Universitetet i Stavanger

Forskning og utvikling
Universitetet i Stavanger er Norges femte universitet, etablert 1. januar 2005 da Høgskolen i Stavanger fikk sin universitetsstatus. Universitetet har omlag 7000 studenter og 1000 tilsatte og er organisert i tre fakulteter: Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Universitetet i Stavanger

Om stillingenUniversitetet i Stavanger har ledig 50% undervisningsstilling som universitetslektor i fysisk fostring fra 1.8.2019 t.o.m. 31.7.2020.Fagområdet for stillingen er fysisk fostring i barnehagelærerutdanningenSom universitetslektor vil du hovedsakelig undervise, veilede og drive med eksamensrelatert arbeid innenfor aktuelt fagområde, samt ha administrative oppgaver.Generell stillingsbetenkning for undervisnings- og forsker personale ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for universitetslektor.KvalifikasjonskravDen som ansettes må ha høyere grads eksamen innenfor fagområdet og relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis. Det er ønskelig med relevant yrkespraksis fra barnehage, skole eller høyere utdanning.Du bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning.Arbeids- og undervisningsspråket er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk.Videre legges det vekt på at du haren reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhetevne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammenerfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningenhøy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andregode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljøVi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonet ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljøNyTi - et kollegabasert veiledningsprogramlønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1009, kr 225.000 - 283.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderesgunstige vilkår i Statens pensjonskassemer om ansattgoder og fordeler på uis.noGenerell informasjonAktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveundervisning før det avgis innstilling.Det forventes at den som ansettes støtter opp om og deltar i den øvrige aktiviteten ved fakultetet og kan påta seg oppgaver på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.KontaktinformasjonNærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til universitetslektor Ingunn Berrefjord Ugelstad, tlf: 51833417, e-post: ingunn.ugelstad@uis.no eller til instituttleder Jorunn Melberg, tlf: 51833499, e-post: jorunn.melberg@uis.no.Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til Grete Marnburg., tlf: 51833545, e-post: grete.marnburg@uis.no.SøknadenSøk stillingen elektronisk via <<Søk stillingen>> på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:relevante vitnemål og attesterfullstendig liste over vitenskapelige arbeider og kunstnerisk virksomhetinntil 10 arbeider som dokumenterer undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetansedokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens kravDokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
27.06.2019
Om stillingenUniversitetet i Stavanger søker etter dyktig og erfaren malerikonservator til Arkeologisk museum, Avdeling for konservering.Konserveringsavdelingens pt 18 ansatte fordeler seg på tre fagområder;arkeologisk konservering og naturvitenskapelige laboratorietjenestersteinkonservering og bygningsrestaureringmalerikonservering og bygningsundersøkelserDe to sistnevnte fagområdene er oppdragsfinansierte, og det er innenfor malerikonserveringsområdet vi nå trenger å styrke bemanningen fra to til tre fast ansatte. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.Hovedoppgaverbehandle og konservere malt kunst på tre og lerretgjennomføre farge- og bygningshistoriske undersøkelserutarbeide søknader med behandlingsforslag til Riksantikvaren samt oppdragsrapportergi råd innenfor forebyggende konservering som del av oppdragformidleKvalifikasjonerVi søker etter konservator som:har godkjent konserveringsutdannelse på masternivå eller tilsvarende. Utenlandske mastergrader bør være (eller søkes om å bli) godkjent av NOKUT.har erfaring og evne til å initiere, lede og gjennomføre konserveringsprosjekter både faglig, økonomisk og administrativt.fortrinnsvis har erfaring fra konserveringsprosjekter hvor Riksantikvaren har vært involvert. Erfaring med behandling av kirkekunst samt limfargedekor er også en fordel.har gode datakunnskaper.kan arbeide selvstendig og i team med forskere, andre konservatorer og håndverkere.er nytenkende og kreativ.kan jobbe i høyden på stillas.har gode ferdigheter i norsk, eller et annet nordisk språk. Gode engelsk kunnskaper er en fordel. Norsk er arbeidsspråket i avdelingen.Videre vil det særlig bli lagt vekt på at den som ansettes har:god forståelse for og kunnskap om oppdragsvirksomhet innenfor kulturminnevernet.godt kjennskap til konserveringsetiske prinsipper.sod samarbeidsevne.Vi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonet ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljølønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.301, kode 1087 overingeniør, kr 488.000 - 583.900 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.gunstige vilkår i Statens pensjonskassemer om ansattgoder og fordeler på uis.noKontaktinformasjonNærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Inger Marie Egenberg, tlf: 51 83 26 89 / 91155423, e-post:inger.m.egenberg@uis.no eller til malerikonservator Hilde Smedstad Moore, tlf: 51 83 26 88 / 99264739, e-post: hilde.s.moore@uis.no.Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kirsten Sikveland, tlf: 51833701, e-post: kirsten.sikveland@uis.noSøknadSøk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.Universitetet i Stavanger har få menn i konservatorstillinger og oppfordrer derfor spesielt menn til å søke.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
01.07.2019
Om stillingenUniversitetet i Stavanger søker etter førstekonsulent innenfor opptak og eksamen ved Handelshøgskolen ved UiS, Fakultetsadministrasjonen.Hovedoppgaverivareta ansvar for enhetens planlegging og avvikling av eksameninformere og veilede studenter om plikter og rettigheter i henhold til lov og regelverksaksbehandle og følge opp klagesaker vedrørende sensur og karaktersettingdelta i arbeid med digitalisering av eksamengi støtte i bruk av Insperabistå ved semesterregistrering og oppmelding til studier og eksamenopptaksrelatert arbeid ved fakultetet; kontaktledd mot Utdanningsavdelingen vedrørende opptakivareta førstelinjetjeneste, herunder håndtere henvendelser fra studenter, ansatte og besøkendeivareta nødvendige kontorservicefunksjoner for fakultetet og annet kontor-/sekretærarbeid for fakultetsledelsenbidra til samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av enheter ved UiSKvalifikasjonerDen som ansettes må ha:relevant utdanning på minimum bachelornivå. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.relevant erfaringerfaring med bruk av relevante IT-verktøygod muntlig og skriftlig fremstillingevne på norsk og engelskVidere legges det vekt på at den som ansettes:er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommendehar gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerer selvstendig, effektiv og strukturerter proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesserVi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonet ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljølønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.103, kode 1408, kr 414.600 - 488.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.gunstige vilkår i Statens pensjonskassemer om ansattgoder og fordeler på uis.noKontaktinformasjonNærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fakultetsdirektør Egil Kristensen, tlf: 51833776, e-post: egil.kristensen@uis.no.Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kirsten Sikveland, tlf: 51833701, e-post: kirsten.sikveland@uis.noSøknadSøk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.Universitetet i Stavanger har få menn i saksbehandlerstillinger og oppfordrer derfor spesielt menn til å søke.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
01.07.2019
Om stillingeneUniversitetet i Stavanger har ledig inntil tre stillinger som stipendiat eller postdoktor i kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for kvalitet og helseteknolog. Stillingen er tilknyttet forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten.SHARE ble etablert i 2017 og er ett av ni forskningssentre ved UiS. SHARE bygger på langvarig forskning innenfor kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten, og er et strategisk prioritert forskningsområde ved Det helsevitenskapelige fakultet. Samarbeidspartnere i SHARE er NTNU Gjøvik og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. SHARE har en tverrfaglig profil med mer enn 40 forskere tilknyttet senteret.Stipendiatstillingene er utdanningsstillinger som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingene har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Kandidaten ansettes for en periode på tre år i 100% forskerstilling, alternativt fire år med 75% forskerutdanning og 25% pliktarbeid, eller i et deltidsløp med minst 50% forskerutdanning per år.Postdoktorstillingene skal gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling. Kandidaten ansettes for en periode på to år i 100% stilling, eller inntil fire år i 50% stilling.Søkere bes angi i søknaden hvilken stillingstype som foretrekkes. Stillingene er ledige fra september 2019.Fagområdet for stillingene er kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten med spesiell vekt på resiliens (individuell resiliens, organisatorisk resiliens eller system- og samfunnsresiliens). Forskningssenteret SHARE har som mål å utvikle internasjonalt anerkjent forskning innen resiliens der håndtering av variasjon (forutse, overvåke, respondere, lære) i alle deler av helsetjenesten fra pasient til klinisk praksis til regulering og tilsyn utgjør kjernen i forskningen. De utlyste stillingene vil knyttes til følgende forskningsområder innenfor resiliens:Utvikling av læringsintervensjon for resiliens Prosjektet skal designe, implementere og evaluere en kontekst-spesifikk og praksisnær læringsintervensjon for resiliens (f.eks utdanningsmodul, treningsprogram, simulering, tverrfaglig møteplattform, webinar, e-dialog fora). Læringsintervensjonen kan gjerne ta utgangspunkt i <> rammeverket til Dieckmann et al (Advances in Simulation, 2017, 2:21). Målsetningen med prosjektet er translasjon av resiliensforskning til praksisfeltet, og det forventes involvering av interessegrupper i samarbeidsaktiviteter i utvikling, implementering og evaluering av læringsintervensjonen.Resiliens i en internasjonal kontekst: Prosjektet skal gjennomføre en komparativ studie av resiliens på tvers av ulike internasjonale kontekster. En komparativ studie av resiliens i eksempelvis lavinntektsland og høyinntektsland kan inngå i prosjektet, gjerne med fokus på hvordan det tilrettelegges for resiliens på systemnivå og hvordan dette påvirkes av kontekstuelle faktorer. Prosjektet vil inngå i et pågående arbeid i SHARE med utvikling av en internasjonal komparativ studie av resiliens på tvers av fem land.Ledelse og resiliens: Prosjektet skal studere betydningen av ledelse for resiliens i helsetjenesten, og hvordan ledere kan tilrettelegge for resiliens. Prosjektet skal kartlegge mekanismer, egenskaper og arenaer som er sentrale i organisasjoner eller miljøer som har lykkes med å skape åpenhet, proaktive tilnærminger og omgivelser som fremmer kvalitet og sikkerhet. Prosjektet kan gjerne ta utgangspunkt i en <> tilnærming til ledelse og resiliens (f.eks Brandley et al, 2009, 4:25, Implementation Science).PosisjoneringsskisseDet er behov for variasjon i faglige og metodiske tilnærminger til de prioriterte forskningsområdene. Prosjekter med tilknytning til de prioriterte forskningsområdene bør innrettes mot ett eller flere kliniske felt som for eksempel det prehospital feltet, det akuttmedisinske feltet eller samhandlingsfeltet. Søkere bes utarbeide en 3-5 siders skisse som posisjonerer søkeren i forhold til resiliens og ett eller flere av de prioriterte områdene over, samt redegjør for mulige problemstillinger, forskningsspørsmål, metoder og eventuelle publikasjoner. Skissen bør skrives på engelsk og anses som et obligatorisk vedlegg. Søknader uten skisse vil ikke behandles. Ved tilbudt stilling vil skissen bli gjenstand for diskusjon og mulige endringer i samråd med veilederteam og kollegaer i SHARE. Veilederteam vil sammensettes på bakgrunn av prosjektets innretning, mulige tilpasninger og SHARE sin forskningsstrategi.KvalifikasjonskravFor ansettelse som stipendiat kreves en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor et relevant område for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten innenfor helsefaglig eller samfunnsvitenskapelig retning, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvarer B eller bedre.For ansettelse som postdoktor kreves doktorgrad innenfor et relevant område for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten innenfor helsefaglig eller samfunnsvitenskapelig retning, fortrinnsvis av nyere dato. Søkere som ikke har innlevert sin doktorgradsavhandling vil ikke bli vurdert.Søkere med utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F bes legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.Videre legges det vekt på at du:er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltetkan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativer strukturert og har stor arbeidskapasitethar gode ferdigheter i engelsk og norsk/skandinavisk, ba?de skriftlig og muntlig.Vi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonet ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljøstipendiat lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 449.400 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Postdoktor lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 520.000 - 650.000 bto pr år.medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger.mer om ansattgoder og fordeler på uis.noAndre opplysningerSe forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.Det er en forutsetning at de som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.Universitetet har få menn i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt menn til å søke.Posisjoneringsskissen vil bli vurdert i forhold til relevans, kvalitet og integrasjon av resiliens og de prioriterte forskningsområdene. I tillegg til vurdering av innsendt materiale vil aktuelle kandidater bli kalt inn til intervju.Stillingene er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.KontaktinformasjonNærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til senterleder, professor Karina Aase, tlf: 51831534/92612615, e-post: karina.aase@uis.no eller til avdelingsleder Thor Ole Gulsrud, tlf: 51833104, e-post: thor.o.gulsrud@uis.no.Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf: 51831558, e-post: rekruttering@uis.no.SøknadenSøk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen, samt hvilken stillingsprosent som foretrekkes.Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:posisjoneringsskissevitnemål og attesterpublikasjonslisteannen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn tilDokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste,jf offentlighetsloven § 25.UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
04.07.2019
Om stillingenUniversitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i helse og medisin ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for kvalitet og helseteknologi. Stillingen er ledig fra 1.9.2019.Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% arbeidsplikt. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.Forskningsområdet for stillingen er internasjonalisering og digitalisering ved bachelorutdanningen sykepleie. Forskningsprosjekter har som mål om å utvikle kunnskap innenfor internasjonalisering og digitalisering i konteksten av et eksisterende internasjonalt samarbeid hvor hensikten er å fremme kliniske ferdigheter hos sykepleiestudenter ved hjelp av digitale læringsverktøy. Samarbeidspartnere er University of Nottingham i UK og Universidad Católica de Valencia i Spania. Det legges opp til hovedveileder ved Det helsevitenskapelige fakultet og biveileder ved internasjonal institusjon.ProsjektskisseEn foreløpig prosjektskisse foreligger. Som søker må du videreutvikle prosjektskissen for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk og metodisk tilnærming. Søker bes ta kontakt med Kristin Hjorthaug Urstad for nærmere informasjon om den foreløpige skissen. Din foreløpige prosjektskisse vil inngå i kompetansevurderingen. Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsenKvalifikasjonskravVi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor helsevitenskap eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato. Det vil være en fordel at du som søker er utdannet sykepleier.Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter. Avslutter du utdanningen din våren 2019 er du også velkommen til å søke.Søkere med utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F bes legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.Videre legges det vekt på at du:er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltetkan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativer strukturert og har stor arbeidskapasitethar gode ferdigheter i engelsk, ba?de skriftlig og muntlig.Vi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonet ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljøkollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS, NyTilønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 449.400 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen.medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger.mer om ansattgoder og fordeler på uis.noAndre opplysningerSe forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.KontaktinformasjonNærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Kristin Hjorthaug Urstad tlf: 51831664, e-post: kristin.h.urstad@uis.no, eller til avdelingsleder Thor Ole Gulsrud, tlf: 51833104, e-post: thor.o.gulsrud@uis.no.Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf 51831558, epost:rekruttering@uis.noSøknadenSøk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:prosjektskissevitnemål og attesterpublikasjonslisteannen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn tilDokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste,jf offentlighetsloven § 25.UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
21.07.2019
Om stillingenUniversitetet i Stavanger søker etter IT-utvikler/-veileder med ansvar for Universitetsbibliotekets Open Access publiseringsplattformer. Den som ansettes vil være organisatorisk tilknyttet bibliotekets Avdeling for forsknings- og studiestøtte.Aktuelle oppgaverutvikle, designe og drifte Universitetsbibliotekets kommende publiseringsplatformer basert på Open Journal Systems og Open Monograph Pressivareta ansvar for drift av server, lagring og oppetid på publiseringsplattformeneivareta undervisning og veiledning av forskere og studenter i bruk av publiseringsplattformene programmere og utvikle andre digitale læringsverktøyer som biblioteket trengerholde seg orientert om aktuelle programvarerevt. publikumsarbeid og veiledning fra bibliotekets skrankedelta i interne utviklingsprosjekter og samarbeidsprosjekter med andre bibliotekKvalifikasjonerDen som ansettes bør ha:høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis innenfor IT med programmering som del av utdanningensolid programmeringserfaring og erfaring med HTML, CSS, XML, PHP og javascripterfaring med databaser MySQL, Apache webservererfaring med Linuxkjennskap til ulike dokumentformater, deriblant pdf, epub og mobiVidere legges det vekt på at den som ansettes:har erfaring fra forlagsbransjenhar gode kommunikasjonsevner på et skandinavisk språk og engelsk, og kan undervise/veilede på engelskkan jobbe selvstendig og har stor gjennomføringsevneer utviklings-, løsnings- og resultatorienterter positiv, serviceinnstilt og god til å skape relasjoner og nettverkVi tilbyren spennende jobb med mange ulike oppgaver og gode utviklingsmuligheteret inspirerende arbeidsmiljø med dyktige kollegaerlønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.301, kode 1087, kr 524.000 - 587.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.gunstige vilkår i Statens pensjonskassemer om ansattgoder og fordeler på uis.noKontaktinformasjonNærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder for forsknings- og studiestøtte Anne Beth Våga, tlf 51831142, e-post anne.b.vaga@uis.no eller til bibliotekdirektør Gitte Kolstrup, tlf 51831190, e-post gitte.kolstrup@uis.no.Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal, tlf 51833011/40239696, e-post may-m.t.opdal@uis.no.SøknadSøk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
22.07.2019
Om stillingenUniversitetet i Stavanger søker inntil to førsteamanuensis i paleobotanikk. Stillingene er eksternt finansiert.Fagområdet for stillingene er paleobotanikk innenfor Holocen periode med kopling til menneskets utvikling i norsk forhistorie, med spesialisering innenfor makrofossilanalyse.Som førsteamanuensis vil du hovedsakelig arbeide innnenfor lovpålagte oppgaver iht. kulturminneloven, herunder arkeologiske forvaltningsundersøkelser, samt forskning. Forskningstid er lagt til stillingen.Arkeologisk museum tilbyr undevisning på PhD-nivå. Søker må kunne veilede studenter på master- og doktorgradsnivå innenfor paleobotanikk dersom det blir aktuelt. Søkere må også formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved avdelingen, samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet. Utvikling, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.Generell stillingsbetenkning gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for førsteamanuensis.FagmiljøStillingen er organisatorisk tilknyttet Arkeologisk museum, Avdeling for fornminne. Informasjon om enheten er tilgjengelig på våre nettsider. Førsteamanuensis vil kunne delta i forskningsfellesskap på tvers av organisatoriske enheter.Fagområde for stillingen er paleobotanikk, innenfor Holocen periode med kobling til menneskets utvikling i norsk forhistorie. Det vil bli utført prosjekt og analyser fra steinalder til middelalder (9800 BC til ca. AD 1536). Arbeid og forskning er hovedsakelig fra en arkeobotanisk synsvinkel på norsk materiale, med koblinger og paralleller til relevante europeiske forhold. Problemstillingene for arbeidet er i hovedsak tverrvitenskapelige, for å kunne besvare spørsmål knyttet til menneskelige forhold i forhistorien.KvalifikasjonskravVi søker primært etter førsteamanuensis med doktorgrad. Eventuelt kan tilsvarende kompetanse innenfor fagområdet bli vurdert. Søkere med spesialisering innenfor paleobotanikk fra forhistorisk tid foretrekkes, men søkere med spesialisering innenfor nærliggende områder kan også være aktuelle kandidater.Det er et krav med kunnskap om norsk flora, makrofossiltyper samt evne til å utføre botanisk feltarbeid på forvaltningsarkeologiske undersøkelser og rapportering. Du må kunne forfatte en faglig tekst på norsk eller et skandinavisk språk. Forvaltningsspråket er norsk, og faglig rapportering i forvaltning foregår på norsk eller et skandinavisk språk. Dersom du ikke behersker norsk eller et skandinavisk språk må du tilegne deg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 innen en periode på to år fra tiltredelse. Om nødvendig vil du få tilbud om norskkurs betalt av universitetet.Avdelingen har et internasjonalt miljø med mange ulike språk. Arbeidsspråket er norsk og engelsk, men også andre språk forekommer i et internasjonalt miljø avhengig av sammensetningen av personalet.Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning, eller gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.Videre legges det vekt på at du harerfaring fra relevant feltarbeid og analyser samt rapportskrivingerfaring fra prosjektarbeid fra andre relevante deler av Europa, som blir vurdert til å kunne utvikle virksomhetenkvartærgeologisk kompetanse og/eller arkeologisk utdanningerfaring med og/eller interesse for veiledning og undervisiningpublisert forskningsresultat i anerkjente publiseringskanaler av forholdsvis nyere datodeltagelse i relevante nettverk; regionalt, nasjonalt og internasjonaltkunnskap i andre språk enn norskhøy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevnerVi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonet ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljøNyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiSlønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011, kr 576.000 - 682.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.gunstige vilkår i Statens pensjonskassemer om ansattgoder og fordeler på uis.noGenerell informasjonDin søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige. Forvaltningsmessig erfaring og kompetanse vil også bli vektlagt, samt personlig egnethet for stillingen. I den samlede vurderingen vil også behov til aktuelle fagområder vektes inn.Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju før det avgis innstilling.Dersom det ikke melder seg søkere med tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig for inntil tre år med sikte på kvalifisering og fast ansettelse. Søker må ha forutsetning for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være til stede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.KontaktinformasjonNærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Håkan Petersson, tlf: 945 30 279, e-post: hakan.petersson@uis.no, eller fagansvarlig Dawn Elise Mooney, tlf. 968 25 414, dawn.e.mooney@uis.no.Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf: 5183 1558, e-post: helene.e.figved@uis.no.SøknadenSøk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:relevante vitnemål og attesterfullstendig liste over vitenskapelige arbeider og evt kunstnerisk virksomhet.inntil 10 arbeider som dokumenterer undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanseinntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandlingdokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens kravDokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen, må de komprimeres før opplasting. Alternativt kan en delingslink til en dropbox vedlegges. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering, må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
31.07.2019
Om stillingenUniversitetet i Stavanger har ledig stilling som doktorgradsstipendiat i offshoreteknologi - offshore vind, ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi. Prosjektet har tittelen "Modeling and Analysis of Multi-Rotor Floating Wind Turbines".Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.Denne doktorgradsutdanningen vil fokusere på utvikling av aero-hydro-strukturelle-servo numeriske verktøy for å forutsi de dynamiske responsene til flytende vindmøller med flere rotorer. Videre kan skalerte modellforsøk utføres for å validere numeriske modeller.Stillingen er finansiert med midler fra Equinor-UiS Akademia Program.KvalifikasjonskravVi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor marine/offshore engineering, maskinteknikk eller konstruksjonsteknikk eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter.Avslutter du utdanningen din våren 2019 er du også velkommen til å søke.Søkere med utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F bes legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.Du må også ha:Solid kunnskap innen maskin og konstruksjonsteknikkSolid kunnskap innen anvendt matematikkKreativitet og vilje til å arbeide i et tverrfaglig prosjektEvne og motivasjon til å utføre forskning av høy kvalitetEvne til å jobbe både selvstendig og sammen med andre forskere på en strukturert måteVidere legges det vekt på at du:har god kunnskap innen "Computational Fluid Dynamics" og "Finite Element Method og gode programmeringsferdigheter på numerisk modellering;er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltetkan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativer strukturert og har stor arbeidskapasitethar gode ferdigheter i engelsk, ba?de skriftlig og muntligVi tilbyrvarierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjonet ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljøkollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS, NyTilønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen.medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger.mer om ansattgoder og fordeler på uis.noAndre opplysningerSe forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.KontaktinformasjonProsjektbeskrivelse og nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse Professor Muk Chen Ong, tlf 518 31112, epost muk.c.ong.@uis , og Professor Yihan Xing, tlf 51831058, epost yihan.xing@uis.noOpplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: rekruttering@uis.no.SøknadenSøk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:vitnemål og attesterpublikasjonslisteannen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn tilDokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste,jf offentlighetsloven § 25.UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
31.07.2019

Rekrutteringskalender

 • JUN 27
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUL 01
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Universitetet i Stavanger