1.mars var min første dag som trainee i Agder Kollektivtrafikk (AKT). AKT er et administrasjonsselskap som har ansvar for all kollektivtrafikk på Agder. Selskapet er eid av begge fylkeskommunene og Kristiansand Kommune. Oppdraget til AKT er å organisere, planlegge, kjøpe inn og ha kundeansvaret for både ordinær kollektivtrafikk og skoleskyss. 

Det er i dag rivende utvikling og høy innovasjonstakt, spesielt innen bærekraft og teknologi. Disse utviklingstrekkene fører til at det stilles høyere krav til kollektivtrafikken i fremtiden. AKT har mye daglig drift, men har de siste årene tatt et mye tydeligere utviklingsfokus for det helhetlige kollektivtilbudet.

Det er spennende og gøy å være i en bedrift som tør å tenke fremover, og ønsker å utvikle kollektivtrafikken for å møte fremtidens forventninger. Jeg har i min plassering fått anledning til å lære litt om ulike fagområder innenfor kollektivbransjen, men har hovedsakelig jobbet med utvikling.

Fra 1.juli 2018 blir Kristiansandsregionen fornybar, og det er Boreal som overtar bussdriften i Kristiansandsregionen. Den nye kontrakten i regionen bekrefter at AKT er fremtidsrettet, og villig til å fornye seg. Bussene vil gå på fornybar energi, i tillegg til at det kommer 5 elbusser. 

Nå er jeg allerede over halvveis i min plassering hos AKT, og jeg er ydmyk og glad over å ha fått muligheten til å være trainee her. Før jeg startet hadde jeg noen tanker om hva AKT drev med, men allerede første dagen fant jeg ut at det innebærer SÅ mye mer enn jeg hadde trodd. Jeg har lært utrolig mye om en bransje jeg kunne lite om fra før, og har på den korte tiden jeg har vært her blitt engasjert i kollektivtrafikken og dens betydning for samfunnet!

Helt til slutt ønsker jeg å takke alle mine kollegaer i AKT som har gjort min første plassering i Trainee Sør helt perfekt!