<  
>  


Statped er en statlig spesialpedagogisk støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped sitt samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis mulighet til å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Statped skal bidra til å realisere en likeverdig, inkluderende og tilpassa opplæring. Statped har spisskompetanse innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet og arbeider både i forhold til enkelt brukere og i forhold til kommunale samarbeidsparter.

Statped er underlagt Utdanningsdirektoratet og er organisert med et hovedkontor og fire regioner i landet; nord, midt, vest og sørøst. Les mer på www.statped.no.
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Adresse

7088 HEIMDAL