<  
>  

Hammerfest kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Hammerfest kommune ligger på Kvaløya med bruforbindelse til fastlandet. Den grenser til Kvalsund i øst, Alta i sør og til Hasvik i vest. Kommunen består av Hammerfest, Hønseby, Rypefjord, Akkarfjord, Hellefjord, Kårhamn, Skarvfjordhamn og Sandøybotn. Hammerfest er verdens nest nordligste by, kun slått av Honningsvåg. Ca. 70% av kommunens innbyggere bor i selve Hammerfest by. Til tross for beliggenheten nord for polarsirkelen har byen en isfri havn. Fiske, fiskeindustri og oppdrett er viktige primærnæringer, men gjennom Snøhvitprosjektet på Melkøya er petroleums-virksomheten for alvor kommet til Hammerfest. På Melkøya, rett utenfor Hammerfest, bygges landanlegget som skal behandle og kjøle ned gassen fra Snøhvitfeltet. Det lokale energiselskapet Hammerfest Energi jobber med planer om gasskraftverk med CO2 rensing og tidevannskraft. Hammerfest vurderes også som lokaliseringssted for vindmøllekraft. Befolkning 9 508 (2008)
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Hammerfest kommune

Om arbeidsstedetHjemmetjenesten består av Hjemmesykepleien, Praktisk bistand og Sørøygata heldøgns omsorgsbolig, som er samlokalisert på Kirkeparken omsorgssenter. Sørøygata er sammensatt av ansatte
09.05.2021 Hammerfest
Om arbeidsstedetAvdeling Tyven på Kirkeparken omsorgssenter er en langtidsavdeling  med 10 beboere. Avdelingen har 11,7 årsverk fordelt på 25 personer, inklusiv nattstillinger og
09.05.2021 Hammerfest
Om arbeidsstedetI Pedagogisk–psykologisk tjeneste (PPT) har vi et positivt arbeidsmiljø o et bredt fagmiljø med stort engasjement. Vi samarbeider godt med
16.05.2021 Hammerfest
Om arbeidsstedetKirkeparkens intermediæravdeling har rundt 22 årsverk på dag/aften som er besatt av rundt 45 personer. Dette inkluderer avdelingsleder, fagutviklingssykepleier
16.05.2021 Hammerfest
Om arbeidsstedetBrukerstyrt personlig assistanse (BPA) er organisert i Sektor for helse og omsorg under hjemmetjenestens avdeling for praktisk bistand.  Som
17.05.2021 Hammerfest
Om arbeidsstedetArktisk kultursenter (AKS) har to faste konsertsaler med teknisk utrustning av meget høy standard. Arbeidet er variert, spennende og
18.05.2021 Hammerfest
Om arbeidsstedetForsøl skole er en 1 - 10 skole med 36 elever og 8 ansatte neste skoleår. Skolen utnytter muligheten til
19.05.2021 Hammerfest
Om arbeidsstedetKokelv oppvekstsenter er kombinert barnehage og 1 - 10 skole, med 3 barn i barnehagen, 8 elever og 4
19.05.2021 Hammerfest

Rekrutteringskalender

  • MAI 09
    2021
    3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Hammerfest kommune