Universitetet i Oslo

Forskning og utvikling

Universitetet i Oslo er Norges største kunnskapsinstitusjon med 6.300 tilsatte og 30.000 studenter. Vi tilbyr gode utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø. Som statlig institusjon har vi som personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Universitetet i Oslo

Om stillingenVed Det odontologiske fakultet søker vi etter en ny seksjonssjef til vår økonomiseksjon.Fakultetets økonomiseksjon er totalleverandør av økonomitjenester til fakultetet med alle underenheter. Seksjonen har i dag 5 medarbeidere, i tillegg til seksjonssjefen.ArbeidsoppgaverØkonomilederen skal sørge for at økonomiseksjonen med tilfredsstillende tilgjengelighet tilbyr de tjenester som fakultetet og dets fagmiljøer har behov for på økonomiområdet. Dette innebærer:At det er definert tjenester med operative rutiner og verktøy på økonomiområdet som er dekkende og tilpasset fakultetets virksomhet på alle nivåerAt seksjonen har en hensiktsmessig kompetanseprofil og er riktig dimensjonert - herunder å ivareta personalledelse for seksjonens medarbeidereAt informasjon om rutiner og tjenester på økonomiområdet er tilgjengelig for alle relevante brukere på en god måte, og at fakultetets ansatte tilbys relevant administrativ bistand, spisskompetanse og service.At seksjonen innenfor sine rammebetingelser leverer tjenester i tråd med planer og forventningerStrategisk samarbeid og rådgivning overfor fakultets- og enhetsledelsen er prioriterte områder. Viktige arbeidsoppgaver vil blant annet være:Personalledelse for seksjonens medarbeidere, herunder å ivareta kompetanseutviklingIvareta en sentral, koordinerende rolle i virksomhetsstyringen ved fakultetet, herunder å forvalte prosesser for budsjettering, rapportering, analyse- og prognosearbeidForberede og fremme relevante saker for fakultetets øverste ledelseRepresentere fakultetet i universitetets økonomileder-nettverk.KvalifikasjonskravVi ser etter en person som er trygg i lederrollen både overfor egne medarbeidere og i lederfora. I tillegg til å ha et godt blikk for det strategiske og langsiktige må man trives med ivaretakelse av det praktiske, daglige og nære.Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis på masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.Lederkompetanse, erfaring med personaloppfølging og kompetansestyringØkonomistyringskompetanse, erfaring med forvaltning av økonomiske fagfeltErfaring med digitaliserings- og endringsprosesserGod skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelskPersonlige egenskaperDu trives med en bred kontaktflate, varierte oppgaver og til tider høyt tempoDu er en lagspiller med evne til både å involvere, motivere og utvise tydelighetDu er fleksibel med evne til å håndtere både store og små oppgaverDu er strukturert, målrettet og løsningsorientertVi tilbyrlønn som seksjonssjef kode 1211 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 627 700 og kr 741 300, avhengig av kompetansefleksibel arbeidstid og gode velferdsordningertrening i arbeidstidengod pensjonsordning og gunstig lån i Statens PensjonskasseSøknaden skal inneholdeSøknadsbrevCVVitnemålAttesterListe med to-tre referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Det vil ikke bli tatt hensyn til ufullstendige søknader.Søknad med vedlegg sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.Andre opplysningerAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedriftvil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.Søknadsfrist : 24.09.2019Ansettelse: SnarestReferanse: 2019/10071Hjemmeside: https://www.odont.uio.no/om/KontaktinformasjonKst fakultetsdirektør Leif Erling Jensen tlf 22852230 / 91173180, e-post l.e.jensen@odont.uio.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
24.09.2019 Oslo
Job descriptionApplications are invited for a 3-4 year PhD Research Fellowship as PhD Candidate in "Renewable Energy Systems Modelling" to be based at the Department of Technology Systems (ITS), University of Oslo. The successful candidate will be part of the Energy Systems Section at ITS and supervised by Associate Professor Marianne Zeyringer.The fellowship period is either for 3 years devoted to research education or 4 years with a compulsory work load of 25% that consists of teaching and supervision duties and research assistance. The starting date can be no later than 01.01.2020.This PhD will explore Norway's role in an integrated, weather- resilient and highly renewable European energy system in 2050. To do so, the PhD candidate will use and develop energy system models using mathematical programming tools such as GAMS. Such models require large amounts of data which will be processed and analysed in R and/or Python (e.g. meteorological data to drive renewable generation). The student will be encouraged to present findings at academic conferences and publish in scientific journals. The specific focus of the PhD will be agreed on with the supervisors depending on the experience and research interest of the PhD candidate.More about the positionThe large scale deployment of variable renewable energy technologies (VREs) in combination with an increase in electrification represents a cost-effective option for decarbonising the European energy system. However, renewable energy systems are characterized by the spatial and temporal variability of supply. Norway has some of the best wind resources of Europe. An expansion of Norwegian wind could by synergistic with wind elsewhere in Europe by taking advantange of the weather often being different in a different place at a given time. Thus, an expansion of Norwegian wind energy could allow for spatial diversification with wind generation in the rest of Europe and technological diversification with PV in southern Europe.Further, due to its hydro reservoir capacity Norway is often referred to as a potential green battery for Europe allowing to balance VRE variability. Additionally, Norway is a pioneer in electric vehicle adoption. Thus, Norway's energy-related decisions can have a significant impact on the rest of the European energy system.This PhD will explore Norway's role in a highly renewable European energy system in 2050: Thereby, it may provide answers to some of the following research questions: How do the benefits from spatial and technological diversification of North-Sea wind energy compare with other VRE integration options? How do different storage technologies and their potential cost reductions up to 2050 compete with Norway's hydro storage? What roles do electrification (e.g. transport) and interconnection with countries having ambitious plans for offshore wind energy play in the energy transition? Ultimately, this PhD will use and develop energy system models for the design of an integrated, weather-resilient and highly renewable 2050 European power system.Qualification requirementsThe Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition of being a leading research faculty. Candidates for this fellowship will be selected in accordance with this, and be expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.Applicants must:Hold a quantitative Master's degree in Engineering, Environmental Science, Computer Science, Meteorology, Mathematics, Physics, Economics or equivalentHave fluent oral and written communication skills in EnglishCandidates without a Master's degree have until 01.12.2019 to complete the final exam.Grade requirements:The norm is as follows:The average grade point for courses included in the Bachelor's degree must be C or better in the Norwegian educational systemThe average grade point for courses included in the Master's degree must be B or better in the Norwegian educational systemThe Master's thesis must have the grade B or better in the Norwegian educational systemFluent oral and written communication skills in English http://www.mn.uio.no/english/research/phd/application/application.htmlPersonal suitability will be taken into consideration.When assessing applications, emphasis will be placed onInterest, motivation and experience in Sustainable Energy Systems and model developmentExperience with GAMS or similar mathematical programming tools for quantitative modeling and programming skills in R and/or PythonExperience with GIS applicationsExperience processing and analysing dataAbility to write in a structured, clear and concise mannerExperience and interest in interdisciplinary collaborationCreativeness and proactivenessWe offerSalary NOK 479 600 - 523 200 per year depending on qualifications in a position as PhD Research Fellow, (position code 1017)An academically stimulating working environmentAttractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo's family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activitiesOpportunities for (international) collaborationHow to applyThe application must include:Cover letter with statement of motivation and research interestsCV (summarizing education, positions and academic work)Copies of educational certificates (academic transcripts only)Documentation of english proficiencyA complete list of publications and academic worksSample document of academic writing: e.g. Master thesis, scientific paper as first authorList of reference persons: 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and phone number)Letters of recommendation (optional)The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link "apply for this job". Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).When evaluating the application, emphasis will be given to the applicant's academic and personal prerequisites to carry out the project. Applicants may be called in for an interview.Formal regulationsPlease see the guidelines and regulations for appointments to Research Fellowships at the University of Oslo.No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo.According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.The appointment may be shortened/given a more limited scope within the framework of the applicable guidelines on account of any previous employment in academic positions.The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results etc.Contact informationFor informal enquiries regarding the PhD position, please contact Associate Professor Marianne Zeyringer, phone: + 47-22842204, e-mail: marianne.zeyringer@its.uio.no For technical questions regarding the application system, please contact HR Adviser Therese Ringvold, phone: +47-22851606, e-mail: therese.ringvold@mn.uio.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
25.09.2019 Oslo
Om stillingenDet er ledig to 10 % stillinger som vitenskapelig assistent (SKO 1020) ved Kvinneklinikken, Institutt for klinisk medisin i. Arbeidsplass er Oslo universitetssykehus, Ullevål. Stillingene er ledig omgående.Ansettelsene som vitenskapelig assistent i 10% stilling gjelder for en periode på 13 måneder med mulighet for forlengelse, forutsatt ny tildeling av midler til e-læring.Mer om stillingenVi søker nå to dyktige leger for utvikling av nye e-lærings-produkter til bruk i undervisningen av medisinerstudenter i Modul 6 innen fagområdet obstetrikk og gynekologi, i samarbeid med prosjektleder Annetine Staff (Professor UiO og Forskningsleder Kvinneklinikken) og prosjektmedarbeider Anne Flem Jacobsen (professor II UIO og overlege ved Kvinneklinikken).De nye e-læringsressursene skal bidra til bedret klinisk og pasientnær opplæringen av studentene, bl. a. ved at ferdigheter kan gjennomgås på forhånd via web/filminstruksjoner. I tillegg vil informasjonsvideoer fra praktiske prosedyrer utvikles til pasient-kommunikasjons-filmer, samt quiz og testing av studentenes egen læring.KvalifikasjonskravCand. med og norsk autorisasjonVi søker leger som kan dokumentere sterke kliniske ferdigheter innen fagområdet fødselshjelp og kvinnesykdommerMeget gode kunnskaper i engelsk skriftlig og muntlig er en forutsetningStillingen kan ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller oppnådd tilsvarende kompetanse. Jf §1-4 i forskrift om ansettelsesvilkår for postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent.Personlige egenskaperVi søker deg som:Er positiv, selvstendig, fleksibel og løsningsorientertLiker orden, systematikk og ansvarØnsker faglige og pedagogiske utfordringerLiker å jobbe med menneskerVi tilbyrLønn fra kr 504 700 til kr 583 900 avhengig av kompetanse, i stilling som vitenskapelig assistent (stillingskode 1020)Et aktivt og spennende arbeidsmiljøHyggelige kollegaerStor mulighet for faglig utviklingGode velferdsordningerSøknaden skal inneholdeSøknadsbrev (motivasjon for stillingen)CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)Kopier av vitnemål og eventuelle attesterEventuelt publikasjonslisteReferanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk "Søk stillingen". Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.Det vil ble avholdt intervjuer for de mest aktuelle søkerne.Andre opplysningerSe forskrift om ansettelsesvilkår for postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent.I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.UiO har en overtakelsesavtalefor alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. SomIA-bedriftvil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.KontaktinformasjonNærmere opplysninger om stillingen: Professor Anne Cathrine Staff, epost: a.c.staff@medisin.uio.no, telefon: +47-22119800Ved spørsmål om innlegging av elektronisk søknad og saksgang: Åse R. Halfstad, tlf +47-22119881, e-post: ase.ragnhild.halfstad@medisin.uio.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
26.09.2019 Oslo
Om stillingenVed Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets administrasjon er det en ledig stilling som IT-konsulent. Stillingen inngår i fakultetets kommunikasjonsseksjon, der du blir en del av en liten IT-gruppe.Vi leter etter en person som er teknisk kompetent, serviceinnstilt, fleksibel og selvstendig.ArbeidsoppgaverBrukerstøtte for fakultetsadministrasjonen, Observatoriet og NaturfagsenteretInstallasjon av operativsystem og programvareBrukeradministrasjonOppsett og vedlikehold av nettbrett, mobiltelefoner og liknende utstyrLokal administrasjon av spredenett, nettverksdisker, nettverksskriver og epostlisterDokumentasjon av driftsløsninger, lokale tilpasninger av disse, samt anbefaling av IT-utstyr ved nyanskaffelserKvalifikasjonskravHøyere, relevant utdanning på universitets- og/eller høgskolenivå (minimum tilsvarende bachelor-nivå). Relevant jobberfaring kan kompensere for manglende formell utdanningErfaring med oppsett, konfigurasjon og feilsøking av Windows arbeidsplassutstyr, samt kjennskap til MacOS, Linux, iOS og AndroidErfaring med systemadministrasjonsverktøy som benyttes ved UiO som f.eks. SCCM, NAV, BOFH, RT og PowershellKunnskap om standard kontorapplikasjoner som MS Office, e-postklient, Adobe-programvare m.m.Grunnleggende kunnskap om spredenett, TCP/IP og drift av nettverk.Oppsett, konfigurasjon og management av skrivereErfaring med AV-management, brukerstøtte og feilsøkingActive Directory og Remote AccessEvne til å skrive god teknisk dokumentasjonGode norskkunnskaper - både skriftlig og muntligVi ønsker at duhar gode samarbeids- og kommunikasjonsevnerhar evne til å håndtere stress, fleksibel arbeidssituasjon og høyt arbeidstempohar evne til å tilegne seg kunnskap om IT-systemer på en selvstendig måteer serviceinnstilt, initiativrik og strukturerthar god gjennomføringsevne, er løsningsorientert samt dyktig til å følge opp aktiviteterVi tilbyrLønn som Avdelingsingeniør, kode 1085 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 456 400 og kr 523 200, avhengig av ansiennitet og kompetanseEn interessant og utfordrende stilling og et godt arbeidsmiljø ved et veldrevet og aktivt fakultetGode velferdsordninger, bla annet trening i arbeidstidenMedlemskap i Statens pensjonskasseFleksitidsordningSøknaden skal inneholdeSøknadsbrevCVVitnemålAttesterNavn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk på <<send søknad>>Andre opplysningerAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedriftvil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.KontaktinformasjonSenioringeniør Kristin Skar, telefon 22 85 24 61, e-post: kritisk@ifi.uio.no eller seksjonssjef Julie Øybø, telefon 90 56 21 09, e-post: j.b.oybo@mn.uio.noFor tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, e-post: therese.ringvold@mn.uio.no, telefon 22 85 16 06.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no Adresse: Oslo
26.09.2019 Oslo
Om stillingenVi søker en engasjert og utviklingsrettet avdelingsleder prosjektøkonomi. Stillingen lyses ut via Businesspeople rekruttering. For å se den fulle utlysningsteksten samt for å søke på stillingen, se her.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
29.09.2019
Om stillingenVed Institutt for medisinske basalfag (IMB) er det ledig fast stilling som overingeniør/senioringeniør tilknyttet Elektronikkverkstedet ved Domus Medica. Elektronikkverkstedet yter tjenester til hele instituttet. Det innebærer for en stor del service på- og reparasjon av instituttets utstyrspark samt modifisering og utvikling av utstyr. Stillingen innebærer en variert arbeidshverdag med en bred kontaktflate ut i organisasjonen og nært samarbeid med de eksperimentelle fagmiljøene på instituttet, Mekanisk verksted og IT-avdelingen.Elektronikkverkstedet inngår i Seksjon for intern service (SIS), sammen med Mekanisk verksted, IT-avdelingen og Foto- og grafikktjenesten. Seksjonen består av totalt 13,5 årsverk inkludert seksjonssjef, samt flere lærlinger. SIS er underlagt administrasjonssjefen ved instituttet. Elektronikkverkstedet har egne lokaler og eget budsjett, men slås organisatorisk sammen med Mekanisk verksted med felles leder når ny medarbeider er på plass.Den rette personen for stillingen vil ha gode muligheter til å utvikle Elektronikkverkstedet i tett samspill med instituttets fagmiljøer. Vi ser etter deg som evner å se spennende muligheter og finne løsninger i en til tider hektisk arbeidshverdag der du må prioritere mellom ulike behov.Arbeidsoppgaver/stillingsinnholdFeilsøking på og reparasjon, modifikasjon, vedlikehold, utvikling og bygging av elektronisk utstyr som brukes til forskning og undervisning ved instituttetLogging av temperatur, lufthastighet, CO2, nettspenning og -strøm (både TN- og IT-nett)Microcontroller-supportStimulering og registering av signalerInnkjøp av deler og utstyr til eget bruk, samt bistå brukere med råd om fornyelse og innkjøp av instrumenter og utstyrAnsvar for alarmtilkobling opp mot UiOs vaktsentral for instituttets ultrafrysereFeilsøke og utføre enklere service på frys- og kjøleutstyrUtvikling av utstyr til medisinsk forskning og undervisning i samarbeid med Mekanisk verksted og IT-avdelingen. Det er handlingsrom i stillingen til å tilpasse oppgaver til kandidatens kompetanse og interesser etter instituttets behov.Andre oppgaver kan tilkomme.KvalifikasjonskravRelevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum bachelornivå innen elektronikk, eventuelt mekatronikk. Relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.Det ønskes:fagbrev i produksjonselektronikerfaget, dataelektronikkfaget, serviceelektronikkfaget eller tilsvarende.samtykke for å reparere elektromedisinsk utstyr (DSB)erfaring fra både utviklingsarbeid og serviceerfaring på laboratorieapparaturpraktisk erfaring med program for skjemategning og kretsutlegg samt prototypeframstilling av kretskort.kunnskap om ulike typer microprosessorer og programmering av dem.Erfaring med CAD-verktøy, Matlab, LabWIEW eller tilsvarende vil bli vektlagt.Evne til å sette seg inn i mekaniske problemstillinger og til å utføre enklere mekaniske arbeider som ligger til elektronikkfaget er en fordel.Det stilles krav om god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, men også andre språk verdsettes i vårt internasjonale miljø.Personen som ansettes må være initiativrik og løsningsorientert og trives med selvstendige utviklingsoppgaver.Gode kommunikasjonsevner og evne til å fungere godt i samarbeid med andre.Personlig egnethet vil bli vektlagt.For ansettelse i stilling som senioringeniør SKO 1181 kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Vi oppfordrer søkere med relevant arbeidserfaring å søke. Videre er det en forutsetning med omfattende relevant faglig erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.Vi tilbyrLønn i henhold til Statens lønnsregulativ, i stilling som overingeniør kr.488 000 -573 100 pr. år, stilling som senioringeniør kr.552 800 - 640 200 pr. år. Stilling og lønn fastsettes etter formell bakgrunn og realkompetanseFleksibel arbeidstid og gode velferdsordningerTrening i arbeidstidenGod pensjonsordning og gunstig lån i Statens PensjonskasseSøknaden skal inneholdeSøknadsbrevVitnemålCV med oversikt over referanser (personlige data, fullstendig oversikt over utdanning, yrkespraksis og eventuelt annen kvalifiserende virksomhet)Søknad og vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Andre opplysningerAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedriftvil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.KontaktinformasjonSeksjonsleder: Seksjonsleder: Torgeir Kvernstuen, torgeir.kvernstuen@medisin.uio.no, telefon: +47 22851132, mobiltelefon: 90162312Avdelingsleder: Knut Rekdahl, knut.rekdahl@medisin.uio.no, mobiltelefon: 98644331Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
29.09.2019
Job descriptionApplications are invited for a 3 year PhD Research Fellow position at the Institute of Clinical Medicine, Department of Oncology in PROCCA.PROCCA is a research environment within cancer therapy funded by University of Oslo (UiO) Life Science (https://www.uio.no/english/research/strategic-research-areas/life-science/) to promote interdisciplinary convergence. Norway will have its first proton therapy center in Oslo in 2023. In PROCCA, we will investigate how the physical properties of protons versus X-rays induce differential biological responses resulting in different short- and long-term normal tissue damage. Moreover, we will investigate how this lead to late effects in cancer survivors and affects physiological and psychological aspects of their quality of life. The convergence environment will employ 4 PhD students at the Department of Physics, Institute of oral biology, Institute of clinical medicine, and Department of Psychology, respectively. The 4 candidates will work in a highly translational field together with a multidisciplinary team consisting of physicists, biologists, immunologists, oral biologists, oncologists and psychologists.More about the positionThe present position is based at the Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, UiO and the Department of Oncology, Oslo University Hospital (OUH). The primary workplace for the PhD student will be at the section for head and neck oncology, Department of Oncology, OUH. The work will include participation in clinical evaluation of head and neck cancer survivors in an ongoing survivorship study, analyses of biomarkers in relation to late effects and radiation dose distribution mapping to explore possible gain in outcome from proton therapy.The purpose of the fellowship is research training leading to the successful completion of a PhD degree in Medicine. The fellowship requires admission to the PhD program at the Faculty of Medicine, University of Oslo.Qualification requirementsThe candidate must be a medical doctor, preferably with specialization in oncology and knowledge of radiotherapy.Clinical experience in treatment of patients with head and neck cancer and knowledge of proton therapy will be emphasized. In addition, strong interest in clinical research and late effects is an advantage.Fluency in Norwegian and English, both orally and in writing is required.Personal skillsThe candidate should have strong practical and analytical skills, good communication, and social and collaboration skills. Ability to work independently and in an interdisciplinary scientific environment is important.We offerA good working environment in constant development with high professional level of supervision.Interaction with other PhD students and challenging and varied work.Salary NOK 479 600 - NOK 563 700 per annum depending on qualifications in a position as PhD Research fellow (position code 1017).Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo's family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities.How to applyThe application must includecover letter statement of motivation and research interestsCV (summarizing education, positions and academic work)copies of educational certificates (academic transcripts only)a complete list of publications and academic workslist of reference persons: 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and phone number)The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link "apply for this job". Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).When evaluating the application, emphasis will be given to the eventuelt "project description" and the applicant's academic and personal prerequisites to carry out the project. Applicants may be called in for an interview.Formal regulationsPlease see the guidelines and regulations for appointments to Research Fellowships at the University of Oslo.No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo.According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.The appointment may be shortened/given a more limited scope within the framework of the applicable guidelines on account of any previous employment in academic positions.The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results etc.Contact informationProfessor Åslaug Helland, email:aslaug.helland@medisin.uio.noQuestions regarding the electronic application form can be adressed to HR Adviser Thoril Kristiansen, thoril.kristiansen@medisin.uio.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
29.09.2019 Oslo
Om stillingenVil du være vårt ansikt utad?Rosseland Centre for Solar Physics (RoCS) er et senter for fremragende forskning med grunnfinansiering fra Norges forskningsråd i ti år fra 1.november 2017. Sentret er lokalisert ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, og inkluderer hele instituttets seksjon for sol og stjernefysikk (5 professor/førsteamanuensis, forskere, postdoktorer og doktorgradsstudenter) og kommer til å utvides betydelig under prosjektperioden. Sentrets vitenskapelige mål er å få en forståelse av hvordan kraftig solaktivitet, som solstormer og soleksplosjoner, oppstår.Vi arbeider mot det målet gjennom å kombinere verdensledende numeriske solmodeller med svært detaljerte observasjoner fra bakkebaserte solobservatorier og solsatellitter. Internasjonalt samarbeid er svært viktig og sentret har et omfattende utvekslingsprogram (International Rosseland Visitor Programme).Den som tilsettes vil få varierte arbeidsoppgaver, i stor grad knyttet til to hovedområder: drift og betjening av senterets og instituttets to ekspedisjonskontorer, diverse innkjøp samt administrativ støtte til arrangementer ved og utenfor Universitetet i Oslo. Stillingen er et vikariat på opp til 1 års varighet ned tiltredelse ca. 1. desember 2019.ArbeidsoppgaverArbeidet vil bli meget variert. Stillingen er knyttet direkte til senterledelsen og omfatter generell administrativ støtte i tett samarbeid med administrasjonene ved Institutt for teoretisk astrofysikk og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.Generell sekretærfunksjon for ledelsenTilrettelegging av kontakt med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnereBistand og koordinering av senterets nasjonale og internasjonale møter og seminarerStøtte til planlegging og tilrettelegging av andre arrangementer ved og utenfor Universitetet i OsloOppfølging av senterets økonomi (bistand til budsjett og regnskap)Forberedelser av senterets årsplaner og årsrapporterMottak av gjester og nytilsatte, håndtering av andre henvendelser, post, rekvisitalager, nøkkelkort og nøkler m.m.Ansvar for fellesarealer, roombooking m.m.Bestilling av reiser, hotell, kontorrekvisita, kontorutstyr, m.m., samt fakturahåndteringAndre forefallende driftsoppgaverKvalifikasjonskravRelevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig både på norsk og engelsk er en forutsetningErfaring fra tilsvarende type arbeid vil bli tillagt vektDet kreves erfaring med IT som arbeidsverktøyPersonlige egenskaperDet stilles store krav til fleksibilitet, serviceinnstilling og nøyaktighetEvne til å ta initiativ og jobbe effektivt og løsningsorientertGode mellommenneskelige samarbeidsevnerEvne til å prioritere arbeidsoppgaver og mestre stressende situasjonerDen som tilsettes vil være gjesters og nytilsattes første møte med senteret og instituttet, og vedkommende må ha en utpreget serviceinnstilling. Personlig egnethet vil bli derfor bli tillagt stor vekt.Vi tilbyrLønn som seniorkonsulent, stillingskode 1363, fastsettes innenfor et spenn mellom kr. 474 700 - 569 000 per år avhengig av ansiennitet og kompetanseEt hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø og en variert arbeidshverdagMulighet for kompetanseutvikling i regi av Universitetet i OsloFleksitidsordning og sommertidTilgang til universitetets treningssentre og mulighet for trening i arbeidstiden 1 ¿ time pr ukeGod pensjonsordning i Statens PensjonskasseVikariat med opptil 1 års varighetSøknaden skal inneholdeSøknadsbrevCVVitnemålAttesterNavn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)Andre opplysningerAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedriftvil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.KontaktinformasjonFor nærmere opplysninger kontakt: kontorsjef Kristine Aa.S. Knudsen, telefon: 90048158, e-post: k.a.s.knudsen@astro.uio.no eller professor Mats Carlsson, telefon: 99032357, e-post: mats.carlsson@astro.uio.noFor spørsmål knyttet til JobbNorge, kontakt Elin Thoresen, e-post: elin.thoresen@mn.uio.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
29.09.2019 Oslo

Rekrutteringskalender

 • SEP 24
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 25
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 26
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 29
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 30
  2019
  11 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Universitetet i Oslo

Adresse

Boks 1072 Blindern
0316 Oslo