<  
>  
Per Aksel Holving
Identitet verifisert med BankID
Konsulent, Universitetslektor, Rådgiver Haslum, Norge
For tiden tilgjengelig
Følg Send melding
Per Aksel arbeider spesielt med strategi-, styring og virksomhetsutvikling, og en av de fremste i Norden innenfor strategisk virksomhetsstyring med over 35 års erfaring fra prosjekter på alle nivåer i både offentlige og private virksomheter. Per Aksel er løpende involvert i prosjekter for forbedring av strategi, styring og ledelse i både store og mindre virksomheter. Per Aksel har som regel også en viktig, rådgivende rolle med toppleder og øverste ledergruppe i disse prosessene. Dette for å sikre felles plattform og mobilisering i både oppstart av større strategi, virksomhetsstyring og endringsprosjekter og senere i selve gjennomføringen av disse. Det kan blant annet nevnes at Holving har arbeidet med denne typen oppgaver i flere statlige foretak, direktorater og etater, blant annet Bufdir/Bufetat, Skatteetaten, Arkivverket, Migrationsverket (Sverige), Sykehjemsetaten Oslo kommune, Statkraft, Statnett, Avinor, NSB (nå Vy) og Forsvaret med gode resultater. Per Aksel benyttes ofte som foredragsholder og foreleser på universiteter og handelshøyskoler grunnet sin faglige ekspertise og gode formidlingsevne. Han er også medforfatter av lærebøker innen strategiimplementering og strategisk virksomhetsstyring (Universitetsforlaget 2002, 2008, 2015, 2021). Per Aksel ble i 2020 fast ansatt i deltidsstilling som universitetslektor (assistant professor) på Handelshøyskolen NMBU. Han er emneansvarlig og underviser fast i kurset Strategisk virksomhetsstyring / Strategic Performance Management på Master (10p). I 2019 foreleste han i Foretaksstrategi på Bachelor studiet. Han får svært gode tilbakemeldinger fra sine kunder, spesielt relatert til sin grundighet når det gjelder metode, sitt store engasjement og sin evne til å kombinere praktisk erfaring med faglig oppdatert kunnskap. Per Aksel har solid kompetanse og erfaring innen følgende områder, hvor han også bidrar med fagutvikling: • Strategiutvikling, rådgivning og bistand til virksomheter i utforming av ambisjon (eller retning), strategier og veivalg på ulike virksomhetsnivåer • Strategisk virksomhetsstyring og risikostyring strategifokuserte, proaktive styrings-prosesser som tilrettelegger for helhetlig gjennomføring av strategi- og endringsprosesser • Mål og resultatstyring og styring på samfunns- og brukereffekter, utvikle styring og styringsinformasjon med fokus på samfunns- og brukereffekter • Styringsinformasjon, identifisere, definere opp og designe rapporter og dashboards med relevant, tidsriktig og innsiktsbasert styringsinformasjon som understøtter mål og strategiene • Topplederrådgivning og fasilitering av store og små samlinger og workshops • Organisasjonsutvikling, analyse- og hypotesebasert problemløsning, utvikling av egnede driftsmodeller og organisasjonsstrukturer, modernisering, effektivisering og omstillingsprosesser Les mer
  • Del eller anbefal:
  • Antall tjenester 65
  • Pris fra NOK 950 / time
  • Arbeidssteder 4
Tilgjengelighet
Svarte datoer er ledige
Aktuelle arbeidssteder
Se alle 9 kategorier
Meldingen ble ikke sendt
Skriv en anbefaling av Per Aksel Holving
Frilansguiden er basert på porteføljer, profiler og anbefalinger slik at oppdragsgivere får en trygghet basert på andres erfaringer. Dersom du har jobbet med Per Aksel Holving, har du anledning til å gi en anbefaling. Du kan når som helst oppdatere eller endre anbefalingen.
Gi din anbefaling nå!
2 prosjekter

Mine Prosjekter

Strategiutvikling, strategiimplementering og forbedret styring og samordning i organisasjonen, ledergruppeutvikling for 6 organisasjonsenheter, styringsprinsipper Etablere funksjon og enhet for virksomhetsstyring
Administrativ ledelse / organisering
Strategi
Risikostyring
Økonomisk styring
Vis prosjekt
Fagbok Strategisk Økonomistyring, Universitetsforlaget 2021
Økonomi og administrasjon
Økonomisk styring
Vis prosjekt
Min CV
ARBEIDSERFARING
jan 2019 Nåværende Partner Konsulent, Holving Consulting AS
Fast ansettelse, Heltid Hjemmekontor / remote, Danmark, Norge, Sverige

Konsulent, rådgiver, prosjektleder, underviser innen:
• Strategiutvikling, strategiporsesser; rådgivning og bistand til virksomheter i utforming av ambisjon og  retning, strategier og veivalg på ulike virksomhetsnivåer
• Strategisk virksomhetsstyring og risikostyring, proaktive styringsprosesser som tilrettelegger for  gjennomføring av strategi- og endringsprosesser
• Mål og resultatstyring og styring på samfunns- og brukereffekter
• Styringsinformasjon, identifisere, definere opp og designe rapporter og dashboards med relevant, tidsriktig og innsiktsbasert styringsinformasjon som understøtter mål og strategiene
• Topplederrådgivning og fasilitering av store og små samlinger og workshops
• Organisasjonsutvikling, analyse- og hypotesebasert problemløsning, utvikling av egnede driftsmodeller og organisasjonsstrukturer, modernisering, effektivisering og omstillingsprosesser

   
jun 2020 Nåværende Universitetslektor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fast ansettelse, Deltid Norge
   
jan 2019 Nåværende Associate Senior Director, Capgemini Invent
Prosjekt / Engasjement, Ekstrahjelp, Franchisetaker, Frilans, Deltid Hjemmekontor / remote, Danmark, Norge, Sverige

Konsulent, rådgiver, prosjektleder, underviser innen:
• Strategiutvikling, strategiporsesser; rådgivning og bistand til virksomheter i utforming av ambisjon og  retning, strategier og veivalg på ulike virksomhetsnivåer
• Strategisk virksomhetsstyring og risikostyring, proaktive styringsprosesser som tilrettelegger for  gjennomføring av strategi- og endringsprosesser
• Mål og resultatstyring og styring på samfunns- og brukereffekter
• Styringsinformasjon, identifisere, definere opp og designe rapporter og dashboards med relevant, tidsriktig og innsiktsbasert styringsinformasjon som understøtter mål og strategiene
• Topplederrådgivning og fasilitering av store og små samlinger og workshops
• Organisasjonsutvikling, analyse- og hypotesebasert problemløsning, utvikling av egnede driftsmodeller og organisasjonsstrukturer, modernisering, effektivisering og omstillingsprosesser

   
mar 2011 des 2018 Senior Director Konsulent, Capgemini Invent
Fast ansettelse, Heltid Norge, Sverige

Konsulent, rådgiver, prosjektleder, underviser innen:
• Strategiutvikling, strategiporsesser; rådgivning og bistand til virksomheter i utforming av ambisjon og  retning, strategier og veivalg på ulike virksomhetsnivåer
• Strategisk virksomhetsstyring og risikostyring, proaktive styringsprosesser som tilrettelegger for  gjennomføring av strategi- og endringsprosesser
• Mål og resultatstyring og styring på samfunns- og brukereffekter
• Styringsinformasjon, identifisere, definere opp og designe rapporter og dashboards med relevant, tidsriktig og innsiktsbasert styringsinformasjon som understøtter mål og strategiene
• Topplederrådgivning og fasilitering av store og små samlinger og workshops
• Organisasjonsutvikling, analyse- og hypotesebasert problemløsning, utvikling av egnede driftsmodeller og organisasjonsstrukturer, modernisering, effektivisering og omstillingsprosesser

   
jul 1999 feb 2011 Partner, Holving Consulting AS
Fast ansettelse, Heltid Norge, Sverige, England

Konsulent, rådgiver, prosjektleder, underviser innen:
• Strategiutvikling, strategiporsesser; rådgivning og bistand til virksomheter i utforming av ambisjon og  retning, strategier og veivalg på ulike virksomhetsnivåer
• Strategisk virksomhetsstyring og risikostyring, proaktive styringsprosesser som tilrettelegger for  gjennomføring av strategi- og endringsprosesser
• Mål og resultatstyring og styring på samfunns- og brukereffekter
• Styringsinformasjon, identifisere, definere opp og designe rapporter og dashboards med relevant, tidsriktig og innsiktsbasert styringsinformasjon som understøtter mål og strategiene
• Topplederrådgivning og fasilitering av store og små samlinger og workshops
• Organisasjonsutvikling, analyse- og hypotesebasert problemløsning, utvikling av egnede driftsmodeller og organisasjonsstrukturer, modernisering, effektivisering og omstillingsprosesser

   
sep 1994 jun 1999 Senior manager, EY
Fast ansettelse, Heltid Norge

Konsulent, rådgiver, prosjektleder, underviser innen:
• Strategiutvikling, strategiporsesser; rådgivning og bistand til virksomheter i utforming av ambisjon og  retning, strategier og veivalg på ulike virksomhetsnivåer
• Strategisk virksomhetsstyring og risikostyring, proaktive styringsprosesser som tilrettelegger for  gjennomføring av strategi- og endringsprosesser
• Mål og resultatstyring og styring på samfunns- og brukereffekter
• Styringsinformasjon, identifisere, definere opp og designe rapporter og dashboards med relevant, tidsriktig og innsiktsbasert styringsinformasjon som understøtter mål og strategiene
• Topplederrådgivning og fasilitering av store og små samlinger og workshops
• Organisasjonsutvikling, analyse- og hypotesebasert problemløsning, utvikling av egnede driftsmodeller og organisasjonsstrukturer, modernisering, effektivisering og omstillingsprosesser

   
jan 1993 aug 1994 Konsulent, Atag Informatik Ges.m.b.H., Ernst & Young
Fast ansettelse, Heltid Østerrike

Konsulent, rådgiver, prosjektleder, underviser innen:
• Strategisk virksomhetsstyring og risikostyring, proaktive styringsprosesser som tilrettelegger for  gjennomføring av strategi- og endringsprosesser
• Styringsinformasjon, identifisere, definere opp og designe rapporter og dashboards med relevant, tidsriktig og innsiktsbasert styringsinformasjon som understøtter mål og strategiene
• Business Intelligence

   
aug 1986 des 1992 Konsulent, Datema AS
Fast ansettelse, Heltid Danmark, Norge

Konsulent, rådgiver, prosjektleder, underviser innen:
• Strategisk virksomhetsstyring og risikostyring, proaktive styringsprosesser som tilrettelegger for  gjennomføring av strategi- og endringsprosesser
• Styringsinformasjon, identifisere, definere opp og designe rapporter og dashboards med relevant, tidsriktig og innsiktsbasert styringsinformasjon som understøtter mål og strategiene
• Business Intelligence

   
UTDANNING
aug 1984 jun 1986 Master of Science degree in Economics and Business Administration, Copenhagen Business School
Master of Science  Danmark 
Karakternivå: Bestått
   
aug 1980 jun 1984 Bachelor of Science degree in Economics and Business Administration, Copenhagen Business School
Bachelor  Danmark 
Karakternivå: Bestått
   
KURS
jun 2011 Kurs konsulentfaget 4 dager, Capgemini University
Frankrike 
   
jun 2002 “Strategy for value creation”, London Business School
England 
   
jun 2000 Kvalitetsmodellen EFQM, Foreningen for kvalitet og ledelse
Norge 
   
sep 1996 Prosesskartlegging, strategisk analyse, fasilitering og møteledelse, EY
Sverige 
   
Annen erfaring
aug 1980 jun 1986 Bussjåfør, Bærums forenede bilruter /Nettbuss
Oslo, Viken
   
Språk
Dansk Middels Middels Nei
Engelsk Middels Middels Nei
Norsk Flytende Flytende Ja
Svensk Grunnleggende Grunnleggende Nei
       
Annen info
Interesser
Løping
Taekwondo
Snowboard
Turer