylivet?Uansett; Tromsø er byen for deg!KontaktinformasjonDisa Håkstad, Enhetsleder, 77669401, Disa.Irene.Hakstad@unn.no Mathias Paulsen Baadstø, Assisterende enhetsleder, 77628043, mathias.paulsen.baadsto@unn.noArbeidsstedHansine Hansens veg 67 9019 TromsøSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4143123604 Stillingsprosent: 80,11% Startdato: 02.12.2019 Sluttdato: 31.05.2020 Søknadsfrist: 29.10.2019
29.10.2019 Tromsø
Org. nr: 974795639 Stillingsident: 4127735423 Presentasjon av stillingen:Ortopedisk seksjon ved UNN Harstad søker etter engasjert og positiv kollega til fast stilling som overlege i ortopedisk kirurgi.UNN Harstad er et bærekraftig lokalsykehus med alle akutt-funksjoner. Planlegging for fremtidens sykehus i Harstad pågår. Sykehuset har en stabil og god bemanning fordelt på flere spesialiteter i et godt og tverrfaglig kollegium. Vi er på jakt etter deg som som ny kollega på ortopeden. Hos oss får du et godt fagmiljø, et godt arbeidsmiljø og uante muligheter for fritidssysler, jakt og fiske i midnattssol og mørketid.Man bor og lever godt i byen som har alle fasiliteter innenfor en liten radius. Harstad er kjent som kulturbyen i nord med filmfestival, klassisk festival, vinfestival, Festspillene i Nord-Norge og gode matopplevelser. Vi har kort vei til sterke naturopplevelser og kjente naturperler i Lofoten, Vesterålen og Senja. Oversiktlig infrastruktur med hurtigbåt til Tromsø, og kort vei til hovedflyplassen i regionen med flere daglige avganger til bl.a. Gardermoen. Byen har gode oppvekstvilkår for barn og unge, og passer veldig godt for familier som vil bo i en akkurat passe stor by.Litt om ossOrtopedisk seksjon Harstad, har ledig fast 100% stilling som overlege.Ortopedisk seksjon UNN Harstad er en del av ortopedisk avdeling i UNN HF, og har lokalsykehusfunksjon for ca. 85 000 innbyggere med alle akuttfunksjoner. Noen spesialiserte funksjoner er lagt til UNN Tromsø. Vi gjør det meste av akutt ortopedi på barn og voksene, unntatt rygg- og bekkentraumer, samt mer avanserte håndskader. P.t. er det 5-delt overlegevakt bak LIS og turnuslege. Regionsfunksjon for fot/ankel i UNN/Helse Nord er tenkt plassert ved UNN Harstad. Nå er det 4 faste spesialister, samt en konstituert overlege og tre leger i spesialisering i ortopedi. LIS går i fellesvakt med kirurgisk avdeling, 8-delt. Vi øker nå til 6-delt vaktordning i overlegesjiktet. Vi har stor virksomhet innenfor fot- og ankelkirurgi, hofte- og kneprotesekirugi, samt en del skulder- og annen generell ortopedi.Vil du bli vår nye kollega?Man må delta i den daglige driften av avdelingen med visitt, poliklinikk og operasjon.Veiledning av LIS, opplæring av studenter og delta i avdelingens internundervisingDet er mulighet for tilrettelegging for forskning.Evne til å samarbeide i tverrfaglige behandlingsteamMan må delta i avdelingens vaktarbeid, og må derfor beherske ortopedisk traumatologi for voksne og barn.Det er ønskelig med en eller flere sub-spesialiteter eller interesseområder, så som protesekirurgi innefor kne og hofte, samt fot-/ankelkirurgi.Høres dette ut som noe du har lyst å høre mere om? Ta nærmere kontakt med oss!Du blir en viktig og verdsatt del av ortopedikollegiet på sykehuset i Harstad. Vi har et godt arbeidsmiljø med høy faglig standard, godt samhold, og spennende arbeidsoppgaver. Arbeidet som overlege ved lokalsykehuset krever breddekompetanse, tjenesten er variert og interessant. Seleksjon og ansettelse vil gjennomføres i samarbeid med seksjonsleder ved UNN Harstad og ev. avdelingsleder UNN Tromsø..KvalifikasjonerNorsk autorisasjonSpesialist i ortopedisk kirurgiMå beherske norsk muntlig og skriftlig på en faglig forsvarlig måteErfaring med generell ortopedisk traumatologiPersonlige egenskaperLøsningsorientertAnsvarsbevisstHøy arbeidskapasitet, både alene og i teamEngasjertGode kommunikasjons- og samarbeidsevner på tvers av yrkesgrupper, både internt og eksterntPersonlige egenskaper vil særskilt bli vektlagt. Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevnerEvne til å jobbe i team under press og ta raske beslutningerTilpasningsdyktig og positiv innstillingUtadvendt og imøtekommendeOpptatt av å bidra positivt til arbeidsmiljøetVi tilbyrSpennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljøSterke og tverrfaglige miljøerEt godt og til tider travelt arbeidsmiljøLønn i henhold til gjeldende overenskomsterGode velferdsordninger Lønn etter gjeldende overenskomsterVakttjeneste i et vilt og vakkert arktisk miljøEn spennende stilling med mulighet for personlig innflytelse på et fagmiljø i utviklingHøykompetent og bredt fagmiljø med spennende arbeidsoppgaver og sterk vekt på teamarbeidMuligheter til å kontinuere eller etablere forskningsarbeid etter avtaleEn region med fantastisk natur og nærhet til jakt, fiske, fjellturer og alpintEn kulturby med filmfestival, klassisk festival, vinfestival, Festspillene i Nord-Norge og gode matopplevelserVi kan være behjelpelig med å skaffe bolig, barnehageplass og jobb til partner.Vi ønsker ikke henvendelser fra firma som formidler søkere!KontaktinformasjonStig Kåre Hegna, Seksjonsleder ortopedisk seksjon Harstad, 77015202, stig.hegna@unn.noArbeidsstedSt. Olavs gate 70 9406 HarstadSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4127735423 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 30.10.2019
30.10.2019 Harstad

Rekrutteringskalender

 • OKT 21
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 25
  2019
  3 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 27
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Adresse

9038 TROMSØ