<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Seniorrådgiver kollektivplanlegger Norconsult

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vi er på utkikk etter personer som har kompetanse innen fremtidsrettet bytransport- og kollektivplanlegging! 

Norconsult satser betydelig innen mobilitet og fremtidens transport, og vi arbeider med flere pågående oppdrag knyttet til hvordan vi kan bli bedre på å løse de komplekse spørsmålene knyttet til blant annet den raske teknologiske utviklingen i samfunnet, usikkerhetene knyttet til de langsiktige effektene av den pågående pandemien, samt hvordan vi skal kunne håndtere klima- og miljøutfordringene.

Som rådgiver inne bytransport og kollektivplanlegging vil du bidra til å svare på mange av de nevnte utfordringene. Dette omfatter blant annet arbeid med strategiske kollektivplaner, ruteplanlegging, fysiske tiltak, konseptvalgutredninger og fremkommelighetstiltak.

I faggruppen Mobilitet og samfunn jobber vi med forflytning av mennesker og varer på en bærekraftig, effektiv, trafikksikker og samfunnsøkonomisk lønnsom måte. I arbeidet med å utvikle bedre mobilitet i form av fremtidsrettede transportløsninger som vil bidra til økt nytte for samfunnet, analyserer vi forflytning av både varer og mennesker. Mobiliteten påvirkes i stor grad av drivere i samfunnet, som for eksempel teknologisk og økonomisk utvikling, politiske føringer og atferd og preferanser blant transportører og individer. Disse driverne er viktige for mobiliteten i morgendagens samfunn. Å utforske mulighetsrommet for fremtidig mobilitet, er en viktig del av den satsingen vi gjør i Norconsult i arbeidet med mobilitet.

Mobilitet og samfunn er en del av Planavdelingen på divisjon Plan, Arkitektur og landskap som består av ingeniører, samfunnsvitere, arkitekter og planleggere med ulik fagbakgrunn. Faggruppen Mobilitet og samfunn er tilknyttet hovedkontoret.

Vi arbeider med strategiske kollektivplaner på kort og lang sikt, konseptvalgutredninger, tilrettelegging for kollektivtransport i gate- og veiprosjekter, trafikkplanlegging og fremkommelighetstiltak og planlegging av fysiske tiltak for buss, trikk og bane. Ofte er kollektivtrafikk en viktig del av mer helhetlig planlegging, og vi jobber tett opp mot andre avdelinger og faggrupper, blant annet byutvikling, gange, sykkel, gate og vei. Som kollektivplanlegger vil du få mulighet til å bidra i et bredt spekter av oppgaver – med utgangspunkt i din kompetanse og dine interesser.

Hva forventer vi av deg?

Som ansatt i Norconsult forventer vi at du har en solid faglig bakgrunn. Konkrete eksempler på ønskede kompetanseområder hvor vi ønsker å tilføre ytterligere kapasitet og kompetanse er bl.a.:

 • Overordnede utredninger om kollektivtransport, for eksempel kollektivstrategier eller konseptvalgutredninger

 • Planlegging av fysiske tiltak for kollektivtrafikk i komplekse bymiljø

 • Trafikk- og fremkommelighetsplanlegging på mer detaljert nivå

 • Ruteplanlegging, drift og vedlikehold

 • Kollektivtrafikkens rolle som en del av ny teknologi og ny mobilitet

Vi oppfordrer både deg som ønsker å jobbe med tekniske og detaljerte utfordringer, samt deg med et mer overordnet og strategisk blikk, til å søke. Vi søker i utgangspunktet etter deg som har minimum tre års relevant erfaring.

For oss er det viktig at du:

 • Er utviklings- og kunnskapsorientert, faglig nysgjerrig, kreativ, og kvalitetsbevisst

 • Er strukturert og ansvarsfull

 • Er en lagspiller som fungerer godt i team

 • Har utdanning på masternivå eller høyere

 • Har god kompetanse innen trafikk og mobilitet generelt, gjerne synliggjort gjennom kurs og utdanning, samt praktisk erfaring

 • Har erfaring fra utredninger og analyser

 • Har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter

Hvorfor bygge en karriere i Norconsult?

Som ansatt i Norconsult vil du få tilbud om eierskap og være en del av Norges største ansatteide selskap. Du vil få tilbudt en total kompensasjonspakke som er blant de beste i bransjen. Du kan forvente å arbeide i et selskap som satser på digitalisering og bærekraft og som ønsker at akkurat du også engasjerer deg i dette. Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger er viktig for oss.

Vi har en kultur basert på kompetansedeling og du kan forvente at dine kolleger vil ta seg tid til å hjelpe, det samme forventes av deg. Vi samarbeider tett i team på tvers av geografi og organisatoriske enheter - både i tilbuds- og prosjektfaser. Vi har ambisiøse og kunnskapsrike kollegaer med et sterkt fokus på å utvikle felles metoder, retningslinjer og best-practice innenfor fagfeltet gjennom diskusjoner rundt faglige problemstillinger. Vi kan garantere interessante samtaler ved kaffemaskinen (og Teams)!

Norconsult tilbyr spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter. Vi vektlegger at ansatte kan utvikle seg innenfor ulike retninger, for eksempel innen fag, marked eller oppdrag.

Norconsults hovedkontor er lokalisert rett ved stasjonen i Sandvika samt i helt nye lokaler sentralt i Oslo sentrum. I tillegg har vi fagmiljøer innen transport og mobilitet som sitter spredt rundt i landet.

Innsendelse av søknad: Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Norconsults hovedkontor er lokalisert rett ved stasjonen i Sandvika, samt i helt nye lokaler sentralt i Oslo sentrum. I tillegg har vi fagmiljøer innen IT, transport og mobilitet som sitter spredt rundt i landet. Vi vil være fleksible med hensyn til kandidaters ønsker om kontorlokalisering.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Aleris Frogner er Norges største private sykehus og holder til i Frederik Stangs gate på Frogner i Oslo. Sykehuset har
17.09.2021 Oslo
Er du autorisert sykepleier og ønsker å bli en del av et organisert fagteam? Vil du også jobbe på et
10.08.2021 Flere steder
Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.09.2021 Flere steder
Stendi Senior drifter Risenga Bo- og Omsorgssenter i Asker. Sykehjemmet har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til
16.09.2021 Asker
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA).
15.09.2021 Moss
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til Trygghetsavdelingen
15.09.2021 Asker
Vis alle 20.114 ledige stillinger

Bli kjent med Norconsult

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og vi er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.

 

Med nyskapende og målrettede råd skal Norconsult bidra til kundenes verdiskapning og suksess - og til et bærekraftig og sunt samfunn.

 

Vi engasjerer oss i alle deler av utviklingen, fra idéfase til overordnede planer, prosjektering og driftsstøtte. Årlig utfører vi flere tusen oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere i inn- og utland.

Les mer om Norconsult

Stillingsbeskrivelse

Vi er på utkikk etter personer som har kompetanse innen fremtidsrettet bytransport- og kollektivplanlegging! 

Norconsult satser betydelig innen mobilitet og fremtidens transport, og vi arbeider med flere pågående oppdrag knyttet til hvordan vi kan bli bedre på å løse de komplekse spørsmålene knyttet til blant annet den raske teknologiske utviklingen i samfunnet, usikkerhetene knyttet til de langsiktige effektene av den pågående pandemien, samt hvordan vi skal kunne håndtere klima- og miljøutfordringene.

Som rådgiver inne bytransport og kollektivplanlegging vil du bidra til å svare på mange av de nevnte utfordringene. Dette omfatter blant annet arbeid med strategiske kollektivplaner, ruteplanlegging, fysiske tiltak, konseptvalgutredninger og fremkommelighetstiltak.

I faggruppen Mobilitet og samfunn jobber vi med forflytning av mennesker og varer på en bærekraftig, effektiv, trafikksikker og samfunnsøkonomisk lønnsom måte. I arbeidet med å utvikle bedre mobilitet i form av fremtidsrettede transportløsninger som vil bidra til økt nytte for samfunnet, analyserer vi forflytning av både varer og mennesker. Mobiliteten påvirkes i stor grad av drivere i samfunnet, som for eksempel teknologisk og økonomisk utvikling, politiske føringer og atferd og preferanser blant transportører og individer. Disse driverne er viktige for mobiliteten i morgendagens samfunn. Å utforske mulighetsrommet for fremtidig mobilitet, er en viktig del av den satsingen vi gjør i Norconsult i arbeidet med mobilitet.

Mobilitet og samfunn er en del av Planavdelingen på divisjon Plan, Arkitektur og landskap som består av ingeniører, samfunnsvitere, arkitekter og planleggere med ulik fagbakgrunn. Faggruppen Mobilitet og samfunn er tilknyttet hovedkontoret.

Vi arbeider med strategiske kollektivplaner på kort og lang sikt, konseptvalgutredninger, tilrettelegging for kollektivtransport i gate- og veiprosjekter, trafikkplanlegging og fremkommelighetstiltak og planlegging av fysiske tiltak for buss, trikk og bane. Ofte er kollektivtrafikk en viktig del av mer helhetlig planlegging, og vi jobber tett opp mot andre avdelinger og faggrupper, blant annet byutvikling, gange, sykkel, gate og vei. Som kollektivplanlegger vil du få mulighet til å bidra i et bredt spekter av oppgaver – med utgangspunkt i din kompetanse og dine interesser.

Hva forventer vi av deg?

Som ansatt i Norconsult forventer vi at du har en solid faglig bakgrunn. Konkrete eksempler på ønskede kompetanseområder hvor vi ønsker å tilføre ytterligere kapasitet og kompetanse er bl.a.:

 • Overordnede utredninger om kollektivtransport, for eksempel kollektivstrategier eller konseptvalgutredninger

 • Planlegging av fysiske tiltak for kollektivtrafikk i komplekse bymiljø

 • Trafikk- og fremkommelighetsplanlegging på mer detaljert nivå

 • Ruteplanlegging, drift og vedlikehold

 • Kollektivtrafikkens rolle som en del av ny teknologi og ny mobilitet

Vi oppfordrer både deg som ønsker å jobbe med tekniske og detaljerte utfordringer, samt deg med et mer overordnet og strategisk blikk, til å søke. Vi søker i utgangspunktet etter deg som har minimum tre års relevant erfaring.

For oss er det viktig at du:

 • Er utviklings- og kunnskapsorientert, faglig nysgjerrig, kreativ, og kvalitetsbevisst

 • Er strukturert og ansvarsfull

 • Er en lagspiller som fungerer godt i team

 • Har utdanning på masternivå eller høyere

 • Har god kompetanse innen trafikk og mobilitet generelt, gjerne synliggjort gjennom kurs og utdanning, samt praktisk erfaring

 • Har erfaring fra utredninger og analyser

 • Har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter

Hvorfor bygge en karriere i Norconsult?

Som ansatt i Norconsult vil du få tilbud om eierskap og være en del av Norges største ansatteide selskap. Du vil få tilbudt en total kompensasjonspakke som er blant de beste i bransjen. Du kan forvente å arbeide i et selskap som satser på digitalisering og bærekraft og som ønsker at akkurat du også engasjerer deg i dette. Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger er viktig for oss.

Vi har en kultur basert på kompetansedeling og du kan forvente at dine kolleger vil ta seg tid til å hjelpe, det samme forventes av deg. Vi samarbeider tett i team på tvers av geografi og organisatoriske enheter - både i tilbuds- og prosjektfaser. Vi har ambisiøse og kunnskapsrike kollegaer med et sterkt fokus på å utvikle felles metoder, retningslinjer og best-practice innenfor fagfeltet gjennom diskusjoner rundt faglige problemstillinger. Vi kan garantere interessante samtaler ved kaffemaskinen (og Teams)!

Norconsult tilbyr spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter. Vi vektlegger at ansatte kan utvikle seg innenfor ulike retninger, for eksempel innen fag, marked eller oppdrag.

Norconsults hovedkontor er lokalisert rett ved stasjonen i Sandvika samt i helt nye lokaler sentralt i Oslo sentrum. I tillegg har vi fagmiljøer innen transport og mobilitet som sitter spredt rundt i landet.

Innsendelse av søknad: Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Norconsults hovedkontor er lokalisert rett ved stasjonen i Sandvika, samt i helt nye lokaler sentralt i Oslo sentrum. I tillegg har vi fagmiljøer innen IT, transport og mobilitet som sitter spredt rundt i landet. Vi vil være fleksible med hensyn til kandidaters ønsker om kontorlokalisering.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 24
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
31 ledige stillinger
Internship / Praktikanter
 • Antall internships: 50 (ca. 50 - 60 sommerstudenter)

Fakta om Norconsult