<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Bodø Kommune Rådgiver for Eierskapsoppfølging

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Bodø kommune søker en engasjert og dyktig medarbeider til den nyopprettede stillingen som rådgiver for oppfølgning av kommunens eierskap.

Stillingen skal bidra til bærekraftig og verdiskapende eieroppfølging. Stillingen er lagt til Samfunns- og næringsavdelingen. Avdelingen har ansvar for å sikre profesjonell forvaltning og oppfølging av kommunens eierskap i selskaper.

Overordnet skal stillingen:

 • Fungere som et strategisk og faglig sekretariat for politisk og administrativ ledelse.
 • Bidra til kompetent styresammensetting.
 • Bidra til profesjonell eierutøvelse og selskapsledelse.
 • Følge opp selskapenes måloppnåelse og arbeid med kommunens eierforventninger.

Arbeidsoppgaver
 • Revisjon av eierskapsmelding: Ansvar for revisjon og oppdatering av kommunens eierskapsmelding i henhold til gjeldende regelverk. Sørge for at meldingen gir en tydelig og oppdatert oversikt over eierinteressene og strategiene for kommunens eierskap.
 • Eierskapsstrategi: Utvikle overordnede eierskapsstrategier i selskaper kommunen har eierinteresser i. Bidra til at eierandeler og investeringer er i tråd med kommunens målsetninger, strategier og styringsbehov.
 • Eierskapsoppfølging: Aktivt følge opp kommunens eierinteresser i ulike selskaper og virksomheter. Understøtte kommunens deltagelse i eierorganer og annen selskapsdialog for å ivareta kommunens eierinteresser og verdier.
 • Analyse og rapportering: Samle og analysere relevant data for å produsere rapporter om kommunens eierinteresser og økonomiske resultater. Årlig presentere funn og anbefalinger for kommunens ledelse og folkevalgte organer. Utrede og utarbeide beslutningsgrunnlag i alle saker som gjelder eierskap som skal fremmes for kommunens eierutvalg.
 • Interessentdialog: Samarbeide tett med interne avdelinger, eksterne selskaper og interessenter for å sikre en helhetlig tilnærming til eierskapsstyring. Opprettholde god kommunikasjon og samarbeid.
 • Sekretariatsfunksjon for valgkomiteen for selskaper i Bodø kommune. Sørge for ajourhold av oversikt over Bodø kommunes eierskapsportefølje og relevante eierskapsopplysninger knyttet til dette. Ha koordinerende ansvar for kommunikasjon mellom selskaper og kommunen.
 • Andre arbeidsoppgaver: Delta i øvrige oppgaver som tilhører avdelingen, og bidra til et effektivt og velfungerende team.

Vi søker deg som har følgende kvalifikasjoner:
 • Relevant høyere utdanning på masternivå innen økonomi, finans, jus, statsvitenskap eller tilsvarende.
 • Erfaring med eierskapsstyring, selskapsledelse, investeringer eller lignende felt vil være en fordel.
 • God kjennskap til kommunal sektor og regelverk.
 • Evne til å analysere kompleks informasjon, utarbeide strategier og faglig tilrådninger..
 • Utmerket skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne.
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i team.
 • Kjennskap til relevant lovgivning og regelverk.

Det vil i tilsettingen bli lagt stor vekt på motivasjon for stillingen og personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingen gir deg en unik mulighet til å spille en nøkkelrolle i eierstyring og eieroppfølgning av kommunes betydelige og bredt sammensatte eierportefølje. Du vil inngå i et inkluderende og samarbeidsorientert arbeidsmiljø, hvor dine ferdigheter og ideer blir verdsatt. Du vil jobbe sammen med dedikerte kolleger som deler ditt engasjement. Som en ansatt hos oss vil du få muligheten til å påvirke samfunnsutviklingen i en av Norges mest spennende og voksende byer.

Stillingen vil jobbe i nært samarbeid med økonomi- og finansavdelingen.

Lønn etter avtale.


Annet

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju.

Arbeidsplassene i Bodø kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.  

Bodø kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.  

Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.  

Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten.  Dette blir du i så fall varslet om.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. 

Søknad, CV og vedlegg sendes via lenke på denne siden. Har du spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjonEpost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Bodø er fylkeshovedstaden i Nordland, ligger på 67°17’N og er Nord-Norges nest største by. Bodø har ca 52000 innbyggere. Bodø er et moderne handels-, service-, administrasjon-, utdanning og kommunikasjonssentrum.

I mai 1816 fikk Bodø status som kjøpstad. Fra å telle 55 (!) mannlige innbyggere, vokste byen sakte fram til midten av 1860-årene, da snudde sildefisket opp ned på bysamfunnet i Bodø. Fra midten av 1880-årene opplevde man at silda ble borte og bodøværingene måtte innstille seg på en framtid med harde krav til den enkelte og usikkert utbytte av strevet.

27.mai 1940 ble Bodø lagt i ruiner av tyske bombefly. På 2 ½ time var det meste av gamle Bodø lagt i grus; mer enn 400 av byens ca. 600 bygninger ble totalt ødelagt. På noen få etterkrigsår ble Bodø gjenreist.

Bodøsamfunnet er preget av positivitet og vekst. Selv om det finnes de som hevder at det alltid blåser i Bodø, kan vi imidlertid strekke oss til å innrømme at det er rimelig god «gjennomtrekk» i byen. Og i den utstrekning det blåser litt, er det i så fall medvind!

Bodø er Europeisk kulturhovedstad 2024.

Les mer om Bodø Kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • FEB 25
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 29
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 01
  2024
  48 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
16 ledige stillinger

Se flere annonser

Er du opptatt av klima og miljø? Kombiner dette med en meningsfull sommerjobb i Miljødirektoratet! Har du lyst til å
10.03.2024 Flere steder
Vil du være en del av vinnerlaget på en avdeling der det satses offensivt og har god vekst? Bravida Bergen
30.04.2024 Bergen
Vil du bidra til å sikre effektiv organisering og drift av en av landets største bilflåter? Bravida Norge søker nå
27.02.2024 Oslo
Er du glad i faget ditt og ønsker en stilling i et stort og solid selskap? Da kan Bravida være
04.03.2024 Bodø
Bravida er Nordens fremste totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester for eiendommer og anlegg, som kombinerer det store selskapets ressurser
17.03.2024 Flere steder
Siden 1905 har Hydro utviklet naturressurser til verdifulle produkter for mennesker og virksomheter, med fokus på trygge og gode arbeidsplasser
11.03.2024 Kvinnherad
Hydro Sunndal er på jakt etter en engasjert og forretningsorientert HR Business Partner som ønsker å spille en kritisk rolle
20.03.2024 Sunndal
Er du klar til å ta styringen over Europas største støperi og spille en nøkkelrolle i leveransen av kvalitetsprodukter til
20.03.2024 Sunndal
Vis alle 55.583 ledige stillinger

Fakta om Bodø Kommune