<  
>  

Harstad kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Harstad er en bykommune i Troms. Kommunen omfatter den nordøstlige delen av Hinnøya og den sørvestlige delen av Grytøya, som ligger rett nord for Hinnøya. Harstad grenser til Bjarkøy i nord, Kvæfjord i vest og Tjeldsund (i Nordland fylke) i sør. I sørøst forbinder Tjeldsundbrua Hinnøya med Skånland og fastlandet over Tjeldsundet, og i øst finner vi Vågsfjorden hvor Harstad grenser til Ibestad. Selve byen ligger nordøst på Hinnøya. Byen er et viktig trafikknutepunkt og administrasjons- og skolesenter i Sør-Troms. Siden 1895 har verftsindustrien hatt stor betydning for byens utvikling. Rikard Kaarbø regnes som byens grunnlegger på gunn av sitt maritime og politiske engasjement. Han anla Harstad Mekaniske Verksted i 1895. Harstad er tidligere forsvarsby, og i Trondenes leir finner man den severdige Adolfkanonen fra andre verdenskrig. Kystjegerkommandoen benytter fremdeles Trondenes leir. Divisjonsmusikken og Forsvarets lønnsadministrasjon ligger også her. Kong Haakon VII avduket 1950 en statue av generalmajor Carl Gustav Fleischer i Generalhagen i Harstad. Befolkning 23 118 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Harstad kommune

Er du vår nye medarbeider?Vi har fra september 2020 ledig 100% %vikariat som vernepleier. Vikariatet er fram til august 2021, med mulighet for fast ansettelse.Kvalifikasjonskrav:Du må ha Norsk autorisasjon som vernepleier. For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B2, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale. Personlig egnethet vil bli vektlagt.Dine viktigste arbeidsoppgaver:Ha primærkontaktansvar. Håndtering av medikamenter samt veiledning av studenter og vikarer. Du vil også ha noe administrative oppgaver ved behov.Litt om oss:Stillingen er plassert i Bo og omsorg nord, p.t i arbeidsgruppe Bergsengvn 2. Våre oppgaver er bistand til brukere med ulik funksjonsnedsettelse. Vi jobber i turnus med arbeid annen hver eller dobbelvakter hver fjerde helg.i Harstad kommune får du:Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring. Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.Annen informasjon:Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling). Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg kreves det godkjent politiattest forevist før tilsetting.Dersom du trenger hjelp til innlogging eller til å opprette deg som bruker, ta kontakt med regnskapsenheten@harstad.kommune.no I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.Harstad kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører. Adresse: Bo og oppfølging
14.08.2020 Harstad
Er du vår nye medarbeider?Vi har fra snarest og frem til 30.06.2021, ledig 100 % vikariat med mulighet for fast ansettelse som sosialkurator og ønsker deg med i vårt team. Sosialkurators hovedoppgave er å utføre saksbehandling etter Lov om barneverntjenester.Kvalifikasjonskrav:Du må ha minimum 3 -årig høyskole/universitets utdanning innen sosialfag og annen relevant erfaring. Videreutdanning er ønskelig. Dersom du har utdanning fra utlandet, må den godkjennes av UDIR. Det er ønskelig med erfaring fra barneverntjenesten eller innenfor barnevernfeltet. Du må kunne bruke IKT som saksbehandlerverktøy og kjennskap til Familia er en fordel. Du innehar gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter, samt god fremstillingsevne. Du har førerkort klasse B. For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B1, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale.Vi har behov for deg som er faglig dyktig, positiv, strukturert, viser fleksibilitet i forhold til oppgaver og vektlegger god etisk praksis, både i arbeid og med brukere og i samarbeid med kolleger. Du har personlig egnethet slik som evne til relasjonsbygging, innehar stor arbeidskapasitet og tåler stort arbeidspress og stå i pressede situasjoner over tid. Du er trygg på deg selv som fagperson og evner refleksjon over egen tjenesteutførelse. Vi trenger deg som er teamarbeider og lagspiller som kan bidra til at andre også lykkes. I tillegg evner du å jobbe selvstendig og ta ansvar for egne vurderinger. du er full av gode og kreative ideer som kan være med å bidra til gode løsninger, samt motivasjon og evne til å tilegne deg nye kunnskaper og ønske om å utvikle gode tjenester.Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.Dine viktigste arbeidsoppgaver:I stillingen vil du ha ansvar for saksbehandling etter Lov om barneverntjenester innenfor undersøkelse, hjelpetiltak eller omsorgstiltak og ettervern. Direkte kontakt med barn/unge og deres familier, fosterhjem, samarbeidspartnere/instanser er en selvfølge. Du vil være kommunens representant i fylkesnemnda og øvrige rettssystemer. Reisevirksomhet i forhold til saksoppfølging, akuttoppdrag og rettsbehandling vil forekommer. Du vil ære aktiv i deltakelsen i faglig utvikling av barneverntjenesten. Du vil kunne måtte utføre arbeidsoppgaver innenfor tjenesten ved behov.Litt om oss:Barneverntjenesten i Harstad har ca 40 ansatte. Vi er organisert som mottaksavdeling, tiltaksavdeling, omsorgsavdeling og familieavdeling. Hver avdeling ledes av en avdelingsleder.Barneverntjenestens rolle er å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Tjenesten er opptatt av kvalitet, godt samarbeid med familier og instanser, godt arbeidsmiljø, faglig utvikling og å gjøre en forskjell for barn og unge og deres familier som er i behov for barneverntjenester.i Harstad kommune får du:Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring. Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.Annen informasjon:Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling). Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg kreves det godkjent politiattest forevist før tilsetting.Dersom du trenger hjelp til innlogging eller til å opprette deg som bruker, ta kontakt med regnskapsenheten@harstad.kommune.no I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.Harstad kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører. Adresse: Barneverntjenesten
14.08.2020 Harstad
Er du vår nye medarbeider?Vi har fra snarest og frem til 31.08.2021, ledig 100 % vikariat som familieveileder og ønsker deg med i vårt team.Kvalifikasjonskrav:Du må ha minimum 3 -årig universitets utdanning innen sosialfag og relevant videreutdanning. Dersom du har utdanning fra utlandet, må den godkjennes av UDIR. Det er ønskelig med videreutdanning som familieterapeut eller annen tilsvarende videreutdanning, med systematisk og målrettet terapeutisk kompetanse. Erfaring fra terapeutisk og målrettet arbeid med barn, unge og familier er ønskelig. Du har førerkort klasse B. For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B1, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale.Vi har behov for deg som er faglig dyktig, positiv, strukturert, viser fleksibilitet i forhold til oppgaver, og vektlegger god etisk praksis, både i arbeid med brukere og i samarbeid med kolleger. Du har personlig egnethet slik som evne til relasjonsbygging og å stå i pressede situasjoner over tid. Du er trygg på deg selv som fagperson og evner refleksjon over egen tjenesteutførelse. Du evner å jobbe selvstendig og ta ansvar for egne vurderinger. Du er full av gode og kreative ideer som kan være med å bidra til gode løsninger, samt motivasjon og evne til å tilegne deg nye kunnskaper og ønske om å utvikle gode tjenester.Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.Dine viktigste arbeidsoppgaver:Systematisk og målrettet arbeid med barn og ungdom i alder 0-18 år og deres omsorgspersoner for å fremme barnets/ungdommens helse og utvikling. Kartlegging av barn og omsorgspersoners ressurser og behov for individuell tilpasning og utviklingsstøtte. Kartlegging av samspill og kommunikasjonsmønstre i familien. Målretttet endringsarbeid for å fremme barnets og familiens situasjon. Tverrfaglig samarbeid både i forhold til enkeltbarn og på systemnivå. Gruppebasert veiledning kan være aktuelt. Bidra til kompetanseheving og utvikling av tjenestetilbud i enheten. Du vil måtte kunne utføre andre arbeidsoppgave innenfor tjenesten ved behov.Litt om oss:Barneverntjenesten i Harstad har ca 40 ansatte. Vi er organisert som mottaksavdeling, tiltaksavdeling, omsorgsavdeling og familieavdeling. Hver avdeling ledes av en avdelingsleder.Barneverntjenestens rolle er å bidra til at barn og unge får trygge oppvekst vilkår. Tjenesten er opptatt av kvalitet, godt samarbeid med familier og instanser, godt arbeidsmiljø, faglig utvikling og å gjøre en forskjell for barn og unge og deres familier som er i behov for barneverntjenester.i Harstad kommune får du:Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring. Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.Annen informasjon:Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling). Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg kreves det godkjent politiattest forevist før tilsetting.Dersom du trenger hjelp til innlogging eller til å opprette deg som bruker, ta kontakt med regnskapsenheten@harstad.kommune.no I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.Harstad kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.Ta kontakt med våre kontaktpersoner. Adresse: Barneverntjenesten
14.08.2020 Harstad
Er du vår nye medarbeider?Vi har fra 01.09.2020 t.o.m. 31.08.2021 ledig 2 prosjektstillinger, med mulighet for forlengelse: 100 % stilling som prosjektleder. 100 % stilling som prosjektmedarbeider.Vi ber deg oppgi i din søknad hvilken stilling du søker.«Vi løfter i lag» er et utviklingsprosjekt hvor vi ønsker å utvikle og prøve ut metoder for tverrfaglig samarbeid slik at familier med komplekse og sammensatte problemer får sammenhengende og koordinerte tjenester, samt medvirker til selv å aktivt mestre sin livssituasjon, og bli selvforsørget gjennom arbeid.Vi søker deg som evner å være en pådriver, er engasjert og nytenkende, har gjennomføringsevne og gode samarbeidsevner. Du skal både jobbe med tjenesteutvikling, samarbeide med enheter innen helse- og velferdsfeltet og familiene. Vi ønsker at du har evne til å se helhet, uavhengig av organisatoriske skillelinjer, og skape nye arbeidsformer.Kvalifikasjonskrav:Minimum 3-årig utdanning fra høgskole og/eller universitet innen familieterapi og systemisk praksis, samfunnsfag, helse- og sosialfag, barnevern eller andre relevante fagområder. Den som søker prosjektlederstillingen må i tillegg ha prosjektleder eller ledererfaring Relevant arbeidserfaring fra utviklingsarbeid og praksisfeltet med barn og familier. Kompetanse og/eller erfaring fra tverrfaglig samarbeid. Innsikt og kjennskap til offentlige helse- og velferdstjenester. Videreutdanning innen veiledning/relasjonsarbeid vil bli vektlagt. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og evne til å formidle kunnskap og erfaringer. Ønskelig med kjennskap til brukerreiser og tjenestedesign. Personlig egnethet vil bli vektlagt.Dine viktigste arbeidsoppgaver:Planlegge og gjennomføre etter prosjektets målsetting, både på system og individnivå. Rapportere til styringsgruppen som består av kommunalsjef og enhetsledere innen helse- og velferdsfeltet. Rekruttere og følge opp familier i samarbeid med samarbeidspartnere. Forsøke ut praksisnære metoder for tverrfaglig samarbeid og koordinert samarbeid med familier. Ansvar for å gi de voksne i familien helhetlig og arbeidsrettet oppfølging. Saksbehandling etter gjeldende lovverk. Vurdering av tiltak og virkemidler for å avklare arbeidsevne og komme i arbeid. God kontakt og samarbeid med arbeidsgivere, aktører innen helse- og velferdsfeltet og tiltaksarrangører. Samarbeid og bistand internt med kollegaer. Etablere samarbeid med/engasjere forskningsmiljøer for følgeforskning. Søke prosjektmidler for videreføring av prosjektet. Har god forståelse for arbeids- og velferdspolitikken i en samfunnsmessig sammenheng. Kan identifisere deg med NAVs visjoner og mål. Har evne å ta ansvar og jobbe selvstendig og samtidig jobbe i team.Du må påregne at det kan bli endringer i arbeidsoppgaver ut fra kontorets behov.Litt om oss:NAV Harstad er en spennende og utviklende arbeidsplass, med om lag 60 høyt kvalifiserte og motiverte ansatte som betjener kommunens ca 25 000 innbyggere. Kontoret er organisert i fire avdelinger og har ansvar for å yte tjenester etter folketrygdloven, arbeidsmarkedsloven, lov om sosiale tjenester i NAV og introduksjonsloven. Kontoret har også ansvar for gjeldsrådgivning. Vårt hovedfokus er å gi mennesker med behov for bistand mulighet til arbeid og aktivitet, gjennom godt samarbeid med næringslivet.NAV er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. NAV er IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.i Harstad kommune får du:Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring. Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.Annen informasjon:Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling). Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.Dersom du trenger hjelp til innlogging eller til å opprette deg som bruker, ta kontakt med regnskapsenheten@harstad.kommune.no I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.Harstad kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører. Adresse: NAV Harstad
16.08.2020 Harstad
Er du faglig engasjert og opptatt av å levere kvalitet i det du gjør?Da har vi stillingen for deg! Enhet for heldøgns omsorg er midt i en spennede utviklingsperiode for å tilpasse våre tjenester til morgendagens oppgaver, der blant annet livsglede og velferdsteknologi er noen av våre satsningsområder. Vil du bidra til å forme en god avdeling til det beste for våre brukere? Da ønsker vi deg med i vårt team!Har du spesifisert ønske for arbeidssted bes du opplyse dette i søknaden. Dersom det oppstår behov i enheten ut over dette vil det bli tatt med i rekrutteringssaken. Vil du lese mer om enheten og våre avdelinger kan du gå inn på https://www.harstad.kommune.no/heldoegns-omsorg.453681.no.htmlVi har ledig følgende faste stillinger som sykepleier:-Slottet sykehjem 1x100% og 2x80% fast stilling dag/aften på lindrende avdeling -Olavsgården bosenter 2x100% fast stilling -Kveldsol sykehjem 95% fast stilling i 3-3 turnus -Stangnes sykehjem avdeling for demens 85% fast stilling -Bergsodden sykehjem somatisk avdeling 80% fast stilling med langvakt hver 4. helg (med forbehold om godkjenning) -Bergsodden sykehjem somatisk avdeling 50% med langvakt hver 4. helg (med forbehold om godkjenning) -Bergsodden natt 90% og 70% faststillingI tillegg har vi to svangerskapsvikariat i 100% stilling på Bergosdden sykehjem, somatisk avdeling, fra 1. september 2020.Vi har ledig følgende faste stillinger som vernepleier:-Bergsodden sykehjem avdeling for demens 100% fast stilling -Stangnes sykehjem forsterket avdeling 60% fast stilling -Bjarkøy sykehjem 100% fast stillingKvalifikasjonskrav:Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier, og gode norskkunnskaper. Personlig egnethet vil bli vektlagt.Dersom norsk ikke er ditt morsmål, må du vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B2, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale.Vi oppfordrer nyutdannede sykepleiere og vernepleiere til å søke!I Harstad kommune får du:Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring. Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.Gode rekrutteringstiltak for nytilsatte sykepleiere og vernepleiere.Annen informasjon:Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling). Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.For tilsetting i helse og omsorg må du forevise godkjent politiattest før tiltredelse i stilling. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder.Dersom du trenger hjelp til innlogging eller til å opprette deg som bruker, ta kontakt med regnskapsenheten@harstad.kommune.no I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfellet.Harstad kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.Ta kontakt med våre kontaktpersoner. Adresse: Heldøgns omsorg
17.08.2020 Harstad
Er du vår nye medarbeider?Vi har for perioden 01.09.2020 - 15.08.2021 ledig 20 % midlertidig stilling som samisk morsmålstrener (nordsamisk) og ønsker deg med i vårt team.Vi trenger deg som:Kan arbeide som morsmålstrener i samisk i barnehage, og kan følge opp og bruke det samiske språk i lek og samspill med samisktalende barn. Være kulturbærer for samisk kultur og tradisjon i barnehagen.Personlig egnethet vil bli vektlagt.Litt om oss:Heggen barnehager er en enhet med 4 barnehager. Blåbærdalen barnehage ligger i Dalsletta og er en basebarnehage med plass til 60 barn i alderen 0-6 år. , Sletta barnehage er en to-avdelings barnehage med plass til 27 barn i alderen 0-6 år. Denne barnehagen ligger på Seljestad, og er en barnehage tilrettelagt for barn med astma og allergi. Utsikten barnehage ligger øverst i Fagerliveien med en flott utsikt over Harstad by. Utsikten er en basebarnehage med plass til 60 barn i alderen 0 - 6 år. Gullhaugen barnehage ligger like ved Harstad sykehus og er en basebarnehage med plass til 60 barn i alderen 0-6 år.i Harstad kommune får du:Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring. Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.Annen informasjon:Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling). Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg kreves det godkjent politiattest forevist før tilsetting.Dersom du trenger hjelp til innlogging eller til å opprette deg som bruker, ta kontakt med regnskapsenheten@harstad.kommune.no I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.Harstad kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører. Adresse: Heggen barnehager
17.08.2020 Harstad
Er du vår nye medarbeider?Vi har fra 01.09.2020, ledig 100% svangerskapsvikariat som helsefagarbeider/hjelpepleier og ønsker deg med i vårt team.Kvalifikasjonskrav:Autorisert helsefagarbeider/hjelpepleier. Det er ønskelig at du også har medisinkompetanse. Har førerkort klasse B. For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B2, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale. Personlig egnethet vil bli vektlagt.Litt om oss:Hjemmetjenesten avd. Kanebogen er en av fem hjemmetjenester i Harstad. Hjemmesykepleien jobber i to-delt turnus hvor det er 11-12 på dagtid og 7 på kveldstid. Avdelingen har et aktivt og godt arbeidsmiljø med mange spennende utfordringer. Fokusområdet for hjemmetjenesten er Hverdagsmestring og hva som er viktig for hver enkelt bruker. Avdelingens mål er at vi skal gi brukerne tjenester av god kvalitet, trygghet, forutsigbarhet og selvstendighet.i Harstad kommune får du:Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring. Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.Annen informasjon:Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling). Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.For tilsetting i helse og omsorg må du forevise godkjent politiattest før tiltredelse i stilling. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder.Dersom du trenger hjelp til innlogging eller til å opprette deg som bruker, ta kontakt med regnskapsenheten@harstad.kommune.no I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.Harstad kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører. Adresse: Hjemmetjenesten
19.08.2020 Harstad
Er du vår nye medarbeider?Vi har fra 26.10.2020, ledig 100 % fast stilling som fagarbeider- IKT brukerstøtte, og ønsker deg med i vårt team.Som brukerstøttemedarbeider vil du ha mye kontakt med medarbeidere og leverandører og må derfor være flink til å kommunisere, formidle, samarbeide, samt være serviceinnstilt. Du må også like et hektisk arbeidsmiljø med mange utfordringer.Kvalifikasjonskrav:Du må ha fagbrev i IKT-faget eller annen relevant utdanning. Nyutdannede oppfordres til å søke, da dette er en stilling med gode utviklingsmuligheter. Det kreves førerkort klasse B. For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B2, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale. Personlig egnethet vil bli vektlagt.Dine viktigste arbeidsoppgaver:IKT Brukerstøtte, og de primære arbeidsoppgaver vil være 1.linje support innenfor et vidt spekter av tjenester og oppdrag ute på enhetene. I dette ligger utføring av support til de ansatte og innmelding av saker i kommunens helpdesksystem (Pureservice). Det vil også være arbeid som montering av monitorer og projektorer på møterom og i klasserom, både på vegg/i tak og på flyttbare stativer. IKT håndterer et økende volum av utstyr, og transport av dette må påregnes.Det er fordel med grunnleggende kunnskap til en eller flere av følgende kategorier:Google Chromebooks, AV-løsninger for møterom og klasserom, Windows server / Active Directory, - Citrix, - PC / skannere / skrivere, - Mobile enheter - IP-telefoni, - Utrullingsverktøy for OS og programvare, - Windows 10, - Android klienter, - Microsoft Office - Apple, - Interaktive skjermer.Personlige egenskaper:Som brukerstøttemedarbeider vil du ha mye kontakt med medarbeidere og leverandører og må derfor være flink til å kommunisere, formidle, samarbeide, samt være serviceinnstilt. Du må også like et hektisk arbeidsmiljø med mange utfordringer. Vi søker deg som ønsker å være i front og som er opptatt av utvikling på fagfeltet.Litt om oss:IKT-tjenesten i Harstad kommune er en egen avdeling som ledes av IKT-leder. Avdelingen er delt i en driftsgruppe som består av en Fagkoordinator IKT og 4 IKT-Rådgivere og brukerstøtte som består av Leder IKT-brukerstøtte, tre fagarbeidere og to lærlinger. Avdelingen er en del av Personal- og Organisasjonsenheten. Harstad kommune kjører i dag et datanettverk for ansatte og elever hvor ca. 3600 PC'er er oppkoblet. Nettverket er i hovedsak basert på Windows 2012/2016/2019, Dell/HP switcher og Citrix. IKT-avdelingen har også ansvaret for drift av telefoni og mobile enheter. På skolene er det etablert en ny løsning med Windows PC'er og Office 365. Det er ca 2200 elevmaskiner og ca 500 bærbare PC'er til lærerne. Antallet elevmaskiner og mobile enheter vil øke betydelig de neste årene. IKT-brukerstøtte jobber med innføring av ca 1200 Chromebooks og Promethean 75" og 86" med elektrisk hev/senk smartskjermer i alle klasserom med android. IKT-avdelingen drifter totalt ca. 5100 brukere. Harstad kommune er i et IKT-samarbeid med Ibestad kommune - et spennende samarbeid med mulighet for kompetanseutvikling og en variert hverdag.i Harstad kommune får du:Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring. Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.Annen informasjon:Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling). Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.Dersom du trenger hjelp til innlogging eller til å opprette deg som bruker, ta kontakt med regnskapsenheten@harstad.kommune.no I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.Harstad kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører. Adresse: Personal- og organisasjonsenheten
20.08.2020 Harstad

Rekrutteringskalender

 • AUG 14
  2020
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 16
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 17
  2020
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 19
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Harstad kommune