AF Gruppen

(Bygg / Anlegg / Entreprenør, Eiendom / Eiendomsmegling, Olje / Gass / Energi / Kraft)

AF Gruppen er et av Norges ledende entreprenør- og industrikonsern med virksomhet innen anlegg, bygg, eiendom, offshore, energi- og miljøteknologi.

AF er involvert i alt fra riving av oljeplattformer til store bygg- og anleggsprosjekter. I tillegg har AF bygget opp Nordens største kompetansemiljø innen effektiv energibruk.

Et bredt tjenestespekter og mange kompetansemiljøer gir karrieremuligheter på tvers av konsernet. Dyktige medarbeidere får tidlig ansvar og store muligheter for personlig utvikling gjennom AFs mange prosjekter. AF Gruppen har opplevd sterk vekst det siste tiåret. Selskapets entreprenørånd handler om å utvikle eksisterende og nye områder for å finne bedre og mer fremtidsrettede måter å skape verdier på.

Les mer om AF her

Visjon
Vi rydder fra fortiden og bygger for fremtiden.

Antall ansatte
AF har 2.800 ansatte i Norge, Sverige, UK og Kina.

Les mer om AF Gruppen
,,
Et ledende entreprenør- og industrikonsern

Jobbmuligheter i AF Gruppen

Å utvikle kunnskapen og kompetansen til våre ansatte er den mest lønnsomme investeringen vi gjør i AF. Alle våre ansatte må ha vilje til å utvikle seg kontinuerlig.

Les mer om jobbmuligheter i AF her

Jobbmuligheter for studenter og nyutdannede

Det er knapt grenser for hvor langt du kan komme i AF, enten du vil bli spesialist, leder eller begge deler. Alt du trenger er vilje, pågangsmot – og en solid dose nysgjerrighet.

Våre medarbeidere er svært forskjellige, men har alle én ting felles: De er nysgjerrige. De elsker gode løsninger og vanskelige utfordringer. I AF Gruppen dyrker vi nysgjerrigheten. For vi vet at de som stiller nye spørsmål som regel finner nye svar.

Vi rekrutterer først og fremst deg som er nyutdannet. Vi rekrutterer også studenter, så om du fortsatt er student, kan du like vel ta kontakt med oss og høre hvilke muligheter vi har for deg. Vi gir ansvar og tillit til unge mennesker som brenner for faget, viser initiativ og ønsker å lære. Tilbake får vi engasjement og gode løsninger. I AF Gruppen vil du finne mennesker som deler din nysgjerrighet. og du vil finne rom til å leve den ut.

Les mer om jobb i AF her

Les mer om jobbmuligheter i AF Gruppen

Ledige stillinger hos AF Gruppen

 • AF Gruppen tilbyr lærlingeplass innenfor fagområdene fjell og bergverk, maskinfører, betong og anleggsmekaniker. Opplæring Lærlingeordningen i AF er en god måte å rekruttere yngre krefter blant våre fagarbeidere på. Våre lærlinger gjennomgår et fastsatt opplæringsprogram som gir en god innføring i de enkelte fagene og en variert praksis   AF søker lærlinger for 2017 til enhetene Anlegg. Anleggsenhetene AF Anlegg søker lærlinger i fagene: Maskinførerfaget Fjell og bergverk Anleggsmekaniker Betongfaget   AF Anlegg har prosjekter over hele landet.  
  Fortløpende Norge
 • Vi søker deg med høyere teknisk utdannelse og solid erfaring fra HMS og kvalitetsarbeid i prosjektrettet industri. I AF jobber vi aktivt og strategisk med HMS-arbeid i alle ledd. Som HMS/k sjef har du operativt ansvar for disse fagområdene i enheten. Du vil få en spennende, utfordrende og svært sentral lederrolle i enheten. Arbeidsoppgaver:Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging av tiltak som bidrar til: en grunnleggende forståelse og aksept for at skader på personer, arbeidsmiljø og materiell samt produksjonstap kan unngås Vedlikehold av kvalitetssystem ISO9001 en adferd som setter gode eksempler og sikrer positive holdninger innen HMS. generell rådgivning innen HMS våre prosjekter gode forbedringsprosjekter innen HMS å sikre etterlevelse av vårt ledelsessystem , herunder direkte bistand til våre prosjekter og gjennomføring av prosjektrevisjoner produktivitetsmåling og systematisering av disse til erfaringsoverføring på tvers i forretningsenheten Delta i nettverksorganisasjonen for HMS  og kvalitet i konsernet Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksjeprogram. Noe reisevirksomhet må påberegnes.  
  Snarest Oslo
 • AF Gruppen skal ekspandere kraftig i Stor-Oslo-regionen og har opprettet forretningsenheten AF Nybygg. Forretningsenheten har bred kompetanse innen utvikling, prosjektering og bygging av næringsbygg, boligbygg og offentlige bygg. Digitale verktøy skal i stor grad benyttes for å sikre en kostnadseffektiv og fremtidsrettet prosjektgjennomføring. Prosjektene gjennomføres for både private og offentlige kunder. Vi søker deg som har erfaring som anleggsleder fra store byggeprosjekter. Som anleggsleder vil du få det operative ansvaret for å lede og planlegge driften av arbeidene i prosjekterinnenfor gitte krav til HMS, kvalitet, økonomi, tid og produktivitet. Du vil ha ansvar for oppfølging og koordinering underentreprenører og leverandører, samt samordnet planlegging opp mot sideentreprenører. Du vil få en viktig rolle med personalansvar for den operative driften samt å være prosjektleders stedfortreder. Du er motiverende, tydelig, systematisk og har gode formuleringsevner. Vi søker deg med høyere teknisk utdannelse og relevant erfaring. Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram. For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte rekrutteringsansvarlig Sif Løvdal på 45786585 eller direktør Geir Flåta på 99401510
  Snarest Oslo
 • AF Gruppen skal ekspandere kraftig i Stor-Oslo-regionen og har opprettet forretningsenheten AF Nybygg. Forretningsenheten har bred kompetanse innen utvikling, prosjektering og bygging av næringsbygg, boligbygg og offentlige bygg. Digitale verktøy skal i stor grad benyttes for å sikre en kostnadseffektiv og fremtidsrettet prosjektgjennomføring. Prosjektene gjennomføres for både private og offentlige kunder. Vi søker personer som kan fylle rollen som engasjerte og involverende prosjektledere. Vi ønsker at du har lyst og evne til å utfordre rammebetingelsene i dagens byggeindustri, og kan bidra til ytterligere lønnsom vekst i selskapet. Du må være nysgjerrig, kontaktsøkende, ha god økonomisk forståelse, og en driv til å lykkes godt med det du foretar deg. Sentrale arbeidsoppgaver vil være planlegging og gjennomføring av store og mellomstore byggeprosjekt for offentlige og private kunder, strukturere og lede prosjektorganisasjonen, og være kundens fremste kontaktperson og relasjonsbygger.  Vi søker deg med høyere teknisk utdannelse og relevant erfaring fra byggebransjen. Du vil få en viktig rolle med stor kontaktflate mot prosjekter, kunder og resten av organisasjonen. Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje og opsjonsprogram.  
  Snarest Oslo
 • Energieffektivisering av boligselskaper ekspandere kraftig i Stor-Oslo-regionen og OBOS/AF Gruppen (AF Energi & Miljøteknikk) har opprettet forretningsenheten Boligenergi AS i 2014. Forretningsenheten har bred kompetanse innen utvikling, prosjektering og bygging av varmesentraler (varmepumper, bioolje, fjernvarme, sol og vind) til boligbygg, samt rådgivning og entreprenøraktiviteter knyttet til kartlegging og implementering av energieffektiviseringstiltak i eksisterende boligbygg. Digitale verktøy benyttes for å sikre en kostnadseffektiv og fremtidsrettet prosjektgjennomføring. Prosjektene gjennomføres for private og offentlige boligselskaper. Vi søker personer som kan fylle rollen som engasjerte og involverende anleggsleder/BAS. Vi ønsker at du har lyst og evne til å delta i utvikling av selskapet, sikrer kvalitet, kundetilfredshet, HMS og kan bidra til ytterligere lønnsom vekst i selskapet. Du må være nysgjerrig, kontaktsøkende, ha god økonomisk forståelse, og en driv til å lykkes godt med det du foretar deg. Sentrale arbeidsoppgaver vil være planlegging og gjennomføring av byggeprosjekt vi påtar oss for våre kunder, strukturere og lede prosjektgjennomføringen, og være vår fremste kontaktperson og relasjonsbygger mot kunde og leverandører / UE. Du vil lede produksjonen, kvalitetssikre fremdriftsplaner, lede driftsmøter og delta i byggherremøter / vernerunder og implementerer korrigerende tiltak. Det er viktig at du behersker norsk og engelsk muntlig og skriftlig, og at du disponerer egen bil/førerkort klasse B. Vi søker deg med teknisk utdannelse (gjerne rørlegger/fagbrev) og relevant erfaring fra bransjen. Du ønsker å være med å utgjøre en forskjell som sikrer god funksjon til lavest mulig energibruk hos våre kunder. Du vil få en viktig rolle med stor kontaktflate mot prosjekter, kunder og resten av organisasjonen og vil være prosjektleders stedfortredende.  Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer i et selskap som tilhører to av landets fremste på hvert sitt område. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. Som en del av AF Gruppen vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje og opsjonsprogram.  
  Snarest Oslo
 • AF Byggfornyelse er i vekst. Vi er AF Gruppens spydspiss på rehabilitering og ombyggingsprosjekter. Vi bygger og rehabiliterer kontorbygg, kjøpesentre, skoler, studentboliger osv. I tillegg har vi for tiden flere byggherrestyrte entrepriser på nybygg, bl.a. fasade/tak og innvendige arbeider på Nytt Nasjonalmuseum og innvendige arbeider på Nye Deichmanske. I Bispevika jobber vi med å få på plass en innovativ partnerskapskontrakt for utbyggingen av over 1.300 boliger der vi tenker nytt og utradisjonelt i nært samarbeid med byggherre. Vi har også et industrialisert konsept for våtromsrehabilitering. Vi jobber med alle tenkelige kontrakts modeller, totalentrepriser, hoved/general entrepriser, og i økende grad også samspillsentrepriser med tidlig entreprenørinvolvering. På bakgrunn av økt oppdragsmengde ønsker vi nå å styrke oss med erfarne HMS/KS ledere.   Er du en leder som tør å utfordre det etablerte? Hos oss får du jobbe i team der du får mulighet til kontinuerlig tverrfaglig utvikling. Vi har flate strukturer, og du vil få stor påvirkningskraft i prosjektet. Og ikke minst, hos oss får du muligheten til å jobbe med noen av de aller mest spennende prosjektene som vil foregå i Oslo de nærmeste årene.   Ansvar og arbeidsoppgaver: Rapportering til byggherrer HMS risikoanalyser og sikker jobb analyser Kontrollplaner Oppfølging av rapporterte uønskede hendelser Beredskap Miljøoppfølging Vernerunder Internrevisjoner   Kvalifikasjoner: Fagkompetanse HMS/KS Relevant bransjeerfaring   Personlige egenskaper: Strukturert og god til å kommunisere Sosialt klok og godt humør Du liker å være ute på byggeplass Offensiv og tøff Nysgjerrig     Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av aksje- og opsjonsprogram.   For ytterligere informasjon om stillingene kan du kontakte personalsjef Anne Heimdal +47 951 90 060.
  Snarest Oslo
 • AF Byggfornyelse er i vekst. Vi er AF Gruppens spydspiss på rehabilitering og ombyggingsprosjekter. Vi bygger og rehabiliterer kontorbygg, kjøpesentre, skoler, studentboliger osv. I tillegg har vi for tiden flere byggherrestyrte entrepriser på nybygg, bl.a. fasade/tak og innvendige arbeider på Nytt Nasjonalmuseum og innvendige arbeider på Nye Deichmanske. I Bispevika jobber vi med å få på plass en innovativ partnerskapskontrakt for utbyggingen av over 1.300 boliger der vi tenker nytt og utradisjonelt i nært samarbeid med byggherre. Vi har også et industrialisert konsept for våtromsrehabilitering. Vi jobber med alle tenkelige kontrakts modeller, totalentrepriser, hoved/general entrepriser, og i økende grad også samspillsentrepriser med tidlig entreprenørinvolvering. På bakgrunn av økt oppdragsmengde ønsker vi nå å styrke oss med erfarne anleggsledere og driftsledere­­­­­­­­­­­­­­­­­­.   Er du en leder som tør å utfordre det etablerte? Hos oss får du jobbe i team der du får mulighet til kontinuerlig tverrfaglig utvikling. Vi har flate strukturer, og du vil få stor påvirkningskraft i prosjektet. Og ikke minst, hos oss får du muligheten til å jobbe med noen av de aller mest spennende prosjektene som vil foregå i Oslo de nærmeste årene.   Ansvar og arbeidsoppgaver: Hovedansvar for all planlegging og oppfølging av fremdrift, produktivitet og logistikk i prosjektet. Skal sikre at kontraktens forutsetninger blir ivaretatt i planleggingen, og at dette blir videreformidlet utover i produksjonslinjen. Et bindeledd mellom prosjekteringen og utførelsen. Skal delta i relevante prosjekteringsmøter, samt verifiseringen av tegninger og dokumenter fra prosjekteringen. Planlegge og styre bemanning/ressurser/riggplaner Ansvar for ivaretakelse av HMS og kvalitetskrav. Bistå ved avtale- /prisforhandlinger med Underentreprenører og leverandører. Endringshåndtering   Kvalifikasjoner: Relevant erfaring     Personlige egenskaper: Sterke lederegenskaper Forretningsorientert Sosialt klok Godt humør Offensiv Nysgjerrig     Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av aksje- og opsjonsprogram.    
  Snarest Oslo
 • AF Byggfornyelse er i vekst. Vi er AF Gruppens spydspiss på rehabilitering og ombyggingsprosjekter. Vi bygger og rehabiliterer kontorbygg, kjøpesentre, skoler, studentboliger osv. I tillegg har vi for tiden flere byggherrestyrte entrepriser på nybygg, bl.a. fasade/tak og innvendige arbeider på Nytt Nasjonalmuseum og innvendige arbeider på Nye Deichmanske. I Bispevika jobber vi med å få på plass en innovativ partnerskapskontrakt for utbyggingen av over 1.300 boliger der vi tenker nytt og utradisjonelt i nært samarbeid med byggherre. Vi har også et industrialisert konsept for våtromsrehabilitering. Vi jobber med alle tenkelige kontrakts modeller, totalentrepriser, hoved/general entrepriser, og i økende grad også samspillsentrepriser med tidlig entreprenørinvolvering. På bakgrunn av økt oppdragsmengde ønsker vi nå å styrke oss med erfarne prosjektledere og prosjekteringsledere­­­­­­­­­­­­­­­­­­.   Er du en leder som tør å utfordre det etablerte? Hos oss får du jobbe i team der du får mulighet til kontinuerlig tverrfaglig utvikling. Vi har flate strukturer, og du vil få stor påvirkningskraft i prosjektet. Og ikke minst, hos oss får du muligheten til å jobbe med noen av de aller mest spennende prosjektene som vil foregå i Oslo de nærmeste årene.   Ansvar og arbeidsoppgaver: Planlegging og gjennomføring av store og mellomstore byggeprosjekter Ansvarlig for HMS og kvalitet Ivareta byggherre, leverandører og andre samarbeidspartnere Aktiv deltagelse i prosjektutviklingen Lede prosjekteringsarbeidet, fra tilbud til ferdig gjennomføring Forhandlinger og innkjøp av rådgivere og underleverandører Overordnet fremdriftsansvar Bidra til videreutvikling av nye prosesser som utfordrer dagens byggeindustri Bidra til å ta ut potensialet i ny teknologi   Kvalifikasjoner: Høyere teknisk utdannelse Relevant erfaring fra byggebransjen   Personlige egenskaper: Sterke lederegenskaper Forretningsorientert Sosialt klok Godt humør Offensiv Nysgjerrig     Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av aksje- og opsjonsprogram.    
  Snarest Oslo

Lærling i AF Gruppen Lærlinger

AF Gruppen tilbyr lærlingeplass innenfor fagområdene fjell og bergverk, mur, tømmer, betong og anleggsmekaniker. OpplæringLærlingeordningen i AF er en god måte å rekruttere yngre krefter blant våre fagarbeidere på. Våre lærlinger gjennomgår et fastsatt opplæringsprogram som gir en god innføring i de enkelte fagene og en variert praksis. Lærlingene får mulighet til å utføre alle typer byggeoppdrag, både innen nybygg og byggfornyelse av næringsbygg, skoler, sykehjem og boliger. OppfølgingAlle lærlinger tegner en kontrakt med et eksternt opplæringskontor som har det faglige ansvaret for pensum i 2-års perioden lærlingene er utplassert i AF. Hver 12. uke følger opplæringskontoret opp lærlingene og sørger for at de kommer gjennom nødvendig praksis gjennom utførelse eller kurs. I tillegg har hver lærling en instruktør - en fagarbeider på laget - som jobber tett mot lærlingen. Les mer
Antall lærlinger
10
Sted
Oslo
Les mer

Rekrutteringskalender

 • MAR 31
  2017
  17 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen og del din CV!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil og CV på få minutter
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere og rekrutterere
 • Bli oppdaget og kontaktet av arbeidsgivere og hodejegere

Kontaktperson

Rekrutteringsansvarlig

Videoer

Adresse

AF Gruppen Norge AS
PB 6271 Etterstad
0603 Oslo