Bergen Kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Bergen er en by og en kommune i Hordaland og er Norges nest største by med 270 000 innbyggere. Bergen regnes ofte som Vestlandets landsdelshovedstad.

Bergen kommune dekker et vidt spekter av tjenester og oppgaver. De største tjenesteområdene er innenfor oppvekst og helse og omsorg. Men også innenfor områder som byutvikling, kultur og næring er kommunen en sentral aktør med stor innvirkning på lokalsamfunnet. Fornyelse og omstilling preger kommunesektoren. Dette gjør kommunen til en spennende arbeidsplass i utvikling!

Bergen kommune har ordnede forhold for sine ansatte, med blant annet gunstig tjenestepensjonsordning, mål om å fremme likestilling mellom kjønnene og et flerkulturelt mangfold.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Bergen Kommune

Org. nr: - Stillingsident: 4165664672 Presentasjon av stillingen:Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med 400 årsverk fordelt på 19 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk. Enheten arbeider med å legge til rette for en meningsfull hverdag for våre tjenestemottakere, med grunnlag i styrende dokumenter i Bergen kommune.Som avdelingsleder inngår du i enhetsleder sin ledergruppe sammen med de andre avdelingslederne i enheten. Videre har avdelingsleder tilgang til enhetens rådgivere innen fag, personal og økonomi, samt andre støttefunksjoner.Vi søker en avdelingsleder som brenner for å sikre gode tjenester til utviklingshemmede. Du er faglig dyktig, engasjert, motiverende og du ønsker å ta ansvar for at kvaliteten er i høysetet. Som avdelingsleder er du opptatt av å skape tillit, å legge til rette for at ansatte kan oppleve mestring og motivasjon, samt å skape en kultur med fokus på et godt arbeidsmiljø og høy etisk bevissthet. Du legger til rette for læring og utvikling igjennom å involvere og gi ansvar til medarbeidere. Du er opptatt av å vise gjennomføringskraft for å oppnå gode resultater og at de økonomiske ressursene anvendes mest mulig effektivt.Mildevegen bofellesskap yter heldøgns omsorgstjenester til fem utviklingshemmede beboere med ulike bistandsbehov. Vårt faglige arbeid er blant annet knyttet til daglige pleie- og omsorgsoppgaver, atferdsutfordringer, psykiske lidelser og vedtak etter Lov om helse- og omsorgstjenester kap. 9. Bofellesskapet holder til i naturskjønne omgivelser med nærhet til sjø og flotte turområder.Stillingen har arbeidstid på dagtid med 37,5timer/ukeArbeidsoppgaverOverordnet ansvar for den daglige driften av bofellesskapetAnsvar for daglig drift av bofellesskapet innenfor gitte rammer og budsjettSikre at overordnede mål for tjenesteområde iverksettes med resultatoppfølgingLede, kvalitetssikre og utvikle det faglige arbeidet i bofellesskapetSikre effektiv drift og tjenesteproduksjon av høy kvalitet i bofellesskapetLede, veilede og følge opp personalgruppen, samt iverksette og følge opp ulike faglige tiltakBidra til å skape gode holdninger og god etisk refleksjonLegge til rette for å sikre et godt samarbeid med kolleger, personal, pårørende og andre samarbeidsparterAnsvar for HMS og internkontrollAndre delegerte arbeidsoppgaver fra enhetslederKvalifikasjonerBachelor innenfor helse- og sosialfaglig høyskoleutdanningFordel med relevant videreutdanning innen ledelse og administrasjonØnskelig med ledererfaringØnskelig med erfaring fra beslutningsprosesserKunne vise til gode planlegging- og gjennomføringsevnerKunnskap og erfaring i utøvelse av relevant lovverk for tjenestenGode datakunnskaper er en forutsetningGod kjennskap til turnusarbeid og turnusplanleggingØnskelig med økonomikunnskaperGode veiledningsferdigheterGod skriftlig og muntlig framstillingsevne er en forutsetningUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradPersonlige egenskaperDu kommuniserer tydelige forventninger, gir tilbakemeldinger og anerkjennelse til den som fortjener detDu skaper oppslutning om endringer og motiverer personalet i endringsprosesserDu har høy arbeidskapasitet der du er initiativrik og engasjertDu har evne til å arbeide strukturert og selvstendig mot gitte mål og tidsfristerDu har evne til fleksibilitet og håndtering av uforutsette hendelserDu kan vise til gode samarbeidsevnerStillingens omfang krever god psykisk helsePersonlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt i vurderingen av søkerneVi tilbyrVarierte utfordringer i en engasjert og positiv personalgruppe med fokus på samarbeid og tverrfaglighet i og mellom bofellesskapene i enhetenEt arbeidsmiljø med fokus på trivsel og et spennende faglig miljø med rom for å bruke flere sider av seg selvGode muligheter for personlig utvikling, blant annet igjennom egne interne lederutviklingsprogramLederoppfølging og ledernettverkGod opplæringLønn etter avtaleKontaktinformasjonMarit Eikeskog, Enhetsleder, 95 25 96 16ArbeidsstedMildevegen 119 5259 HjellestadSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Bergen kommuneReferansenr.:4165664672 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 17.12.2019
17.12.2019 Bergen
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Bergen Kommune