<  
>  

Universitetet i Oslo

Forskning og utvikling

Universitetet i Oslo er Norges største kunnskapsinstitusjon med 6.300 tilsatte og 30.000 studenter. Vi tilbyr gode utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø. Som statlig institusjon har vi som personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Universitetet i Oslo

Job descriptionPosition as PhD Research Fellow in Fluid Mechanics available at The Njord Centre, Department of Geosciences, University of Oslo.No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo.The fellowship period is 3 years devoted to research education. Starting date no later than October 1 2020.Job descriptionWe invite applications for a PhD position in Fluid Mechanics. The main goal is experimental and numerical modelling of fluid flows at various scales with applications in the domains of porous media and geological processes. The objectives of this project are to investigate experimentally, to visualize, and to model the pore scale complexity of single and multiphase flows in porous rocks, in the presence of evolving solid-solid and solid-fluid interfaces.The research involves three tasks. 1) Perform experiments and process data of fluid flow in porous rock imaged with time-lapse neutron tomography technique. 2) Use digital rocks to perform single phase flow simulations and characterize mixing properties in rocks with evolving microstructure. Results will be com-pared to the experimental data. 3) Simulate flow in porous rock with two immiscible or partially miscible fluids and characterize mixing and dispersion.The successful candidate will be part of a lively research environment at the Njord Centre, and will study numerically flows in the presence of interfaces and solids. He/she will be at a strategic interface between laboratory activities that provide unique data and numerical modelling activities. He/she will be part of an internatioanl joint collaboration with Prof. Joachim Mathiesen (Univ. Copenhagen) and Prof. Tanguy Le Borgne (Univ. Rennes), and will visit these two universities regularly. The position is funded by Equinor through the Akademia Initiative at the University of Oslo.Qualification requirementsThe Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition of being a leading research faculty. Candidates for this position will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.Applicants must hold an MSc degree in Physics, Mechanics, Applied Mathematics, or Geoscience with competences in fluid mechanics. Candidates without a master's degree examination may be admitted but appointment cannot be made until the requirement has been obtained and documented.Foreign completed degree (M.Sc.-level) corresponding to a minimum of four years in the Norwegian educational systemFluent oral and written communication skills in EnglishThe position requires a strong background and skills in one or several of these topics:Computational fluid dynamicsStatistical mechanicsData processingPhysics of interfacesPorous mediaDesired skills:Experience with PythonImage analysisGrade requirements:The norm is as follows:the average grade point for courses included in the Bachelor's degree must be C or better in the Norwegian educational systemthe average grade point for courses included in the Master's degree must be B or better in the Norwegian educational systemthe Master's thesis must have the grade B or better in the Norwegian educational systemFluent oral and written communication skills in EnglishEnglish requirements for applicants from outside of EU/ EEA countries and exemptions from the requirements:http://www.mn.uio.no/english/research/phd/application/application.htmlThe purpose of the fellowship is research training leading to the successful completion of a PhD degree.The fellowship requires admission to the PhD programme at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. The application to the PhD programme must be submitted to the department no later than two months after taking up the position. For more information see:http://www.uio.no/english/research/phd/http://www.mn.uio.no/english/research/phd/We offerSalary NOK 479 600 - 523 200 per annum depending on qualifications and seniority as PhD Research Fellow (position code 1017)Attractive welfare benefits and a generous pension agreementVibrant international academic environmentCareer development programmesOslo's family-friendly surroundings with their rich opportunities for culture and outdoor activitiesHow to applyThe application must includeCover letter - statement of motivation and research interestsCV (summarizing education, positions and academic work - scientific publications)Copies of the original Bachelor and Master's degree diploma, transcripts of records and letters of recommendationDocumentation of English proficiencyList of publications and academic work that the applicant wishes to be considered by the evaluation committeeNames and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link "apply for this job". Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).Applicants may be called in for an interview.Formal regulationsPlease see the guidelines and regulations for appointments to Research Fellowships at the University of Oslo.No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo.According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results etc.Contact informationProf. François Renard, francois.renard@geo.uio.noProf. Tanguy Le Borgne, tanguy.le-borgne@univ-rennes1.frProf. Joachim Mathiesen, mathies@nbi.ku.dkFor technical questions regarding the recruitment system, HR Adviser Torunn Standal Guttormsen, +47 22854272, t.s.guttormsen@mn.uio.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
07.04.2020 Oslo
Om stillingenCHARM (Research Center for Habilitation And Rehabilitation Models and services) har ledig en stilling som førsteamanuensis 20% knyttet til hovedstilling ved Sykehuset Telemark HF og er forbeholdt ansatte med hovedstilling ved Sykehuset Telemark HF. Det er et vilkår at stillingsinnehaver fortsetter dette tilsettingsforholdet. Tilsettingen gjelder for en periode på to år. Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for Helse og Samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.CHARM er opprettet for å styrke forskningsinnsatsen og kompetansen innen forskning på habiliterings- og rehabiliteringstjenester i Norge.CHARM har fokus på tjenesterelevant forskning innen rehabilitering og habilitering, med vekt på samhandling, brukerinvolvering og forskning rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Mer informasjon om CHARM finnes her.Vitenskapelig ansatte danner kjernen i den akademiske virksomheten til instituttet, fakultet og universitet. Det forventes at den som tilsettes til enhver tid har eksternt finansierte forskningsprosjekter, og at forskningsresultatene fortrinnsvis publiseres i internasjonalt anerkjente tidsskrift. Høy kvalitet forventes også i undervisningen.Vi søker en person med solid forskningskompetanse innen pediatrisk forskning med relevans for habiliteringsfeltet som kan bidra til å styrke og videreutvikle CHARMs faglige profil og nettverk. Stillingen er særlig tenkt å styrke barneperspektivet i CHARM.Nærmere omtale av fagområde, ansvarsfelt, arbeidsplikter og forhold som det vil bli lagt vekt på ved tilsettingen, er inntatt i egen stillingsbeskrivelse som du finner her.KvalifikasjonskravDoktorgrad eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner innen rehabilitering/habiliteringDokumentert pedagogisk basiskompetanseFaglig bakgrunn innen sykepleie eller annen relevant helsefaglig utdanningErfaring fra klinisk arbeid med barn og ungeGod skriftlig og muntlig formidlingsevneRelevant undervisningserfaring på universitets- og høyskolenivåSolid forskningsbakgrunn, fortrinnsvis innen tverrfaglig habiliteringstjenesteforskning eller fagområder som er relevant for habiliteringsfeltetErfaring med forskning på tvers av tjenestenivåer og brukermedvirkningDokumentert forskningsledelseGode samarbeidsevner og evne til nettverksbyggingErfaring fra internasjonale faglige nettverkDet kreves gode kunnskaper i norsk og engelskPersonlige egenskaperI vurderingen av søkerne vil vi legge vekt påPersonlig egnethetGode samarbeidsegenskaperVi tilbyrLønn fra kr 131.080 til kr 157.840 avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)Faglig stimulerende fagmiljøGod pensjonsordning i Statens PensjonskasseGode velferdsordningerSøknaden skal inneholdeSøknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)CV (utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)Fullstendig publikasjonsliste med angivelse av hvor de vitenskapelige arbeider er publisertSeparat liste over utvalgte vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker tillagt spesiell vekt (inntil 10 titler) OBS: De utvalgte arbeidene lastes også opp i fulltekstListe over referansepersoner som kan kontaktes (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.I rangeringen av kompetente søkere vurderes vil vi trekke inn hele bredden av kvalifikasjoner.Det skal benyttes intervju og det kan være aktuelt med prøveforelesning i tilsettingsprosessen.Andre opplysningerVennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO ogRegler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.Arbeidstakere som ikke har dokumentert pedagogisk basiskompetanse forplikter seg til å delta på et universitetspedagogisk kurs i løpet av en toårsperiode eller skaffe seg denne kompetansen på annen måte.I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.KontaktinformasjonFor spørsmål om stillingen: Avdelingsleder, professor Cecilie Røe, tlf: +47 92868388For spørsmål knyttet til søknadsprosessen: Personalrådgiver Susan Rockwell, tlf: + 47 22850507, e-post: susan.rockwell@medisin.uio.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
07.04.2020 Oslo
Job descriptionPosition as Postdoctoral Research Fellow available at the Department of Physics, University of Oslo.No one can be appointed for more than one Postdoctoral Research Fellowship at the University of Oslo.The position is for 4 years starting in summer-autumn 2020. The appointment is a fulltime position and is made for a period of up to four years (25 % of which is devoted to required duties, usually in the form of teaching activities).More about the positionThe postdoc will join to our on-going semiconductor research activities at the UiO-MiNaLab, which is a part of the Norwegian Micro and Nanofabrication Facility (NorFab). UiO-MiNaLab is a laboratory encompassing state-of-the-art equipment for both fabrication and material/device characterization. Among other facilities, the UiO-MiNaLab hosts an advanced optical lab equipped with a range of powerful light excitation sources as well a multiple detector systems allowing the measurements in a broad spectral range and in a variety of time domains. Around 50 researchers are currently working at the UiO-MiNaLab.Specifically, the postdoc is expected to contribute along with two research directions:Quantum Materials - focusing on the discoveries and characterization of defect states in semiconductors, emitting light as single photon sources, andEnergy Materials - focusing on the advanced optical material characterization.Postdoctoral fellows who are appointed for a period of four years are expected to acquire basic pedagogical competency in the course of their fellowship period within the duty component of 25 %.The main purpose of a postdoctoral fellowship is to provide the candidates with enhanced skills to pursue a scientific top position within or beyond academia. To promote a strategic career path, all postdoctoral research fellows are required to submit a professional development plan no later than one month after commencement of the postdoctoral period.Qualification requirementsThe Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition is to be among Europe's leading communities for research, education and innovation. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.The following qualifications will count in the assessment of the applicants:Applicants must hold a degree equivalent to a Norwegian doctoral degree in one of the relevant fields, e.g. physics, materials science, photonics, nanotechnology, optoelectronics, etc.Understanding of the semiconductor physics is mandatory; it might be documented in form of the relevant paper(s) published in respected scientific journals, e.g APL, PRB, etc.Documented experience - in form of the published paper(s) - in performing advanced optical characterization is mandatory, e.g. in time resolved photoluminescence, in second order correlation function measurements, etc; experience with optical characterization of silicon, silicon carbide, or gallium oxide is positively evaluated;Hands-on skills with setting up and adjusting optical components to extend the capabilities of the lab;Fluent oral and written communication skills in English are a prerequisite; knowledge of Norwegian or a Scandinavian language may be desirable but not mandatory.Notably, the individuals not yet completed their doctoral dissertations are eligible to apply only if the dissertation has been submitted for the evaluation by the closing date for this announcement. Importantly, only applicants with an approved doctoral degree are eligible for the appointment.Personal skillsAbility to conduct high-quality independent research within a broad collaboration.Interpersonal communication skills and the ability to work as part of a team.Willingness to work together with PhD and/or Master/Bachelor students in the specialty field.Self-motivation, creativity, genuine curiosity about the subject, work discipline, professional ethics, and ambition.We offerSalary NOK 523 200 - 605 500 per annum depending on qualifications in position as Postdoctoral Research Fellowship (position code 1352)Attractive welfare benefits and a generous pension agreementProfessionally stimulating working environmentVibrant international academic environmentPostdoctoral development programmes https://www.mn.uio.no/english/research/postdoc/development-plan/index.htmlOslo's family-friendly surroundings with their rich opportunities for culture and outdoor activitiesHow to applyThe application must includeCover letter, including a short motivation statementCV, including the education track, previous positions, and the list of publicationsThe list of up to 5 selected publications that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee to prove the qualification requirementsCopies of educational certificates, academic transcript of records, etcNames and contact details of 2 reference persons (name, relation to the applicant, e-mail and telephone number)The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link "apply for this job". Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).Interviews with the best qualified candidates will be arranged. It is expected that the successful candidate will be able to complete the project in the course of the period of employment.Formal regulationsPlease see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.No one can be appointed for more than one Postdoctoral Fellow period at the University of Oslo.According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results etc.The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.Contact informationFor further information please contact: Prof. Andrej Kuznetsov e-mail: andrej.kuznetsov@fys.uio.no, Prof. Lasse Vines e-mail: lasse.vines@fys.uio.no or Prof. Eduard Monakhov e-mail: eduard.monakhov@fys.uio.noFor question regarding our application system, please contact HR Adviser Ørjan Pretorius, orjan.pretorius@mn.uio.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
12.04.2020 Oslo
Job descriptionAt the Norwegian Centre for Mental Disorders Research (NORMENT) (https://www.med.uio.no/norment/english/), there is a researcher position (SKO 1109) available for 2 years with a possibility of further extension, in the Youth-TOP Study Group, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo, Norway.More about the positionThe researcher will play a central role in the analysis and subsequent high impact publication of data obtained at MRI-investigations in combination with data obtained from several other domains in patients with severe mental illness and healthy controls spanning from early youth to older age. Individual data is available at the NORMENT centre based on clinical interviews, neuropsychological tests, EEG, MR, genetic analysis, pharmacological investigations, serum assays of intrinsic substances, and stem cell derived data. The researchers will interact with PhD and postdoctoral fellows in the NORMENT and is encouraged to participate in the analyses of independent sample collections connected with the defined research questions.It is expected that the researcher will focus on the relationships between MRI-derived measures and clinical, biological and demographic aspects in connection with severe mental illness/psychoses, with particular emphasis on youth and gender.The research will be carried out as part of a cross-disciplinary team of researchers in the Multimodal Imaging and Structural MRI groups at NORMENT in collaboration with international consortia researchers such as the ENIGMA but also other collaborators.NORMENT, a Centre of Excellence (CoE) with the Research Council of Norway, coordinates a translational multicenter study involving all psychiatric hospital departments in Oslo and several research groups at the University of Oslo. The main purpose of the research is to disentangle and characterize the neurobiological, genetic, psychological and environmental factors contributing to the development of severe mental disorders. Through our extensive infrastructure for clinical evaluations, neuropsychological testing, MRI brain and body imaging, EEG and biobanking we assemble a comprehensive database comprising clinical, brain imaging and genetic data from a large number of healthy controls and patients suffering from psychotic disorders including schizophrenia and bipolar disorders.Qualification requirementsHolds a PhD in neuroimaging, molecular genetics, bioinformatics, psychiatry, psychology or equivalentHas held at least one postdoc position within a relevant areaHas a strong background and interest in biology, statistics and psychiatry, and an excellent publication recordHas experience and expertise in coordinating multi-site studies and large scale data-analysisIs ambitious and highly motivated for pursuing a career in scienceExcellent command of oral and written English language. Norwegian or other Scandinavian language is beneficialExcellent personal and collaborative skills and sense of responsibilityCandidates with a strong interest in and experience with research in bioinformatics, psychiatry, and MRI brain imaging are encouraged to apply.We offerAn ambitious and exciting research environment with a strong multidisciplinary profile and excellent opportunities for academic development at NORMENT, which is granted Centre of Excellence status by the Research Council of NorwaySalary 552 800- 627 700 per annum depending on qualificationsAttractive welfare benefitsHow to applyThe application must includeApplication letter including motivation for applying for the positionCV (summarizing education, relevant work experience, grants etc)A complete list of publications and academic workContact details of 2-3 referencesAfter the initial screening process, short-listed candidates may be asked to submit selected publications, educational certificates and transcripts of records. Interviews may be included as part of the selection process.The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).In assessing the applications, special emphasis will be placed on the documented, academic qualifications, and the quality of the project as well as the candidate's motivation and personal suitability. Interviews with the best qualified candidates will be arranged. It is expected that the successful candidate will be able to complete the project in the course of the period of employment.Formal regulationsAccording to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results etc.The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.Contact informationFor any informal enquiries regarding the position, please contact professor Ingrid Agartz (ingrid.agartz@medisin.uio.no) or professor Ole A. Andreassen (o.a.andreassen@medisin.uio.no)For questions regarding the application process, please contact HR adviser Svetlana Trofimova, tel. +47 22859226, e-mail: svetlana.trofimova@medisin.uio.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
13.04.2020 Oslo
Om stillingenVi har ledig et vikariat som førstekonsulent ved Institutt for spesialpedagogikk for perioden 01.08.2020 - 30.06.2021.Stillingens arbeidsoppgaver er knyttet til studieadministrasjon, med hovedvekt på administrasjon av praksis i spesialpedagogikk.Arbeidet forutsetter nært samarbeid med instituttets vitenskapelige stab, eksterne samarbeidspartnere og øvrig administrasjon. Den som ansettes vil inngå i administrative team knyttet til bachelorutdanningen og masterutdanningen.ArbeidsoppgaverOrganisering og tilrettelegging av praksis for studenteneSaksbehandling tilknyttet praksis- og studievirksomheten ved instituttetGenerelle studieadministrative oppgaver og løpende behandling av studiesakerStillingen kan bli tillagt andre oppgaver.KvalifikasjonskravRelevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet såfremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle nivåetErfaring fra tilsvarende oppgaver, fortrinnsvis fra universitets- og høgskolesektorenGod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelskGod digital kompetanse.Ønskelig kompetanse/erfaring:Kjennskap til instituttets fagområder vil være en fordelKjennskap til universitetets administrative systemerPersonlige egenskaperVi søker en person som er ansvarsbevisst og selvstendig, med evne til å organisere, koordinere og finne gode løsninger. Den aktuelle kandidaten må evne å arbeide strukturert i et hektisk miljø, og inneha høy grad av serviceinnstilling. Det stilles krav til gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.Vi tilbyrLønn som førstekonsulent, stillingskode 1408, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 435 100 og kr 496 100, avhengig av kompetanseFleksibel arbeidstid og gode velferdsordningerTrening i arbeidstidenGod pensjonsordning og gunstig lån i Statens PensjonskasseSøknaden skal inneholdeSøknadsbrevCVVitnemål og attesterListe med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Andre opplysningerAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedriftvil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.KontaktinformasjonKontorsjef Kristin Fedje FredriksenAvdelingsleder Siri HøgsethSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
13.04.2020 Oslo
Job descriptionPosition available at the Department of Biosciences, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo, in Oslo Mycology Group (OMG).The appointment as researcher is a fulltime position for a period of two and a half years. Starting date: May 1, 2020, or as soon as possible thereafter.The candidate will work in a project funded by the Norwegian Biodiversity Information Centre. The newly discovered multicellular fungal group Archaeorhizomycetes can make up a dominant part of belowground fungal communities in terrestrial ecosystems. However, we have so far no knowledge about the spatial distribution of these fungi in Norway due to their recent discover and lack of aboveground structures. This project will be among the very first systematic surveys of this largely unexplored group. We will use three main approaches to document and map Archaeorhizomycetes in Norway based on soil and plant root sampling: (1) culturing, (2) high-throughput DNA-sequencing using short and long-read sequencing techniques, and (3) various microscopy techniques. The project will establish basic information about the distribution of this newly discovered but abundant fungal group.The hired researcher will be involved in all aspects of the research, including fieldwork, DNA-lab work, microscopy, bioinformatics/statistics and dissemination of the research.Qualification requirementsThe Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition is to be among Europe's leading communities for research, education and innovation. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.A PhD or other corresponding education equivalent to a Norwegian doctoral degree in mycology/fungal biology. Doctoral dissertation must be submitted for evaluation by the closing date. Appointment is dependent on the public defense of the doctoral thesis being approved.Knowledge/experience in the following fields/topics are required: fungal biology and diversity, field work and experimental design, Norwegian flora and vegetation, culturing of fungi, DNA-analyses - including high throughput sequencing techniques, imaging (microscopy) techniques, bioinformatics and statistics.Competitive publication track record.Fluent oral and written communication skills in English and Norwegian.Personal skillsWe are seeking a highly motivated, enthusiastic and hard-working candidate with the ambition to gain new insights and publish papers in international journals. Applicants must show good interpersonal skills and be willing to work in close collaboration with the project PI and other members of the project team, as well as have the ability to work independently.We offersalary NOK 523 200 - 563 700 per annum depending on qualifications in position as Researcher (position code 1109)a professionally stimulating working environmentattractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo's family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activitiesHow to applyThe application must includeCover letterA statement (1 page) of motivation and interest for the position, describing how the applicant's background and previous experience relate to the project in general, and how his/her skills fit into the research framework outlined.CV (summarizing education, positions, research experience, pedagogical experience, and other relevant activities).Copies of educational certificates, academic transcript of records and letters of recommendation.A complete list of publications.Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number).The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).In assessing the applications, special emphasis will be placed on the documented, academic qualifications required for this project, as well as the candidates' motivation and personal suitability. Interviews with the best qualified candidates will be arranged if needed.Formal regulationsAccording to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results etc.The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.Contact informationFor further information please contact: Prof. Håvard Kauserud; email: haavarka@ibv.uio.no, phone: +47 22854832 or Assoc. Prof. Inger Skrede; e-mail: inger.skrede@ibv.uio.no.For questions regarding the recruitment system please contact: HR adviser; email: nina.holtan@mn.uio.no.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
13.04.2020 Oslo
Job descriptionPosition as PhD Research Fellow in Algebra Geometry and Topology is available at the Department of Mathematics.No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo. Starting date no later than 01.10.2020. The fellowship period is 3 years.The PhD research fellow will be a member of the research project Algebraic and Topological Cycles in Tropical and Complex Geometry led by Kristin Shaw. The main focus areas of this research group are applications of tropical geometry to complex, discrete, and real geometries. See the research project webpage for more information.Qualification requirementsThe Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition is to be among Europe's leading communities for research, education and innovation. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.Applicants must hold a Master's degree or equivalent qualification in algebraic geometry, topology, combinatorics or related areas.Foreign completed degree (M.Sc.-level) corresponding to a minimum of four years in the Norwegian educational system.Candidates without a Master's degree have until 30 June, 2020 to complete the final exam.Grade requirements:The norm is as follows:the average grade point for courses included in the Bachelor's degree must be C or better in the Norwegian educational systemthe average grade point for courses included in the Master's degree must be B or better in the Norwegian educational systemthe Master's thesis must have the grade B or better in the Norwegian educational systemFluent oral and written communication skills in EnglishEnglish requirements for applicants from outside of EU/ EEA countries:http://www.mn.uio.no/english/research/phd/application/application.htmlThe purpose of the fellowship is research training leading to the successful completion of a PhD degree.The fellowship requires admission to the PhD programme at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. The application to the PhD programme must be submitted to the department no later than two months after taking up the position. For more information see:http://www.uio.no/english/research/phd/http://www.mn.uio.no/english/research/phd/We offerSalary NOK 479 600 - 523 200 per annum depending on qualifications and seniority as PhD Research Fellow (position code 1017)Attractive welfare benefits and a generous pension agreementVibrant international academic environmentCareer development programmesOslo's family-friendly surroundings with their rich opportunities for culture and outdoor activitiesHow to applyThe application must includeCover letter - statement of motivation and research interestsCV (summarizing education, positions and academic work - scientific publications)Copies of the original Bachelor and Master's degree diploma, transcripts of records and letters of recommendationDocumentation of English proficiencyList of publications and academic work that the applicant wishes to be considered by the evaluation committeeNames and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link "apply for this job". Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).Applicants may be called in for an interview.Formal regulationsPlease see the guidelines and regulations for appointments to Research Fellowships at the University of Oslo.No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo.According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results etc.The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.Contact informationFor further information please contact: Kristin Shaw, krisshaw@math.uio.noFor technical questions regarding the recruitment system please contact: Nina Holtan, nina.holtan@mn.uio.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
14.04.2020 Oslo
Job descriptionTwo positions as Researchers are available at the Section for Biochemistry and Molecular Biology at the Department of Biosciences.Each position is for a period of 3 years, and is available from 1.5.2020 (if desirable, the starting date may be postponed until no later than 1.10.2020).The candidates will work in the group of prof. Pål Falnes on a project funded by the Norwegian Cancer Society. The group focuses on unravelling the function of human methyltransferases, and on understanding the functional consequence of methylation in processes such as gene regulation, protein synthesis, and energy metabolism.The current project is based on our discovery of a novel methyltransferase that targets the cellular protein synthesis machinery (PMID: 30143613), and has been strongly implicated in cancer growth and metastasis (PMID: 30612740). The project is a collaborative effort between several leading groups nationally and internationally. It will be studied how the novel methyltransferase modulates protein synthesis and cancer growth, and it will be investigated how the corresponding methylations vary in tumour samples. Also, it will be sought to identify compounds that specifically inhibit the methyltransferase (and thus may have potential as future anti-cancer drugs).We are seeking two highly motivated and skilled researchers with broad and extensive experience.Qualification requirementsThe Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition is to be among Europe's leading communities for research, education and innovation. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.Applicants must hold a degree equivalent to a Norwegian doctoral degree in molecular biology, biochemistry or cell biology. If not, doctoral dissertation must be submitted for evaluation by the closing date. Appointment is dependent on the public defence of the doctoral thesis being approved.The candidates should have extensive experience with practical laboratory work, including more than one of the following methods/topics: enzyme assays on recombinant proteins, recombinant DNA technology, CRISPR-mediated gene targeting of mammalian cells, mouse xeonograft studies, protein mass spectrometry, methods for assessing protein synthesis (e.g. ribosomal profiling), and protein structure/function studies. Ideally, the two hired researchers will have complementary skills that cover most of these methods.Fluent oral and written communication skills in EnglishPersonal skillsMotivated, enthusiastic and hard-workingSelf-driven, but also with good teamwork and social skillsCreative, accurate and well-organizedWe offersalary NOK 523 200 - 563 700 per annum depending on qualifications in position as Researcher (position code 1109)a professionally stimulating working environmentattractive welfare benefitsand a generous pension agreement, in addition to Oslo's family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activitiesHow to applyThe application must includeCover letter (including a statement of motivation for this position, summarizing scientific work and research interest)CV (summarizing education, positions, administrative experience and other qualifying activity)Copies of educational certificates, academic transcript of records and letters of recommendationA complete list of publications and up to 2 academic works that the applicant wishes to be particularly considered by the evaluation committeeNames and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).In assessing the applications, special emphasis will be placed on the documented, academic qualifications, as well as the candidates motivation and personal suitability. Interviews with the best qualified candidates will be arranged.It is expected that the successful candidate will be able to complete the project in the course of the period of employment.Formal regulationsAccording to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results etc.The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.Contact informationFor further information please contact: Professor Pål Falnes; phone: +47 22854840 or +47 91151935; e-mail: pal.falnes@ibv.uio.noFor questions regarding the recruitment system please contact: HR adviser Nina Holtan; phone: +47 22854424; e-mail: nina.holtan@mn.uio.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
14.04.2020 Oslo

Rekrutteringskalender

 • APR 07
  2020
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 12
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 13
  2020
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 14
  2020
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Universitetet i Oslo

Adresse

Boks 1072 Blindern
0316 Oslo