<  
>  
Stillingsannonse

Veidekke Sommarjobb i Sogn og Fjordane 2024

Søknadsfrist : 31.01.2024
Send soknad!

Stillingsbeskrivelse

Veidekke er Norge sitt største entreprenørselskap med prosjekt, anlegg og driftskontrakter over store delar av landet. No søker Veidekke Bygg Sogn og Fjordane kandidatar til sommarjobb i vår byggverksemd frå juni - august 2024. Vi ser etter deg som studerer relevante ingeniørfag eller går teknisk fagskule.

Ein sommarjobb hos oss vil gjere deg godt kjend med prosjekta våre og produksjon. Her får du kjennskap til mange av våre fag og folk, og du får eit godt innblikk i vår modell for prosjektgjennomføring. Vi har avdelingskontor i Førde, på Sandane, i Sogndal og i Volda, og prosjekt i Sunnfjord, Nordfjord, Sogn og på søre Sunnmøre.

 

Arbeidsoppgåver du kan få

Variasjon er nøkkelordet for ein sommarjobb i Veidekke. Alle prosjekt er ulike. Det betyr at vi ikkje kan love deg alt, men du vil få bryne deg på ulike fag og oppgåver innan områder som driftsoppfølging, produksjonsplanlegging, HMS og kvalitetssikring. Du vil kunne få ansvar innan t.d. oppfølging av underentreprenørar, stikking- og landmåling og prosjektering. Kanskje har du interesse for klimagassrekneskap eller bruk av ny teknologi?

I Veidekke jobbar vi med prosjekt og kontrakt heilt frå planleggingsstadiet til ferdigstilling. Det gir deg eit innblikk i og erfaring med svært mange fag og ein kompleksitet som du kun finn hos entreprenørselskapa. I Veidekke er vi spesialistar på heile leveransen til ein kunde – og difor er involvering, samarbeid, leiing og kvalitet sentralt hos oss.

 

Dette ser vi etter hos deg

Vi ser etter deg som tek initiativ, likar utfordringar, menneske og teamarbeid. Du er interessert i kva ein utførende entreprenør gjer og har lyst til å bli betre kjend med oss i Veidekke.

Du må like å prøve nye ting, for vi kjem til å gje deg varierte oppgåver - om nokre er enkle, vil andre vere meir utfordrande. Om du er idérik, engasjert og flink, får du fort ansvar for noko du verkeleg likar å gjere.

Vi likar å ha det kjekt på jobb i Veidekke. Vi meiner det er samanheng mellom trivsel og kvalitet i arbeidet vi utfører og ein trygg og sikker arbeidsplass. Vi har sjølvsagt dei dyktigaste og kjekkaste folka i bransjen hos oss! Det er difor viktig at du kan utfordre deg sjølv og er komfortabel med å bli ein del av ein slik gjeng i løpet av nokre hektiske sommarmånader.

 

Vi gir deg

Ein sommarjobb hos oss vil gje deg praktisk erfaring som du kan ta med deg vidare i studiane. Både du og vi skal få utbytte av jobben du gjer. Det er ikkje hemmeleg at vi nytter sommarjobbane til å vurdere eigna kandidatar til Veidekke sitt program for nyutdanna. Ein sommarjobb kan dermed vere ei lærerik erfaring og ein inngangsport til jobb i Veidekke seinare.

 

Praktisk info til deg som søker

Ein sommarjobb kan du ha frå juni og ut august. Oppstart og varigheit kan variere og vert avtalt nærare på intervju.
Det er fint om du fortel oss kva for ei avdeling du føretrekk i arbeide i og fortel kort om motivasjonen din for å søke til oss.

Sogn og Fjordane har avdelingskontor i Førde, Sogndal, på Sandane og i Volda, og du vil jobbe på eit prosjekt som vert styrt og leia lokalt. Prosjekt du kan jobbe på kan vere kontor- og forretningsbygg, bustad, kulturbygg, skular eller helse- og omsorgsbygg. I vår byggeverksemd jobbar du vanleg arbeidsveke, og du kan bu heime.


Søknadsfrist: 31. januar 2024.Hugs å legge ved CV-en din og dine foreløpige karakterar. 

SEND INN SØKNAD HER

 

Kontakt

Christine Aagård Midthjell

916 12 897

Søknadsfrist: 31.01.2024

Sted: Førde, Sogndal, Sandane, Volda 

Om arbeidsgiveren

Veidekke er et selskap bygget på menneskers nysgjerrighet, kompetanse og vilje. Når vi setter oss nye mål, er det alltid med menneskene først. Frem mot 2025 og videre har vi tydelige økonomiske målsetninger, men vi vet at for å nå de målene må vi jobbe med det som påvirker resultatet. Vi kaller det Prestasjon med mening.

Slik dyrker vi prestasjon med mening

 • Vi bygger solide team som skal løse kundenes problem
 • Vi velger å gjøre rett når vi står overfor dilemmaer
 • Vi sikter høyere – hver eneste dag. 

Veidekke skal i årene som kommer ta kloke og modige valg og gjøre tydelige prioriteringer. Vi ser på endringer i samfunnet som en mulighet der vi kan spille på vår innovative og involverende kultur og ingeniørkompetanse. Sammen med våre kunder og leverandører skal vi ta en aktiv rolle i klimaskiftet slik at vi løser viktige utfordringer og bygger en bedre morgendag – prosjekt for prosjekt.

Les mer om Veidekke

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 31.01.2024

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 10
  2023
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 11
  2023
  4 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 12
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Kandidatmatch
Prosjektingeniør
Denne teksten er anonymisert
Match 85%
Software Engineer
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
40 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
Lærlinger

Filmer

Fakta om Veidekke