<  
>  

Harstad kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Harstad er en bykommune i Troms. Kommunen omfatter den nordøstlige delen av Hinnøya og den sørvestlige delen av Grytøya, som ligger rett nord for Hinnøya. Harstad grenser til Bjarkøy i nord, Kvæfjord i vest og Tjeldsund (i Nordland fylke) i sør. I sørøst forbinder Tjeldsundbrua Hinnøya med Skånland og fastlandet over Tjeldsundet, og i øst finner vi Vågsfjorden hvor Harstad grenser til Ibestad. Selve byen ligger nordøst på Hinnøya. Byen er et viktig trafikknutepunkt og administrasjons- og skolesenter i Sør-Troms. Siden 1895 har verftsindustrien hatt stor betydning for byens utvikling. Rikard Kaarbø regnes som byens grunnlegger på gunn av sitt maritime og politiske engasjement. Han anla Harstad Mekaniske Verksted i 1895. Harstad er tidligere forsvarsby, og i Trondenes leir finner man den severdige Adolfkanonen fra andre verdenskrig. Kystjegerkommandoen benytter fremdeles Trondenes leir. Divisjonsmusikken og Forsvarets lønnsadministrasjon ligger også her. Kong Haakon VII avduket 1950 en statue av generalmajor Carl Gustav Fleischer i Generalhagen i Harstad. Befolkning 23 118 (2008)
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Harstad kommune

Er du vår nye medarbeider?Vi har ledig følgende stillinger:100 % fast stilling som helsesekretær ved Rødbergveien og Heggen legesenter. Stillingen fordeles med 50% på hver av legesentrene, så det er en fordel at du disponerer egen bil. Tiltredelse 01.11.2020.100 % fast stilling som helsesekretær ved Rødbergeveien legesenter. Tiltredelse 01.12.2020. Stillingen skal ha et utvidet ansvar for at hjulene går rundt daglig på senteret. Vi trenger en pådriver og en dedikert person som skal ha et definert ansvar for at ting skal fungere lokalt på senteret.Kvalifikasjonskrav:Helsesekretær med Norsk autorisasjon.For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B1, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale.Personlig egnethet vil bli vektlagt.Dine arbeidsoppgaver:Stilling som helsesekretær Rødbergveien og Heggen legesenter:Bidra til den daglige driften ved Rødbergeveien og Heggen legesenter, dvs. både kontor og laboratoriearbeid.Bidra til god pasientservice på legesentrene.Stilling som helsesekretær Rødbergveien legesenter:Inneha et utvidet ansvar på legesenteret. Du vil ha større ansvar i den daglige drift enn de øvrige helsesekretærene i kollegiet.Være et kontaktpunkt mellom legesenteret og avdelingsleder.Ha koordineringsansvar.Bidra til den daglige driften ved Rødbergeveien legesenter, dvs. både kontor og laboratoriearbeid.Oppsetting av timebok til legene.Ha ansvar for ukesfordeling.Vurdering av personell behov.Litt om oss:Rødbergveien legesenter og Heggen legesenter er kommunale legesenter som er organisert under enhet for helse og mestring. Begge legesentrene har 5 leger som jobber ved sentrene.Røbergveien legesenter ligger i Rødbergveien 6 i nærheten av Kanebogen senter. Sentret har vært kommunal i fra 01.04.19. Senteret har ca 4800 pasienter de gir tjenester til.Heggen legesenter ligger i heggen alle 13, i underetg på Helsehuset. Heggen legesenter er planlagt flyttet til det nye Helsehuset når det står ferdig. Senteret har flere kommunale oppgaver og dekker ambulanse alarm på dagtid.i Harstad kommune får du:Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring. Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.Annen informasjon:Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling). Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt regnskapsenheten@harstad.kommune.noI henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle. Adresse: Enhet for helse og mestring
20.10.2020 Harstad
Litt om oss:Kulturenheten består hovedsakelig av 2 avdelinger, en for undervisning gjennom ordinær musikk/kulturskole virksomhet ved Harstad kulturskole, og en for klubb- og fritidsvirksomhet rettet mot barn og unge ved avdelingen Barn og unge fritid. Kommunens kulturådgiver hører inn under enheten. Enheten har totalt 37 ansatte fordelt på ca.19 årsverk. Undervisningsdelen har ca.750 elevplasser, med 20 ansatte fordelt på nær 9 årsverk. Ulike tilbud gis innen dans, musikk, teater/drama og visuelle kunstfag. All undervisning foregår i egne lokaler i sentrum av byen, bortsett fra en liten avdeling på Lundenes oppvekstsenter. Klubbavdelingen har 13 ansatte fordelt på 7 årsverk. Torsdagsklubben/kreativt verksted har tilbud som er tilrettelagt for personer med ulike funksjonsnedsettelser.Centrum fritidsklubb har tilbud til barn i aldersgruppen 4.- 8. klasse. Radio Harstad er et tilbud til ungdom mellom 13 og 19 år som ønsker å være med på å lage lokalradio. Torsdagsklubben, Centrum og Radio Harstad er lokalisert i Harstad Fritidssenter som åpnet i september 2019. Ungdommens hus, er et kulturhus for unge kreative mennesker mellom 15 og 25 år.Torsdagsklubben og Kreativt Verksted er tilbud til personer med funksjonsnedsettelse i alle aldre. På Kreativt verksted jobbes der med ulike kunstprosjekter og uttrykk. Torsdagsklubben er en sosial møteplass med ulike arrangementer og aktiviteter. Torsdagsklubben har blant annet egen kor- og musikk gruppe, samt et radiotilbud i samarbeid med Radio Harstad.Er du vår nye medarbeider?Klubbmedarbeider i 16 % stilling ved Torsdagsklubben og Kreativt verksted ledig fra 1. november 2020 Barn og unge fritid er en kreativ og variert arbeidsplass. Vi søker en engasjert person som kan bidra til å utvikle våre tilbud. Du vil jobbe tett sammen med de øvrige ansatte på Torsdagsklubben. Vi ser etter deg som har interesse for og/eller erfaring innen kultur og kreative fag. Du er kreativ, utviklingsorientert og har et bevisst forhold til arbeid med personer med funksjonsnedsettelse. Du evner å inspirere, inkludere og motivere andre. Du har gjennomføringsevne og jobber selvstendig og strukturert. Du liker å lære nye ting og ønsker å lære andre det du selv kan.Vi trenger deg som:Relevant utdanning i forhold til arbeidsoppgaver. Relevant utdanning kan fravikes/kombineres med relevant arbeidserfaring.Erfaring fra eller interesse for arbeid med personer med ulike funksjonsnedsettelser.Stor interesse for, og gode evner innen kreative fag (dans, drama, kunst, musikk, media etc.) .Personlig egnethet vektlegges.For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B1, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale.Dine arbeidsoppgaver:I samarbeid, med nærmeste leder og øvrige ansatte på klubben, bidra til å skape et hyggelig og inkluderende miljø på både Torsdagsklubben og Kreativt verksted.Igangsette og bidra til aktiviteter på klubben.Bidra til å utvikle avdelingen i samarbeid med de øvrige ansatte i avdelingen Barn og unge fritid.i Harstad kommune får du:Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring. Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.Annen informasjon:Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling). Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg kreves det godkjent politiattest forevist før tilsetting.Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt regnskapsenheten@harstad.kommune.no I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle. Adresse: Kulturenheten
25.10.2020 Harstad
Er du vår nye medarbeider?Vi har fra snarest, ledig 20 % vikariat som brukerstyrt personlig assistent til en mann som forflytter seg ved hjelp av rullestol.Er aktiv i foreninger og møter og trenger en assistent som kan bistå ved forflytning, samt kjøre hans tilrettelagte bil (stor varebil). Det vil også være noe praktisk bistand i hjemmet, som å smøre tørrmat ect. Arbeidstiden vil i hovedsak være på ettermiddag/kveld ca. 2 timer, 2 til 3 dager i uka.Vi trenger deg som har:Relevant erfaring. Førerkort klasse B. Personlig egnethet vil bli vektlagt.For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B1, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale.i Harstad kommune får du:Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring. Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.Annen informasjon:Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling). Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg kreves det godkjent politiattest forevist før tilsetting.Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt regnskapsenheten@harstad.kommune.no I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle. Adresse: Hjemmetjenesten
27.10.2020 Harstad
Er du vår nye medarbeider?Vi har fra 01.01.2021 ledig stilling som spesialist i allmennmedisin eller allmennlege i spesialisering (ALIS) og ønsker deg med i vårt team. Ansettelsesforhold som næringsdrift eller fastlønn via Harstad Kommune er begge mulige åpne alternativer.Kvalifikasjonskrav:Du må ha 6- årig medisin studie fra universitet med norsk autorisasjon som lege. Dersom du har utdanning fra utlandet, må den godkjennes av UDIR. Du må ha gjennomført norsk turnus / LIS 1 og kvalifisere for refusjonsrett hos HELFO.For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Personlig egnethet vil bli vektlagt.Litt om oss:Sjøkanten legesenter flyttet våren 2020 i helt nye flotte lokaler. Det aller meste av inventar er oppgradert og her finner en alt av utstyr som en måtte ha behov for i en allmennpraksis. Vi er et veldrevet legesenter, med et team som innehar et sterkt fokus på god organisering, faglighet og fellesskap. Senteret består av 6 leger, der 3 er spesialist i allmennmedisin og 2 ALIS. Kollegaer i senteret vil kunne gi veiledning til ny kollega. Senteret har også turnuslege og medisinstudenterLegene skal delta i lokal legevakt på hverdager kl 15.30 - 21.30 (beredskap 20.00 - 21.30) og i interkommunal legevakt sammen med Kvæfjord og Lødingen kommune på hverdager mellom kl. 20.00 - 08.00, samt lør-, søn-, helg og høytidsdager. I interkommunal legevakt er det ansatt 3 leger som dekker største delen av vaktene mellom 20.00 - 0800. Dette gjør at belastningen på legevakt blir mindre.i Harstad kommune får du:En spennende jobb der du kan utvikle deg i et godt og sosialt arbeidsmiljø med stor takhøyde.Harstad kommune har etablert følgende stimuleringstiltak for kommunalt tilsatte leger:Yter p.t. et ekstratilskudd på kr 145,80 og en øyeblikkelig hjelp godtgjørelse på kr 43,71 pr listeinnbygger pr. år.Gir utdanningsstøtte til leger under spesialisering i allmennmedisin (ALIS) - dekning av kursavgift og refusjon for tapt arbeidsfortjeneste for kurs- og veiledningsdager inntil kr 50 000 pr. år i 4 år.Påtar seg å skaffe vikar dersom leger som skal ha foreldrepermisjon eller ta "sykehusåret" i forbindelse med spesialisering i allmennmedisin ikke selv kan skaffe vikar.Gir nye leger som ønsker det tilbud om tidsbegrensede fastlønnede ALIS-stillinger, slik at de kan få nødvendig kunnskap og erfaring med tanke på å bli selvstendig næringsdrivende.Har ansatt 3 fastlønnede legevaktleger som dekker 5 av 7 nattevakter (alle helger).Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring. Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement. Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring. Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.Annen informasjon:Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling). Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg kreves det godkjent politiattest forevist før tilsetting. Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt regnskapsenheten@harstad.kommune.no I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle. Adresse: Enhet for helse og mestring
05.11.2020 Harstad
Har du et ønske om å være tilkallingsvikar i undervisning i grunnskolen?For å være tilkallingsvikar hos oss må du være over 18 år.For å arbeide i skole må du forevise godkjent politiattest før du kan begynne å arbeide, jf. Opplæringsloven § 10-9. Dersom du blir kontaktet vil du få vite mer om dette.Det er ønskelig med godkjent utdanning for undervisning.Vikarbehovet på avdelingene endres stadig. Dersom du er aktuell som tilkallingsvikar kontakter en av lederne deg for nærmere informasjon.Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt regnskapsenheten@harstad.kommune.no. Adresse: Personal- og organisasjonsenheten
30.09.2021 Harstad

Rekrutteringskalender

 • OKT 20
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 25
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 27
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Harstad kommune