<  
>  

Bodø Kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Bodø er en bykommune i Salten i Nordland. Den grenser i nordøst mot Sørfold, i øst mot Fauske og Saltdal, og i sør mot Beiarn og Gildeskål. Bodø er også fylkeshovedstad i Nordland og nest største by i Nord-Norge.

Navnet Bodø kan spores tilbake til 1500-tallet. Byen Bodø ble grunnlagt i 1816, og var tenkt som en handelsby for nordnorske fiskere istedenfor Bergen. Historisk sett har fiskerinæringen vært sentral i Bodøs utvikling, men etter krigen har utbyggingen av blant annet Bodø hovedflystasjon endret fokuset fra primærnæringene til servicenæringene.

Flere større nordnorske bedrifter som Nordlandsbanken og Widerøe har også hovedkontor i byen. I Bodø holder Luftforsvarets 132. luftving med 331 Skvadron, 332 Skvadron og en Luftvernbataljon til.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Bodø Kommune

Vann og avløpskontoret har ledig stilling som yrkesdykker/linemannStillingen er en fast 100 % stilling som er ledig for tiltredelse snarest.Vann og avløp er ansvarlig for alle kommunale vann- og avløpsanlegg. Kontoret har 3 seksjoner fordelt på kundeservice, plan og prosjekt og drift og vedlikehold. Denne stillingen er lagt til drift og vedlikehold og inngår i dykkerlaget som består av dykkerleder og 3 dykkere/linemenn.Arbeidsoppgaver:Vann og avløpskontoret har ansvar for bygging, drift og vedlikehold av alle kommunale vannverk og avløpsanlegg. Kommunen har flere kilometer med sjøledninger i distriktene samt inntaksarrangement for drikkevann og utslippsarrangement for avløpsvann som har behov for tilsyn og vedlikehold. Dykkerlaget består av 4 ansatte og har et samarbeid med Bodø havn om bruk av båt. Samarbeidet omfatter også dykking for havnevesenet på deres anlegg.Stillingens hovedarbeidsområder vil være:Deltakelse i dykkeroppdrag i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av sjøledninger og kaianlegg.Utenfor dykkersesongen vil dykkergruppen bli benyttet til andre oppdrag i kontoret.KvalifikasjonerYrkesdykkersertifikat klasse 1Godkjent helseattest som yrkesdykkerRelevant erfaring innenfor dykkerarbeidFørerkort klasse: BE-CEFagbrev anleggsfag og annen relevant utdanning/praksis innenfor vann- og avløpsområdet.Vi tilbyrKrevende og interessante arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø.Et godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer.Lønn etter avtale.AnnetAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.Hos oss må du bruke vårt elektroniske søknadsskjema, og får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Lov om barnehager § 19, Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4 og Opplæringsloven § 10-9. (Skal ikke vedlegges søknaden)Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Adresse: Teknisk avdeling
26.05.2020 Bodø
BeskrivelseVed Innstranda legesenter er det ledig ett års fastlegevikariat i 100 % stilling med snarlig tiltredelse. Søkere som evt kan starte fra høsten oppfordres også til å søke. Betingelser for tilsettelse i vikariatet må avtales med nåværende praksisinnehaver. Listelengde ca 1100 pasienter.Innstranda legesenter ligger på Mørkved i nye moderne lokaler. Legekontoret er etablert i 2010 og har en stabil lege- og helsesekretærdekning. Legekontoret har 5 leger.Legekontoret benytter Winmed 3 journalsystem og Melin Medical helautomatisk betalingsordning.ArbeidsoppgaverFastlege for pt.1100 listepasienterDeltakelse i legevaktKommunal bistilling kan tilpliktes inntil 7,5 timer per ukeKontoret er også involvert i undervisning av 5 og 6 års medisinstudenter ved Universitetet i Tromsø.KvalifikasjonerLege med norsk autorisasjon (HPR- nummer oppgis i søknad)Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntligGodt kjennskap til norsk lovverk og helselovgivningVi tilbyrUtfordrende og interessante oppgaver i et godt arbeidsmiljøGode samarbeidsrelasjoner med øvrige helsetjenester og med kommunens administrasjonTilsetting iht. gjeldende lover og regelverkAnnetAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil bli vektlagt.Hos oss må du bruke vårt elektroniske søknadsskjema, og får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4. (Skal ikke vedlegges søknaden)Hjemmelsinnehaveren er forpliktet til å delta i kollegiale fraværsordninger og i kommunens legevaktordning i henhold til avtaleverket.Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Adresse: Helsekontoret
28.05.2020 Bodø
BeskrivelseEr du interessert i en aktiv og utfordrende sommerjobb? Da træng vi akkurat dæ! Miljøtjenesten er en virksomhet i Bodø Kommune bestående av 9 avdelinger. Målgruppen er personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse, som har behov for langvarige og koordinerte tjenester og habilitering. Vi yter helse- og omsorgstjenester og praktisk bistand til personer i målgruppen, herunder helsetjenester i hjemmet, aktivitetstilbud, avlastning mm.KvalifikasjonerVi søker etter vernepleiere, sykepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger og helsefagarbeidere samt studenter på disse utdanningene, gjerne med erfaring fra arbeid med mennesker med psykisk utviklingshemming.Vi søker deg som er engasjert, nysgjerrig samt villig til å lære, som kan være en bidragsyter til et godt arbDu må:Være forberedt på å delta i alle aktiviteter som gjennomføres i tilbudene, herunder, svømming, ridning, fjellturer og generelt fysisk aktivitet.Kunne jobbe minimum 4. uker sammenhengende. Det er flott om du kan jobbe lengre. Det er størst behov i perioden fra uke 26 tom uke 33 ved ferie avvikling i avdelingen. Oppgi i søknad når du kan jobbe.Vi tilbyrLønn etter gjeldende tariffavtale / konkurransetilpasset lønnGode forsikrings- og pensjonsavtalerGode permisjonsordningerOpplæring og veiledningVarierte og utfordrende arbeidsoppgaver i en tjeneste som er i utviklingFokus på samarbeid, med engasjerte medarbeidereTverrfaglig fellesskap med høy faglig og etisk kompetanse.Informasjonsmøte for nytilsatte og vikarer - Juni 2020Førstehjelpskurs - juni 2020.AnnetAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.Hos oss må du bruke vårt elektroniske søknadsskjema, og får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 (Skal ikke vedlegges søknaden)Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Adresse: Miljøtjenesten sentrum
31.05.2020 Bodø
Nå har du muligheten til en spennende og utviklende jobb!Hjemmetjenesten Øst, avdeling Saltstraumen har ledig 100 % fast stilling som sykepleier.Denne stillingen er tilknyttet hjemmetjenesten sone Øst, med base i Saltstraumen. I tillegg ligger Straumbo bokollektiv under samme virksomhet. Kollektivet har 9 beboere.Hjemmetjenesten har hatt en formidabel utvikling de siste årene. Behandlinger som før ble gitt på sykehus kan nå gis hjemme. Våre sykepleiere vil derfor ha en svært variert arbeidshverdag, bestående av alt fra tekniske prosedyrer hjemme hos brukere til administrativt arbeid inne på basen. Dagene kan være hektisk, men varierte og lærerike. Samtidig gir tiden i bilen mulighet for avbrekk mellom oppdragene.Som sykepleier vil du ofte få et gruppelederansvar, noe som innebærer å lede arbeidsteamet gjennom arbeidsdagen. Sykepleierne jobber tett med avdelingsleder og kontoransatt for å drifte virksomheten best mulig. For deg som ønsker en lederjobb på et senere tidspunkt kan dette være det springbrettet og erfaringen du trenger. Her vil du få en god mulighet til å prøve deg ut i rollen innenfor trygge rammer.Denne jobben passer for deg som liker utfordringer, er løsningsorientert og kan jobbe selvstendig. Hos oss vi du få mulighet til å utvikle deg mye, både som sykepleier og person.Hvis dette høres interessant ut for deg så søk i dag!KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som sykepleierKrav om gyldig sertifikat (klasse B)Det er ønskelig at du som søker harErfaring fra lignende arbeidPersonlige egenskaperDu er trygg, tydelig og engasjert i sykepleierfagetDu håndterer utfordringerDu er fleksibel og evner å jobbe selvstendigDu er positiv, omgjengelig og en lojal medarbeider med god arbeidskapasitet, og som bidrar til et godt arbeidsmiljøVi tilbyrLønn etter gjeldende tariffavtaleGode forsikrings- og pensjonsavtalerGode permisjonsordningerAnnetAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.Hos oss må du bruke vårt elektroniske søknadsskjema, og får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4. (Skal ikke vedlegges søknaden)Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Adresse: Hjemmetjenesten Øst
31.05.2020 Bodø
Vil du være med på å utvikle Bodø for fremtiden?Bodø er byen å være i. Det pågår mange større prosjekter i kommunen herunder ny by ny flyplass, Bypakke Bodø og mange mellomstore og mindre prosjekter. Bodø er i en forrykende utvikling og bybildet er i stadig forandring.Vi har ledig 100 % fast stilling som rørlegger for tiltredelse snarest.Vann og avløp er ett av fire kontorer på Teknisk avdeling og består av seksjonene Drift og vedlikehold, Plan og prosjekt og Kundeservice.Kundeservice er ansvarlig for all kommunikasjon med våre kunder (abonnenter) samt intern service for vann- og avløpskontoret. Kundeservice er en sammensatt enhet bestående av flere ulike fagområder. Kundeservice er ansvarlig for oppdatering av seksjonens karttjeneste, juridiske spørsmål og kommunikasjon. Vi behandler søknader, foretar tilsyn og ivaretar hendelser fra både abonnenter og aktører i bransjen. Enheten har en servicefunksjon både ovenfor eksterne og interne, og arbeider for at alle skal bli godt ivaretatt i møte med våre tjenester. Kundeservice har i dag 7 ansatte.ArbeidsoppgaverUtskifting og utlevering av vannmålere.Registrering av målere i det kommunale systemet.Innkjøp av vannmålere og tilhørende utstyr.Kontroll/ besiktigelse i henhold til kommunens abonnementsvilkår.Plombere målere samt utføre avlesning av disse.Utvikling av område vannmålere i kommunen.Kundeansvar.Andre oppgaver kan tilfalle stillingen.KvalifikasjonskravRørlegger med svennebrev/fagbrev.Førerkort klasse B.Ønskede kvalifikasjonerGode datakunnskaper.Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntligErfaring er en fordel, men nyutdannede oppfordres også til å søke.Personlige egenskaperHar gode samarbeidsegenskaper.Har stor arbeidskapasitet.Har en strukturert og målrettet arbeidsstil.Har vilje til å påta deg nye oppgaver.Er løsningsorientert.Vi tilbyrKrevende og interessante arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø.Gode forsikrings- og pensjonsavtaler.Lønn etter avtale.AnnetAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.Hos oss må du bruke vårt elektroniske søknadsskjema.Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Adresse: Teknisk avdeling
31.05.2020 Bodø
BeskrivelseBodø Legevakt ligger sentralt plassert på Plassmyra, rett ved City Nord og Nordlandshallen. Legevakta sørger for det kommunale akuttmedisinske tilbudet, og har ansvar for legevaktsformidling for 9 samarbeidskommuner.Bodø Legevakt en er særdeles spennende arbeidsplass med faglig interessante utfordringer og stor faglig bredde. Her får du brukt hele din sykepleiefaglige kompetanse, siden du møter pasienter i alle aldre med problemstillinger fra alle fagfelt.Vi har nå ledig 5 sykepleierstillinger i 75 %.4 faste1 vikariat (01.06.20 - 31.05.21)Vi jobber tredelt turnus med for tiden arbeid hver tredje helg.ArbeidsoppgaverBesvare legevakttelefon 116 117 med medisinfaglig veiledning og rådgivning av pasienterMottak, triagering og observasjon av pasienterØyeblikkelig hjelp enten direkte med pasient eller over telefonAssistere legeLaboratoriearbeid og andre rutineoppgaverKvalifikasjonerOffentlig godkjent sykepleier med minst to års klinisk erfaringErfaring med veiledning og medisinskfaglig rådgivning til pasienterMå beherske norsk skriftlig og muntligSøkere med erfaring fra legevakt prioriteresPersonlige egenskaperVi søker en person som kan jobbe selvstendig og ta raske beslutninger, og samtidig være en lagspillerTakle høyt arbeidstempo og akutte situasjonerDu må være positiv og samarbeidsvillig, og behandle pasienter og medarbeidere med respektServiceinnstilling og gode sosiale ferdigheterLøsningsorientertFleksibilitet og omstillingsevneVi tilbyrLønn etter gjeldende tariffavtale / konkurransetilpasset lønnGode forsikrings- og pensjonsavtalerGode permisjonsordningerAnnetAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.Hos oss må du bruke vårt elektroniske søknadsskjema, og får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4. (Skal ikke vedlegges søknaden)Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Adresse: Bodø Legevakt
31.05.2020 Bodø
Hvis du vil fly som ei havørn, kjempe med drager, og reise til fjerne galakser?Så la Bodøvinden ta deg med til Asphaugen barnehage. Hos oss drar kreative barn og voksne ut på fargesprakende eventyr.Vi har ledig 100 % fast stilling som barnehagelærer fra 01.08.20.Asphaugen barnehage har 129 plasser fordelt på seks avdelinger og to hus. Barnehagen ligger i landlige omgivelser i sentrum av Bodø. Barnehagen har 25 ansatte som er kreative og løsningsorienterte. Arbeidsmiljøet er godt, og er preget av kunnskapsdeling og utvikling.ArbeidsoppgaverBarnehagelærer har delansvar for det pedagogiske arbeidet i nært samarbeid med pedagogisk leder.KvalifikasjonerUtdanning som førskolelærer/barnehagelærerGode samarbeidsevnerGod skriftlig og muntlig framstillingsevneGode kunnskaper/ferdigheter innen data og IKTEvne til å motivere og veilede andreKunnskaper om og metodiske ferdigheter i kreativt arbeid er ønsketPersonlige egenskaperGode pedagogiske egenskaperServiceinnstilling og gode sosiale ferdigheterLøsningsorientert innstillingFleksibilitet og omstillingsevneDet vil i tilsettingen bli lagt stor vekt på motivasjon for stillingen og personlig egnethetVi tilbyrEt inkluderende og profesjonelt arbeidsmiljø med fokus på barns lek og utvikling. Vi gir deg gode muligheter å forme din egen hverdag innenfor barnehagens satsingsområder. Asphaugen barnehage jobber alltid for å bli bedre og utvikle oss. Vi vil gjøre hver dag til en god dag for barn, foreldre og personalet. Du vil arbeide sammen med erfarne pedagoger og assistenter med høy arbeidsmoral. Dette er en stilling for deg som vil være med på å forme en barnehage i utvikling hvor ditt bidrag blir satt pris på.AnnetAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.Hos oss må du bruke vårt elektroniske søknadsskjema, og får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Lov om barnehager § 19. (Skal ikke vedlegges søknaden.)Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Adresse: Asphaugen barnehage
31.05.2020 Bodø
Stilling ledig som senior innkjøpsrådgiver/porteføljeansvarlig ved InnkjøpskontoretVed Innkjøpskontoret er det ledig en 100 % fast stilling som senior innkjøpsrådgiver/porteføljeansvarlig med snarlig tiltredelse.Bodø kommune er vertskommune for innkjøpssamarbeidet Samordna innkjøp i Nordland, et samarbeid bestående av 21 kommuner. Innkjøpskontoret har ansvaret for samordning av innkjøp og etablering av rammeavtaler. Vi har også ansvar for bistand til kommunene og tjenesteenhetene innen ulike anskaffelsesområder, samt opplæring og veiledning innenfor elektronisk innkjøp- og anbudsverktøy og offentlige anskaffelser.Gode offentlige anskaffelser er avgjørende for at offentlig sektor skal kunne oppfylle sitt samfunnsoppdrag og er sentralt for å løse viktige utfordringer knyttet til for eksempel klima og miljø og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Offentlige anskaffelser er også et viktig virkemiddel både for å sikre at offentlige midler brukes riktig, og for å bidra til innovasjon og effektivisering i norsk næringsliv, slik at det kan bli mer omstillings- og konkurransedyktig.Som ansatt ved innkjøpskontoret i Bodø kommune får du være med å påvirke utviklingen og bidra til fremtidens løsninger innenfor et viktig og spennende fagfelt.ArbeidsoppgaverAnsvar for oppfølgning av kontorets prosjekt- og avtaleportefølje, i samarbeid med innkjøpssjef.Bistå innkjøpssjef med strategisk og operativ utvikling av kontoret.Stedfortreder for innkjøpssjef.Ledelse og gjennomføring av anskaffelsesprosjekter.Kontraktforvaltning og oppfølgning av egen avtaleportefølje, herunder etablering og oppfølgning av vare-/ tjenestekatalog i kommunenes innkjøpsportal.Innkjøpsfaglig rådgivning på oppdrag fra kommunens øvrige enheter og fra samarbeidende kommuner.KvalifikasjonerMastergrad eller tilsvarende fra høyskole/universitet innen relevante fag, for eksempel økonomi eller juss. Ved særlig relevant og utstrakt praktisk erfaring kan dette kravet fravikes.Utstrakt erfaring med offentlige anskaffelser og tilhørende regelverk.Erfaring med prosjektledelse.Erfaring med oppfølgning av avtaler.Erfaring med porteføljestyring vil være en fordel.Erfaring fra arbeid med prosedyreverk og forbedring av arbeidsprosesser vil være en fordel.Generelt god kjennskap til relevante IT-verktøy, eksempelvis Office 365, Sharepoint, KGV-verktøy, ERP-systemer, m.m., vil være en fordel. God kjennskap til Excel som arbeidsverktøy er et krav.Personlige egenskaperDu er en lagspiller og lagbygger som samarbeider godt med andre og deler kunnskap, erfaringer og informasjon.Du har høy gjennomføringsevne.Du er systematisk og initiativrik.Du er analytisk.Du har høy faglig og personlig integritet.Du kommuniserer på en klar, presis og profesjonell måte, muntlig og skriftlig.Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.Vi tilbyrEt spennende fagmiljø i utvikling, med mulighet for å påvirke.Tett samarbeid med andre fagmiljø.Moderne og inspirerende omgivelser i et av Norges nyeste og mest fremtidsrettede rådhus.Utfordrende og utviklende oppgaver i en spennende by og region.Gode pensjons- og forsikringsordninger.Lønn etter avtale.AnnetAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.Hos oss må du bruke vårt elektroniske søknadsskjema.Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Adresse: Økonomi- og finansavdelingen
31.05.2020 Bodø
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Rekrutteringskalender

 • MAI 26
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 28
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 31
  2020
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 01
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Bodø Kommune