<  
>  

Bergen Kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Bergen er en by og en kommune i Hordaland og er Norges nest største by med 270 000 innbyggere. Bergen regnes ofte som Vestlandets landsdelshovedstad.

Bergen kommune dekker et vidt spekter av tjenester og oppgaver. De største tjenesteområdene er innenfor oppvekst og helse og omsorg. Men også innenfor områder som byutvikling, kultur og næring er kommunen en sentral aktør med stor innvirkning på lokalsamfunnet. Fornyelse og omstilling preger kommunesektoren. Dette gjør kommunen til en spennende arbeidsplass i utvikling!

Bergen kommune har ordnede forhold for sine ansatte, med blant annet gunstig tjenestepensjonsordning, mål om å fremme likestilling mellom kjønnene og et flerkulturelt mangfold.

Fakta om Bergen Kommune
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!

Ledige stillinger hos Bergen Kommune

Hatleveien bofellesskap ligger sentralt til i Ytre Sandviken og tilhører botjenester i Bergenhus og Årstad. Det er gode kollektivforbindelser i nærheten,
13.12.2023
Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold er byrådens sekretariat og skal sikre at innbyggerne får nødvendige tjenester innen sosialtjeneste,
20.12.2023
Jobbmuligheter i Bergen Kommune
Jobbmuligheter i Bergen Kommune

Rundt 17.000 mennesker jobber i Bergen kommune. Til sammen utfører vi over 13.500 årsverk.

Alle som bor i byen møter Bergen kommunes tjenester opp til flere ganger daglig. Kommunen har viktige oppgaver innen helse og omsorg, undervisning og oppvekst, byutvikling og planlegging, sosialområdet, kultur og idrett.

Kommunen trenger mange medarbeidere og vi trenger gode medarbeidere. 

Hvilke jobber har vi?

Byutvikling og tekniske oppgaver
Kommunen har ansvar for brann- og feiervesen, vannforsyning, avløpsrensing, oppmåling og vedlikehold av kommunale veier og eiendommer. I tillegg har kommunen viktige oppgaver innen arealplanlegging og byggesak. Les mer.

Barnehage og skole
Barnehage og skole er blant de største sektorene i Bergen kommune. Rundt 40 prosent av de ansatte i kommunen jobber med oppgaver knyttet til undervisning eller oppvekst. Les mer

Helse og omsorg
Bergen kommune driver mange ulike tilbud til eldre, utviklingshemmede og andre med pleie- og omsorgsbehov, for eksempel hjemmehjelpstjenester, hjemmesykepleie, dagsenter, bofellesskap, avlastningsboliger, serviceboliger og sykehjem. Helse og onsorg er et av de største og viktigste områdene kommunen har ansvar for. 1 av 3 ansatte i kommunen jobber innen dette feltet. Les mer

Sosial, barnevern og integrering
Kommunen har viktige oppgaver innen sosialtjenester, barnevern og integrering. Det jobber personer med ulik fagbakgrunn for å ivareta disse oppgavene. De fleste har fagutdanning eller høyere utdanning. Les mer

Kultur og idrett
I Bergen kommune finner du jobber på kulturkontorene, seksjon for kunst og kultur, Barnas Hus, Bergen Offentlige Bibliotek, Bergen byarkiv og idrettsservice. Les mer

Administrasjon, økonomi, politikk
I administrative stillinger utføres saksbehandling, rådgivning, utviklingsoppgaver og drift på ulike fagområder. Økonomi, personal og IKT er viktige støttefunksjoner. Leder- og administrative stillinger finnes i sentrale avdelinger, i etater og resultatenheter. De ansatte rekrutteres fra forskjellige fagmiljøer og har variert utdanningsbakgrunn og realkompetanse. Les mer

 

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Rekrutteringskalender

  • DES 13
    2023
    3 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Jobbmuligheter (135)

Fakta om Bergen Kommune