Bodø Kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Bodø er en bykommune i Salten i Nordland. Den grenser i nordøst mot Sørfold, i øst mot Fauske og Saltdal, og i sør mot Beiarn og Gildeskål. Bodø er også fylkeshovedstad i Nordland og nest største by i Nord-Norge. Navnet Bodø kan spores tilbake til 1500-tallet. Byen Bodø ble grunnlagt i 1816, og var tenkt som en handelsby for nordnorske fiskere istedenfor Bergen. Historisk sett har fiskerinæringen vært sentral i Bodøs utvikling, men etter krigen har utbyggingen av blant annet Bodø hovedflystasjon endret fokuset fra primærnæringene til servicenæringene. Flere større nordnorske bedrifter som Nordlandsbanken og Widerøe har også hovedkontor i byen. I Bodø holder Luftforsvarets 132. luftving med 331 Skvadron, 332 Skvadron og en Luftvernbataljon til. Høgskolen i Bodø er den eneste offentlige, foruten Handelshøyskolen i Bergen, som tilbyr utdanning som siviløkonom i Norge. Befolkning 46 163 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Ledige stillinger hos Bodø Kommune

BeskrivelseVed Leger i Nord i Bodø er det ledig etablert fastlegehjemmel med inntil 20 % kommunelegestilling for selvstendig næringsdrivende lege. Oppstart etter avtale, men fortrinnsvis 1.oktober 2019. Dette er en hjemmel med 1300 pasienter på listen.Leger i Nord er lokalisert i helseetasjen til Bodø sitt største kjøpesenter- City Nord. Lokalene er nye og moderne og godt utstyrte. Legekontoret bruker CGM Allmenn journalsystem. Legesentret er veletablert og har en stabil lege- og helsesekretærdekning. Legekontoret består av 4 allmennleger og 1 gynekolog. Hjelpepersonalet består av 4 helsesekretærer i full stilling.ArbeidsoppgaverFastlege for pt.1300 listepasienterDeltakelse i legevaktKommunal bistilling kan tilpliktes inntil 7,5 timer per ukeKvalifikasjonerLege med norsk autorisasjon (HPR- nummer oppgis i søknad)Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntligGodt kjennskap til norsk lovverk og helselovgivningVi tilbyrLønn etter avtaleUtfordrende og interessante oppgaver i et godt arbeidsmiljøGode samarbeidsrelasjoner med øvrige helsetjenester og med kommunens administrasjonTilsetting iht. gjeldende lover og regelverkAnnetAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema.Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere. Adresse: Helsekontoret
21.07.2019
BeskrivelseSentrumslegene i Bodø har ledig etablert fastlegehjemmel med inntil 20 % kommunelegestilling for selvstendig næringsdrivende lege. Oppstart etter avtale, men fortrinnsvis ila høsten 2019. Dette er en hjemmel med 1200 pasienter på listen.Sentrumslegene er lokalisert sentralt i Sjøgata i hjertet av Bodø. Lokalene er romslige, moderne og særdeles godt utstyrte. Vi disponerer blant annet ultralyd og ESWT/trykkbølgeapparater. Legekontoret bruker System X journalsystem. Vi er veletablerte og har en stabil lege- og helsesekretærdekning. Kollegiet utgjøres av 7 faste leger. Vi er per i dag alle spesialister i allmennmedisin og har bredt med erfaring å spille på og dele av. Vi pleier også å ha 5års medisinstudenter fra Tromsø utplassert hos oss i praksis. Vi har hatt og sikter mot en ordning videre, med en fast tilknyttet vikar og mulighet for fri hver 8 uke. Vi har ansatt egen daglig leder og staben består ellers av 7 dyktige helsesekretærer.ArbeidsoppgaverFastlege for pt.1200 listepasienterDeltakelse i legevaktKommunal bistilling kan tilpliktes inntil 7,5 timer per ukeKvalifikasjonerLege med norsk autorisasjon (HPR- nummer oppgis i søknad)Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntligGodt kjennskap til norsk lovverk og helselovgivningVi tilbyrLønn etter avtaleUtfordrende og interessante oppgaver i et godt arbeidsmiljøGode samarbeidsrelasjoner med øvrige helsetjenester og med kommunens administrasjonTilsetting iht. gjeldende lover og regelverkAnnetAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil bli vektlagt.Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema.Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises jf Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 og Helsepersonelloven § 20a. (skal ikke vedlegges søknaden)Hjemmelsinnehaveren er forpliktet til å delta i kollegiale fraværsordninger og i kommunens legevaktordning i henhold til avtaleverket. Adresse: Helse- og omsorgsavdelingen
21.07.2019
BeskrivelseBodø kommune har ledig vikariat som lege på kommunalt legekontor. Stillingen tenkt som kombinasjonsstilling mellom Havna, Rønvik legesenter og Bodø legevakt. I stillingen inngår 20% som lege ved Bodø fengsel. Stillingen kan bli fast ved endringer i øvrige stillinger blant kommunale fastleger. Tiltredelse og varighet etter avtale. Mulighet for fast ansettelse.Bodø kommune har ca. 51 000 innbyggere og ligger sentralt i Nordland fylke i naturskjønne omgivelser med gode muligheter for friluftsliv. Byen er kjent for et rikt kulturliv og høy idrettsaktivitet.Bodø er vertskommune for Nordlandssykehuset, som er Nord-Norges nest største sykehus. Kommunen har pr tiden 4 kommuneoverleger, 50 fastleger, 3 turnusleger og 5 psykologer.Havna og Rønvik legesenter har totalt 10 fastleger, med flere spesialister i allmennmedisin, som har robuste fagmiljø. Kontorene har fastleger med varierende offentlige oppgaver ut over 20% stilling. Bodø legevakt er betjent døgnet rundt hele året og betjener Bodø og Beiarn kommune. I tillegg drifter legevakten ett interkommunalt mottak for seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner, for alle kommunene i Salten politidistrikt.KvalifikasjonerFormelle krav:Norsk autorisasjon som lege, med godkjenning som allmennlege.Erfaring fra psykiatri vil være en fordel.Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C2. Dette gjelder ikke om du har norsk eller skandinavisk morsmål.Erfaring fra legevaktsarbeidKjennskap til kommunal helsetjeneste og kommunale legeoppgaverPersonlige egenskaperEvne til å ta ansvar og til å arbeide selvstendig og i teamEvne til å være fleksibel i forhold til arbeids sted og arbeids oppgaverEvne til å ta gode beslutninger under tidspressEvne til å bidra til godt samarbeid innen egen enhet og i organisasjonen genereltAnnetAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.Lønn etter gjeldende tariffavtale.Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema.Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere. Adresse: Bodø Legevakt
21.07.2019 Bodø
BeskrivelseVed Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus, H131 2 og 3 etg døgnbemannet botilbud er det ledig en 100 % vikar stilling som vernepleier/sykepleier. Tiltredelse etter avtale.Stillingen har 2 delt turnus med arbeid hver 3 helg.Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus i Bodø kommune består av:Hjemmetjeneste for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusmiddelavhengighet.Villa vekst, psykiatrisk dagsenter.Vebjørn Tandbergsvei 14, 18 leiligheter i bofellesskap.H 131 boliger i 2 og 3 etg. 16 leiligheter i bofellesskap.H 131 er et døgnbemannet botilbud for personer med rusutfordringer og psykiske lidelser. Vi har fokus på hvilke utfordringer, behov og ressurser den enkelte har. Vi jobber i samarbeid med den enkelte beboer og vi har et utstrakt samarbeid med spesialisthelsetjenesten, Nav og andre faginstanser.Oppfølgingstjenesten for psykisk helse og rus jobber med å få implementert en mer målrettet og strukturert recoveryorientert praksis. Dette innebærer blant annet økt fokus på selvbestemmelse og selvstyring for den enkelte beboer. Recovery kan kort beskrives som en filosofi eller en holdning som fremmer muligheter og tro på at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, selv om man har psykiske problemer og eller ruslidelser. Selvbestemmelse, selvstyring og det å få frem ressursene til den enkelte står sentralt i recovery-prosessen.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som sykepleier/vernepleier.Erfaring fra lignende arbeid er ønskelig.Gjerne med relevant videreutdanning.For å jobbe hos oss vil vi at du:Er engasjert og initiavtirikEr selvstendig, men samtidig en lagspillerKan jobbe i tverrfaglige teamEr fleksibelEr ydmykHar godt humør og bidrar til ett godt arbeidsmiljøVi tilbyrUtfordrende og varierte arbeidsoppgaverEt godt arbeidsmiljøFaglig engasjerte medarbeidereHelsehjelp, bo-veiledning, praktisk veiledning, nettverksbygging, samtaler, læring og mestring av egen sykdom, fysisk aktivitet, økonomisk veiledning, sosial og fritidsaktiviteter m.mAnnetAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.Lønn etter gjeldende tariffavtale/avtale.Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema.Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises jf. Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4 (Skal ikke vedlegges søknaden)Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere. Adresse: Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus
28.07.2019
Hovdejordet sykehjem søker etter sykepleier!Ved Hovdejordet sykehjem er det ledig 90 % fast stilling for sykepleier dag/aften.Vi leter etter deg som kan tenke litt utenfor boksen, men også du som liker å jobbe innenfor rammer. Har du lyst å være sammen med oss å skape den gode galskapen, de magiske øyeblikkene og de trygge stundene? Da håper vi du søker hos oss!Du må vise respekt for mennesker, like å samarbeide og jobbe i team. Vi ser mennesket bak sykdommen, og ingen dager er like. Du må kunne balansere med å skape ro og trygghet. Samtidig som hverdagen også skal inneholde hyggelige aktiviteter og fysisk fostring for de som bor her.Hovdejordet har 36 pasienter fordelt på fem avdelinger. Seks pasienter på hver avdeling og to personal.Lev hele livetSykehjemmet er sertifisert livsgledehjem. Sykehjemmet gir helsefaglig pleie, omsorg og behandling til pasienter som ikke lengre kan mota tilsvarende tilbud i eget hjem. Her forsøker vi å finne de små, og store aktivitetene som betyr noe i livet til hver enkelt beboer. Dette bidrar igjen til at hverdagen kan få mening og gi trivsel for pasienten og for oss som jobber her. Vår visjon er Lev hele livet. Avdelingene er små og oversiktlige. Her er en trivelig atmosfære for både de som bor her og de som jobber her.Pleierne jobber i grupper for å tilby den best omsorg og pleie, vi arbeider ut fra personsentrert tiltaksplan. Sykepleiere og helsefagutdannede jobber i team og samarbeider på tvers av avdelingene. Er du nysgjerrig og ønsker å lære mere så kan vi fylle på din fagkonto.KvalifikasjonerDet kreves norsk autorisasjon som sykepleier på denne stillingen.Velkommen til ossEr du aktuell for jobben, blir du invitert til intervju.Hos oss må du bruke vårt elektroniske søknadsskjema, og får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4.Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Er du fast ansatt i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller ønsker du å øke din stillingsandel oppfordres du også til å søke.Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.Vi tilbyr lønn etter gjeldende tariffavtale, og for alle våre stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Adresse: Hovedjordet/Vollsletta sykehjem
28.07.2019
BeskrivelseVed Sentrum sykehjem er det ledig tre stillinger for helsefagarbeidere:100 % fast stilling, turnus d/a, ledig fra 01.09.1975 % vikar stilling, turnus d/a, med mulighet for fast tilsetting, ledig fra 20.10.1961 % vikar stilling, natt, med mulighet for fast tilsetting ledig fra 12.08.19Sykehjemmet midt i Bodø sentrum ønsker DEG som vår nye kollega. Sentrum sykehjem har målgruppen mennesker med demenssykdom. Vi har i tillegg til langtidsplasser også en korttidsavdeling. Vår visjon er at alle som bor og jobber her skal oppleve trivsel og glede i et varmt og trygt miljø. Vi er sertifisert Livsgledehjem. Bli med å skap livsglede!Vi søker medarbeider som er engasjert, stabil og som vil bidra positivt inn i vårt gode arbeidsmiljø hvor vi inkluderer og tar vare på hverandre. Er du klar for en spennende og utfordrende jobb i et aktivt og fagutviklende miljø? Da er du den vi leter etter!KvalifikasjonerDu må ha Norsk autorisasjon som helsefagarbeider.Erfaring fra geriatri og demensomsorg er ønskelig.AnnetAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.Lønn etter gjeldende tariffavtale.Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema.Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises jf. Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4. (Skal ikke vedlegges søknaden)Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere. Adresse: Sentrum sykehjem
28.07.2019
BeskrivelseØnsker du å ha en sentral rolle i utviklingen av elevenes læring i bodøskolen? Vil du være med å utvikle gode tilbud og løsninger for elever som strever i sin faglige og sosiale læring, eller på andre måter strever med sin skolehverdag?Ved Hunstad barneskole er det ledig 100 % stilling som rådgivende pedagog, vikariat f.o.m. 01.08.19 t.o.m. 31.07.20 med mulighet for fast tilsetting. Stillingen er en kombinasjon av rådgivende pedagog og undervisning hvorav 64 % rådgivende pedagog og 36 % undervisning.ArbeidsoppgaverRådgivende pedagog skal;prioritere elever på 1.-4. trinnbidra til at alle elever sikres gode lese-, skrive- og regneferdigheterbidra til at alle skoler følger opp kommunens rutiner for oppfølging av elever vi bekymrer oss forsammen med lærere og skoleledere følger opp elever som faller inn under bekymringsgrensen på kartleggingsprøver, og følge opp elever som har andre store utfordringer i skolesituasjonen.bidra til at skolen imøtekommer elever med spesielle faglige og sosiale opplæringsbehovsamarbeide med interne og eksterne aktørerKvalifikasjonerGodkjent lærerutdanning.God kompetanse i grunnleggende ferdigheter.Erfaring fra arbeid med elever som har store utfordringer i sin skolesituasjon.Erfaring fra tverrfaglig samarbeid er en fordel.Personlige egenskaperDu evner å skape trygge og gode relasjoner.Du er målbevisst og har høye ambisjoner både på egne og elevenes vegne.Du er selvstendig i arbeidet.Du har gode samarbeidsevner.Du er fleksibel og arbeider aktivt for å finne gode løsninger.Du er blid, positiv og har godt humør.AnnetAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.kr. 15 000 ut over lønn iht. gjeldende tariffavtale for undervisningsstillinger.I tillegg til dette gjelder rekrutteringstillegg på kr. 20 000 ut over lønn iht. gjeldende tariffavtale for eksterne søkere.Arbeidstid: Arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet, jf. SFS 2213 pkt. 5.3.Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises, jf. Opplæringslova § 10-9. (Skal ikke vedlegges søknaden.)Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema.Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere. Adresse: Hunstad barneskole
01.08.2019
BeskrivelseStormen konserthus har ledig to 50 % vikariat stillinger som lydmester, med tiltredelse etter avtale.50 % vikariat fra 01.09.2019 til 15.03.202050 % vikariat fra 01.09.2019 til 15.06.2020Stillingene kan kombineres slik at man går 100 % frem til 15. mars, det må spesifiseres hvilken stilling man søker på.Stillingen er underlagt Produksjonsavdeling og vil arbeide tett opp mot øvrig sceneteknisk stab i konserthuset. Stillingen rapporterer til Produksjonssjef. Arbeidstid etter oppsatt arbeidsplan.Stormen Konserthus KF holder høy teknisk standard, og har topp moderne teknologi. Det er en storsal med ca. 930 seter, en liten sal med 240 seter i teleskoptribune og en rytmisk scene (Sinus) med plass til 460 besøkende.ArbeidsoppgaverPlanlegging og gjennomføring av lydteknisk produksjonOpp- og nedrigg av teknisk utstyr til arrangementAvvikling av lyd ved arrangementLevere lydteknisk produksjon til gjestende teknikereVedlikehold av teknisk utstyrRydding og organisering av på tilhørende lagerDelta i møter og planlegging etter innkallingÅ kunne tiltre i andre scenetekniske funksjoner i henhold til egen kompetanseKvalifikasjonerDet søkes etter lydmester med relevant utdanning eller erfaring fra tilsvarende arbeid. Teknisk innsikt, erfaring fra arrangementsavvikling og kjennskap til ulike sceniske uttrykk er et krav.Gode samarbeidsevnerServicemindedGode formidlingsevner og behersker norsk og engelsk skriftlig og muntligInteresse for og god kjennskap til relevant teknisk utstyrGod kunstnerisk forståelse og behersker flere sceniske uttrykkMå ha erfaring med digitale miksebordKunnskap om nettverkssystemerVi tilbyrGode lønns- og pensjonsbetingelserEt godt arbeidsmiljøModerne og brukervennlige fasiliteterOpplæring og kursing etter behovAnnetAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.Lønn etter gjeldende tariffavtale.Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema.Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere. Adresse: Stormen konserthus Bodø KF
04.08.2019 Bodø

Rekrutteringskalender

 • JUL 21
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUL 28
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Bodø Kommune