<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Direktør for UiO:Norden Universitetet i Oslo

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Om stillingen

Universitetet i Oslo søker direktør (SKO 1111) for den tverrfaglige satsingen. Direktøren ansettes fra og med september 2019, med tilknytning til satsingens vertsfakultet, Det humanistiske fakultet. Direktøren rapporterer til vertsfakultetets øverste leder, dekanen. Direktøren utgjør satsingens ledelse og administrasjon sammen med en administrativ leder.

UiO:Norden er Universitetet i Oslo sin satsing med formål å fremme ny og relevant kunnskap om Norden og det nordiske i en internasjonal eller global kontekst. Satsingen skal frembringe ny viten om nordiske modellers bærekraft, dilemmaer og utfordringer. Det gjøres blant annet ved å studere historiske forutsetninger; endringsprosesser - nåtidige så vel som tidligere - på tvers av kultur- og samfunnsområder; og ved å sammenligne andre land og regioner med den nordiske.

UiO:Norden utvikler nye samarbeidsrelasjoner på tvers og er en tilrettelegger for utvikling av fremragende forskningsmiljøer og -prosjekter. UiO:Norden er et middel for Universitetet i Oslo for å nå sine strategiske mål om økt tverrfaglighet og kvalitet, og satsingen omfatter formidling, forskning og utdanning. Satsingen driver også utadrettet virksomhet og deltar i samarbeid i Norden og internasjonalt, blant annet gjennom- en nordisk excellence hub innenfor forskning, utdanning og formidling.

Per i januar 2019 vil det væresom er og har vært knyttet til UiO:Norden, gruppene arbeider med et vidt spenn av problemstillinger og samfunnsutfordringer knyttet til nordiske modeller. Ved utgangen av 2022, den vedtatte driftsperioden for satsingen, vil opp til 11 tverrfaglige grupper være opprettet og finansiert av UiO:Norden.

Ansvarsområder

Direktøren får blant annet ansvar for:

 • Faglig ledelse av den tverrfaglige satsingen UiO:Norden
 • Strategisk utvikling av satsingen, inkludert å videreutvikle og koordinere forskningsinitiativer og skape møteplasser på tvers av etablerte skillelinjer
 • Arrangere seminarer, workshops og konferanser i samarbeid med forskergrupper, fagmiljøer og andre relevante samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt
 • Koordinere og videreutvikle satsingens utdanningstilbud
 • Kontakt med myndigheter og finansiører

Direktøren får ansvar for organisering av UiO:Nordens interne ressurser og skal i samarbeid med forskere, deltagende enheter og satsingens administrative leder utvikle satsingen slik det er beskrevet i. Direktøren oppfordres til å vie deler av arbeidstiden til egen forskning, forskningstidens omfang vil være gjenstand for forhandlinger.

Arbeidssted: Oslo, Norge. Direktøren vil arbeide tett med satsningens vitenskapelige og administrative ressurser og det forventes en aktiv tilstedeværelse ved UiO.

Kvalifikasjoner

UiO:Norden søker en dyktig nettverksbygger og leder med evne til å koordinere forskere og forskergrupper på tvers av fagområder og enheter. Den som ansettes forventes å kunne utvikle satsningen i en positiv retning og å kunne skape begeistring for UiO:Norden internt ved UiO så vel som eksternt.

Den som tilsettes må ha:

 • Dokumentert utdannelse på doktorgradsnivå eller tilsvarende innenfor humaniora eller samfunnsvitenskap (HUMSAM), fortrinnsvis med vekt på Nordenrelevant tematikk
 • Dokumentert solid ledererfaring innen forskning og høyere utdanning
 • Gode språkkunnskaper i minst ett skandinavisk språk i tillegg til engelsk
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Følgende vil bli lagt vekt på i vurderingen av søkerne/kandidatene:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til strategisk tenkning og planmessig handling innenfor gitte ressursrammer
 • Kompetanse innen økonomistyring
 • Relevant forskningserfaring

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 802 600 til kr. 1 001 400, avhengig av kvalifikasjoner
 • Et faglig stimulerende og dynamisk arbeidsmiljø
 • God administrativ støtte
 • Gode pensjons-, forsikrings- og lånemuligheter gjennom
 • Utmerkede fordels- og

Søknaden skal inneholde

 • Søknads-/motivasjonsbrev med beskrivelse av søkers potensielle bidrag til å utvikle UiO:Norden
 • CV (med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Oversikt over relevante vitenskapelige publikasjoner

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Det benyttes intervjuer i tilsettingsprosessen. Det er viktig at søker beskriver og dokumenterer sine kvalifikasjoner i forhold til kunngjøringstekstens bredde av kvalifikasjoner gjennom konkrete eksempler.

Merk at tilsetning skjer med forbehold om endringer i arbeidsoppgavene som arbeidsgiver måtte bestemme.

Med henvisning til Offentleglova §25 2. ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli ført på søkerlisten.

UiO har enfor alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater og tilsvarende.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Kvinner og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Somvil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Styreleder, tel. Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Administrativ leder, tel. Logg inn for å se kontaktinformasjon/Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Personalkonsulent, tel. Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Adresse: Oslo

Web: https://www.uio.no/forskning/satsinger/norden/

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vil du lede og videreutvikle vår avdeling for byggautomasjon i Trondheim? GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner. Som
05.08.2021 Trondheim
Avdeling Transformatorstasjoner og Regionalnett i seksjon Drift og Vedlikehold har ansvaret for selskapets 72 transformatorstasjoner. I avdelingen er det nå
15.12.2020 Kristiansand
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
Intility er i sterk vekst, og vi søker nå nye kollegaer til Network Services. Vi er på jakt etter deg som
09.06.2021 Oslo
Seksjon for Materialteknologi søker betongteknologer med fordypning i betongrehabilitering Seksjon for materialteknologi arbeider med rådgivning for å sikre gode materialvalg
05.08.2021 Oslo
Multiconsult Norge AS, avdeling Bygg og Industri er i stor vekst, og vi ønsker derfor å styrke vår kompetanse innen brannrådgivning. Vi ser i
05.08.2021 Kristiansand
Multiconsult er et ledende miljø innen prosjektering og rådgivning i Norge. For å stadfeste vår posisjon som ledende på digitalisering
05.08.2021 Oslo
Rambøll inviterer deg til å ta i bruk ditt engasjement, og din faglige innsikt, i en stilling hvor du kan
05.08.2021 Drammen
Vis alle 26.755 ledige stillinger

Universitetet i Osloer Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det humanistiske fakultetet (HF)ved Universitetet i Oslo er Norges største humanioramiljø og et av de beste humanistiske fakultetene i Norden. Fakultetet har om lag 6000 studenter og tilbyr 14 bachelorprogram, 22 masterprogram, 18 årsenheter og mer enn 70 fag innenfor områdene språk, kultur, historie, medier, litteratur og idéfag. På Det humanistiske fakultet jobber i overkant av 700 ansatte på syv institutter, to sentre og en fakultetsadministrasjon.

HF er vertsfakultet for den nye tverrfakultære satsingen UiO: Norden, og har også to sentre for fremragende forskning (SFF).

UiO:Norden-satsingens viktigste kapital er engasjement fra etablerte og aktive forskere. Satsingen er forankret i bred ekspertise og sterke forskningsinteresser på UiO. I løpet av satsingsperioden skal UiO:Norden finansiere 11 tverrfaglige forskningsprosjekter. I tillegg tilrettelegger UiO:Norden for nettverk og møteplasser for yngre og for etablerte forskere ved UiO. UiO:Norden deltar i det NORDFORSK-finansierte konsortiet ReNEW.

Les mer om Universitetet i Oslo

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Universitetet i Oslo søker direktør (SKO 1111) for den tverrfaglige satsingen. Direktøren ansettes fra og med september 2019, med tilknytning til satsingens vertsfakultet, Det humanistiske fakultet. Direktøren rapporterer til vertsfakultetets øverste leder, dekanen. Direktøren utgjør satsingens ledelse og administrasjon sammen med en administrativ leder.

UiO:Norden er Universitetet i Oslo sin satsing med formål å fremme ny og relevant kunnskap om Norden og det nordiske i en internasjonal eller global kontekst. Satsingen skal frembringe ny viten om nordiske modellers bærekraft, dilemmaer og utfordringer. Det gjøres blant annet ved å studere historiske forutsetninger; endringsprosesser - nåtidige så vel som tidligere - på tvers av kultur- og samfunnsområder; og ved å sammenligne andre land og regioner med den nordiske.

UiO:Norden utvikler nye samarbeidsrelasjoner på tvers og er en tilrettelegger for utvikling av fremragende forskningsmiljøer og -prosjekter. UiO:Norden er et middel for Universitetet i Oslo for å nå sine strategiske mål om økt tverrfaglighet og kvalitet, og satsingen omfatter formidling, forskning og utdanning. Satsingen driver også utadrettet virksomhet og deltar i samarbeid i Norden og internasjonalt, blant annet gjennom- en nordisk excellence hub innenfor forskning, utdanning og formidling.

Per i januar 2019 vil det væresom er og har vært knyttet til UiO:Norden, gruppene arbeider med et vidt spenn av problemstillinger og samfunnsutfordringer knyttet til nordiske modeller. Ved utgangen av 2022, den vedtatte driftsperioden for satsingen, vil opp til 11 tverrfaglige grupper være opprettet og finansiert av UiO:Norden.

Ansvarsområder

Direktøren får blant annet ansvar for:

 • Faglig ledelse av den tverrfaglige satsingen UiO:Norden
 • Strategisk utvikling av satsingen, inkludert å videreutvikle og koordinere forskningsinitiativer og skape møteplasser på tvers av etablerte skillelinjer
 • Arrangere seminarer, workshops og konferanser i samarbeid med forskergrupper, fagmiljøer og andre relevante samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt
 • Koordinere og videreutvikle satsingens utdanningstilbud
 • Kontakt med myndigheter og finansiører

Direktøren får ansvar for organisering av UiO:Nordens interne ressurser og skal i samarbeid med forskere, deltagende enheter og satsingens administrative leder utvikle satsingen slik det er beskrevet i. Direktøren oppfordres til å vie deler av arbeidstiden til egen forskning, forskningstidens omfang vil være gjenstand for forhandlinger.

Arbeidssted: Oslo, Norge. Direktøren vil arbeide tett med satsningens vitenskapelige og administrative ressurser og det forventes en aktiv tilstedeværelse ved UiO.

Kvalifikasjoner

UiO:Norden søker en dyktig nettverksbygger og leder med evne til å koordinere forskere og forskergrupper på tvers av fagområder og enheter. Den som ansettes forventes å kunne utvikle satsningen i en positiv retning og å kunne skape begeistring for UiO:Norden internt ved UiO så vel som eksternt.

Den som tilsettes må ha:

 • Dokumentert utdannelse på doktorgradsnivå eller tilsvarende innenfor humaniora eller samfunnsvitenskap (HUMSAM), fortrinnsvis med vekt på Nordenrelevant tematikk
 • Dokumentert solid ledererfaring innen forskning og høyere utdanning
 • Gode språkkunnskaper i minst ett skandinavisk språk i tillegg til engelsk
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Følgende vil bli lagt vekt på i vurderingen av søkerne/kandidatene:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til strategisk tenkning og planmessig handling innenfor gitte ressursrammer
 • Kompetanse innen økonomistyring
 • Relevant forskningserfaring

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 802 600 til kr. 1 001 400, avhengig av kvalifikasjoner
 • Et faglig stimulerende og dynamisk arbeidsmiljø
 • God administrativ støtte
 • Gode pensjons-, forsikrings- og lånemuligheter gjennom
 • Utmerkede fordels- og

Søknaden skal inneholde

 • Søknads-/motivasjonsbrev med beskrivelse av søkers potensielle bidrag til å utvikle UiO:Norden
 • CV (med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Oversikt over relevante vitenskapelige publikasjoner

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Det benyttes intervjuer i tilsettingsprosessen. Det er viktig at søker beskriver og dokumenterer sine kvalifikasjoner i forhold til kunngjøringstekstens bredde av kvalifikasjoner gjennom konkrete eksempler.

Merk at tilsetning skjer med forbehold om endringer i arbeidsoppgavene som arbeidsgiver måtte bestemme.

Med henvisning til Offentleglova §25 2. ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli ført på søkerlisten.

UiO har enfor alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater og tilsvarende.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Kvinner og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Somvil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Styreleder, tel. Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Administrativ leder, tel. Logg inn for å se kontaktinformasjon/Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Personalkonsulent, tel. Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Adresse: Oslo

Web: https://www.uio.no/forskning/satsinger/norden/

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 05
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 06
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 08
  2021
  11 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 09
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 10
  2021
  10 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST

Fakta om Universitetet i Oslo