Universitetet i Oslo

Forskning og utvikling

Universitetet i Oslo er Norges største kunnskapsinstitusjon med 6.300 tilsatte og 30.000 studenter. Vi tilbyr gode utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø. Som statlig institusjon har vi som personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Universitetet i Oslo

Job descriptionA 3-4-year PhD fellowship is available at the Department of Psychology, University of Oslo.The position is part of the Convergence Environment "Proton contra cancer (PROCCA)", funded by the University of Oslo: Life Science initiative, that will employ 4 PhD students at the Department of Physics, Institute of oral biology, Institute of clinical medicine, and the Department of Psychology, respectively. The 4 candidates will work in a highly translational field together with a multidisciplinary team consisting of physicists, biologists, immunologists, oral biologists, oncologists and psychologists. The focus of this position at the Department of Psychology is to study psychological late effects after radiotherapy in head and neck cancer survivors.More about the positionThe appointment is a fulltime position available for a period of three to four years. Fellows who are appointed for a period of four years are expected to contribute to teaching and administration with about 25% of their working time. Teaching and administrative duties would contribute to activities of the Department of Psychology.The PhD candidate will work with questionnaire data from the HNC survivorship study, collected at Oslo University Hospital (OUH), and will interview a subsample of participants from the HNC survivorship study. The candidate will collaborate with the PhD student at the Institute of Clinical Medicine, University of Oslo/Department of oncology, OUH.The research fellow must take part in the Faculty's approved PhD program and is expected to complete the project within the set fellowship period. The main purpose of the fellowship is research training leading to the successful completion of a PhD degree.Qualification requirementsApplicants must hold a Master's degree or equivalent in psychology (Professional program or Master's Program).Fluent in Norwegian and have excellent oral and written communication skills in English.Have experience with statistical analysis.The candidate must be qualified for admission to the PhD program at the Faculty of Social Science, University of Oslo.Personal skillsCandidates who are ambitious, innovative, self-motivated, and organized will be preferred.We offerSalary NOK 479 600 - 523 200 per annum depending on qualifications in a position as PhD Research fellow, (position code 1017)A generous pension agreementAn ambitious and exciting research environment with a strong multidisciplinary profile and excellent opportunities for academic development.Attractive welfare benefitsIn addition, Oslo offers a highly family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities in its immediate surroundings.How to applyThe application must include:Cover letter (statement of motivation, summarizing scientific work and research interest, including a brief career plan).CV (summarizing education, positions, academic publications etc.)Copies of educational certificates (academic transcripts only).A complete list of publications, if any (including preprints with valid links).List of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and phone number).The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link "apply for this job". International applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).When evaluating the application, emphasis will be given to the applicant's academic and personal prerequisites to carry out the project. Applicants may be called in for an interview.Formal regulationsPlease see the guidelines and regulations for appointments to Research Fellowships at the University of Oslo.No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo.According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.The appointment may be shortened/given a more limited scope within the framework of the applicable guidelines on account of any previous employment in academic positions.The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results etc.Contact informationProfessor Ingela Lundin Kvalem: i.l.kvalem@psykologi.uio.noProfessor Silje Reme: s.e.reme@psykologi.uio.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
08.12.2019 Oslo
Om stillingenInntil 4 stillinger som universitetslektor (SKO 1009)/førstelektor (SKO 1198) i norsk for internasjonale studenter (NORINT) er ledige ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.NORINT har ansvar for undervisning i norsk for internasjonale studenter fra begynner- til avansert nivå, i tillegg til et studium i norsk språk og litteratur i et fremmedspråksperspektiv. For mer informasjon om ILN og NORINT, se instituttets hjemmeside: https://www.hf.uio.no/iln/Stillingsinnehaverne skal ivareta det faglige ansvaret innenfor sitt fagområde sammen med fagområdets øvrige vitenskapelig tilsatte. Det tilligger stillingene å videreutvikle undervisningsopplegget og fagområdet. Stillingsinnehaverne skal delta i planlegging og gjennomføring av undervisning, eksamen og sensur. Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme. Stillingsinnehaverne vil kunne pålegges å undervise i andre relevante emner enn norsk for internasjonale studenter. Innenfor normal arbeidsplikt og faglig kompetanse kan man også bli pålagt arbeid utenfor instituttet.Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75 % undervisning, 19 % faglig utviklingsarbeid og 6 % administrasjon. Undervisningen vil i første rekke være på lavere grad.Kvalifikasjonskravmastergrad eller tilsvarende høyere utdanning i nordisk språkvitenskap, norsk som andrespråk eller tilsvarendegod fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norskpersonlig egnethet og motivasjon for stillingenVed vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:pedagogisk utdanning, pedagogisk virksomhet/undervisningserfaring fra universitet og høgskole eller særlig relevant virksomhet fra andre skoleslag, se Hvordan dokumentere din undervisningskompetanseerfaring fra utarbeiding av lærebøker og kompendier eller erfaring fra nettbasert undervisning/fleksibel læringevne til og erfaring med samarbeidfaglig kompetanse og ev. vitenskapelig produksjonfaglig kompetanse innenfor språktesting og -vurdering eller/og grammatikk eller/og fonetikk eller/og skriveopplæring for andrespråksinnlærereevne og vilje til å ta initiativ til felles virksomhetSøkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere formell pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode.Det forutsettes at den som tilsettes, behersker norsk på nivå C2 (CEFR), som gjør det mulig å kunne delta aktivt i alle funksjonene stillingen innebærer.Søkere som har doktorgrad blir tilsatt i stilling som førstelektor.Vi tilbyrLønn fra kr 464 000 til kr 552 800, avhengig av kompetanselønn fra kr 532 300 til kr 615 900 per år, avhengig av kompetanse i stilling som førstelektor (krever doktorgrad eller tilsvarende)et faglig stimulerende arbeidsmiljøgod pensjonsordning i Statens Pensjonskassegode velferdsordningermulighet til å søke om opprykk på et senere tidspunktSøknaden skal inneholdesøknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen samt beskrivelse av egen forskningCurriculum Vitae (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og upubliserte verker)eventuell publikasjonslisteVennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.Diplomer, vitnemål, masteroppgaver og lignende skal ikke vedlegges søknaden, men kan bli etterspurt senere.Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk " Søk stillingen ".Det benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen.Andre opplysningerInnenfor sin normale arbeidsplikt og i samsvar med sin faglige kompetanse kan den som tilsettes også bli pålagt arbeid utenfor sitt institutt. Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.Vi viser til regler knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.KontaktinformasjonFor spørsmål vedrørende stillingen:Undervisningsleder Annely TomsonFor spørsmål om rekrutteringsprosessen:Personalrådgiver Tonje OlsenSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
08.12.2019 Oslo
Job descriptionApplications are invited for a 3-4 year PhD fellowship available at the Department of Psychology, University of Oslo.The position is open for candidates with a Master's degree in Psychology, Cognitive Neuroscience, or other relevant areas.The successful applicant will join the MICC-Lab, led by Prof. René Huster, which is part of the Section for Cognitive and Clinical Neuroscience.The MICC-Lab studies the neural foundations of cognitive control, with a focus on action cancellation, usually by means of multimodal measurements (using EEG, MRI, EMG, pupillometry etc. in various combinations). The lab further applies methods for the neuromodulation of cognitive processes (e.g., transcranial stimulation or brain-computer interfaces).More about the positionThe appointment is a fulltime position available for a period of three to four years. Fellows who are appointed for a period of four years are expected to contribute to teaching and administration with about 25% of their working time. Teaching and administrative duties would contribute to activities of the Department of Psychology.The position is funded by the Extrastiftelsen (now Stiftelsen Dam) for a project that studies the interaction of sleep, affect, and cognitive control in healthy participants and those with symptoms of depression. The project relies on actigraphy to objectively assess sleep patterns, as well as electroencephalography alongside cognitive tasks and questionnaires. The project is run in collaboration with Hjernerådet and the Lovisenberg Diaconal Hospital. The applicant will have the opportunity to contribute to the shaping of the research agenda.Qualification requirementsApplicants must hold a Master's degree in psychology, cognitive or computational neuroscience, or a related field.Fluent oral and written communication skills in English, and at least basic understanding of Norwegian (or another Scandinavian language).Previous training in brain imaging or biosignal analysis (e.g, EEG, MRI, pupillometry, or EMG data).Experience with statistical analysis and programming in at least one of following languages: R, Python, Matlab, C++/C, Java.Optimally, the candidate's prior work already relates to research activities of the MICC-Lab (e.g., cognitive control, action cancellation or inhibition, automatic vs. controlled attention, neuromodulation of cognition, multimodal imaging).The candidate must be qualified for admission to the PhD program at the Faculty of Social Science, University of Oslo (https://www.uio.no/english/research/phd/).Personal skillsCandidates who are creative, motivated, and organized will be preferred.We offera salary of NOK 479 600- 523 200 per annum depending on qualifications.a professionally stimulating working environment.attractive welfare benefits (https://www.uio.no/english/for-employees/employment/welfare/) and a generous pension agreement, in addition to Oslo's family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities.How to applyThe application must include:a cover letter (statement of motivation, relevant research experience, and research interest).a short project description (max. 2 pages), detailing project ideas and the candidate's potential contributions within the research focus described above.a CV (summarizing education, prior positions, relevant research experience including publications, if applicable).copies of educational certificates (academic transcripts only).a list of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and phone number).The application with attachments must be delivered via our electronic recruiting system. International applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).In assessing the applications, special emphasis will be placed on the documented, academic qualifications, the project description, as well as the candidates motivation and personal suitability. Interviews with the best qualified candidates may be arranged.Formal regulationsPlease see the guidelines and regulations for appointments to PhD positions at the University of Oslo.According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results etc.The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.Contact informationProf. René Huster: rene.huster@psykologi.uio.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
08.12.2019 Oslo
Job descriptionA 3-4 year position as Postdoctoral Fellow in Psychology is available that will be based at the Department of Psychology, University of Oslo.The position is open for candidates with a PhD in Psychology, Cognitive Neuroscience, or other relevant areas.The successful applicant will join the MICC-Lab, led by Prof. René Huster, which is part of the Section for Cognitive and Clinical Neuroscience, and will further be integrated in a cross-disciplinary team spanning researchers from psychology, medicine, and philosophy.The MICC-Lab studies the neural foundations of cognitive control, with a focus on action cancellation, usually by means of multimodal measurements (using EEG, MRI, EMG, pupillometry etc. in various combinations). The lab further applies methods for the neuromodulation of cognitive processes (e.g., transcranial stimulation or brain-computer interfaces).More about the positionThe appointment is a fulltime position available for a period of three to four years. Postdoctoral fellows who are appointed for a period of four years are expected to contribute to teaching and administration with about 25% of their working time, and to acquire basic pedagogical competency as part of this duty component.The position is part of the Convergence Environment "ConsciousBrainConcepts", funded by the UiO:Life Science initiative.The convergence environment wants to further develop the consciousness concept to solve fundamental issues in consciousness research.The research associated with this position will focus on the distinction of automatic vs. controlled processes in action cancellation and cognitive control. The applicant will have the opportunity to contribute to the shaping of the research agenda.Qualification requirementsApplicants must hold a degree equivalent to a Norwegian doctoral degree (or its equivalent) in psychology, cognitive or computational neuroscience, or related fields. The doctoral dissertation must have been submitted for evaluation prior to the closing date. Appointment is dependent on the public defence of the doctoral thesis being approvedFluent oral and written communication skills in English.The candidate's research focus must be relevant to the research activities of the MICC-Lab and the convergence environment ConsciousBrainConcepts (e.g., cognitive control, action cancellation or inhibition, automatic vs. controlled attention, neuromodulation of cognition, multimodal imaging).Experience with statistical analysis and programming in at least one of following languages: R, Python, Matlab, C++/C, Java.Experience with the analysis of EEG, MRI, pupillometry, or EMG data.Experience with behavioral modeling, machine learning, or brain-computer interfaces is considered a plus.Personal skillsCandidates who are creative, motivated, and organized will be preferred.We especially encourage the application of early career researchers (1st or 2nd post-doc phase), and will carefully weight academic achievements against career stage.We offera salary of NOK 523 200- 583 900 per annum depending on qualifications in position as Postdoctoral Research Fellow (position code 1352).a professionally stimulating working environment.attractive welfare benefits (https://www.uio.no/english/for-employees/employment/welfare/) and a generous pension agreement, in addition to Oslo's family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities.How to applyThe application must includea cover letter (statement of motivation, summarizing scientific work and research interest).a short project description (max. 2 pages), detailing project ideas and the candidate's potential contributions within the research focus described above.a CV (summarizing education, positions, pedagogical experience, administrative experience and other qualifying activity).copies of educational certificates (academic transcripts only).a complete list of publications.a list of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and phone number).The application with attachments must be delivered via our electronic recruiting system.International applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).In assessing the applications, special emphasis will be placed on the documented, academic qualifications, the project description, as well as the candidates motivation and personal suitability. Academic achievements will be weighted against career stage. Interviews with the best qualified candidates may be arranged.Formal regulationsPlease see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.No one can be appointed for more than one specified period at the same institution.According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results etc.The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.Contact informationProfessor René Huster, email: rene.huster@psykologi.uio.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
08.12.2019 Oslo
Job descriptionA Postdoctoral Fellowship is available at the PROMENTA Research Center, Department of Psychology, University of Oslo. PROMENTA is a newly established interdisciplinary research center at the Department of Psychology aiming to provide answers to three central questions in mental health, well-being, and drug use research: What processes lead to poor and good mental health, and how? How do social and geographic inequalities in mental health arise? How can we develop, tailor, and evaluate effective interventions in communities to promote good mental health? To address these questions, we examine sources of mental health on a variety of levels, such as genetic risk, neurocognitive development, the psychosocial environment, and the socio-cultural and political context. The center is financed by the Research Council of Norway and contributions from the Department of Psychology, the Department of Sociology and Human Geography, the Norwegian Institute of Public Health, and other participating partners. For more information about PROMENTA, please visit www.promenta.no.More about the positionThe Postdoctoral Fellow will work closely together with other members of PROMENTA to examine pathways of mental health from childhood to middle adulthood. For this purpose, several large-scale, long-term, genetically informed longitudinal studies will be used. By using advanced longitudinal modelling approaches in the framework of structural equation modeling, the project will aim at (1) delineating developmental trajectories of mental health from early childhood to middle adulthood; (2) provide insights into sources of poor and good mental health by using novel causal modeling techniques; and (3) examining sources of social gradients in mental health. The project will provide as such novel knowledge about development of a variety of mental health problems in the internalizing and externalizing domain across several developmental periods.We recommend potential applicants to contact project leader Prof. Tilmann von Soest (t.v.soest@psykologi.uio.no) for a detailed project description.The fellowship is for a period of three years. A 4th year can be considered with the addition of 25 % teaching requirement, depending on the competence of the applicant and the needs of the department.The main purpose of the fellowship is to qualify researchers for work in higher academic positions within their disciplines.Qualification requirementsA PhD degree or similar in relevant fields such as psychology, medicine, or related.Doctoral dissertation must be submitted for evaluation by the closing date. Appointment is dependent on the public defence of the doctoral thesis being approved.Strong skills in quantitative data analysis.Experience with complex longitudinal data analysis and structural equation modelling will constitute a clear advantage.Experience in research in the fields of mental health and developmental psychology is an advantage.Familiarity with genetically informed studies (behavioral genetics, molecular genetics) is an advantage.Excellent English skills, orally and in writing are required.Enthusiasm for the topic and for participating in building up a new research center.Plans for high-quality research within the project, as evidenced by the required three-page letter of application, explaining the motivation for applying and how own qualifications are suitable for the announced position.Personal suitability, motivation and willingness to collaborate with academics from diverse backgrounds.We offerSalary NOK 523 200 - 583 900 per annum depending on qualifications in position as Postdoctoral Research Fellow (position code 1352)A professionally stimulating working environment in a newly established research center at the Department of PsychologyOpportunities for extensive collaboration with our international collaboratorsFavorable pension and social welfare benefitsAttractive welfare arrangementsHow to applyThe application must include:Letter of application, max. 3 pages, explaining the motivation for applying and how own qualifications are suitable for the announced postdoc position.Curriculum vitae summarizing education, positions and academic work.Copies of educational certificates ?Publications/academic work that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee.Names and contact details of at least two references (name, relation to candidate, e-mail, and telephone number).The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system. International applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English or a Scandinavian language.In assessing the applications, special emphasis will be placed on the documented, academic qualifications, as well as the candidates motivation and personal suitability.Interviews with the best qualified candidates will be arranged.It is expected that the successful candidate will be able to complete the project in the course of the period of employment.Formal regulationsPlease see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.No one can be appointed for more than one Postdoctoral Fellow period at the University of Oslo.According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results etc.The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.Contact informationProfessor Tilmann von Soest, e-mail: t.v.soest@psykologi.uio.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
08.12.2019 Oslo
Om stillingenPsykologisk institutt lyser ut en stilling (15 %) som universitetslektor (SKO 1009) i klinisk psykologi.Stillingen passer godt for deg som ønsker en bi-stilling ved universitetet som et supplement til din hovedstilling ved et helseforetak eller i førstelinja - og for deg som ønsker å bidra til god ferdighetstrening av fremtidige psykologer. Stillingen vil være en del av Avdeling for klinikk, praksis og klinisk ferdighetstreningog ha følgende ansvarsområder:Være veileder på emnet PSYC6310 Praktikum. Dette kurset skal studentene gjennomføre helt i slutten av sin utdanning. Studentene har en klient i behandling 1-2 ganger per uke. Undervisningen har form av klinisk seminar/veiledning i 3-4 timer per uke. Gjennom å handle i en reell klinisk situasjon, kombinert med intensiv veiledning og drøfting, er målet at studenten skal få en personlig forståelse av terapeutiske prosesser.Være sensor på emnet PSYC6310Det kan legges andre undervisningsoppgaver til stillingen hvis du som søker er interessert i og kvalifisert for dette.Mer om stillingenStillingen er en undervisningsstilling.Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.KvalifikasjonskravInneha godkjenning som spesialist i klinisk psykologi: fordypning voksen eller nevro, i samsvar med reglementet til Norsk PsykologforeningVeiledningserfaringErfaring med undervisning på universitets-/spesialistnivåGode samarbeidsevner og erfaring med samhandlingBeherske norsk eller et annet skandinavisk språk flytendeØnskede kvalifikasjonerErfaring fra offentlig psykisk helsevernErfaring med skikketshetsvurderingerPersonlige egenskaper vil bli vektlagtVi tilbyrLønn fra kr 607 700 til kr 729 000 avhengig av kompetanse (NOK i 100 % stilling), i stilling som Universitetslektor(stillingskode 1009)Gode pensjonsordningerGode velferdsordningerSøknaden skal inneholdeSøknadsbrevCVVitnemål og attesterEvt. publikasjonslisteSøknaden må inneholde fullstendige opplysninger om utdanning, arbeidserfaring, kompetanse, administrativ erfaring og eventuell annen kvalifiserende virksomhet.Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet.Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.I vurderingen av søkerne vil det blir lagt vekt på faglig bakgrunn, motivasjon for å søke stillingen og personlige egenskaper for stillingen. Det forutsettes at søkerne behersker norsk, skriftlig og muntlig.Det vil bli benyttet intervju i tilsettingsprosessen, og aktuelle søkere kan bli bedt om å holde prøveforelesning eller løse andre relevante oppgaver.Andre opplysningerSe retningslinjerknyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.UiO har en overtakelsesavtalefor alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.KontaktinformasjonAvdelingsleder: Inger Selvaag22 84 50 71 e-post: inger.selvaag@psykologi.uio.noKontorsjef: Birgitte Bøgh-Olsen22 84 5104 e-post: birgitte.bogh-olsen@psykologi.uio.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
08.12.2019 Oslo
Om stillingenHar du lyst å jobbe med Norges sikreste løsning for datainnsamling? Vi trenger flere utviklere til å jobbe med nettskjema.no og søker to utviklere til frontendutvikling og mobilapputvikling.Du vil som utvikler i Webseksjonen jobbe i et tverrfaglig devops-team bestående av dyktige og kunnskapsrike frontend-, backend-programmerere, interaksjons- og webdesignere.Som utvikler av web og mobil-løsninger for datainnsamling via nettskjema.no vil du utvikle løsninger for forskere som skal samle inn data med sensitive personopplysninger. Vi jobber i et open source -miljø med bruk av React og React native. Alle utviklere i teamet må ha et bevist forhold til personvern og sikkerhet samt universell utforming og brukeropplevelse.Du vil jobbe i et kreativt og sterkt fagmiljø med fokus på å levere stabile IT-systemer av høy kvalitet og gode brukeropplevelser. Det blir gitt gode muligheter for faglig utvikling.Stillingene er faste.Kvalifikasjonskravgod erfaring med HTML 5, CSS og JavaScripterfaring med front-end utvikling med reactdokumentert erfaring av utvikling av mobilapper med react nativeforståelse og inngående kjennskap til responsivt design og universell utformingerfaring med smidige metoder og devopshøyere utdanning, minimum bachelor-nivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravetVi ser etter personer somer flink til å programmerehar erfaring med å jobbe med utvikling av front-end og mobilapperer god til å jobbe selvstendig og trives i team sammen med andreer sulten på ny kunnskap og ønsker å utvikle deg faglig som utviklerhar god skriftlig og muntlig norsk framstillingsevneVi tilbyrlønn som overingeniør: ltr. 58-68 (kr 513 600,- til kr 615 900,-)fleksibel arbeidstid og gode velferdsordningergode muligheter til faglig utviklingtrening i arbeidstidengod pensjonsordning og gunstig lån i Statens PensjonskasseSøknaden skal inneholdeSøknadsbrevCVVitnemål, attesterSøknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Andre opplysningerAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedriftvil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.KontaktinformasjonGruppeleder Dagfinn Bergsager (952 04 665/ dagfinn.bergsager@usit.uio.no)Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
08.12.2019 Oslo
Om stillingaVed Sosialantropologisk institutt (SAI) er det ledig ei fast 100 % stilling som studiekonsulent (SKO 1408 førstekonsulent). Studiekonsulenten får administrasjon av eit av programma ved instituttet som sitt særskilde arbeids- og ansvarsområde, truleg bachelorprogrammet i sosialantropologi. Andre oppgåver kan bli lagt til stillinga. Stillinga inngår i ei gruppe på 3 studiekonsulentar ved instituttet som jobbar tett saman.Instituttet ser for tida på fordelinga av dei ulike studieprogramma mellom stillingane, slik at ein nærare omtale av ansvarsområde vil først vera klar til å bli presentert på intervjutidspunktet.SAI har tre studieprogram i sosialantropologi; BA, MA og PhD, i tillegg til ein fellesgrad på PhD med fire europeiske partneruniversitet.Instituttet har rekruttering av studentar som særskilt satsing. Innanfor dette jobbast det med eit prosjekt for å auke mangfaldet i digitale undervisnings- og evalueringsformer på programma våre. Instituttet har engasjerte studentar og ei aktiv Alumni-foreining.Sentrale arbeidsoppgåverPlanlegge undervisning og eksamensavvikling saman med undervisningsleiar og dei emneansvarlegeAdministrere opptak til emner og seminargrupperAdministrasjon av eksamenFørebu saker til programrådet og følgja opp vedtakaStudierettleiingInformasjonsarbeid - utforming og vedlikehald av informasjon på programmet sine nettsiderStillinga krev ein ekstra innsats i periodar med stor arbeidsmengde, og andre oppgåver kan bli lagt til stillingaKvalifikasjonskravUtdanning frå universitet eller høgskule, gjerne med samfunnsvitskaplege fag i fagkretsen, minimum tilsvarande bachelorgrad. Dokumentert realkompetanse kan erstatta utdanningskravet.Erfaring frå studieadministrasjon innan universitet- og høgskulesektoren.Erfaring med elektroniske verktøy som arbeidsreiskap.God skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk er ein føresetnadEin vil leggja vekt på erfaring frå eksamensadministrasjon eller rekrutteringsarbeid, i tillegg til digital kompetanse og/eller erfaring med administrasjon av varierte undervisnings- og eksamensformer.Personlege eigenskaparGode samarbeids- og kommunikasjonseigenskaparEvne til å jobbe strukturert, analytisk og med stor arbeidskapasitetEvne til å handtere og organisere mange oppgåver samstundesEngasjement og initiativrikdomVi tilbyrLøn som førstekonsulent (SKO 1408) kroner 464 000 - 523 200, avhengig av kompetanseEit hyggeleg arbeidsmiljø og utfordrande arbeidsoppgåverFleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og gode velferdsordningarGod pensjonsordning og gunstig lån i Statens PensjonskasseSøknaden skal innehaldeSøknadsbrevCVRelevante vitnemål, attestar, liste med 2-3 referansar (namn, tilknyting til søkjar, e-postadresse og telefonnummer)Søknad med vedlegg må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt, Jobbnorge.Andre opplysningarAktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju.I høve til offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har bede om ikkje å bli oppført på søkjarlista.UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Eventuelt ved leiarstilling med mindre enn 40 % kvinnedel oppmodast kvinner særskild til å søkje.I tillegg ønskjer UiO at medarbeidarane våre i størst mogleg grad speglar mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar difor kvalifiserte søkjarar med redusert funksjonsevne til å søkje stillinga. Som IA-bedrift vil vi leggje til rette for medarbeidarar med nedsett funksjonsevne.KontaktinformasjonTittel: Kontorsjef Nina RundgrenSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
08.12.2019 Oslo

Rekrutteringskalender

 • DES 08
  2019
  13 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 09
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 10
  2019
  12 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 11
  2019
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 12
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 15
  2019
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Universitetet i Oslo

Adresse

Boks 1072 Blindern
0316 Oslo