AF Gruppen

(Bygg / Anlegg / Entreprenør, Eiendom / Eiendomsmegling, Olje / Gass / Energi / Kraft)

AF Gruppen er et av Norges største entreprenør- og industrikonsern med virksomhet innen anlegg, bygg, eiendom, offshore, energi- og miljøteknologi.

 

AF er involvert i alt fra riving av oljeplattformer til store bygg- og anleggsprosjekter. I tillegg har AF bygget opp Nordens største kompetansemiljø innen effektiv energibruk.

 

Et bredt tjenestespekter og mange kompetansemiljøer gir karrieremuligheter på tvers av konsernet. Dyktige medarbeidere får tidlig ansvar og store muligheter for personlig utvikling gjennom AFs mange prosjekter. AF Gruppen har opplevd sterk vekst det siste tiåret. Selskapets entreprenørånd handler om å utvikle eksisterende og nye områder for å finne bedre og mer fremtidsrettede måter å skape verdier på.

 

Visjon
Vi rydder fra fortiden og bygger for fremtiden.

Les mer om AF Gruppen
Fakta
Hovedkontor
Innspurten 15, Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Se alle fakta
Vi ser etter
Søknadsfrist:22.11.2018
Arbeidssted :Norge
Video
Se flere videoer fra AF Gruppen

Bli kjent med AF Gruppen

Hvorfor AF?

Høy trivsel
Vi har et tydelig verdigrunnlag som har skapt en kultur preget av høy trivsel og stolthet. Medarbeidertilfredsheten i AF Gruppen er høyere enn bransjegjennomsnittet.

Rom til å leve ut din nysgjerrighet
I AF dyrker vi nysgjerrigheten fordi vi vet at de som stiller nye spørsmål som regel finner nye svar. Vi er innovative og skaper verdier gjennom å tenke annerledes og utfordre etablerte sannheter. I AF får du mulighet til å løse komplekse utfordringer.

Store personlige utviklingsmuligheter
Vår evne og vilje til lønnsom vekst skaper muligheter for våre medarbeidere. I AF får du tidlig ansvar og mulighet til å sette spor etter deg. Vi utvikler deg gjennom spennende og utfordrende oppgaver og vårt eget AF Akademi.

Ledelse med tilstedeværelse og innlevelse
Vi bygger robuste team og spiller hverandre gode for å nå målene våre sammen. Våre ledere er organisert nært produksjonen til støtte for våre medarbeidere.

Vis mer
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!
Vi ser etter
Søknadsfrist:Haster!
Arbeidssted :Norge

Ledige stillinger hos AF Gruppen

Har du minst 5 års erfaring med driftsledelse av store byggeprosjekter og kan vise til gode resultater? Trives du med å være med i driften og har en involverende og delaktig lederstil? Vi søker etter flere dyktige anleggsledere i et resultatorientert og godt arbeidsmiljø. Arbeidsoppgaver: Stedlig og synlig planlegging og ledelse av utførelsen/driften av arbeidene (HMS, kvalitet, fremdrift og økonomi) Organisering av driften i samråd med prosjektleder Styre og koordinere leverandører, underentreprenører og tekniske disipliner Implementering av forpliktelser og krav som pålegges driften Samarbeid og dialog med kunder og leverandører, og ivareta bedriftens rettigheter og interesser i denne sammenheng Prosjektleders stedfortreder Kvalifikasjoner: Ingeniør/sivilingeniør med noen års erfaring fra entreprenørbransjen Tidligere erfaring fra drift-/prosjektledelse Evne til å motivere medarbeidere Åpen og kontaktskapende Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.
Haster! Oslo
Vi trenger deg som er nysgjerrig og som liker å jobbe i team. AF Gruppen er et ledende entreprenør- og industrikonsern. Vi løser komplekse utfordringer innenfor alle områder av ingeniørfaget. Vi bygger og rehabiliterer bolig- og næringsbygg, veier, tuneller og landanlegg. Vi river og gjenvinner bygg, anlegg og utrangerte oljeinstallasjoner. Vi finner smarte energiløsninger. Vi leverer en rekke tjenester offshore. AF er i vekst og behovene for flere dyktige medarbeidere kan melde seg til kommende prosjekter over hele landet. Våre 3800 ansatte er svært forskjellige, men har alle én ting felles: De er nysgjerrige. De elsker gode løsninger og vanskelige utfordringer. I AF Gruppen dyrker vi nysgjerrigheten. For vi vet at de som stiller nye spørsmål som regel finner nye svar.Du kjennetegnes av å være kvalitets- og ansvarsbevisst, nysgjerrig og har stor arbeidskapasitet. AF Gruppen er opptatt av høy arbeidsglede og det er viktig at alle ansatte bidrar til et positivt arbeidsmiljø. En viktig forutsetning er at du, som oss, har en kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk. Vi søker både deg med utdanningsbakgrunn innen ingeniørfag, og deg med lang praktisk erfaring fra bransjen. Hos AF kan du bli en del av et godt arbeidsmiljø som preges av høy trivsel og stolthet. Vi tilbyr spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. AF har konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.
Haster! Norge
AF er i vekst og behovene for flere dyktige medarbeidere kan melde seg til kommende prosjekter over hele landet. AF Gruppen er et ledende entreprenør- og industrikonsern. Vi løser komplekse utfordringer innenfor alle områder av ingeniørfaget. Vi bygger og rehabiliterer bolig- og næringsbygg, veier, tunneler og landanlegg. Vi river og gjenvinner bygg, anlegg og utrangerte oljeinstallasjoner. Vi finner smarte energiløsninger og vi leverer en rekke tjenester offshore.Våre 3800 ansatte er svært forskjellige, men har alle én ting felles: De er nysgjerrige. De elsker gode løsninger og vanskelige utfordringer. I AF Gruppen dyrker vi nysgjerrigheten. For vi vet at de som stiller nye spørsmål som regel finner nye svar.Du kjennetegnes av å være kvalitets- og ansvarsbevisst, nysgjerrig og har stor arbeidskapasitet. AF Gruppen er opptatt av høy arbeidsglede og det er viktig at alle ansatte bidrar til et positivt arbeidsmiljø. En viktig forutsetning er at du, som oss, har en kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk.Hos AF kan du bli en del av et godt arbeidsmiljø som preges av høy trivsel og stolthet. Vi tilbyr spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. AF har konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.
Haster! Norge
AF Anlegg er i solid vekst, og med nye kontrakter innenfor samferdsel, olje- og energisektoren har vi behov for flere dyktige medarbeidere. Nysgjerrig på arbeidshverdagen i AF? Følg AF Gruppen på Snapchat på af_gruppen. Vi trenger stadig driftige personer til viktige roller i vår innkjøpsorganisasjon, og søker nå både innkjøpsledere og innkjøpere. Vi søker deg med høyere utdannelse innen ingeniør- eller økonomiske fag, som har god forståelse for både tekniske og økonomiske problemstillinger, god økonomisk teft og som evner å se innkjøpets totale kostnadsbilde. Arbeidsoppgaver Som innkjøpsleder eller innkjøper har du en viktig rolle med direkte påvirkningskraft på de økonomiske resultatene i våre prosjekter. Du vil jobbe tett opp mot prosjektene i oppstarts- og gjennomføringsfasen (3-6 måneder eller etter behov), og bistå disse i innkjøpsrelaterte arbeider. Arbeidsoppgavene inkluderer ansvar for planlegging, oppfølging og gjennomføring av innkjøp, herunder: Aktiv deltagelse i tilbudsfasen, med forespørsler, tekniske avklaringer og tilbudsevalueringer Tilrettelegging for avropsmodeller  Lede forhandlinger og kontraheringer av underentreprenører og leverandører i prosjekt Leverandørutvikling med mål om å senke prosjektets totale innkjøpskostnader  AF Anlegg har prosjekter over hele landet. Til å begynne med vil arbeidssted primært være hovedkontoret i Oslo, men etterhvert må det påregnes en god del reisevirksomhet. Kvalifikasjoner Innkjøpsprosessene er avgjørende for prosjektets økonomiske resultater og fremdrift, og rollen som innkjøpsleder eller innkjøper stiller krav til både faglig kompetanse og de rette personlige egenskapene.  Ønsket kompetanse Høyere utdanning innen tekniske og/eller økonomiske fag Evne til å sette seg inn i tekniske beskrivelser og avklaringer med leverandører Erfaringer med forhandlinger og innkjøp Erfaring fra bygg- og anleggsbransjen er en klar fordel Meget god kjennskap til datasystemer og bruk av data som arbeidsverktøy, beherske Excel meget godt Meget gode norsk og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig Personprofil Som person er du analytisk, strukturert, arbeider systematisk og klarer å håndtere flere baller i lufta, samtidig som du klarer å prioritere oppgaver og har sterk driv etter å levere gode resultater. Av natur har du en tydelig kremmerholdning, og du er en god forhandler, trygg i formidlingsrollen, pålitelig og profesjonell. Du trives med samarbeid, og er en sosial og utadvendt person det er lett å komme i kontakt med. Du er løsningsorientert og setter deg lett inn i tekniske beskrivelser og kontraktskrav relatert til innkjøp av produkter og tjenester (underentrepriser). Du har en god juridisk forståelse. Du er tydelig og tør å ta en «fight». Krav: Du må kunne ukependle til AF Anlegg sine prosjekter, eksempelvis pendling mandag til torsdag, med fri fredag til søndag.    Vi tilbyr I AF Gruppen blir du del av et stort kollegafellesskap av engasjerte fagpersoner, som brenner for både fag og resultatoppnåelse. I AF Gruppen tror vi på at trivsel og prestasjon henger sammen, og er stolte av å kunne vise til både gode resultater for bedriften, og høy trivsel blant de ansatte. Vi verdsetter entreprenørånd, og tilrettelegger for at dyktige ansatte skal få utvikle seg og innen nye fag- og ansvarsområder.   Vi tilbyr konkurransedyktig lønn med bonusordning og mulighet til medeierskap i AF Gruppen gjennom egne aksjeprogram.
22.11.2018 Norge
Skal du snart skrive bachelor- eller masteroppgave? AF har fokus på innovasjon og nyskapning og nå har du anledning til å løse fremtidens utfordringer sammen med oss. Gjennom din nysgjerrighet og nye perspektiv kan vi sammen jobbe for å videreutvikle vår næring gjennom innovasjon og digitalisering. En studentoppgave kan være en gyllen anledning til å vise hva du kan og se hva AF Gruppen kan tilby. En forutsetning er at du/dere er nysgjerrige på våre forretningsområder og det er en fordel om du har kjennskap til AF Gruppen fra før. Ta gjerne en titt på våre prosjekter her: https://afgruppen.no/prosjekter/akkurat-na/. Å skrive bachelor- eller masteroppgave for AF gir deg mulighet til å lære mer om selskapets virksomhet, og du kan sette det du har lært på skolebenken i en relevant kontekst. En god studentoppgave kan være tungen på vektskålen når vi skal ansette. Ser du for deg en karriere i AF, anbefaler vi deg å bruke denne mulighet til å få frem din nysgjerrighet og vise oss at nettopp du kan være vår nye kollega! Vi setter stor pris på samarbeid med studenter, da det kan gi oss nye og interessante perspektiver. AF løser komplekse utfordringer innenfor alle områder av ingeniørfaget. Innen noen virksomhetsområder har vi forslag til temaer og oppgaver vi ønsker at studentoppgaver skal ta for seg, mens vi innen andre områder er åpne for studentenes egne oppgaveforslag. Se oversikt over våre virksomhetsområder og forslag til oppgavetemaer under.   Virksomhetsområder og oppgaveforslag MILJØ: AF er Europas største entreprenør innen riving og miljøsanering av bygg og konstruksjoner. Alt som er bygget kan rives av oss. Vi gjør det på en sikker og miljøvennlig måte med høy grad av gjenvinning. I våre miljøparker i Trondheim, Lillestrøm og Nes forvandler vi forurenset masse til nye ressurser gjennom innovativ miljøteknologi utviklet av AF. Oppgaveforslag: Utarbeide oversikt over drift og vedlikehold på vinger i vindmølleindustrien. Typisk oppgave ville kunne være å få oversikt over mengden møller i Norden på land og til vanns, vedlikehold- og vaskebehov gjennom en livssyklus på en vindmølle. Kostnader på operasjoner med kraner/kranfartøy etc. ANLEGG: AF utfører alle typer anleggsprosjekter innen samferdsel, infrastruktur og vannkraft slik som vei, bane, flyplass, fundamentering, tunnel, tunnelinnredning og sikring. Vår anleggsvirksomhet omfatter også nybygg og oppgradering av olje-, gass- og havneanlegg. Oppgaveforslag: Oppgaver innenfor betongteknologi og utførelse er kombinasjoner av teori og praksis, med litteraturstudie og praktisk prøving i lab. og/eller i felt. Dagens betongsammensetninger har mål om å ha lavt CO2-avtrykk, lavt svinn, lav varmeutvikling og kontroll på utvikling av relativ fuktighet. Samtidig ønskes det rask fasthetsutvikling slik at fremdriften kan forventes å være som forventet med «gammeldags» betong. For å dette til kreves utprøving, i lab. og i felt, av bindemiddelsammensetninger, tilsetningsstoff innenfor spesielt vannreduserende, herdningsakselererende, svinnreduserende og mange flere. I tillegg arbeides det med tilslagssammensetninger og spesielt siktekurver, for å få en best mulig støpelig betong med lokalt tilslag. Ut fra disse utfordringene lager vi oppgaver i samarbeid med studentene og samarbeidspartnere som betongprodusenter og materialleverandører. AF Anlegg tar også imot studenters egne forslag til oppgavetema. EIENDOM: AF utvikler eiendomskonsepter du vil trives i – med god beliggenhet, funksjonell design og fremtidsrettede løsninger. Vi har spennende prosjekter for både boligkjøpere og leietakere. AF Eiendom tar hånd om hele utviklingen fra kjøp av tomter frem til salg av boliger og yrkesbygg i egenregi og sammen med seriøse partnere.  Oppgaveforslag: Framtidens boligpreferanser (forholdet til arkitektur, andre boformer, miljø, smarthusteknologi, hvordan endringen i den demografisk sammensetningen påvirker dette, etc.)  Mulige konsekvenser for bygging/bygg av mulige store endringer i miljøkrav (nasjonalt og internasjonalt) som følge av at det raskt oppstår reell kriseforståelse internasjonalt av verdens miljøutfordringer. Eksempelvis forbud mot, eller raskt strenge begrensninger i, utslipp og olje/gassproduksjon.  Hvordan kan eiendomsutvikling automatiseres og digitaliseres? Hvilke prosesser er det enkelt å ta tak i?
30.11.2018 Oslo
AF Energi & Miljøteknikk AS er lokalisert i Oslo, Bergen, Skien og Litauen. Vi trenger flere nysgjerrige, dyktige og fremtidsrettede prosjektledere for å jobbe med spennende tverrfaglige prosjekter med energifokus til vårt kontor i Oslo.  Arbeidsoppgaver: Jobbe med bedriftens service- og rammeavtaler innen kulde og ventilasjon Utforme gode energitekniske tverrfaglige løsninger Salg, kalkulasjon og gjennomføring av prosjekter innenfor ENØK porteføljen Planlegge og lede prosjekter, herunder kontrakt, økonomi og rapporteringsansvar Kundeoppfølging Kvalifikasjoner:Vi ser gjerne at du har relevant ingeniørutdannelse eller teknisk fagskole, gjerne med bakgrunn som fagarbeider. Noen års relevant erfaring er en stor fordel i denne stillingen. I AF EMT verdsetter vi en bred tverrfaglig kompetanse der du evner å se helheten i tekniske installasjoner innenfor varme, kjøling, ventilasjon og automasjon.Du kjennetegnes av å ha stor arbeidskapasitet, er nysgjerrig, kontaktskapende og ikke minst trives du i et hektisk arbeidsmiljø. Det er også viktig for oss at du har en god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.Vi tilbyr:I AF Gruppen blir du en del av et stort kollegafellesskap av engasjerte fagpersoner, som brenner for både fag- og resultatoppnåelse. I AF tror vi på at trivsel og prestasjon henger sammen, og er stolte av å kunne vise til både gode resultater for bedriften, og høy trivsel blant de ansatte. Vi verdsetter entreprenørånd, og tilrettelegger for at dyktige ansatte skal få utvikle seg innen nye fag- og ansvarsområder. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn med bonusordning, gode forsikringsordninger og mulighet til medeierskap i AF Gruppen gjennom vårt aksje- og opsjonsprogram.
30.11.2018 Oslo
Maskinstyringsavdelingen består av fem personer, og har det overordnede ansvaret for AF Anleggs maskinstyringssystemer. Vi søker nå en ny kollega, og vil ha deg med anleggserfaring og sterk interesse for maskinstyring med på laget. Arbeidsoppgaver Som maskinstyringsreparatør vil du jobbe med service og support, inkludert vedlikehold og oppdatering av systemer, samarbeid med leverandører ved montering og implementering av nye systemer, samt kursing og opplæring av sjåfører og andre som benytter maskinstyringssystemene. Stillingen rapporterer til teknisk leder for maskinstyring. Du vil jobbe ute i prosjekt, og samhandle med våre geocontrollere, stikningsingeniører, arbeidsledere, sjåfører og andre som er jobber med maskin og maskinstyringssystemer. Kvalifikasjoner Vi søker deg med sterk interesse og motivasjon for maskinstyring, som har erfaring som maskinfører eller landmåler innen bygg- og anleggsvirksomhet. Du må ha erfaring som servicetekniker på kjøretøy, og bør ha jobbet en del med elektronikk. Du må være komfortabel med å bruke PC som arbeidsverktøy, kjenne Office-pakken, og gjerne ha erfaring med programvare for maskinstyring. Du må også være fleksibel med hensyn til arbeidstid avhengig av prosjektets behov.    Da vi har prosjekter i hele landet er det et krav at du mulighet til å ukependle til prosjekt, enten med firedagersuke eller rotasjonsordning med friuke(r). Personlige egenskaper Du er en selvgående problemløser som trives med å ta initiativ, kan ta ansvar for egne oppgaver og arbeider systematisk og strukturert. I forbindelse med support og opplæring er det viktig at du kan kommunisere godt på norsk og engelsk både skriftlig og muntlig, og at du er god til å forklare og evner å inngi tillit. Arbeidshverdagen er preget av samarbeid, så du må like å jobbe i team, ha godt humør, positiv innstilling og ønske å bidra til arbeidsmiljøet.
30.11.2018 Norge
AF Energi & Miljøteknikk AS er lokalisert i Oslo, Bergen, Skien og Litauen. Vi trenger flere nysgjerrige, dyktige og fremtidsrettede prosjektledere for å lede spennende tverrfaglige prosjekter med energifokus til vårt kontor i Skien. Arbeidsoppgaver: Utforme gode energitekniske tverrfaglige løsninger Salg, kalkulasjon og gjennomføring av prosjekter innenfor ENØK porteføljen Planlegge og lede prosjekter, herunder kontrakt, økonomi og rapporteringsansvar Ansvarlig for Energisparekontrakter (EPC) i oppfølgingsfasen (fase 3), herunder løpende optimalisering av tekniske anlegg via befaringer og fjernbetjening av SD-anlegg Kundeoppfølging Kvalifikasjoner: Vi ser gjerne at du har relevant ingeniørutdannelse eller teknisk fagskole. Noen års relevant erfaring er en stor fordel i denne stillingen. I AF EMT verdsetter vi en bred tverrfaglig kompetanse der du evner å se helheten i tekniske installasjoner innenfor varme, kjøling, ventilasjon og automasjon. Du kjennetegnes av å ha stor arbeidskapasitet, er nysgjerrig, kontaktskapende og ikke minst trives du i et hektisk arbeidsmiljø. Det er også viktig for oss at du har en god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Vi tilbyr: I AF Gruppen blir du en del av et stort kollegafellesskap av engasjerte fagpersoner, som brenner for både fag- og resultatoppnåelse. I AF tror vi på at trivsel og prestasjon henger sammen, og er stolte av å kunne vise til både gode resultater for bedriften, og høy trivsel blant de ansatte. Vi verdsetter entreprenørånd, og tilrettelegger for at dyktige ansatte skal få utvikle seg innen nye fag- og ansvarsområder. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn med bonusordning, gode forsikringsordninger og mulighet til medeierskap i AF Gruppen gjennom vårt aksje- og opsjonsprogram.
30.11.2018 Skien

Traineeprogram

Internship

Sommerjobb i AF

Antall interns :
(varierer)

Lærlinger

Lærling i AF Gruppen

Antall lærlinger :
(varierer)

Rekrutteringskalender

 • NOV 20
  2018
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 22
  2018
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktperson

Rekrutteringsansvarlig

Filmer

AF med 20 lag i Holmenkollstafetten 2018. 00 sporty AFere farget byen gul under vårens vakreste eventyr. Beste AF-lag, AF Offshore Decom, gikk også helt til topps i klassen Byggebransjen for Kreftforeningen.
AF Gruppen - Var du så oppfinnsom når du var liten?
Ryktet om bransjens manglende innovasjons- og nyskapingsevne er sterkt overdrevet. Innovasjon og nyskaping skjer her og nå. På Let's Connect fortalte konsernsjef Morten Grongstad fortalte om hva som gjøres i AF-prosjekter og hvordan AF tenker for å lykkes i fremtiden.
Konsernsjef Morten Grongstad forteller om hvordan AF skal øke kvinneandelen i konsernet. I arbeidet med å sikre like karrieremuligheter for kvinner og menn samarbeider AF med #HunSpanderer.
Møt fire AF-medarbeidere som forteller hvorfor vi jobber med å øke kvinneandelen i AF. I arbeidet med å sikre like karrieremuligheter for kvinner og menn samarbeider AF med #HunSpanderer
Nysgjerrighet, entreprenørånd og gjennomslagskraft har gjort AF til en av Norges ledende entreprenør, og det selskapet som vokser mest på Oslo Børs. AF Gruppen - nysgjerrig siden 1985.
AF trenger deg som er nysgjerrig og liker å jobbe i team.
Ny teknologi fra AF gjenvinner forurenset masse. Rimol Miljøpark i Trondheim er den første av sitt slag i Norge. Teknologien AF har utviklet bidrar til å gjenvinne inntil 80 prosent av forurensede masser som ellers ville havnet i tradisjonelle deponier.
Ida er prosjekteringsleder i offshorevirksomheten i AF Gruppen. Bli med Ida en dag på jobb på AF Miljøbase Vats utenfor Haugesund og lær mer om rollen som prosjekteringsleder.
Min arbeidsdag - Prosjektøkonom og driftsleder i AF. Andrea jobber som prosjektøkonom og driftsleder i byggvirksomheten i AF Gruppen. Bli med Andrea en dag på jobb.
Min arbeidsdag - Maskinfører i AF. Rune er maskinfører i AF Gruppens anleggsvirksomhet. Bli med Rune en dag på jobb på prosjektet E18 Tvedestrand- Arendal.
Min arbeidsdag - Prosjektleder I AF. Magnus jobber som prosjektleder for et byggprosjekt utenfor Gøteborg. Bli med Magnus en dag på jobb og lær mer om rollen som prosjektleder i bygg.
Min arbeidsdag - Prosjektingeniør i AF. Ole Martin jobber som prosjektingeniør i AF Gruppens byggvirksomhet I Østfold. Bli med Ole Martin ut på prosjektet Campus Ås.
Min arbeidsdag - HMS-leder i AF. Gunnar jobber som HMS-leder på prosjekt i AF Gruppen. Bli med Gunnar en dag ut på jobb.

Adresse

AF Gruppen Norge AS
PB 6271 Etterstad
0603 Oslo